Jobs In Myanmar
Load...

4 Soft Skills Every Top Executive Has

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-SoftSkills-Top-Executives-JobsInYangonထိပ္တန္း Executive တိုင္းတြင္ ရွိေနတဲ့ Soft Skill (၄) ခု 

 

ထိပ္တန္း Professional တိုင္းအတြက္ Soft Skill မ်ားဟာ Technical Knowledge မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္တစ္ခုကို ရရွိႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အဆိုပါအလုပ္ေနရာကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Accountant တစ္ဦးဟာ စာရင္းအင္းမ်ားကိုမည္သို႔ထိန္းသိမ္းရမလဲဆိုတာကို သိရွိဖို႔လိုအပ္သလို၊ Marketing သမားတစ္ဦးဟာလည္း ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာကို သိေနဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ . . . ထိုကဲ့သို႔ေသာ Technical Skill မ်ားအျပင္ ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဘဏ္တစ္ဘဏ္သို႔ သြားေရာက္ရတဲ့အခါ ဘယ္ဝန္ထမ္းကိုသင္ပိုၿပီးခ်ဥ္းကပ္လိုစိတ္ရွိပါသလဲ? ဘယ္သူကေတာ့ စိတ္ပါဝင္စားစြာနဲ႔ အခ်ိန္ယူၿပီး သင့္ရဲ႕အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေလ့ရွိၿပီး ဘယ္သူကေတာ့ သင့္ကို သူတို႔လုပ္ေပးစရာမလိုတဲ့အရာေတြကို လုပ္ေပးေနရတယ္ဆိုတဲ့ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ဆက္ဆံေလ့ရွိပါသလဲ? ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္က်င့္ဝတ္မ်ားကိုလိုက္နာက်င့္သုံးၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုလည္း စိတ္အားတက္ႂကြမႈရွိလာေစတဲ့သူမ်ားကသာ သူတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ရာထူးေနရာနဲ႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေတာက္ေျပာင္ထူးခြၽန္မႈရွိလာမယ့္လူမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ Soft Skill မ်ားကသာ ပို၍အေရးပါမႈရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုက Soft Skill မ်ားစြာကို သူတို႔ရဲ႕ CV ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားေလ့ရွိေသာ္လည္း ႐ိုးရွင္းတဲ့ Personality Test မ်ားျဖင့္ ၎တို႔ရဲ႕ Soft Skill မ်ားဟာ အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္မႈ ရွိ/ မရွိကို စစ္ေဆးစမ္းသပ္၍ရႏိုင္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ Soft Skill မ်ားကို ေမြးျမဴေလ့က်င့္ထားႏိုင္ပါက စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလာဒ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအေနနဲ႔ ဒီအမူအက်င့္လကၡဏာမ်ားဟာ ေမြးကတည္းကပါလာတဲ့အရာမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း - ဒီအရာမ်ားကို သင္ယူမႈျပဳလုပ္၍လည္းရႏိုင္ပါတယ္။ 

 

ထိပ္တန္း Executive တိုင္းတြင္ရွိေနေသာ Soft Skill မ်ား - 

 

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တတ္မႈစြမ္းရည္ - ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးထံတြင္ “ဦးေဆာင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္” လိုအပ္မယ့္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနတဲ့သူမ်ားဟာ ၿပီးျပည့္စုံ၍ ေကာင္းမြန္တဲ့ စီမံခန႔္ခြဲမႈစြမ္းရည္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔ဟာ - လူအမ်ားနဲ႔ မည္သို႔အလုပ္လုပ္ရမလဲ၊ ထိုသူေတြကို ဘယ္လိုဦးေဆာင္ရမလဲ၊ Team မ်ားကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္၍ ဘယ္လို Motivate ျဖစ္လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရမလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရွိ ထိပ္တန္းအိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ေရး ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Barbara Ann Corcoran ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုအရ “လူမ်ားဟာ မိမိတို႔ႏွစ္သက္တဲ့သူမ်ားနဲ႔သာ လက္တြဲ၍လုပ္ကိုင္လိုၾကေလ့ရွိပါတယ္။ အကယ္၍ အျခားသူမ်ားက သင့္ကိုႏွစ္သက္မႈရွိေနပါက သင္နဲ႔အတူ လုပ္ငန္းမ်ားလက္တြဲ၍လုပ္ကိုင္လိုၾကမွာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က သင့္ကိုႏွစ္သက္မႈမရွိေနဘူးဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ အလြန္ႀကီးမားတဲ့အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။” လူတိုင္းနဲ႔အဆင္ေျပစြာေပါင္းသင္းတတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလာကတြင္ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ 

 

တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ ယုတၱိရွိစြာ ေတြးေခၚဆုံးျဖတ္တတ္မႈစြမ္းရည္ -  တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ဆိုတာကို ကန႔္သတ္ေဘာင္အျပင္မွ ေတြးေခၚတတ္ျခင္း (Thinking Outside The Box) ဟူ၍လည္းေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူတိုင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္မႈရွိေနေစေရးအတြက္ တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္မ်ားကို လိုအပ္လာပါၿပီ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္၊ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကိုဖန္တီးရာတြင္ အမ်ားနဲ႔မတူပဲ ထူးျခားတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ထိပ္တန္း Executive မ်ားအေနနဲ႔လည္း အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေတြးေခၚမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေနဖို႔လိုအပ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ကဲ့သို႔လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္သူမ်ားကို recruitment ျပဳလုပ္၍ ေခၚယူလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ “ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသလား?” ဟူ၍ ေမးျမန္းလာႏိုင္ၿပီး Critical Thinking ေကာင္းမြန္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင္ဟာ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာ၍ ေကာင္းမြန္မႈရွိတဲ့ ေျဖရွင္းပုံနည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ Critical Thinking ေကာင္းမြန္သူမ်ားဟာ ညႇိႏႈိင္းေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရလြယ္ကူတဲ့သူမ်ားလည္းျဖစ္ၿပီး ပုံေသအေတြးအေခၚထဲမွာပိတ္မိမေနပဲ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ ျပႆနာေျဖရွင္းပုံနည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ ဝန္မေလးတဲ့သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။  

 

စာနာမႈႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား - လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ားရဲ႕ ခံစားခ်က္ကိုနားမလည္ပါက သင့္အေနနဲ႔ သူတို႔ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဆိုး႐ြားဆုံးေသာထုတ္ကုန္မ်ားဆိုသည္မွာ ၎တို႔ကိုထုတ္လုပ္ေပးသူမ်ားမွ အသုံးျပဳသူမ်ားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိၾကတဲ့အတြက္ ေပၚထြက္လာတဲ့အရာမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ျပင္ပရွိ သုံးစြဲသူမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားရွိရမည္သာမက ႐ုံးတြင္းရွိဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားရွိေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ၎တို႔လိုခ်င္တဲ့ အရာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိပါသလား? ၎တို႔ထံတြင္ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို စာနာနားလည္ေပးႏိုင္မႈေရာ ရွိပါသလား? ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ အလြန္မ်ားျပားတဲ့လစာေငြမ်ိဳးကို ေပးထားတာေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ၎တို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံေလ့ရွိၾကတဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းထြက္ခြာမႈႏႈန္းဟာ အနည္းဆုံးျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ - ဒါဟာ Executive တိုင္းနဲ႔ Professional တိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ဖိအားမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္မွာပင္ “ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားကို” ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအရာက အေျပာနဲ႔ေတာ့ လြယ္ကူလွေပမယ့္ တစ္ကယ္တမ္းမွာ လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ရခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီအရည္အခ်င္းဟာ ေမြးကတည္းက ရရွိႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ မိမိကိုယ္ကို ထပ္ကာထပ္ကာ သတိေပး၍ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးဖို႔လိုအပ္တဲ့ စြမ္းရည္တစ္ခုျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေနဖို႔အတြက္ Soft Skill တိုင္းနဲ႔ Techincal Skill တိုင္းကို သိရွိထားဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံတြင္ လိုအပ္တဲ့ Technical Skill တိုင္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အလုပ္ကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေနၾကတဲ့အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ကေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့ Soft Skill မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ Technical Skill (Hard Skill) မ်ား အားနည္းမႈရွိတဲ့ ေနရာမ်ားတြင္ Soft Skill မ်ားက အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး မည္သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေစကာမူ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ Executive မ်ားထံမွ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္၊ ႐ိုးသားစြာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလာဒ္မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၎တို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲႏိုင္စြမ္းရွိေနဖို႔ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Trust Venture Partners Co., Ltd

Trust Venture Partners Co., Ltd

To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international compani...
Show the postings (46)
KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (1)
The Experts English Language Center

The Experts English Language Center

-Offering low-price, high quality language education -Ensuring the international standard Teaching Methods -Unlocking the students' potentials and opportunities - Promising the difference We off...
Show the postings (2)
Frontier Technology Partners Pte. Ltd. (FTP)

Frontier Technology Partners Pte. Ltd. (FTP)

Frontier Technology Partners Pte. Ltd (FTP) is a Singapore- and Myanmar registered software development and distribution company. Our Expertise: Financial transactions, Mobile Money, Mobile Banking, I...
Show the postings (1)
GIORDANO MYANMAR

GIORDANO MYANMAR

..Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)....
Show the postings (15)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS