Load...

We found 34 job offers Promotions / Merchandising in all regions of Myanmar


Filter by:  Reset filter
  4571
  693
  147
  62
  50
  41
  30
  27
  23
  21
  13
  11
  10
  6
  6
  1
  1
  0
  0
  4
  327
  377
  38
  27
  1
  23
  51
  23
  4
  53
  2
  73
  83
  3
  107
  49
  18
  5
  145
  137
  4
  117
  59
  32
  3
  296
  20
  24
  1
  21
  66
  10
  75
  8
  46
  30
  54
  36
  155
  11
  116
  17
  587
  43
  249
  22
  38
  15
  1
  1
  7
  2
  24
  7
  40
  34
  19
  2
  1
  18
  368
  72
  3
  32
  4
  82
  3
  45
  112
  119
  190
  35
  48
  17
  54
  11
  1
  209
  822
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

 
Merchandising Executive

Promotions / Merchandising

Today

• Good communication skills. • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ

View Job

City Mart Holding Co., Ltd.

It pioneers, spearheads and continuously sets the standards in the supermarket and retail environment through the introduction of innovative and superior concepts that others have emulated.

City Mart Supermarket is the market leader in food retailing in Myanmar.

City Mart Holding Co., Ltd., a respected institution for seven years now, has been in the forefront of the Myanmar retail industry.

City Mart Holding Co., Ltd.

Promoter

Promotions / Merchandising

Today

• Department Store ရွိ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ promotion၊ ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ား၊ လက္ရွိေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ကုန္ပစၥည္း အေၾကာင္းမ်ားကို Customer မ်ားအား မိတ္ဆ ...

View Job

Myanmar Parkson Co.,Ltd

.

.Parkson is a member of the international conglomerate, Lion Group, established in the 1930s. Today it has international operations in diversified businesses all over the world. Parkson store in Malaysia starts in 1987 and it has grown steadily to become the largest department store chain in Malaysia. Today Parkson has over 100 department stores in Asia countries including Malaysia, China, Vietnam, Indonesia & Myanmar. Parkson, the departmental store, always brings the latest trend in fashion, beauty and lifestyle to its middle and upper middle class consumers under one roof and perfect customer service is our core value.

.

.

Merchandiser

Promotions / Merchandising

2 Days

- Handle accounts payable transactions - Process payments to suppliers - Handle and monitor employee cash advances - Prepare journal entries and maintain monthly closing reports such as AP accruals, prepaid expenses, deposits and other balance sheet accounts - Coordination with external audit firm for tax filing - Disbursement and reconciliati ...

View Job

Cosmic Co., Ltd.

From basic handsets to the latest quad-core Android devices, we have a Cherry Mobile device for you. Stay connected and keep in touch with friends, family and business partners through SMS, calls, and going online through wi-fi connections. Communicate ideas, transact business or just catch up with friends is easy with the user-friendly design and user interface. Whatever your needs, Cherry Mobile allows you to communicate and express yourself in a stylish yet affordable way. Cherry Mobile... values your lifestyle!

Cosmic Co., Ltd.

About the Company Cherry Mobile is a growing Asian mobile device manufacturer with offices in the Philippines, Thailand and now Myanmar! We offer a wide range of value-for-money handsets and tablets packed with the latest technology and with features and applications to suit your lifestyle.

Promoter

Promotions / Merchandising

3 Days

• Provide products knowledge to the customers • Ask customers for the problem or issue they have, and provide them the solution by our products • Push Sales for all product categories by means necessary in order to provide solution to the customer • Whenever finding the problem, report back and discuss immediately through mobile applicat ...

View Job

TOA Paint (Myanmar) Company Limited

TOA Paint (Myanmar) Company Limited is subsidiary company of TOA Paint (Thailand) Company Limited. TOA Paint (Thailand) Co., Ltd is the largest decorative paint manufacturer in South East Asia and exporter of premium paint products including decorative paint, heavy paint, wood coating, protective coating, marine coating, chemical construction, aerosol spray and abrasive product.

.

.

.

Filed Marketing

Promotions / Merchandising

7 Days

- Experience in Merchandising field.

View Job

ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

Merchandising Incharge

Promotions / Merchandising

14 Days

• Need to take care of the sales of responsible area. • Need to take care of the merchandising activities. • Need to update everyday sales and handling to Merchandising team. • Need to analyses the sales and do the merchandising in Partner and travel to Partner area.

View Job

DKSH

The company offers a tailor-made, integrated portfolio of sourcing, marketing, sales, distribution and after-sales services.

It provides business partners with expertise as well as on-the-ground logistics based on a comprehensive network of unique size and depth. DKSH was founded in 1865. With strong Swiss heritage, the company has a long tradition of doing business in and with Asia and is deeply rooted in communities and businesses across Asia Pacific.

DKSH is the leading Market Expansion Services provider with a focus on Asia. DKSH helps other companies and brands to actively grow their business in new or existing markets.

Publicly listed on the SIX Swiss Exchange since 2012, DKSH is a global company headquartered in Zurich. With 770 business locations in 36 countries – 740 of them in Asia – and 28,300 specialized staff, DKSH generated net sales of CHF 10.1 billion in 2015.

Merchandising (Promotion Boy)

Promotions / Merchandising

24 Days

• က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျပီးမခိုမကပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူ။ • ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းတာ၀န္က်ေနရာ သြားလာနိုင္သူ။

View Job

MobiTel Communication Co., Ltd.

Learn Knowledge

မိမိတို႔၏ MobiTel Communication Co.,Ltd. သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အဓိက လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းအားလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိစုစုေပါင္း ဝန္ထမ္းအင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လည္ပတ္ေနၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ Samsung, Huawei, ASUS, Nokia ႏွင့္ I-phone ဟန္းဆက္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ် ေပးေနသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ ASUS Zenfone မ်ားကို တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုး နည္းပညာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ FPT ကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိပါသည္။

Promoter

Promotions / Merchandising

25 Days

• Team Work စိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။ • လုိအပ္ပါက နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

View Job

M9 GROUP Company Limited

.

.

M9 Group Company Limited has been established as a distributor company in the Union of Myanmar. It has been founded by Mr.Myo Thein, Chairman and Mr.Myo Myint, Managing Director, with other 10 BOD Members. Previously, our company focus mainly on Mobile Phones and Consumer Electronics, importing, retailing and distribution spread out through the whole country. Nowadays, our company aims to be No.1 Distributor in Myanmar's Market, by establishing e-Malls and developing as manufacturer. Based on the decision of the company; we became Distributor of Samsung Electronics in May, 2012 as well as an Authorized Master Distributor of Samsung Electronics in Dec, 2012. The revenues of our company are expected to be the most and the best earning company that are factored in with investments in the Electronics, mobile and IT products. Now our company is on the way of Initial Public Offering (IPO).

.

CV Maker
Merchandising Assistant

Promotions / Merchandising

27 Days

• Good communication skills. • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူ

View Job

Star Moe Yan Group of Co., Ltd.

.

.

Star Moe Yan Group of Co., Ltd.

.

Promoter

Promotions / Merchandising

30 Days

• အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူ • (Gionee Mobile Phone)

View Job

Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Promotion Officer

Promotions / Merchandising

30 Days

• Good communication skills.

View Job

Grand Nawa Plastic Myanmar

Grand Nawaplastic Myanmar Co.,Ltd. ,a joint venture between Grand Elephant Holding Co., Ltd and The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. (subsidiary of The Siam Cement Group (SCG)), is an experience and well known leader of PVC pipe & fitting distributor and producer in Myanmar under brand “SCG”, “Elephant”, “Tiger” and “OK”.

Grand Nawaplastic Myanmar Co.,Ltd. ,a joint venture between Grand Elephant Holding Co., Ltd and The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. (subsidiary of The Siam Cement Group (SCG)), is an experience and well known leader of PVC pipe & fitting distributor and producer in Myanmar under brand “SCG”, “Elephant”, “Tiger” and “OK”.

Grand Nawaplastic Myanmar Co.,Ltd. ,a joint venture between Grand Elephant Holding Co., Ltd and The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. (subsidiary of The Siam Cement Group (SCG)), is an experience and well known leader of PVC pipe & fitting distributor and producer in Myanmar under brand “SCG”, “Elephant”, “Tiger” and “OK”.

Conditions of working : • 6 working days (Mon – Sat) • Hlaing Thar Yar Industrial Zone , Yangon. • Salary can be negotiated based on experience. Due to our business expansion, we would like to offer a good opportunity for a talented person to join us in the following field_

Promotion Girl

Promotions / Merchandising

40 Days

• အလုပ္ကိုအခ ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • ရုပ္ရည္ေခ ်ာေမာေျပျပစ္ရမည္။

View Job

Europe & Asia Commercial

Europe & Asia Commercial Company Limited was formed in Mandalay in June of 1994, and carried on the Business of Trading, Import & Export. Initially, Detergents, Dry Cell Batteries and Soft Drinks were imported from People's Republic of China and distributed in the Local Market.

Europe & Asia Commercial Co.,Ltd aims to be a leading company in the industry of manufacturing and distribution of food products that meet international quality standards.

Europe & Asia Commercial Co.,Ltd. (EAC) was formed in 1994 as a trading company, exporting agriculture products to neighboring countries and importing consumer products from China. The business model was changed in 1996 to become a manufacturer and distributor of consumer products. Over the last 15 years, EAC had grown rapidly in the consumers, foods and beverages industry. Nowadays, EAC products touch every day's life of consumers in Myanmar. With a wide range of product category and brands, EAC become the market leaders of manufacturers and distributors in consumer industry in Myanmar. With the company’s core philosophy of providing quality products to consumers, EAC applies international standard management system in the manufacturing process and focuses on the customer relations in order to provide the best service to customers.

Europe & Asia Commercial

Promoter

Promotions / Merchandising

40 Days

• ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းရမည္။ • နယ္အေရာင္းသြားႏိုင္ရမည္။

View Job

Myanmar Indo Best Co., Ltd.

Our Management We are headquartered in Yangon, Myanmar Our Executive Committee consists of 6 members. We are a truly a diversified business, employing more than 600 employees nationwide. Our Numbers We have been growing double digit year-on-year since 2010. We maintained our status as one of the the fastest organically growing company in Myanmar with 7 offices and 600 employees.

Our Portfolio Our five business units constitute the core of MIB’s portfolio, which includes :- Fashion Apparel –Bossini the top-selling Fashion brand in Myanmar and Springfield, FMCG –distributing leading MNC brands include Kao , Softlove, Softex, providing innovative products for niche consumers. We are the No. 1 in retail chain with more than 40 ABC stores around Yangon and Distribute ZTE mobiles.

MIB at a glance Our History MIB –Myanmar Indo Best with diversified interest in FMCG, Travel, Convenience Chain, Fashion Apparel. MIB is 100% owned by U Zaw Latt our Managing Director since 1996 Our company was formed in 1996 to distribute Mild Seven in Myanmar. 2011 marks MIB 15th Anniversary.

Promoter Girl

Promotions / Merchandising

41 Days

• Good communication skills. • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ

View Job

Unique Network Marketing

Unique Network Marketing (UNM) is one of the fastest growing FMCG Distribution Company in Myanmar. International brands (Moccona Coffee, Equal Sweetener, Malee Fruit Juice, Deleaf Thanaka, Cussons baby products) as our key suppliers for our distribution.

.

Unique Network Marketing (UNM)Co.Ltd is one of the fastest growing FMCG Distribution Company in Myanmar. International brands (MocconaCoffee, Equal Sweetener, Malee 100% fruit juice, Tipo Cream Egg Cookies,DeleafThanakha, Cute Press Cosmetic, Cussons Baby ) as our key suppliers for our distribution. The company offers an integrated portfolio of marketing, sales, distribution services to its clients to build their brands in Myanmar.

.

Junior Merchandiser

Promotions / Merchandising

41 Days

• On job training, • Small Leather & Color Range Approval • Leather Consumption Record and Calculating • Packing Sample Approval • Inspect in compliance with quality and brand protection; • Regularly report to superior; • Relevant job description will be assigned/adjusted during

View Job

EMC Manufacturing Limited.

EMC is the leading handbags manufacturer with well-established production facilities in Myanmar (located in Mingaladon Industrial Park, Yangon) employing a total workforce more than 6,000 employees. We are the authorized manufacturer of Famous Brand Names’ Handbags shipped all over the world.

Merchandising Supervisor

Promotions / Merchandising

41 Days

• Merchandising Supervisor (Chinese-Myanmar) • Implement & Supervise/control all departments in production in order to meet the company's quality standard • Perform a variety of administrative tasks that support the overall mission of quality standard and performance.

View Job

EMC Manufacturing Limited.

EMC is the leading handbags manufacturer with well-established production facilities in Myanmar (located in Mingaladon Industrial Park, Yangon) employing a total workforce more than 6,000 employees. We are the authorized manufacturer of Famous Brand Names’ Handbags shipped all over the world.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com


Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS