Jobs In Myanmar
Load...

အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အလုပ္တင္ရျခင္း ႏွင့္ CV မ်ားကုိရွာေဖြျခင္းအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းေနပါသလား?

by Roger


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: CV postings credit money time limitsBored by time limits of job boards packages? Did you ask yourself many times 'Why you should buy 3 or 6months, when you need only a few people?

JobsInYangon comes with a solution for YOU!!!

Order a credit and use it as long as you like and for you like!!! No more limits and quotas!!!
There is always a time for a good news. We want the job market to be as efficient as possible, so we are introducing pay as you use model for very very reasonable price both for posting a job offer or Searching a CV of potential jobseekers. We will post each of your job offers for 1000 MMK each and you can search and use every of our 50 000 database CVs for only 1500 MMK each. It is only up to you when you use it and for which position. There is no hurry and stress to utilise it to its utmost. There is even no limit for how much budget you set up. Call our sales to learn more and introduce you to this excellent opportunity, not pressurizing your budget.

If you make an order in May we will give you $ 100 gift voucher to every order of $ 100!

Hurry up and call us at 012306103 or write to info@jobsinyangon.com.

 

အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အသံုးျပဳရသည့္ Job Board Packages မ်ားကုိ ျငီးေငြ႔လာပါသလား?  လူၾကီးမင္းကုိယ္တုိင္ လူၾကီးမင္း ေအာာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းကုိ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေမးခဲ့ျပီးပါသလဲ?

“လူၾကီးမင္း ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္ခန္႔ရန္လုိအပ္ေသာအခါ လူၾကီးမင္းမည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၃ လ သုိ႔မဟုတ္ ၆ လ package ကုိ ဝယ္သင့္ပါသလဲ။”

JobsInYangon မွ လူၾကီးမင္းအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ႏွင့္အတူ လာပါသည္။

 

Credit ကုိ မွာယူျပီး ၄င္းကုိ လူၾကီးမင္းၾကိဳက္သေလာက္ လူၾကီးမင္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အရာအတြက္ အသံုးျပဳပါ။ ေနာက္ထပ္ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားမရွိေတာ့ပါ။

သတင္းေကာင္းမ်ားအတြက္ အျမဲတမ္း အခ်ိန္တစ္ခုရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် အက်ိဳးရွိွေအာင္ ၊ အခ်ိန္တုိအတြင္း သက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ျပဳလုပ္လုိပါသည္ ။ထုိ႔ေၾငာာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ potential ျဖစ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ CVကုိ ရွာေဖြျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူၾကီးမင္း၏ အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို တင္ႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ေပးေခ်မႈအသစ္ကုိ မိတ္ဆက္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လူၾကီးမင္း၏ အလုပ္တစ္ခုတင္ရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၁၀၀၀ ျဖစ္ျပီး CV 50 000 ေက်ာ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တုိးလာသည့္ CV မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ CV Database မွ CV ရွာလုိလွ်င္ CV တစ္ေစာင္ကုိ က်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းကုိ လူၾကီးမင္း မည့္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သည့္ ရာထူးအတြက္ကုိ အသံုးျပဳမည္မွာ လူၾကီးမင္းေပၚတြင္သာ မူတည္ပါသည္။

၄င္းကုိ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အျမန္မလိုသလုိ စိတ္ဖိစီးမႈလည္းမလိုပါ။ လူၾကီးမင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Budget အတြက္ေတာင္မွ အကန္႔အသတ္မရွိပါ။ ပုိမို္သိရွိရန္အတြက္  ေက်းဇူးျပဳ၍ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  sales သုိ႔ဖုန္းေခၚပါ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔မွ လူၾကီးမင္းအား ပုိေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္း၏ Budget အတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္စရာမလိုပါ။

လူၾကီးမင္းသည္ ေမတြင္ order ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ $ 100 အမွာစာတုိင္းအတြက္ လူၾကီးမင္းအား  $ 100 gift voucher ကုိ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍ ၁၂၃၀၆၁၀၃ သုိ႔ ျမန္ျမန္ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း info@jobsinyangon.com သုိ႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ပါ။

 

 

 

 

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


PROQC INTERNATIONAL PVT. LTD.

PROQC INTERNATIONAL PVT. LTD.

To nurture the trust of our customers and our team through dynamic interactions, creative supply chain solutions, and integrated partnership The global quality solution, engineering, and consulting s...
Show the postings (3)
Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

.We are exporting fresh water fish, sea water fish to UK, Kuwiat, Dubai, Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, Taiwan, China Thailand, India and worldwide markets.We are one of the major import and expo...
Show the postings (27)
Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and suppo...
Show the postings (60)
Frontier Technology Partners Pte. Ltd. (FTP)

Frontier Technology Partners Pte. Ltd. (FTP)

Frontier Technology Partners Pte. Ltd (FTP) is a Singapore- and Myanmar registered software development and distribution company. Our Expertise: Financial transactions, Mobile Money, Mobile Banking, I...
Show the postings (1)
Toyota Aye and Sons Co., Ltd.

Toyota Aye and Sons Co., Ltd.

Our Vision To become the most reliable and respected automotive-dealer group in Myanmar. Our Mission '' To attract and attain customers with high-valued products and services and the most satis...
Show the postings (25)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS