Jobs In Myanmar
Load...

10 Key Tips for Proper Etiquette at Work

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Proper-Workplace-Etiquette-JobsInYangonလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳမူေနထိုင္တတ္ရန္အတြက္ လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္သည့္ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ 

 

သင္ဟာ လက္ရွိအလုပ္မွာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ထမ္းအသစ္တစ္ဦးျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာလိုက္နာက်င့္သုံးသင့္တဲ့ သင့္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ အမူအက်င့္ေလးေတြရွိေနတာကို သိထားၿပီးသားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဟာ အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနတတ္တာမို႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္သင့္တဲ့/ မျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အမူအက်င့္မ်ားကို www.jobsinyangon.com က ေန ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 


၁။ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေကာင္းမြန္စြာမိတ္ဆက္ပါ။ 

ကိုယ္နဲ႔အရင္ကမေတြ႕ဖူးတဲ့ သူတစ္ဦးနဲ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံၾကတဲ့အခါမွာ မတ္တပ္ထရပ္၍ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး မိမိရဲ႕နာမည္အျပည့္အစုံကို ေျပာျပလိုက္ပါ။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို သင္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနမွသာ မျပဳလုပ္ပဲေနသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္လည္း “Sam ေရ ေတြ႕ရတာဝမ္းသာပါတယ္။ မင္းနဲ႔လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခ်င္ေပမယ့္ ငါအဖ်ားျပန္ေပ်ာက္တာသိပ္မၾကာေသးလို႔ မင္းဆီကို မကူးေစခ်င္လို႔ပါ။” ဟူ၍ အသိေပးသင့္ပါတယ္။ 

မ်ားစြာေသာကုမၸဏီမ်ားထံတြင္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ျပဳမူဆက္ဆံမႈပုံစံမ်ား ရွိေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕အထက္လူႀကီးမ်ား တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေတြ႕ဆုံရာတြင္ မည္သို႔ျပဳမူၾကသလဲဆိုတာကို ေလ့လာၿပီး ထိုအတိုင္းအတုယူသင့္ပါတယ္။ 


၂။ အခ်ိန္တိက်တတ္ဖို႔ကို အက်င့္ျပဳလုပ္ထားပါ။ 

အခ်ိန္တိက်တတ္ဖို႔ကို တန္ဖိုးထားလုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာတစ္ခုအျဖစ္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လူႀကီးမိဘမ်ားက သင္ၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ မၾကာခဏ ႐ုံးေနာက္က်ေနပါက သင္ဟာအလုပ္ကို ေလးစားမႈမရွိဘူးဟူ၍ အျခားသူမ်ားကထင္ျမင္သြားေစႏိုင္ၿပီး သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ သင့္ရဲ႕ သူေဌးမွ သင့္ကိုေစာင့္ေနရတဲ့အတြက္ကုန္ဆုံးရတဲ့အခ်ိန္မ်ားကို သင္က ဂ႐ုမစိုက္ဘူးဟူသည့္ ပုံစံေပါက္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ Meeting မ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားတြင္ သင့္အတြက္ ၾကားခံအခ်ိန္အခ်ိဳ႕ ထားရွိထားပါ။ ဒါမွသာ ကားလမ္းပိတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႀကိဳတင္မသိႏိုင္တဲ့အရာမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ေတာင္မွ သင္ဟာေနာက္က်ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လည္း လူတိုင္းဟာေနာက္က်တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာတစ္ခါတစ္ရံမွာ ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္တဲ့အတြက္ အေရးႀကီးကိစၥတစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ Client မ်ား (သို႔) အထက္လူႀကီးမ်ားကို မိမိဖက္က ေစာႏိုင္သမွ်ေစာေစာ အသိေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာသူတို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၃။ Mobile ဖုန္းမ်ားကို အေဝးမွာထားထားပါ။ 

သင္ဟာ မိမိရဲ႕ဖုန္းကိုၾကည့္ၿပီးအလုပ္ရႈပ္ေနပါက သင့္ကိုအျခားသူမ်ားက လာေရာက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ ခက္ခဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလိုျပဳလုပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ႏွင့္ meeting မ်ားအတြင္းတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈမရွိဘူးဆိုတာကို ျပသလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


၄။ သင့္ေတာ္စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈျပဳလုပ္ပါ။ 

သင္ဟာ client မ်ား (သို႔)  client ျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ဆုံရသူျဖစ္ပါက မိမိရဲ႕ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈဟာ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္ပုံမ်ိဳးျဖစ္ေနသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုဝတ္စားဆင္ယင္မႈျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကိုလူအမ်ားက ပိုမို၍အေလးအနက္ထား၍ ဆက္ဆံလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အခ်ိဳ႕တြင္ အျပင္အဝတ္အစားမ်ားကို ႐ုံးခန္းအတြင္း ဝတ္ဆင္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း မိမိဘက္က လုံလုံၿခဳံၿခဳံႏွင့္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ရွိေသာ အဝတ္အစားမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္သင့္ပါတယ္။ 


၅။ အျခားေသာသူမ်ားက မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ communicate ျပဳလုပ္ရတာကိုႏွစ္သက္သလဲ သိရွိေအာင္လုပ္ပါ။ 

Work e-mail ကိုသာ အၿမဲတမ္းအသုံးျပဳေလ့ရွိေသာသူတစ္ဦးထံသို႔ တယ္လီဖုန္း message မ်ားပို႔မိတဲ့အခါ ထိုသူဟာ အဆိုပါ message မ်ားကို ဖတ္ရႈအားမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ အျခားသူမ်ားက မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ communicate ျပဳလုပ္ရတာကို ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္မႈရွိသလဲဆိုတာအား သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ အျခားေသာသူမ်ားထံသို႔ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။ 


၆။ ၾကားျဖတ္၍ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 

အျခားေသာသူမ်ား စကားေျပာဆိုေနစဥ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ၾကားျဖတ္၍ေျပာဆိုျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဒါဟာမည္သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစကာမူ လုံးဝေစာင့္ထိန္းလိုက္နာေပးသင့္တဲ့ က်င့္ဝတ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူမ်ား စကားေျပာဆိုေနစဥ္အတြင္း မိမိရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုဝင္ေရာက္ေျပာဆိုျခင္းဟာ သင္က သင့္ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အျခားေသာသူမ်ားထက္ပို၍အေလးထားတယ္ဆိုတဲ့ပုံစံေပါက္သြားေစႏိုင္ၿပီး အျခားေသာသူမ်ားထံက ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို စိတ္မဝင္စားဘူးဟူတဲ့ပုံစံလည္း ေပါက္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ 


၇။ အမည္မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ 

အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အမည္ကို သင္မမွတ္မိပါက (သို႔) မေသခ်ာပါက ထိုသူကိုတိုက္႐ိုက္ေမးျမန္းပါ။ စကားဝိုင္းတစ္ခုအတြင္းမွာ သူတို႔ရဲ႕နာမည္ကို ထည့္သြင္းအသုံးျပဳ၍ မွတ္မိေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ အလြန္အကြၽံ အသုံးျပဳမိျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ကိုလည္း သတိျပဳပါ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံၾကသည့္အခါ သူတို႔ရဲ႕ နာမည္ကိုေခၚ၍ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါ။ 


၈။ စိတ္ခ်ယုံၾကည္အားကိုးရသူတစ္ဦးျဖစ္ပါေစ။ 

အကယ္၍တစ္ခုခုကို သင္လုပ္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးလိုက္တဲ့အခါမွာ မိမိေပးလိုက္တဲ့ ကတိကိုတန္ဖိုးထားပါ။ ဒီလိုကတိတည္ျခင္းဟာ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ အျခားေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ယုံၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Follow-up လိုက္ျခင္းကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးပါ။ သင္တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ကတိေပးထားတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ (သို႔) client ထံသို႔ follow-up လိုက္တဲ့အေနနဲ႔ ဖုန္းေခၚဆိုၾကည့္ျခင္း၊ e-mail ေပးပို႔ျခင္းတို႔ကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ သင္ဟာစိတ္ခ်ယုံၾကည္ရၿပီး အားကိုးထိုက္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အသိေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၉။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို အလုပ္ခြင္ျပင္ပတြင္သာ ေျပာဆိုပါ။ 

႐ုံးခန္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လိုက္တာနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို အျပင္တြင္ခ်န္ထားခဲ့ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ သင္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ေရဘဝဟာ သင့္အလုပ္ထက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ ပုံစံေပါက္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ နားစြန္နားဖ်ားၾကားလိုက္ရတဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ သင့္အေပၚ အထင္လြဲမႈမ်ားလဲရွိလာႏိုင္တဲ့အတြက္ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြကို အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္သာ ေျပာဆိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


၁၀။ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အမူအက်င့္မ်ားကို ေမြးျမဴပါ။ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာအလုပ္လုပ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္းျဖင့္စကာားေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိရဲ႕အသံကို မက်ယ္လြန္းမတိုးလြန္းပဲေျပာဆိုတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားပါ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအဖို႔ သင့္ရဲ႕က်ယ္ေလာင္တဲ့ဖုန္းေျပာသံေတြနဲ႔ အျခားေသာ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကိုပ်က္ျပားေစတဲ့အရာမ်ားဟာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သြားေစႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သတိျပဳပါ။ ေရေမႊးအနံ႔စူးလြန္းျခင္း၊ အနံ႔ျပင္းေသာအစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ျခင္း၊ က်ယ္ေလာင္စြာစကားေျပာျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ႐ုံးခန္းအတြင္းတြင္တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


W.H.K Co., Ltd.

W.H.K Co., Ltd.

..Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthi...
Show the postings (5)
KM Terminal and Logistics Limited

KM Terminal and Logistics Limited

VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers succe...
Show the postings (8)
International Travel Asia Co., Ltd.

International Travel Asia Co., Ltd.

.International Travel Asia Co.,Ltd....
Show the postings (3)
Titan Pest Management Co. Ltd.

Titan Pest Management Co. Ltd.

...Titan Pest is a full-services pest management company operating in Yangon since 2016 and specializing in urban pest management solutions. It is a subsidiary of the highly successful Killem Pest Pte...
Show the postings (1)
Myanmar Unilink Co., Ltd

Myanmar Unilink Co., Ltd

Our Company aspires to achieve the largest broadband access network and integrated content services provider. Promoting physical, mental, and spiritual satisfaction of all employees, while promoting a...
Show the postings (10)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS