Jobs In Myanmar
Load...

သင့္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က သင့္ရာထူးတုိးတက္မႈအေပၚ အာရုံစုိက္လာေစဖုိ႕

by Admin


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Job Promotion Job Advice Career Advice Professional Growth Manager Jobs in Myanmarကၽြန္ေတာ့္ဘဝရဲ႕ မေမ့ႏုိင္စရာေန႕ေတြထဲက တစ္ေန႕ကုိေျပာပါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အလုပ္မွာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ေန႕ေလးတစ္ရက္ကလည္း အပါအဝင္ပါပဲ။ အဲ့ဒီေန႕က မုိးမရြာပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အထက္ေခါင္းေဆာင္က ကၽြန္ေတာ့္စားပဲြကုိေရာက္လာျပီး စကားလာေျပာပါတယ္၊ ငါတုိ႕ အဖဲြ႕မွာ လူသစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လုိေနတယ္။ မင္းအေနနဲ႕ အဲ့ဒီေနရာကုိ တာဝန္ယူျပီး လုပ္ေဆာင္ခ်င္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ လူသစ္ခန္႕အပ္ေစခ်င္လား ဆုိျပီး လာေမးပါတယ္။ ဒီရာထူးကုိ ကၽြန္ေတာ္သာ လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ သူ႕အေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ကုိတာဝန္ေပးဖုိ႕ အဆင္သင့္ပဲဆုိတဲ့ သေဘာကုိ ျပသခဲ့ပါတယ္။

          ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အလြန္အံ့အားသင့္ဖြယ္အခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့သလုိ၊ အရမ္းလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ဂုဏ္ယူခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က သင့္ရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိ အားေပးတဲ့လူမ်ိဳး၊ သင့္ရဲ႕ အလုပ္ၾကိဳးစားမႈေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳျပီး သင့္အေပၚ အျမဲဂရုစုိက္တတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကုိ ရရွိထားတယ္လုိ႕ သိရတာဟာ တကယ္ကုိအားတက္စရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ႏုိင္ငံျခားမွာ ဘဲြ႕လြန္မဟာဘဲြ႕တက္ေရာက္ဖုိ႕ အားလုံးစီစဥ္ထားျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီ ရာထူးတုိးေပးတဲ့ေနရာကုိ မတတ္သာပဲ ျငင္းပယ္ခဲ့ရပါတယ္။

          အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ျပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မလဲြမေသြဆက္ဆံရမွာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အထက္က ေခါင္းေဆာင္ပါပဲ။ အဖဲြ႕အစည္းၾကီးရင္ ၾကီးသလုိ ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ဆင့္ရွိမွာျဖစ္သလုိ၊ အဖဲြ႕အစည္းအရြယ္အစားေပၚမူတည္ျပီး ေခါင္းေဆာင္ အနည္းအမ်ားဆုိတာရွိမွာပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆုိတာဟာလည္း ဦးေဆာင္ႏုိင္မႈရွိျခင္း၊ အလုပ္အေပၚတာဝန္ေက်ပြန္ျခင္းေတြအျပင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လုိ ေအာက္ကလူေတြအေပၚကုိလည္း တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္း အခြင့္အလမ္းေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူျဖစ္သင့္ပါတယ္။

          ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြအေနနဲ႕လည္း ကုမၸဏီတစ္ခုခု၊ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခုမွာ အလုပ္လုပ္တာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႕အမွ် ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ လစာတုိးေပးတာတုိ႕၊ ရာထူးတုိးေပးတာတုိ႕ကုိ လုိခ်င္မွာပါပဲ။ အဲ့လုိရာထူးတုိးဖုိ႕၊ လစာတုိးဖုိ႕ဆုိတာေတြဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ လုပ္ပုံကုိင္ပုံအျပင္၊ ကုိယ့္အထက္ကလူၾကီး(ေခါင္းေဆာင္)ေပၚလည္း မူတည္တယ္ဆုိတာ ျငင္းဆန္ႏုိင္မယ္မထင္ပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ကုိယ့္အေပၚဂရုတစုိက္ရွိျပီး ကုိယ့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳလာမွသာ အဆုိပါအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွာ ရာထူးတုိးတက္ဖုိ႕ဆုိတာ ပုိမုိျမန္ဆန္လာမွာပါပဲ။ ဒါဆုိ အထက္ကေခါင္းေဆာင္ ကုိယ့္ရဲ႕ ၾကိဳးစားမႈေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိ ဖတ္ၾကည့္လုိက္ရေအာင္။ တစ္ခုသိသင့္တာကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ သေဘာက်ေအာင္ပဲလုပ္ဖုိ႕ဆုိတာမ်ိဳးထက္ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အရည္အခ်င္းျပည့္စြာ ေစတနာထားျပီး အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္မွသာ ရာထူးတုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္းလည္း အျမန္ျဖစ္ေပၚႏုိင္မွာပါ။

(၁) အလုပ္ကုိ အေကာင္းဆုံးလုပ္ပါ

          ရာထူးတုိးတက္မႈလုိခ်င္တယ္၊ လစာတုိးတာလုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျပာစရာမလုိေအာင္ သိေနျပီးသားအခ်က္ကေတာ့ ကုိယ္လုပ္ရတဲ့အလုပ္ကုိ ကုိယ္အေကာင္းဆုံး လုပ္တာပဲေပါ့။ မိမိ တာဝန္က်ရာအလုပ္ကုိ အခ်ိန္မီျပီးစီေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္၊ မိမိနဲ႕ ပတ္သတ္ရာအလုပ္တုိင္းကုိ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္၊ မိမိနဲ႕ ပတ္သတ္ရာ အသင္းအဖဲြ႕နဲ႕လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းရွိမယ္၊ ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ အခ်ိန္တန္ရင္ ရာထူးတုိးတက္မယ့္ ခရီးလမ္းေပၚ ေျခတစ္ဝက္ခ်ထားျပီးသားပဲျဖစ္မွာပါ။

(၂) ရည္မွန္းခ်က္ရွိစြာ အလုပ္လုပ္ပါ

          အလုပ္ၾကိဳးစားမွ ရာထူးတုိးမယ္ဆုိတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အလုပ္ကုိ ဦးတည္ရာမဲ့ ၾကိဳးစားေနရင္ေတာ့ ရာထူးတုိးခ်ိန္မွာ ရာထူးတုိးမယ္လုိ႕ အာမမခံႏုိင္ပါဘူး။ မိမိၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြကုိ သိရွိျပီး အေရးၾကီးတာကုိ အေရးၾကီးတဲ့အေလ်ာက္၊ အေရးမၾကီးတာကုိ အေရးမၾကီးတဲ့အေလ်ာက္ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျပီး အလုပ္ကုိျပီးေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ သင့္အလုပ္နဲ႕ သက္ဆုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြထဲက လုိအပ္တာေတြကုိလည္း အျမဲတုိးတက္ေအာင္ စဥ္းစားျပီး သင္ယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနသင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ဟာ marketer တစ္ေယာက္ဆုိပါစုိ႕၊ သင့္အေနနဲ႕ graphic design ကုိလည္း ဝါသနာပါတယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီ ဒီဇုိင္းပုိင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းေတြကုိ တက္ေရာက္ဖုိ႕ အလုပ္မွတဆင့္ခြင့္ေတာင္းသင့္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ သင့္အေနနဲ႕လည္း social media marketing လုိမ်ိဳးကိစၥေတြမွာ သင္ကုိယ္တုိင္ စိတ္ၾကိဳက္ဒီဇုိင္းေလးေတြ ဖန္တီးႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ၊ ရုံးက ဒီဇုိင္နာေတြရဲ႕ workload ကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီအတြက္လည္း အလုပ္ပုိမုိတြင္က်ယ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) သူ႕ေနရာက ဝင္စဥ္းစားပါ

          သင္အလုပ္ရႈပ္သလုိ၊ သင့္ရဲ႕ အထက္လူၾကီးဟာလည္း အလုပ္ရႈပ္မွာပါပဲ။ သင့္ကုိ ရာထူးတုိးေပးခ်င္ရင္ေတာင္ သင္ရဲ႕ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိမရွိကုိ သူ႕အေနနဲ႕ သံသယရွိေနႏုိင္တာမ်ိဳးလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ အဲ့ဒီရာထူးနဲ႕ ကုိက္ညီတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြရွိ၊ မရွိဆုိတာကုိလည္း စဥ္းစားေနႏုိင္ပါတယ္။ အထက္လူၾကီးအေနနဲ႕ သင့္ကုိ ရာထူးတုိးေပးခ်င္ေနေပမယ့္လည္း သင့္ေတာ္ပါ့မလားစဥ္းစားေနတဲ့အခ်ိန္ေတြရွိႏုိင္သလုိ၊ သင့္ကုိ ဘယ္လုိေနရာမ်ိဳးေပးရင္ေကာင္းမလဲမသိျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အဲ့လုိအခ်ိန္မ်ိဳး ျဖစ္ေနႏုိင္တဲ့အတြက္လည္း သင့္အေနနဲ႕ သူ႕လုပ္ကုိင္ရလြယ္ကူေအာင္ သူ႕ေနရာက စဥ္းစားျပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကုိ သက္ေသျပသင့္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ သင့္လုိခ်င္တဲ့ ေနရာတစ္ခုကုိ အထက္လူၾကီးေပးတာကုိပဲ ေစာင့္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ အဲ့ဒီေနရာအတြက္ သင္ဘယ္လုိလုပ္ဖုိ႕စဥ္းစားထားတယ္၊ သင့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႕ ဘယ္လုိကုိက္ညီမႈရွိတယ္ အစရွိတာေတြကုိ စဥ္းစားျပီး ေျပာေပးတာမ်ိဳးေပါ့။

(၄) ေတာင္းဆုိမႈမ်ိဳးထက္ အၾကံဥာဏ္ေပးတာမ်ိဳးလုပ္ပါ

          သင့္အေနနဲ႕ သင္လုိခ်င္တဲ့ ရာထူးေနရာတစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိမႈျပဳလုပ္တာမ်ိဳးထက္ အထက္က ေဖာ္ျပထားသလုိပဲ သင့္နဲ႕ ကုိက္ညီမႈရွိေၾကာင္း၊ သင့္အေနနဲ႕ ဘယ္လုိအရည္အေသြးမ်ိဳးကုိ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရင္ အဲ့ဒီရာထူးနဲ႕ ကုိက္ညီမႈရွိသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ အၾကံဥာဏ္ေပးကာ ပူးေပါင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ေပးပါ။ ဒါဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ အထက္လူၾကီးအေနနဲ႕လည္း သင္နဲ႕ အဲ့ဒီေနရာဟာ တကယ္ကိုက္ညီမႈွရိွ မရွိကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရတာ ပုိမုိလြယ္ကူေစႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ၊ သင့္ရဲ႕ တက္လမ္းအတြက္လည္း အေကာင္းဆုံးနဲ႕ အျမန္ဆုံး အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။

(၅) စိတ္ရွည္ပါ

          သင့္ကုိရာထူးတုိးေပးမယ့္ လူရဲ႕ သေဘာတူညီမႈကုိလုိခ်င္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္၊ လစာတုိးေပးဖုိ႕အတြက္ လက္မွတ္လုိခ်င္တယ္ဆုိတာေတြဟာ လြယ္လြယ္ကူကူ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါေျပာရုံနဲ႕ေတာ့ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အရာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကိဳးစားေနဖုိ႕ေတာ့လုိမွာပါ။ အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြအတုိင္း လုပ္ရင္ေတာင္မွ ခ်က္ခ်င္း ရာထူးတုိးတာမ်ိဳးျဖစ္လာမယ္လုိ႕ မဆုိလုိႏုိင္ပါဘူး။ ဘုိးဘုိးေအာင္ မ မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ ၾကိဳးစားမႈ၊ အလုပ္အေပၚေစတနာထားမႈေတြအျပင္၊ နည္းစနစ္မွန္မွန္နဲ႕ ရာထူးေနရာတစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိတတ္ဖုိ႕ဟာလည္း အေရးပါတယ္ဆုိတာ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ မေလွ်ာ့တဲ့ဇဲြနဲ႕ အျမဲတမ္း ခ်ဥ္းကပ္ၾကိဳးစားဖုိ႕ဟာလည္း အေရးၾကီးလွပါတယ္။ တစ္လတစ္ခါ သင့္ရဲ႕ တုိးတက္လာတဲ့ အရည္အေသြးမ်ိဳးကုိ စကားစျမည္ေျပာရင္း အထက္လူၾကီးသိေအာင္ ေျပာၾကားတာမ်ိဳး၊ သင္လုိခ်င္တဲ့ ရာထူးေနရာရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႕ သင္ကိုက္ညီမႈရွိလာျပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အသိေပးတာမ်ိဳးေတြကုိ သိေအာင္ ေျပာၾကားေပးသင့္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါေျပာရုံနဲ႕ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းရာထူးတန္းမတုိးႏုိင္ပါဘူး။ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ အခ်ိန္ေပးျပီး ၾကိဳးစားရင္ေတာ့ သင့္လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ တစ္ေန႕ေရာက္ရွိႏုိင္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Anawmar Art Group Co., Ltd.

Anawmar Art Group Co., Ltd.

Design Communications International Co, Ltd.

Design Communications International Co, Ltd.

..Design Communications International Co, Ltd.....
Show the postings (2)
International Travel Asia Co., Ltd.

International Travel Asia Co., Ltd.

.International Travel Asia Co.,Ltd....
Show the postings (3)
Talent and Technology Co.,Ltd

Talent and Technology Co.,Ltd

Vision - Access to electricity is fundamental for productive lives. All people in Myanmar should have access to and affordable and reliable electricity supply. Mission - Reduce poverty and imp...
Show the postings (10)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS