Jobs In Myanmar
Load...

မိမိရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ဘာေၾကာင့္ invest လုပ္ထားသင့္သလဲ . . . ?

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Reasons-To-Invest-In-Your-Careerမိမိရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ဘာေၾကာင့္ invest လုပ္ထားသင့္သလဲ . . . ?

 

စာဖတ္သူတို႔ရဲ႕ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တတ္မႈရွိျခင္းဟာ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါတယ္။ စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းေျဖာင့္ျဖဴးေစဖို႔အတြက္ မည္မွ်အထိ ေတြးေတာစဥ္းစားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါသလဲ? 

မိမိကိုယ္မိမိ လုံေလာက္စြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္မထားျခင္းဟာ ေရစီးသန္တဲ့ျမစ္တစ္စင္းအတြင္း ေလွာ္တက္မရွိပဲ ေလွေလွာ္ေနရသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစၿပီး career လမ္းေၾကာင္းတိုးတက္ေရးအတြက္ ေလွာ္တက္သဖြယ္ အသုံးဝင္ေစမည့္ လုံေလာက္တဲ့အသိပညာ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမရွိပါက လိုရာပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေခတၱခဏအဆင္ေျပေနႏိုင္ေသးေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဒီလို မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းမြန္စြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းက သင့္ကို ေနာင္တအႀကီးအက်ယ္ရသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတြနဲ႔ မေတြ႕ႀကဳံရေစဖို႔အတြက္ မိမိဘက္က ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ career လမ္းေၾကာင္းတိုးတက္မႈရွိေရးႏွင့္ ဘဝရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ အခုကတည္းကစဥ္းစားၿပီး ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ဖို႔ investment plan တစ္ခုကို ေရးဆြဲထားဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ . . . 
မိမိကိုယ္ကိုယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားဖို႔ဟာ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲဆိုတာကို ကြဲကြဲျပားျပားသိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ကေလးေတြကိုလည္း ဖတ္ရႈၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္ . . . 

 

၁။ မိမိကိုယ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္

မိမိကိုယ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ရရွိလာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားဟာ သင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္လိုက္ရတဲ့ တန္ေၾကးထက္ကို ပိုပါတယ္။ ဒီကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေငြေၾကးရွာေဖြႏိုင္စြမ္း (ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေစ) တိုးတက္လာမွာျဖစ္သလို ယခင္က စိတ္ကူးထဲေတာင္ ထည့္ခြင့္မရခဲ့တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကိုလည္း အရယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိမိရဲ႕တစ္ကိုယ္ရည္တိုးတက္မႈနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ရန္အထိ မ်ားစြာေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၂။ သင္ကိုယ္တိုင္ဟာ သင့္ရဲ႕ သူေဌးပဲျဖစ္ပါတယ္

အကယ္၍ သင္ဟာ “သင္” ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ CEO တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုပါက သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရပ္တန႔္မသြားေရးဟာ သင့္ရဲ႕တာဝန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ဟာ သင့္အေပၚတြင္ မူတည္ေနတဲ့အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ ေသခ်ာစြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈရွိျခင္းနဲ႔ မိမိရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ရရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း သင့္ရဲ႕ ကုမၸဏီတြင္ ျပန္လည္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို အစဥ္အၿမဲျပဳလုပ္သြားရမည္မွာ သင့္ရဲ႕တာဝန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္သင္ ကုမၸဏီသူေဌးတစ္ဦးအျဖစ္သို႔ မွတ္ယူ၍ “သင္” ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားလိုက္ပါ။ 

 

၃။ မိမိရဲ႕တန္ဖိုး ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္း 

သင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားဖို႔အတြက္ balance sheet (၂) ခုကို ေရးဆြဲလိုက္ပါ။ ပထမ list တြင္ သင့္ရဲ႕ လက္ရွိေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈအေျခအေနနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခ်ေရးပါ။ ဒုတိယ list မွာေတာ့ သင့္ရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အႀကံအစည္မ်ား၊ အသိပညာမ်ား၊ သင့္ရဲ႕ အလုပ္တစ္ခုကို ရႏိုင္ေျခ (တနည္းအားျဖင့္) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ သင့္အားအလုပ္ခန႔္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေျခ၊ သင့္ရဲ႕ အဆက္အသြယ္မ်ား (personal networks)၊ ဝါသနာပါတဲ့အရာမ်ားနဲ႔ ကိစၥတစ္ခုခုကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း အစရွိသည္တို႔ကို ခ်ေရးလိုက္ပါ။ မိမိရဲ႕ တစ္ကိုယ္ရည္တန္ဖိုးကို တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဒုတိယ list တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလိုျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါက သင့္ရဲ႕ ပထမ list ေပၚရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားဟာ အလိုအေလွ်ာက္တိုးတက္မႈရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၄။ သင္ဟာလည္း ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္

သင္လည္းပဲ ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အမ်ားစုဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရဲ႕ တစိတ္တပိုင္းကိုသာအသုံးခ်ေလ့ရွိၾကၿပီး ဒီအရာမွ်နဲ႔ ေက်နပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အမူအက်င့္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ကြၽမ္းက်င္တဲ့ (ပါရမီရွိတဲ့) အရာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဒီနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို အရယူလိုက္ပါ။ 


၅။ မိမိရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း 

သင့္ရဲ႕ career နဲ႔ သင့္ဘဝ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္အေနနဲ႔ ဆုေတာင္းတာထက္ပိုၿပီး လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းစြာစီမံခန႔္ခြဲမႈမရွိတဲ့ career တစ္ခုဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွ ပိုမို၍ေဝးကြာသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ကိုယ္သင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေျခကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္သလို မိမိတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ပိုမို၍ နီးကပ္မႈရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၆။ မိမိတို႔ရဲ႕အနာဂါတ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တီးပုံသြင္းႏိုင္ျခင္း 

သင့္ရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းကို ပုံေဖာ္ဖို႔အတြက္ဟာ သင့္ထံတြင္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ မိမိရဲ႕အနာဂါတ္ကို မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ပုံေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အင္အားနဲ႔ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား (အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ) ကို ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ စြန႔္စားျခင္းဟာလည္း တစိတ္တပိုင္းပါဝင္ေနၿပီး ဒါဟာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ၍ ဘဝတေလွ်ာက္လုံး ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရွိေစေရးအတြက္ သင့္ဘက္ကေပးဆပ္ရမယ့္ တန္ဖိုးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၇။ သင့္အျပင္ သင့္ရဲ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါ။ 

သင့္အေနနဲ႔ အရာရာတိုင္းကို အကုန္မသိႏိုင္သလို အရာရာတိုင္းကိုလည္း သင္တစ္ေယာက္တည္းလုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကိုသင္ၾကားေပးႏိုင္မယ့္သူမ်ား၊ လမ္းျပေပးႏိုင္မယ့္သူမ်ားနဲ႔ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိေအာင္ျမင္ေစဖို႔ အကူအညီေပးႏိုင္မယ့္ သူမ်ားအေပၚတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ 

 

၈။ ဘဝဟာ အလယ္အလတ္ေလာက္မွာ စိတ္ေက်နပ္ၿပီးရပ္တန႔္ေနဖို႔အတြက္ တိုေတာင္းလြန္းပါတယ္။

အလယ္အလတ္ေလာက္တြင္ စိတ္ေက်နပ္ၿပီးရပ္တန႔္မေနလိုက္ပါနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို တိုးတက္မႈရွိေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) သင္အားနည္းတဲ့ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ခိုင္းေစျခင္း တစ္ခုခုကိုေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ကိစၥတစ္ခုခုကို ေကာင္းစြာလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိ/ မရွိ ဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ လိုအပ္ပါက အကူအညီရယူလိုက္ပါ။ 

 

၉။ သင္အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ . . . 

ယခုအခ်ိန္မွာ စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကိုပူပန္စရာလိုဦးမွာမဟုတ္ေသာ္လည္း “အခ်ိန္က စကားေျပာသြားလိမ့္မယ္” ဆိုတဲ့စကားက တစ္ကယ္ကိုမွန္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈလိုက္တဲ့အခါ သင္ေနထိုင္ခဲ့ရတဲ့ ဘဝအေျခအေန၊ ရရွိခဲ့တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြ၊ လႊတ္ခ်ခဲ့ရတဲ့ အရာေတြ၊ သင္မည္မွ်အထိ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရရွိခဲ့သလဲ၊ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္အရာေတြကို အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ခ်န္ရစ္ခဲ့ႏိုင္သလဲဆိုတာေတြကို ျပန္လည္၍ ေတြ႕ျမင္လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမျပဳလုပ္မိခဲ့တာကို ထိုအခ်ိန္က်မွ ေနာင္တရေနလို႔ အပိုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းက မိမိကိုယ္ကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိတတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစား၍ ဘဝကို ေနထိုင္ျဖတ္သန္းသြားလိုက္ပါ။ 

 

၁၀။ သင့္ကိုယ္သင္သာ ကိုးကြယ္ရာ . . . 

မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရဲ႕ ရလာဒ္ဟာ သင္တစ္ဦးတည္းနဲ႔သာ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အျခားသူမ်ားက သင့္ရဲ႕က်ရႈံးမႈမ်ားအတြက္ သင့္ေလာက္ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိလာမွာမဟုတ္သလို သင့္ေလာက္လည္း သင့္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ငယ္႐ြယ္စဥ္မွာကတည္းက မိမိတို႔ရဲ႕ ဘဝလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါရေစခင္ဗ်ာ။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Host Link IT Solution

Host Link IT Solution

..Wireless Point to Point Connection Satellite Remote Site Installation and Maintenance Network Infrastructure Installation System and Design Implementation Hardware and Network Installation and M...
Show the postings (9)
KM Terminal and Logistics Limited

KM Terminal and Logistics Limited

VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers succe...
Show the postings (8)
AA Medical Products

AA Medical Products

Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.We have over 700 e...
Show the postings (1)
Synergy Plus Co., Ltd

Synergy Plus Co., Ltd

Vision - To be one the Leading Construction Companies Mission - To provide our High Quality Services First after SAFETY Values - Integrity, Discipline, Professionalism, Enthusiasm & Innovation .- ...
Show the postings (4)
Digital Dots

Digital Dots

.DigitalDots specialises in building quality business websites that people are proud of by using our expertise in all areas of website design, development and Internet marketing. Our passion for se...
Show the postings (7)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS