အေရာင္း၀န္ထမ္း(Cosmetic) (မႏၱေလး၊ ျပင္ဦးလြင္)

Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Sales & Marketing Jobs - အေရာင္း၀န္ထမ္း(Cosmetic)(ျပင္ဦးလြင္)

Company: Lynx Trading Co., Ltd.
Company description:

Products are imported from Korea, Sole distributor of Kung Jung I&C Co., Ltd. LYNX provides for Towing Service cooperation with Traffic Police at Municipal Area, Yangon. Transform to in land logistic company and transport the Auto Mobile, Tele communication Tower, it's accessories, Heavy machinery, Consumer
goods and base on Yangon for nation wide. Our main business are In Land logistic, Cosmetic & Skin care from oversea. Cosmetic & skin care have over (1000) varieties of products such as “JULIA’’ & VOV (LG Group) from Korea. LYNX’s major concern is to provide satisfactory service to the customers regarding logistic with well trained professional operation team. We always try to give our services with Best price, Right time, Trust & Safety service to customers.

.

Lynx was registered and set up as a wholly local-owned enterprise, formerly known as Lynx Trading Co., Ltd ( literal translation ). LYNX provides the Technology and Equipment to convert CNG Vehicles. Besides, as LYNX is the sole distributor of ISO holder of Galileo Company in Argentina and Deltech company of Germany, its products has obtained certificate compliance with low and ultra-low emission standard issued by recognized international agencies.

.

Job description
• Shopping Centre ရွိ Counter မ်ားတြင္ Cosmetic ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရမည္။
• Sale Target မ်ားျပည့္မီေအာင္ေရာင္းခ်ရမည္။ ( ေရာင္းအားအေပၚမူတည္၍ ေကာ္မရွင္ခံစားခြင့္ရရွိမည္ )
• Customer Service ေကာင္းမြန္ရမည္။
Desired Skills and Expertise
• အထက္တန္းအဆင့္ (သို႔) အထက္တန္းေအာင္ရမည္။
• အသက္ (၁၈ မွ ၂၁)ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။
• ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔၍ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
• က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ရမည္။
• အေတြ႔အႀကံဳမရွိလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
• (မႏၱေလးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသာေလွ်ာက္ထားရန္။ )
Language skills
We offer
• Female
• Salary NegotiableWe might provide you with uniform
Bonus system
Bonus for target achievement
Work location
18,Mya St.,Myanma Gonyaung Housing,Myittar Nyunt Ward, Tarmwe
For Pyin Oo Lwin
State/District: Mandalay Region
More information
Job Category: Sales & Marketing Jobs
Company Industry: အေရာင္း၀န္ထမ္း(Cosmetic)(ျပင္ဦးလြင္)
Employment Type: Other
Full time: YES
Job posted: 9/12/2019
Posting reply
Name*
Phone
e-mail*
Cover letter*
Items marked * are required.
Upload your CV (DOCX, DOC, RTF, ZIP or PDF format)
If you have CV in our system, then it is automatically attached to your application. So make sure it is updated! Create your proffesional CV here.
All offers from this employer

အေရာင္း၀န္ထမ္း(Cosmetic) (မႏၱေလး၊ ျပင္ဦးလြင္)

• Shopping Centre ရွိ Counter မ်ားတြင္ Cosmetic ပစၥည္းမ်ား ေရာင္ ...
Lynx Trading Co., Ltd.
Mandalay Region
Date Posted: 9/12/2019

Sales Representative

- Customer အသစ္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္ - လက္ရွိ Activity ေစ်း ...
Lynx Trading Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 8/12/2019

Sales & Marketing Manager

• လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင ...
Lynx Trading Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 8/12/2019

Advertising & Promotion Assistant

• - Promotion & Event ပြဲမ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သူျဖ ...
Lynx Trading Co., Ltd.
Yangon Region
Date Posted: 6/12/2019

Advertising & Promotion Assistant

• Good communication and negotiation skill. • Able to work under pressures and challenging situations.
Lynx Trading Co., Ltd.
Yangon Region
Date Posted: 6/12/2019

Sales Promoter (Sales Girl)

• သြက္လက္ခ်က္ခ်ာသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕ႏ ...
Lynx Trading Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/12/2019