Jobs In Myanmar
Load...

7 Tips That Will Help You Jumpstart Your Career

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Tips-Jumpstart-Your-Career-JobsInYangonသင့္ရဲ႕ Career လမ္းေၾကာင္း အစေကာင္းေစဖို႔အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ (၇) ခ်က္

 

လူတိုင္း လူတိုင္းမွာ ငယ္စဥ္ကတည္းက စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေလးေတြရွိၾကဖူးမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ငယ္စဥ္ကစိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ရတဲ့ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း အစရွိတဲ့ formal ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားအျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဆက္ဆံက်င္လည္ေနၾကတဲ့ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ သင္ၾကားမႈမ်ားစြာကိုလည္း သင္ယူေလ့လာခဲ့ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ Career လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို စတင္ျခင္းဟာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းအဖို႔ အေရးအႀကီးဆုံး အဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးမွ မိမိတို႔လိုခ်င္တဲ့ Career လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ေတြ႕ႀကဳံလာရမယ့္ အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနဖို႔လည္း လိုအပ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ တာထြက္ေကာင္းေစဖို႔အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို www.jobsinyangon.com ကေန ယခုတစ္ပတ္အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 

 

၁။ Career အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ထားပါ။ 

ရည္မွန္းခ်က္ (သို႔) ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုခုရွိေနဖို႔ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းကို စတင္ရာတြင္ အထေကာင္းေစဖို႔အတြက္ ပထမဆုံးအေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားရွိထားျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔အေပၚမူတည္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အမူအက်င့္မ်ားကို ေကာင္းမြန္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ ပဲ့ကိုင္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားမရွိပါက မိမိတို႔ရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ဦးတည္ရာမဲ့သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ career လမ္းေၾကာင္းအတြက္ career goal မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္  သင္ေအာင္ျမင္ရရွိလိုတဲ့အရာမ်ား၊ ထိုအရာမ်ားကို ရရွိဖို႔အတြက္ၾကာျမင့္ႏိုင္ခ်ိန္နဲ႔၊ ဒီအရာေတြကို ရရွိႏိုင္ေအာင္ မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္လိုသလဲ အစရွိတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ရည္တို/ ရည္ရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းပုံေဖာ္၍ ေရးဆြဲၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၂။ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာသမားတစ္ဦးကို ရွာေဖြပါ။ 

ဘဝအတြက္ career လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို စတင္ရာတြင္ မိမိကို သင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္သူတစ္ဦးရွိေနဖို႔ဟာ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါ career လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီးသားသူတစ္ဦးရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈနဲ႔ အားေပးကူညီေဖးမမႈတို႔ကို လိုအပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သင္ၾကားေလ့လာမႈျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ (တနည္းအားျဖင့္) မိမိကို သင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ဆရာေကာင္းတစ္ဦးရွိေနတဲ့သူမ်ားဟာ ဘာေတြကိုလုပ္သင့္သလဲ၊ ဘာေတြကိုမလုပ္သင့္ဘူးလဲဆိုတာကို ႀကိဳတင္သိရွိထားၾကတဲ့အတြက္ ထိုသို႔မရွိေသာသူမ်ားထက္ပိုမို၍ ေအာင္ျမင္ဖို႔အခြင့္အလမ္းပိုမိုမ်ားျပားတာကို ျပသေနပါတယ္။ 

 

၃။ မိမိတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ Professional Network ကို တည္ေဆာက္ပါ၊ ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။ 

သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လို career လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကိုမဆို ဝင္ေရာက္ဖို႔ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ အဆိုပါ career လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္နဲ႔အတူတူ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ့္သူမ်ားနဲ႔ အသိအကြၽမ္းျဖစ္ေနေစရန္ မိတ္ဖြဲ႕ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ Professional Network ကို တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

Professional Network တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ မိမိရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ ရရွိရန္ခက္ခဲေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူရရွိႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္အတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ career အေျပာင္းအေ႐ႊ႕မ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ career goal မ်ားကို ရရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခရာက်လာႏိုင္ပါတယ္။ 

 

၄။ မိမိတို႔ရဲ႕ အသိပညာကို ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။ (ပိုမို၍ေလ့လာပါ) 

မိမိတို႔ဘဝအတြက္ career လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအေပၚ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းမႈမျပဳလုပ္မွီတြင္ သင့္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ dream career နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိထားဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသင္ယူေလ့လာျခင္းကိုလည္း ရပ္တန႔္ပစ္လိုက္လို႔မရပါဘူး ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလိုလို အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားဟာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိေနတဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္း up-to-date ျဖစ္ေနဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ 

သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ျပဳလုပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕အျမင္ကိုလည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာေစမွာျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုေတြ႕ျမင္လာရေစမွာျဖစ္ၿပီး career လမ္းေၾကာင္းတိုးတက္မႈရွိလာေစဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ျပဳလုပ္သြားၾကဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ 

 

၅။ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္တတ္စိတ္ကို ေမြးျမဴပါ။

Career တစ္ခုကို စတင္ရာတြင္ အစေကာင္းေစဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အဆင့္တစ္ခုကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားအားထုတ္တတ္ဖို႔ လိုအပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မႈနဲ႔ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ သင့္ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါတယ္။ 

တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားအားထုတ္တတ္ျခင္းဟာ သင္ယူ၍ရႏိုင္တဲ့အရာမဟုတ္ပဲ အစဥ္အၿမဲေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္သြားရမယ့္အရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ဟာ စည္းကမ္းရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းရရွိေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ အပင္ပန္းခံႏိုင္ရမွာျဖစ္သလို ခြန္အားစိုက္ထုတ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တတ္မႈေတြမရွိပဲ စတင္လိုက္တဲ့ career လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုဟာလည္း ေရရွည္မွာက်ဆုံးတဲ့ဖက္သို႔ ဦးတည္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ career လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္ကတည္းက တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားအားထုတ္တတ္ဖို႔ ေလ့က်င့္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၆။ Online Presence ေကာင္းမြန္ေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ။ 

Career လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းေတာ့မည့္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ Online presence (ပုံရိပ္) တစ္ခုရွိေနျခင္းအားျဖင့္ အေရးႀကီးတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ တိုးတက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ LinkedIn ကဲ့သို႔ေသာ Social media platform မ်ားဟာ career လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းရေတာ့မည့္သူမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေပးစြမ္းႏိုင္လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၇။ ေမာက္မာဝံ့ႂကြားျခင္းမရွိပါေစနဲ႔ 

Career လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ မ်ားစြာေသာအခက္အခဲမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံလာရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ ယုံၾကည့္မႈရွိဖို႔ဟာ အလြန္အေရးပါၿပီး ဒီလို မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိျခင္းက အဆိုး႐ြားဆုံးအေျခအေနမ်ားတြင္ပင္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ခြန္အားကိုျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္အေနနဲ႔ အရာရာတိုင္းကို သိရွိႏိုင္စြမ္းမရွိဘူးဆိုတာကိုလည္း မေမ့လိုက္ပါနဲ႔။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သင့္အေနနဲ႔ သင့္ထက္အေတြ႕အႀကဳံ ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့သူမ်ားနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေမာက္မာဝံ့ႂကြားျခင္းမရွိပဲ ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္ဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Magnate Group Logistics Co., Ltd.

Magnate Group Logistics Co., Ltd.

Our youthful and vigorous staffs have the passion and team spirit which has driven us into being able to expand to now 16 cities and further expanding to more with many outlets station and service poi...
Show the postings (9)
EPCM Myanmar Co., Ltd.

EPCM Myanmar Co., Ltd.

.We seek to be the leading customer oriented Construction , Mechanical and Electrical Equipment & services for our Professionalism, Quality, Cost Efficiency and Timely Delivery. .To provide the highe...
Show the postings (11)
I.E.M Co., Ltd.

I.E.M Co., Ltd.

Vision “ One Stop Solution for Power, Generation, Drive & Control” Mission * Deliver quality products & services by meeting customer needs and expectations. * Dedicated with applicab...
Show the postings (1)
Creative Fox Co.,Ltd

Creative Fox Co.,Ltd

Supreme Group Of Companies

Supreme Group Of Companies

Our Mission To deliver Professional Services that meet and exceed Clients expectations. To maintain a high level of professional Standing and Integrity that is above reproach. To establish a mutual...
Show the postings (19)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS