Jobs In Myanmar
Load...

12 Tips to Maximize Your Productivity and Relations While Working at Home

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-WFH-Productivity-Relations-JobsInYangonအိမ္မွတဆင့္အလုပ္လုပ္ေနရစဥ္အတြင္း သင့္ရဲ႕ productivity နဲ႔ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ အႀကံေပးခ်က္ (၁၂) ခ်က္
 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာပုံစံမ်ားဟာ လြန္စြာလွ်င္ျမန္စြာပဲ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီအရာေတြက သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ (productivity) မ်ား ေလ်ာ့က်သြားရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာေတာ့မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ ထိေရာက္မႈရွိစြာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း၊ စနစ္တက်ျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အစရွိသည့္အရာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး သင္ကိုယ္တိုင္ေရာ အျခားသူမ်ားကိုပါ motivate ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ကူညီဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က အႀကံေပးခ်က္ (၁၂) ခ်က္ကို ေရးသားတင္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။ 
 
 
၁။ ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ ႀကိဳတင္၍ျပင္ဆင္ထားပါ
 
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ညဘက္တြင္ ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္တဲ့အရာမ်ားကို စာရင္းျပဳလုပ္ထားပါ။ သင့္အေနနဲ႔ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္စရာမလိုတဲ့အရာမ်ားကို စာရင္းမွပယ္ဖ်က္လိုက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ က်န္ရွိေသာ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို ျပကၡဒိန္ေပၚတြင္ထည့္သြင္းထားလိုက္ပါ။ မိသားစုအားအခ်ိန္ေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အနားယူဖို႔အခ်ိန္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲသည့္အခါတြင္ထည့္သြင္းပါ။ ေပးပို႔ရန္၊ ေျပာဆိုရန္လိုအပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ (ဥပမာ - ေနာက္ဆုံးရ တင္ျပရမည့္အရာမ်ား၊ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ အလုပ္တာဝန္မ်ားခိုင္းေစျခင္း) မ်ားကို စာရင္းမွတ္သားထားပါ။ 
 
 
၂။ F သုံးလုံး (Focus time, Family time, Fitness time) အတြက္ အခ်ိန္ကို အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲပါ။ 
 
မနက္ပိုင္းတြင္ ထိပ္ဆုံးကလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့အရာ ၃ ခုခန႔္အတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈပ်က္ျပားေစမယ့္အရာမ်ားနဲ႔ အျခားအတားအဆီးမ်ားအားလုံးကို ဖယ္ရွားၿပီး အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ (Focus) ျပဳလုပ္ပါ။ (ဥပမာ - အင္တာနက္ပိတ္ထားျခင္း၊ Smartphone Notification မ်ားကို ပိတ္ထားျခင္း)။ နမူနာအျဖစ္ ေအာက္ပါအခ်ိန္ဇယားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။  
 
• 5:00-6:00 AM – Coffee ေသာက္ရန္၊ သတင္းမ်ားဖတ္ရန္ 
• 6:00-8:00 AM – အာ႐ုံစူးစိုက္ရမည့္အခ်ိန္ (အေရးႀကီးေသာအလုပ္ ၂ခု၊ ၃ ခုခန႔္) 
• 8:00-10:00 AM – အားလပ္ခ်ိန္ (ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင့္မိသားစုကို ကူညီျခင္း) 
• 10:00-12:00 – Team ကို အားေပးကူညီရန္ (ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ သင္ၾကားျခင္း၊ အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္း)
• 12:00-1:00 – အားလပ္ခ်ိန္ (မိမိႏွစ္သက္သလိုေနထိုင္ပါ)
• 1:00-5:00 – Client မ်ားထံသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း 
• 5:00-6:00 – ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း
• 6:00-9:00 – အားလပ္ခ်ိန္ 
 
 
၃။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ကုန္ဆုံးရမည့္အခ်ိန္ပမာဏကို အေရးႀကီးသည့္အရာမ်ားမွစ၍ စီစဥ္ပါ။ 
 
မိမိတို႔ရဲ႕ အခ်ိန္ ၆၀% ကို လုပ္ကိုလုပ္ရမည့္အရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။ ၃၀% ကိုေတာ့ လုပ္သင့္တဲ့အရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါ။ က်န္ ၁၀% ကိုေတာ့ လုပ္ထားလွ်င္ေကာင္းမည္ထင္တဲ့အရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။ 
 
 
၄။ ေကာင္းမြန္ေသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သင့္ကိုယ္သင္ျပင္ဆင္ေပးပါ။ 
 
ခက္ခဲတဲ့အရာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳပဲထားကာ ေနာက္တြန႔္မေနပါနဲ႔။ ဒီအရာမ်ားကို ေစာေစာစီးစီး ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားလိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ workday ကို email မ်ားျပန္ျခင္းနဲ႔သာ အခ်ိန္မကုန္ပါေစနဲ႔ ေန႔တစ္ေန႔တိုင္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲတာ တစ္ခုခုကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္လိုက္ပါ။ ဒါမွသာ သင့္အေနနဲ႔လည္း သင့္ရဲ႕ goal ေတြနဲ႔ပိုမို၍နီးကပ္လာတာကို ခံစားရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၅။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားအားလုံးကို timer မ်ား မွတ္ထားပါ။ 
 
သင္လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္တြင္ ဒီအရာကို အၿပီးလုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ပါ။ Timer တစ္ခုမွတ္သားၿပီးအလုပ္ကို ထိုအခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ပါ။ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကိုပ်က္ျပားေစမယ့္အရာမ်ားအားလုံးကို ေရွာင္ရွားကာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးကို တစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ ေနာက္ထပ္အလုပ္တစ္ခုကို စတင္ျခင္းမျပဳလုပ္မွီတြင္ ၅ မိနစ္ခန႔္အနားယူပါ။ အလုပ္ ၄ ခုခန႔္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါက မိနစ္ ၂၀ မွ ၃၀ အတြင္း အနားယူပါ။ 
 
 
၆။ သင့္ email မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖၾကားဖို႔ reaction time ကို သတ္မွတ္ပါ။ 
 
E-mail မ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ ၂ႀကိမ္မွ ၃ႀကိမ္အထိ အခ်ိန္တစ္ခုသတ္မွတ္၍စစ္ေဆးပါ။ Message တစ္ခုစီကို တစ္ႀကိမ္သာဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ ဒီအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘာလုပ္လိုသလဲဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္ပါ။ (reply ျပန္ျခင္း၊ ဖ်က္ျပစ္ျခင္း၊ Forward လုပ္ျခင္း (သို႔) archive ျပဳလုပ္ျခင္း)
 
 
၇။ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ checklist မ်ားတည္ေဆာက္ပါ။ 
 
ေအာင္ျမင္မႈရရွိတဲ့အခါတိုင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ checklist မ်ားတည္ေဆာက္ပါ။ အိမ္မွတဆင့္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္တြင္ သင့္ကိုယ္သင္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္က်မသြားတာကို သိရွိႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ဒီအရာက အေရးႀကီးပါတယ္။ အရာရာတိုင္းကို ခ်ေရးၿပီးေနာက္ စာ႐ြက္နဲ႔ ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္း (သို႔) smartphone တို႔ကိုအသုံးျပဳၿပီး ထိုအလုပ္မ်ားၿပီးေျမာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးပါ။ 
 
 
၈။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပို၍ျမန္ဆန္စြာခ်မွတ္ပါ။ 
 
သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕သားမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးလာတဲ့အခါ “yes”, “no” (သို႔) “ခဏထားလိုက္ဖို႔အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာခ်မွတ္ပါ။ သင္ျမန္ျမန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ဒီအရာကသင့္ေခါင္းထဲတြင္စဥ္းစားေနရမယ့္အခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္အရာတစ္ခုကို ဆက္လက္၍လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၉။ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ရရွိေစရန္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္လုပ္မယ့္ေနရာ၊ အဝတ္အစားတို႔ရွိပါေစ။ 
 
သင့္ကိုယ္သင္ အိမ္ႏွင့္ အလုပ္ကြဲျပားမႈရွိေစရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ရမည့္ေနရာတစ္ခုကို အိမ္ထဲတြင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးလိုက္ပါ။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္၍မရႏိုင္ပါက အိမ္အတြင္း လူမ်ားအသုံးနည္းေသာေနရာတစ္ခုကို သင့္ရဲ႕႐ုံးခန္းအျဖစ္အသုံးခ်လိုက္ပါ။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈပ်က္ျပားေစမယ့္အရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရမည့္ေန႔မ်ားတြင္ အလုပ္သြားစဥ္ဝတ္စားသည့္ပုံစံႏွင့္ဆင္တူေသာ အရာမ်ားကို ဝတ္စားဆင္ယင္ေပးပါ။ ဒီသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ဦးေႏွာက္သို႔ သင္ဟာအလုပ္လုပ္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေပးႏိုင္ၿပီး အမွန္တကယ္အလုပ္သြားသည့္ပုံစံအတိုင္း တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၁၀။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေလ့က်င့္ခန္းမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ဖို႔ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သင့္ကိုယ္သင္ ၅ မိနစ္ခန႔္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ အနားေပးလိုက္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္နာရီျခားတစ္ခါခန႔္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အလုပ္စားပြဲနားမွထြက္ခြာၿပီး ေျခလက္ဆန႔္ျခင္း၊ မတ္တပ္ရပ္၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလိုက္ပါ။ ပိုမိုၾကာရွည္တဲ့ အနားယူစဥ္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အျပင္ထြက္ၿပီး ေလေကာင္းေလသန႔္ရယူကာ သင့္နဲ႔စိတ္ကို အျခားအလုပ္နဲ႔မဆိုင္တဲ့အရာေတြ‌ ေတြးေတာခိုင္းလိုက္ပါ။ ဒီသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကိုအားအင္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၁၁။ အလုပ္ႏွင့္ ဘဝေနထိုင္မႈအၾကား ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။ 
 
သင့္မိသားစုမ်ားအား ကိစၥအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းအသိေပးထားပါ။ သင့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယားကို သူတို႔သိရွိထားေစဖို႔အတြက္ အသိေပးပါ။ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ သင့္အေနနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၊ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားရွိေနသလဲဆိုတာကို ႀကိဳတင္ေျပာၾကားထားပါ။ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕အဆုံးတြင္ ၁၅ - ၃၀ မိနစ္ခန႔္အခ်ိန္ယူၿပီး အိမ္တြင္သက္သာသလိုအနားယူႏိုင္ဖို႔ စိတ္ကို ျပင္ဆင္ပါ။ ဒီအရာက ပုံမွန္အားျဖင့္ သင့္အိမ္သို႔ျပန္ရာလမ္းတြင္ ကားစီးရင္းအလိုအေလွ်ာက္ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္မွတဆင့္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ေတာ့ ထိုအရာကိုအစားထိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ႏွင့္ အိမ္သို႔ျပန္လာသည့္အခါ အလုပ္မွကိစၥအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးကို ဆက္လက္၍ မေတြးမိေနေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူ၍ မိမိရဲ႕စိတ္ကိုခ်ိန္ညႇိလိုက္ပါ။  
 
 
၁၂။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔ ခိုင္မာေသာဆက္သြယ္မႈမ်ားကို မၾကခဏဆက္သြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ပါ။ 
 
သင့္ရဲ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ client မ်ားနဲ႔ အရင္ကထက္ပိုမို၍ မၾကာခဏဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဆက္ဆံေရးမ်ား ပိုမိုခိုင္မာမႈရွိလာေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ သူတို႔ကို ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ စာတိုေပးပို႔ျခင္း အစရွိတဲ့ virtual နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား အသိေပးပါ။ အျခားသူမ်ားက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္ေသာ မည္သည့္အရာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနသလဲဆိုတာကို အသိေပးေျပာၾကားပါ။ တစ္ဦးျခင္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို အခ်ိန္သတ္မွတ္၍ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
 
ဒီ article ေလးကို ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ WFH လုပ္ေနရတဲ့ စာဖတ္သူမ်ားအေနနဲ႔ WFH ကာလအတြင္း အေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ 
 
 
ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Smilax Global Company

Smilax Global Company

The goal on Information Technology and Services of Smilax Global is to deliver the best in IT service managementto ensure that our customers and, ultimately, the citizens of Myanmar realise the most f...
Show the postings (1)
I.E.M Co., Ltd.

I.E.M Co., Ltd.

Vision “ One Stop Solution for Power, Generation, Drive & Control” Mission * Deliver quality products & services by meeting customer needs and expectations. * Dedicated with applicab...
Show the postings (1)
Definity Group of Co.,Ltd

Definity Group of Co.,Ltd

KND Corporation Co., Ltd

KND Corporation Co., Ltd

Cadian Myanmar

Cadian Myanmar

.with enjoy at Team Work. We Cadian Myanmar Co., Ltd have mainly draw the scaffolding Design by Auto CAD 2D and 3D. . To prevent accident and safety management guidance to the customer,we supply all ...
Show the postings (3)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS