Jobs In Myanmar
Load...

လုပ္ငန္းခြင္မွာ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾက ည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ရမည့္အရာ (၁၀)ခု

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Employee-Knowledge-Workplace-HR-JobsinYangonလုပ္ငန္းခြင္မွာ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾက ည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ရမည့္အရာ (၁၀)ခု

 

၁။ မိမိကိုယ္ကို အဆိုးျမင္စိတ္ရွိတဲ့စကားေတြေျပာျခင္းကို ရပ္တန္႔ပါ။
ဘယ္သူမွ မိမိကိုယ္မိမိ ႏွိပ္စက္အျပစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကိစၥတစ္ခုခုမွာ ပိုေတာ္ လာတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ အမွားေတြ လုပ္မိတဲ့အတြက္ ေဝဖန္အျပစ္တင္ေနျခင္းထက္ မိမိကိုယ္မိမိ ၾကင္ၾကင္နာနာ အားေပးၿပီးဆက္ဆံပါ။ အေကာင္းျမင္စိတ္ဟာ သင့္ကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီလို သင္ယူႏိုင္တယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈဟာတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂။ သင့္ရဲ႕ အသိပညာဗဟုသုတကို တိုးပြါးေအာင္ျမႇင့္တင္ပါ။
သင္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို ပိုမိုတိက်စြာသိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း က ေတာ့ ထပ္တိုးၿပီးသင္ယူေလ့လာဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အသိပညာဗဟုသုတကို တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ (သင့္အလုပ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့) ေနာက္ဆုံး ထြက္သုေတသနေတြ ကို ဖတ္ရႈ့ေလ့လာပါ။ အခ်ိဳ႕အေလ့အထေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ဘာေၾကာင့္အလုပ္ျဖစ္တယ္၊ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ ဆိုတာကို သိရွိထားျခင္းက ၎တို႔ကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈတိုးေစပါတယ္။

 

၃။အမွားေတြကို ရွင္းထုတ္ဖယ္ရွား(ေရွာင္ရွားၿပီး) ေနာက္တစ္ခါထပ္လုပ္ပါ။
အေလ့အက်င့္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အုတ္ျမစ္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေလ့အက်င့္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ တစ္ေလွ်ာက္မွာအမွားေတြကို ျပင္ဆင္ျခင္း ကလည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အေရးပါပါတယ္။ သင့္အလုပ္တစ္ခု ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တိုင္းမွာ ဒီအလုပ္ကို ေနာက္တစ္ခါလုပ္ခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုပိုေကာင္း ေအာင္ လုပ္လို႔ရႏိုင္လဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို သင့္ကိုယ္သင္ေမးၾကည့္ပါ။

 

၄။သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ပါ။
မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ေတြထပ္ အားသာခ်က္ေတြကို အေလးထားအာ႐ုံစိုက္ျခင္းက ပိုေကာင္းတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။ သင္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြကို လက္ခံပါ။ ၿပီးေနာက္ သင့္ရဲ႕ေကာင္းမြန္ၿပီးသား အရည္အေသြးေတြကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အားထုတ္ပါ။ တစ္ခုခုကို လုံေလာက္တယ္ ဆို႐ုံ လုပ္တတ္တာထက္ အရမ္းေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္တတ္ျခင္းက မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္ အရမ္းကိုေကာင္းမြန္တဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၅။ စြမ္းရည္(ကြၽမ္းက်င္မႈ) အသစ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တည္ေဆာက္ပါ။
အၿမဲတမ္း မိမိသိရွိကြၽမ္းက်င္ၿပီးတာထပ္ ပိုေကာင္း၊ပိုေတာ္ေအာင္လုပ္လို႔ရပါတယ္။ စြမ္းရည္(ကြၽမ္းက်င္မႈ) အသစ္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူျခင္းက သင့္ရဲ႕အလုပ္မွာ ကြၽမ္းက်င္မႈကိုသာမကဘဲ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈကိုပါ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ အျခားသူေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ဘာေတြလုပ္သလဲဆိုတာကို ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာပါ။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ဘယ္လိုလုပ္သလဲဆိုတာကို အတုယူလုပ္ေဆာင္ပါ။ သင့္ရဲ႕ စြမ္းရည္(ကြၽမ္းက်င္မႈ)ေတြကိ ပိုၿပီးတိုးတက္ေတာက္ေျပာင္လာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖန္တီးထားတဲ့ ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြကို တက္ၿပီး  ပိုေကာင္း၊ပိုေတာ္တဲ့ လုပ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္း အစရွိသည့္ အသုံးဝင္တဲ့ စြမ္းရည္(ကြၽမ္းက်င္မႈ)ေတြကို ေလ့လာပါ။ သို႔မဟုတ္ သင့္ရဲ႕ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ့္ အသစ္တစ္ခုခုကို ေလ့လာ သင္ယူပါ။

 

၆။ ေမးခြန္းေတြေမးပါ။
တစ္ခုခုကို သင္မသိတဲ့အခါမွာ ေမးခြန္းေတြေမးဖို႔အတြက္ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ သင့္ေကာင္း ေကာင္း နားမလည္လိုက္တာေၾကာင့္ ကိစၥတစ္ခုကို မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မိျခင္းက မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈတိုးတက္ေစဖို႔ အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု မဟုတ္ပါ။  သင့္အေနနဲ႔ တစ္ခုခုကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပ္မေသခ်ာဖူး ဆိုရင္ သင့္ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို အျခားသူတစ္ေယာက္ေယာက္ကိုေမးပါ။ ထပ္ေဆာင္းေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ရွင္းလင္းမွာၾကားခ်က္ (Brief) ကို ေကာင္းစြာနားမလည္ဘဲနဲ႔ ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို တာဝန္ယူမလုပ္ေဆာင္ ပါနဲ႔။  အလုပ္ကို တလြဲေတြေလွ်ာက္လုပ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈကို ေလ်ာ့က်ေအာင္လုပ္ျခင္းထက္ ဘာကိုလုပ္ဖို႔လိုအပ္သလဲဆိုတာကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ သိရွိနားလည္ေအာင္ ေမးျမန္းျခင္းက ပိုေကာင္းပါတယ္။

 

၇။ အဖ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ အဆိုးျမင္ေျပာစကားမ်ားကို ဖယ္ရွားပါ။
တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာတဲ့ စကားေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ကန္႔သတ္ထား ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ “ ငါမလုပ္ႏိုင္ဘူး” လို႔ ေျပာေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ဟာ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖို႔ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕စိတ္ကိုပိတ္ထားသလို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။အဲ့ဒီအစား “ ငါဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္လည္း” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳး ေမးၾကည့္ပါ။ ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းေတြ ရွာေဖြႏိုင္ျခင္းက မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈကို တိုးေစႏိုင္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးမွာ “ဒါေပမယ့္….” ဆိုတဲ့ စကားလုံးမ်ိဳး အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေရးမွာ မလိုအပ္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ထားတတ္ၾကပါတယ္။ “ဒါေပမယ့္….” လို႔ ေျပာတတ္တဲ့ အက်င့္ကို ခဏရပ္ထားၿပီး ဆင္ေျခေတြေပးေနတဲ့အခါမွာထက္ သင္ႀကိဳးစားအားထုတ္တဲ့အခါမွာ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ေတြဘယ္လိုပိုၿပီး ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သလဲဆိုတာကို သတိျပဳေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

၈။ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈေတြအေပၚမွာသာ အာ႐ုံစိုက္ထားပါ။
သင္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ညည္းညဴေနခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ သင့္ရဲ႕စြမ္း ေဆာင္ရည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကိုယ္သင္ အၿမဲမျပတ္သတိေပးေနပါ။ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္းမွာ အလုပ္ကိုၿပီး ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသလား။ ခက္ခဲတဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြကို ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသလား။ သင့္ရဲ႕ အႀကံဉာဏ္တစ္ခုခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္က ခ်ီဳးက်ဴးဖူးပါသလား။ မေကာင္းတဲ့ အဆိုးျမင္ကိစၥရပ္ေတြမွာဘဲ အာ႐ုံစိုက္ျခင္းထက္ အလုပ္မွာေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြကို ျပန္ေျပာင္းသတိရျခင္းက မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈကိုျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္  ပိုေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 

၉။ သင္အမွန္တကယ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ်ိန္အထိ သင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးၿပီဟု သေဘာထားပါ။
လုပ္ငန္းအသစ္တစ္ခု သို႔ စိန္ေခၚမႈအသစ္တစ္ခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ယုံၾကည္မႈသိပ္မရွိသလို ခံစားရတတ္တာက ပုံမွန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ကအလုပ္ အသစ္တစ္ခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုပါက အစကတည္းက သင္လုပ္ေနတဲ့ အရာကို ေကာင္းမြန္တိက်စြာနားလည္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားလို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သင့္အေနနဲ႔ အေကာင္းျမင္စိတ္ထားၿပီး ယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္အထိေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး အံ့ျသသြားႏိုင္ပါတယ္။ လူေတြက သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ယုံၾကည္လာ႐ုံသာမကဘဲ သင့္ကိုယ္တိုင္အေနနဲ႔ လည္း သင့္ဟာ စြမ္းရည္(ကြၽမ္းက်င္မႈ)ေတြ အမ်ားႀကီး ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ၊ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကို စတင္နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။

 

၁၀။ ေပ်ာ္ရြင္မွဴရွိပါေစ။
ဘဝကိုခံစားေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိဘဲ သင့္ကိုယ္သင္ ဖိအားေပးလြန္းတာထက္ သင့္ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ ကိုဆိုးရြားေစတဲ့အရာမရွိပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္တစ္ခုကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ခ်င္တာ မွန္ေပမယ့္ အဲ့ဒီအလုပ္ကို လုပ္ေနစဉ္အတြင္းမွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနသင့္ပါတယ္။  သင့္ရဲ႕ အမွားေတြ၊က်ရႈံးမႈေတြကို သင္ကိုယ္တိုင္ဟားတိုက္ ရယ္ေမာႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေထာက္ျပေဝဖန္ခ်က္ေတြကို အရႊန္းေဖာက္ၿပီးလက္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ယူပါ။ သင့္အေနနဲ႔ စိတ္ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါးထားတတ္ျခင္းက သင့္ရဲ႕ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈကို တိုးတက္ေစဖို႔နဲ႔ သင့္ကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီႏိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အံ့ျသမွင္တက္ဖြယ္ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


DHL Global Forwarding Myanmar

DHL Global Forwarding Myanmar

Vision: Our Purpose Our Guiding Principle Our Customer PromiseDHL Global Forwarding Myanmar was opened in August 2013 and is providing freight forwarding services, international supply chain servic...
Show the postings (2)
Annam Myanmar Co.,Ltd.

Annam Myanmar Co.,Ltd.

Annam Group is continuously sourcing premium, high quality, delicious food products from around the world for distribution throughout all of Indochina, and we pride ourselves on being the go-to sourc...
Show the postings (6)
Nilar Group Of Companies

Nilar Group Of Companies

VISION Our Road-map starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. • To provide our b...
Show the postings (38)
Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Co.,Ltd

Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Co.,Ltd

KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (2)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS