Jobs In Myanmar
Load...

8 ways to hit refresh on employee mindset in 2021 (Part-2)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Employee-Mindset-2021-JobsInYangon၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ mindset မ်ားကို အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးေစႏိုင္မည့္ နည္း (၈) နည္း (အပိုင္း - 2) 

 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ရဲ႕အဆုံးသတ္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးခန႔္မွန္းခဲ့ၾကဖူးသလိုပဲ ကမာၻေပၚရွိအလုပ္သမား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားစုဟာ အလြန္အမင္းကို စိတ္ပင္ပန္းေမာပန္းေနခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တာလုံး စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ပဲ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ဒါဟာသာမန္ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ အရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ယခုအခါမွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးစားလိုၾကမွာျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္အကဲျဖတ္ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ 

မ်ားစြာေသာအလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ လုပ္စရာကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားဟာ ေတာင္ပုံယာပုံျဖစ္ေနေလာက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား (သို႔) ထိုအလုပ္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုံေလာက္တဲ့အခ်ိန္ပမာဏလည္း ရွိမေနျပန္ပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား၊ mindset မ်ားကို လစဥ္ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးသင့္တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားရဲ႕အဆိုအရ ဒီအခ်ိန္ဟာ သင့္ရဲ႕အလုပ္အေပၚထားရွိတဲ့ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ၊ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ဆုံးျဖတ္မႈေတြကို ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ goal setting strategy ကို ျပန္လည္အကဲျဖတ္ေလ့လာေနသူတစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Google နဲ႔ Netflix ကဲ့သို႔ေသာကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ တူညီစြာေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးပုံစံတစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အႀကံျပဳေပးလိုပါတယ္။ ဒါကေတာ့ Objective and Key Results (OKRs) model ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ သင့္ရဲ႕အစီအစဥ္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို ေနာက္ႏွစ္အတြက္အျမန္ဆုံးနဲ႔ အထိေရာက္ဆုံး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ mindset ကို အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးေစႏိုင္မည့္ ေအာက္ပါ နည္း (၈) နည္းအားလည္း အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ 

 

၃။ အခ်ိန္ယူ၍ Remote Working ျပဳလုပ္ရျခင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ 

2020 ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻတစ္လႊားရွိအလုပ္သမားမ်ားဟာ Home Office မ်ားမွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကရၿပီး home working habit မ်ားကိုလည္း ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ႐ုံးခန္းမ်ားအတြင္းမွ အိမ္မွတဆင့္အလုပ္လုပ္ရျခင္းသို႔ လြန္စြာလွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ပဲ ေ႐ြ႕လ်ားလာခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ remote working operation မ်ားကို ရရွိေစရန္ မစြမ္းသာခဲ့ၾကပါဘူး။ Remote working ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ေရရွည္ဆက္လက္၍ တည္ရွိေနဦးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ယခုအခ်ိန္ဟာ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ဒီလို working style ကေန အေကာင္းဆုံးေသာအားသာခ်က္မ်ားကို ရယူႏိုင္ေစဖို႔ ကူညီေပးရန္အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

အလုပ္ခြင္အတြင္း လူသားမ်ား၏ထိေရာက္မႈ၊ အက်ိဳးရွိပုံကိုတိုင္းတာသည့္ဘာသာရပ္ျဖစ္ေသာ Ergonomics သည္ ယခုအခါ ေရပန္းစားေနေသာ စကားလုံးတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ home office မ်ားတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္အတြက္ ေသးငယ္ေသာေငြေၾကးပမာဏ အနည္းငယ္အား Allowance အေနျဖင့္ သတ္မွတ္၍ေပးအပ္ပါ။ Work from home ျပဳလုပ္ျခင္းဟုဆိုရာတြင္ မိမိအိမ္ရွိ ဆက္တီခုံေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရျခင္းအား ဆိုလိုသည္မဟုတ္ပါ။ သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ထိုင္ခုံ၊ စားပြဲနဲ႔ laptop stand တို႔ကို ဝယ္ယူႏိုင္ေစျခင္းဟာ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ေရရွည္မွာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာျဖစ္သလို သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈစနစ္မ်ားကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ internal messaging platform ဟာ မည္မွ်ထိေရာက္မႈရွိပါသလဲ? သင့္ရဲ႕ team ဟာ task management စနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ သင့္ေတာ္စြာပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈရွိေနပါရဲ႕လား? သင့္ထံတြင္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို အေဝးမွေန၍ Onboarding အတြက္ ၫႊန္ၾကားမႈ၊ အသိပညာသင္ၾကားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ HR software တစ္ခု ရွိေနပါရဲ႕လား? ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ အစပိုင္းဟာ အရာအားလုံးရႈပ္ေထြးျခင္းသိပ္မရွိေသးပဲ ရွင္းလင္းေနတဲ့အတြက္ စနစ္အသစ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းနဲ႔ ထိုအရာမ်ားကို ေကာင္းစြာအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ကာလတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ၿပီး ႏွစ္သစ္ရဲ႕အစပိုင္းတြင္ hybrid team (work from home/ work from office ယွဥ္တြဲေနေသာ Team တစ္ခု) ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ Hybrid team မ်ားဟာ အခ်ိန္တစ္ဝက္ခန႔္ကို work from home ျပဳလုပ္ၾကၿပီး၊ က်န္အခ်ိန္တစ္ဝက္ကိုေတာ့ ႐ုံးခန္းအတြင္းမွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးၾကၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ႐ုံးသို႔လာေရာက္ရသည့္အခါမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ brainstorming ျပဳလုပ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ 

 

၄။ ေကာင္းမြန္ႀကံ့ခိုင္မႈရွိေစေရးကို ဦးစားေပးပါ။ 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးမ်ားကို ဦးစားေပးပါ။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုဟာ လြန္စြာ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရတဲ့အတြက္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လြန္းေနၾကၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ဟာ ဒါေတြကိုျပန္လည္၍ တည္ေဆာက္ၾကရမယ့္ အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

Sense of wellness ရွိေနျခင္းဟာ positive mindset မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔အတြက္ အဓိကက်ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးအေျခအေနမ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားသင့္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈမ်ားအရ တစ္ႀကိမ္သာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားစုအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ေစခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဟာေတာ့ health promotion strategy မ်ားကို ခ်မွတ္ေနၾကၿပီပဲျဖစ္ကာ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း ထိုအရာကို တက္ႂကြစြာအသိေပးေၾကျငာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


၅။ စိတ္ဒါဏ္ရာမ်ားကို ဖယ္ရွားပါ။ 

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕အစပိုင္းဟာ Employee Assistance Program (EAP) မ်ားကို စတင္တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ထိုသို႔ေသာ program မ်ိဳး သင့္ထံတြင္ရွိေနၿပီးသား မဟုတ္ပါက - EAP ဆိုသည္မွာ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခမဲ့ရယူႏိုင္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးမႈရွိေသာ အတိုင္အပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ regular informal check-in မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာလည္း တစ္စုံတစ္ခုေျပာင္းလဲမႈရွိေနပါကႏွင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ အကူအညီလိုအပ္ေနသလားဆိုတာမ်ားကို သင့္အေနနဲ႔ ခ်က္ျခင္းသိရွိ၊ ရိပ္မိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္အၿမဲတမ္း၊ မၾကာခဏ စကားစမည္ေျပာဆိုေပးဖို႔ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကိုလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းတြင္သာ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔နဲ႔ လိုအပ္ပါက အနားယူႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးထားပါ။ 


၆။ အလုပ္ခြင္အတြင္း ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းအား အားေပးကူညီပါ။ 

ၾကားရက္ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားအတြင္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ ခြင့္ျပဳေပးၿပီး အတူတကြေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကေစဖို႔တိုက္တြန္းေပးပါ။ သင့္ရဲ႕ work team ဟာ remote working ကို ျပဳလုပ္ေနရရင္လည္း Strava (သို႔) Nike Running Club ကဲ့သို႔ေသာ fitness club မ်ားတြင္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕သားမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ သင့္ team အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ဆုေၾကးေငြမ်ား ေပးႏိုင္ပါေသးတယ္။ Online ေပၚမွသင္ၾကားႏိုင္မယ့္ အားကစားနည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုရွာေဖြေနရင္ေတာ့ Virtual Yoga သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ 


၇။ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာအေျခအေနေကာင္းမြန္မႈမ်ားကိုလည္း ဥပကၡာမျပဳထားပါနဲ႔ 

ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္မႈရွိလာဖို႔ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားထဲကအဓိကအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုအရာကို မၾကာခဏဆိုသလိုလည္း ဥပကၡာျပဳျခင္းခံရတတ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ team အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာအႀကံေပးတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း session အခ်ိဳ႕သတ္မွတ္ကာေဆြးေႏြးေစၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းမွာလည္း ေကာင္းမြန္စြာရပ္တည္ႏိုင္ေစဖို႔ ကူညီေပးပါ။ လိုက္ေလ်ာမႈအေသးစားမ်ားျဖစ္တဲ့ ႐ုံးခန္းအတြင္း ေကာ္ဖီစက္ထားရွိေပးျခင္း တို႔ဟာ ေကာ္ဖီဆိုင္မွေဖ်ာ္ေသာေကာ္ဖီကဲ့သို႔ေသာအရသာကို အခမဲ့ရယူေသာက္သုံးႏိုင္ေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း အကုန္အက်သက္သာမႈရွိေစမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကိုေပ်ာ္႐ႊင္လာေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၈။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဘာေတြဆုံးရႈံးခဲ့ရလဲဆိုတာကို လက္ေတြ႕က်က်စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး အနာဂါတ္မွာ ဘာေတြရွိလာႏိုင္သလဲဆိုတာကို ေတြးေခၚစဥ္းစားပါ။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ဟာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ခ်ျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္မဟုတ္ခဲ့တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္ရဲ႕ team ဟာ တတ္ႏိုင္သမွ်ႀကိဳးစားၿပီး အေႏွာင့္အယွက္မ်ားၾကားတြင္ နစ္ျမဳပ္မသြားေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာလည္းႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္းသို႔ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဝင္ေရာက္ဖို႔ စိတ္ေလာေနမွာျဖစ္ၿပီး ဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ကာမိေစရန္ ျပဳလုပ္လိုမွာျဖစ္ေပမယ့္ ယခုႏွစ္ရဲ႕အစပိုင္းမွာ အရမ္းႀကီးျပင္းထန္စြာနဲ႔စတင္မႈမျပဳလုပ္မိဖို႔ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကေတာ့ သတိေပးလိုပါတယ္။ ကပ္ေရာဂါကာလဟာလည္း ၿပီးဆုံးမႈမရွိေသးတဲ့အျပင္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားဟာလည္းရွိေနေသးၿပီး ကမာၻႀကီးဟာလည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံဖို႔အေရးျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကကာ ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔အလုပ္မ်ားေနၾကတဲ့အတြက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အက်ိဳးဆက္မ်ားဟာ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာသည္အထိ ဆက္လက္ရွိေနဦးမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားဟာလည္း ဒီအရာေၾကာင့္ဖိစီးမႈမ်ားရွိေနဦးမယ္ဆိုတာကို သတိျပဳရပါမယ္။ 

၂၀၂၀ ခုနစ္ဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို စာနာစိတ္ရွိေစဖို႔၊ စိတ္ရွည္ဖို႔နဲ႔ ၾကင္နာစြာဆက္ဆံတတ္ဖို႔ကို သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအရာက ထိုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့အရာမ်ားထဲက တစ္ခုတည္းေသာ ေကာင္းမြန္တဲ့အရာတစ္ခုပဲျဖစ္ၿပီး ဒါကို အနာဂါတ္ကာလမ်ားအထိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔နဲ႔အတူ ဆက္လက္ယူေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Recyglo Co., Ltd.

Recyglo Co., Ltd.

Vision To become a leading waste management solution platform in Southeast Asia that produces zero waste and zero carbon footprint. Mission To process material in a safe, non-hazardous manner wi...
Show the postings (6)
MJL & AKT Petroleum Co., Ltd.

MJL & AKT Petroleum Co., Ltd.

We use various channels to distribute our products depending on market size, income and buying trend. Our company has reputation for not only providing the best products but also having a great custom...
Show the postings (1)
Mya Kyar Khine Co., Ltd

Mya Kyar Khine Co., Ltd

..Mya Kyar Khine Company Limited was established in 1997 and started distributing Paul Mitchell Professional Hair Care Products (U.S.A) to the Myanmar market. Then, Depilève Waxing and Paraffin Produ...
Show the postings (8)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS