Load...

Five things you must not do in an interview and five things you must

by Re: LinkedIn Blog Lou Adler


Tags: Job interview cover letter Myanmar 

How to Shoot Yourself in the Foot in the Interview

(1) Stop using generalities

ဘယ္ေတာ့မွ ရိုးအီေနေသာစကားလံုးေတြကို မသံုးမိပါေစနဲ႔။ ဒါေတြကေတာ့ “ငါကျပႆနာ ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ပါ” “ငါက တကယ္ေတာ္တဲ့အဖြဲ႕၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ” ဆိုတာေတြပါ။ ပံုမွန္ေျပာေနက် မင္းရဲ႕အားသာခ်က္ေတြဟာ အင္တာဗ်ဴးတဲ့သူေတြအတြက္ လ်စ္လ်ဴရႈ ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခဏေလးနဲ႔ေမ့ႏိုင္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးသူေတြက အလုပ္လာ ေလွ်ာက္သူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကိုသိခ်င္ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြဆိုရင္ သူတို႔ေတြက ဥပမာေတြ၊ ပံုျပင္ေတြ ေပးၿပီး အလုပ္လာေလွ်ာက္သူေတြကို ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းဖူးခဲ့လည္းဆိုတာကို ေမးၾကပါ တယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာ သူတို႔က အလုပ္လာေလွ်ာက္သူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုဘြဲ႕ေတြရွိခဲ့လဲဆုိ တာေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္ၾကပါတယ္။

(2) Never say “I don’t have any weaknesses”

လူတုိင္းမွာ အားနည္းခ်က္ကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးသူက မင္းမွာဘာအားနည္းခ်က္ကို တကယ္သိခ်င္လို႔ မင္းအေနနဲ႔ မင္းမွာ အားနည္းခ်က္မရွိဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တယ္ဆိုရင္ မင္းအေနနဲ႔ မင္းဟာပိုၿပီး တိုးတက္လာျခင္းမရွိတာေတြ၊ အသစ္အသစ္ေတြကို မသင္ယူႏိုင္တာေတြနဲ႔ သူမ်ားေတြ ကို မသင္ေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ထင္မိေစပါတယ္။ အားနည္းခ်က္ဆိုတာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပရမယ္ ဆုိရင္ မင္းအေနနဲ႔ ဘယ္လုသင္ယူႏိုင္ခဲ့သလဲနဲ႔ ဘယ္လိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ခဲ့သလဲလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပါတယ္။

(3) Don’t give answers that are too short or too long

အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ မင္းေျဖလုိက္တဲ့ အေျဖဟာ မင္းကဘယ္လိုလူမ်ိဳးလဲဆိုတာ အဆံုး အျဖတ္ေပးျခင္းကိုခံရမွာပါ။ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖေတြက ၁ မိနစ္ ၂ မိနစ္ အထိ ၾကာရွည္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ မင္းရဲ႕အေျဖဟာ အရမ္းတိုတယ္ဆိုရင္ အင္တာဗ်ဴးတဲ့သူအေနနဲ႔ မင္းဟာကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းနည္းပါသူ၊ ထိုးထြင္းသိျမင္ႏိုင္မႈနည္းသူနဲ႔ စိတ္၀င္စားမႈမရွိဘူးလို႕ထင္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုဆုိးရင္ေတာ့ မင္းဟာ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့သူကို ေမးခြန္းခက္ခက္ေတြေမးေစဖိုိ႔ ႏိုးေဆာ္လိုက္တာပါပဲ။ ဒါနဲ႔မတူဘဲ မင္းဟာၾကာရွည္စြာ အေျဖကိုေျပာေနတဲ့သူဆိုရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ မရွိသူ၊  ေျဖတဲ့အေျဖမွာပဲ တစ္၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ထင္ၿပီး ပ်င္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ မင္းအေျဖက ၂မိနစ္ ထက္ပိုေက်ာ္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့သူဟာ မင္းအေျဖအေပၚ အာရံု မေရာက္ေတာ့ဘဲ မင္းေျပာသမွ် နားမေထာင္ႏိုင္ဘဲ စိတ္လြင့္သြားႏိုင္ပါတယ္။

(4) Don’t ask “What’s in it for me” questions

အင္တာဗ်ဴးစစျခင္းမွာ မင္းအေနနဲ႔ မင္းဟာေစ်းလာေရာင္းသူလို႔မွတ္ယူရပါမယ္။ တကယ္လို႔ မင္းဟာ အရမ္း Hot တဲ့သူဆိုရင္ မင္းအေနနဲ႔ Company တိုင္းက လိုခ်င္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို စိတ္ထဲမွာခံယူထားရပါမယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေမးတတ္တဲ့ေမးခြန္းေတြလိုပဲ ငါ့အတြက္ လစာ ဘယ္ေလာက္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေမးရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ၊ တျခား ေထာက္အပံ့ေတြရႏုိင္မလဲဆိုတာေတြေကာပါ။ မင္းအေနနဲ႔ ဒီလိုေမးလိုက္လို႔အဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ အင္တာဗ်ဴးတဲ့သူအေနနဲ႔ မင္းဟာဒီလိုအလုပ္ကိုအာရံုစိုက္ၿပီးလုပ္ဖို႔ ဆႏၵရွိတယ္ဆိုတာသိသြား ေစႏိုင္တာပါပဲ။

(5) Don’t look at your resume

အင္တာဗ်ဴးေနစဥ္အတြင္းမွာ မင္းရဲ႕အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို ဘယ္ေတာ့မွမၾကည့္မိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ၊ ဒီလုိၾကည့္လိုက္ျခင္းဟာ မင္းအေနနဲ႔ မင္းရဲ႕အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမွာ ဘာေတြေရးထားမွန္း မသိေအာင္စိတ္ရႈပ္ေထြးေနတယ္လုိ႔ ထင္မိေစမွာပါ။ အင္တာဗ်ဴးသူတိုင္းဟာ မင္းအေနနဲ႔ ဒါေတြကို မမွတ္မိႏိုင္ဘူးထင္တယ္ဆိုရင္ မင္းရဲ႕အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီလုိေနာက္ေၾကာင္းေတြကို စာရြက္ ၃၊၄ ရြက္ ေပၚကို ေရးခ်ၿပီး အင္တာဗ်ဴးမ၀င္ခင္ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။

How to Gain an Interviewing Advantage

(1)Be prepared

အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုဟာ တျခားအေရးတႀကီးမင္းကိုယ္မင္းေတာ္ေၾကာင္း၊ တက္ေၾကာင္းေျပာတာ ေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒီျပင္ဆင္ျခင္းထဲက တစ္ခုကေတာ့ မင္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရင္ေတြ႕ရမယ့္ Company အေၾကာင္း၊ အလုပ္အေၾကာင္းနဲ႔ တကယ္လို႔ မင္းကိုအင္တာဗ်ဴးမယ့္သူကို သိတယ္ဆိုရင္ သူရဲ႕ Linkedin profile ထဲ၀င္ၿပီး သူ႔အေၾကာင္းကိုႀကိဳသိေအာင္း လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ဒါကအစပဲရွိပါေသးတယ္။ မင္းအေနနဲ႕မင္းကိုယ္မင္း ဘာေတြလုပ္ဖူးခဲ႔လဲ၊ ၿပီးေတာ့ မင္းရဲ႕အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမွာ ဘာေတြေရးထားခဲ႔လဲ၊ ၿပီးေတာ့မင္းရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြ အားသာ ခ်က္ေတြကို ေသခ်ာသိေအာင္ လုပ္ထားရပါမယ္။

(2)Ask insightful questions

အင္တာဗ်ဴးသူေတြဟာ မင္းဆီကလာတဲ႔အခ်က္ သံုးခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးမဲ႔သူ ေတြပါ။ ဒါေတြကေတာ့ မင္းကို ပထမဆံုးအထင္ႀကီးမႈ၊ မင္းေျဖတဲ့အင္တာဗ်ဴးအေျဖေတြရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ မင္းသူတို႔ကို မင္းသူတို႔ကိုျပန္ေမးတဲ႔ ေမးခြန္းေတြရဲ႕အရည္အေသြးပါပဲ။ တကယ့္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေမးခြန္း ေတြဟာ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းၿပီး ရရွိလာတဲ႔ ရလဒ္ေတြကိုမူတည္ၿပီး ေမးတာ ေတြမ်ားပါတယ္။ တကယ့္အေကာင္းဆံုးေမးခြန္းေတြက လုပ္ရမယ့္အလုပ္ရဲ႕အက်ိဳးရလဒ္နဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြကို ဦးစားေပးၿပီး ေမးတာေတြပါ။

(3)Convert the interview into a past performance review

မင္းအေနနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးသူဟာ ေစ့စပ္ေသခ်ာတဲ႔ သူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ မင္းအေနနဲ႔ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ( သူတို႔မင္းကိုဘယ္ေလာက္ထိေမွ်ာ္မွန္းထားလဲ) ဆိုတာကိုေမး သင့္ပါတယ္။ ဒါကိုသိရင္မင္းအေနနဲ႔ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးနည္းတူ မင္းလုပ္ခဲ႔ဖူးၿပီး ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လိုအရာမ်ိဳးေတြနဲ႔ လုပ္ႏိုင္ခဲ႔သလဲဆိုတာကို ေျပာျပသင့္ပါတယ္။

(4)Prove Strengths and neutralize weaknesses

မင္းရဲ႕အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို ေျပာျပသင့္ပါတယ္။ မင္းရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကို ေျပာျပတဲ့အခါ ဒီအားသာခ်က္တစ္ခုစီေၾကာင့္ projects ၁ခု   ဒါမွမဟုတ္ ၂ခုထိၿပီးခဲ႔တယ္ဆိုတာကို ရည္ညြန္းေျပာဆိုလိုက္ပါ။ အားနည္းခ်က္ကိုေျပာေတာ့မယ္ဆိုရင္ မင္းမေအာင္ျမင္ခဲ႔တဲ႔အရာ ေတြဆီက အေတြ႕အႀကံဳကို ဘယ္လိုေလ့လာခဲ႔တယ္ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လိုအေပးအယူ တည့္စြာ ေျဖရွင္းခဲ႔လဲဆိုတာကို ေျပာျပသင့္ပါတယ္။

 

(5) Ask about next steps

အင္တာဗ်ဴးအဆံုးကိုေရာက္တဲ့အခ်ိ္န္မွာ မင္းအေနနဲ႔ အလုပ္ရခဲ့ရင္ ဘယ္လိုေနရာမွာ လုုပ္ရ မယ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လိုအဆင့္ေတြရွိမလဲဆိုတာ ေမးလုိက္ပါ။ တကယ္လို႔ အင္တာဗ်ဴးသူဟာ မင္းရဲ႕ေမးခြန္း၊ အေျဖေတြကို မသဲကြဲဘူးဆိုရင္ ဟိုးအင္တာဗ်ဴးအစထိ သူ႔ကိုေခၚ သြားဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ မင္းအေနနဲ႔ အဲဒီရာထူးရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့အရာ တစ္ခုခု မင္းဆီမွာမရွိတာလားလို႔ ေမးသင့္ပါတယ္။ ဟုတ္တယ္လို႔ေျပာလိုက္တယ္ဆိုရင္ မင္းအေနနဲ႔ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးနည္းတူ မင္းအရင္အလုပ္ေတြမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို နည္းနည္းေလွ်ာ့ၿပီး ေျပာရမယ့္ အေျခအေနရွိပါတယ္။ အလုပ္ခန္႔မယ့္ မန္ေနဂ်ာအမ်ားစုဟာ စိစစ္တာနဲ႔ မွန္မမွန္ဆံုး ျဖတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြဟာ သူတို႔အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ ဒီအေတြ႕အႀကံဳကရရွိတဲ့ ပညာေတြေၾကာင့္ ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ရွာတဲ့သူေတြကလည္း ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို ပိုမိုျပင္ဆင္ထား သင့္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴး၀င္ျခင္းက စာသင္ေပးျခင္းမဟုတ္သလို စကၠန္႔ ၃၀စာ အေမးအေျဖလုပ္ ေနတဲ့ အခန္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူေမးတာကို ေျဖရမယ့္အျပင္ တျခားသူတို႔ Business ကို ကိုယ့္အေနနဲ႔ မလုပ္ခင္ကတည္းက ထုိးထြင္းသိေနတဲ့ အေနနဲ႔ ျပန္ေမးျခင္း၊ တျခား ဒီ Business နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးေျဖရင္းနဲ႔ ေမးျမန္းျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ အမွားတစ္ခုခုကို လုပ္မိပါက ဒီအမွားကို အမွန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး အင္တာဗ်ဴးသူရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရရွိေအာင္ လုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးလိုပါတယ္။

Translated from LinkedIn


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Myanma Posts & Telecommunications  - MPT

Myanma Posts & Telecommunications - MPT

With over 20 million users, MPT is the first and leading telecommunications company in Myanmar, providing both fixed and mobile telecommunication services to people and enterprises of Myanmar. At MPT,...
Show the postings (94)
Myanmar Jardine Schindler

Myanmar Jardine Schindler

Founded in Switzerland in 1874, the Schindler Group is a leading global provider of elevators, escalators and related services. Its innovative and environmentally-friendly access and transit-managemen...
Show the postings (9)
GANDAMAR O.A. & Business Solutions

GANDAMAR O.A. & Business Solutions

Gandamar is the leader in Business Solution and Office Automation in Myanmar with offices in Yangon, Mandalay, Naypyitaw and over 40 Authorized Dealers all across the country. Established since 1951, ...
Show the postings (23)
SamPar Oo & Great foundation Co., Ltd.

SamPar Oo & Great foundation Co., Ltd.

ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္မႈ႕ျဖင့္အရည္အေသြးျမင့္၊က်န္းမာေရးေထာက္ခံမႈ႕ရရ...
Show the postings (9)
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆ...
Show the postings (12)

+Other(822)
Management(587)
Sales(368)
Trading(190)
Drivers(117)
Service(82)
Retail(18)
Machinery(17)
NGO(15)
Fashion(1)
Painter(1)

Category

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09770907794, 09770907795, 09770506052
info@jobsinyangon.com


Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS