Jobs In Myanmar
Load...

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ဝန္ထမ္း ရွာေဖြခန္႔အပ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Recruitment-employee-Knowledge-HR-JobsinYangonအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ဝန္ထမ္း ရွာေဖြခန္႔အပ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

 

ဘယ္လိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးအတြက္မဆို လူသား(လုပ္သား)ေတြဟာ အသက္ေသြးေၾကာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းဟာ မိ႐ိုးဖလာကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားဘဲျဖစ္ေစ၊ IT (Information Technology) နဲ႔ ITES (Information Technology Enabled Services)တို႔လို “စီးပြါးေရး ပုံစံသစ္” (new economy)ဘဲ ျဖစ္ပါေစ အခက္အခဲေတြကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ ၊ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္ေရးေကာင္းမြန္တဲ့ လူသားအလုပ္သမား ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဘယ္လိုဝန္ထမ္းေတြကို ခန္႔အပ္ထားသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ က အဲ့ဒီအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္တဲ့  ၂၁ရာစု စီးပြါးေရးေလာကမွာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းရွာေဖြခန္႔အပ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားေတြက အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။

ဝန္ထမ္းရွာေဖြခန္႔အပ္ေရးက နည္းလမ္းေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္သင္အျဖစ္ ငွားရမ္းခန္႔အပ္တာေတြ ရွိသလို အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီးသား ဝန္ထမ္းေတြကိုရွာေဖြခန္႔အပ္တာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိႏိုင္ ပါတယ္။ အလုပ္သင္ ကို ငွားရမ္းတဲ့အခါမွာ စာေမးပြဲစစ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ိဳးေတြမွာ အေျခခံတတ္ၿပီး စီနီယာLevel ေတြ အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ HR မန္ေနဂ်ာေတြ လူေတြ႕ေမးျမန္းတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကာလအတြင္း အလုပ္သင္ေတြကို  ငွါးရမ္းခန္႔အပ္တဲ့ ပုံစံအသစ္တစ္ခုေပၚလာပါတယ္။ အဲတာ ကေတာ့ Campus Recruitment Procedures လို႔ေခၚတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြက အေတာ္ဆုံးေက်ာင္းသား ေတြကို ကုမၸဏီေတြကေန ရွာေဖြခန္႔အပ္ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ ဝန္ထမ္းခန္႔ အပ္ေရး ဌာနေတြဟာ  အလုပ္ရွာေဖြေရးအတိုင္ပင္ခံေတြမွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားတဲ့ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ပါဝင္တဲ့ Profilesေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး  သင့္ေတာ္တဲ့ဝန္ထမ္းေတြကိုရွာေဖြျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီေတြကလည္း အဲ့ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဆင့္ေတြအတြက္ မတူညီတဲ့ဝန္ ထမ္းရွာေဖြ ခန္႔အပ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ အေျပာအဆိုယဉ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈက အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ စီနီယာအဆင့္ေတြကို ခန္႔အပ္တဲ့အပိုင္းကေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ရွာေဖြေရး အတိုင္ပင္ခံေတြနဲ႔ HR အေနနဲ႔ ရာထူးအဆင့္ျမင့္တဲ့ေနရာမွာ ခန္႔အပ္မယ့္ ဝန္ထမ္းေတြကို တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆုံေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ဘယ္လို နည္းဗ်ဴဟာကို အသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေစ အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ား အတူတူဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့တာေတြကေတာ့ အသင့္ရွိေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြထဲက ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ လစာေငြ၊အက်ိဳး ခံစားခြင့္ အစရွိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း နဲ႔ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ဝန္ထမ္းေနရာေတြကို ရွာေဖြခန္႔အပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္ဟာ တစ္လခန္႔အထိၾကာျမင့္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးတဲ့ အေရးအႀကီးဆုံးဗ်ဴဟာေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းကို အက်ိဳးရွိရွိျမႇင့္တင္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္၊ ခန္႔အပ္ထားႏိုင္တဲ့ ရာထူးေနရာေတြမွာ အလြယ္တကူေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ၊ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ရင္းျမစ္ေတြရွိမႈ နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းက ကမ္းလွမ္းဖို႔ဆႏၵရွိေနတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဝန္ထမ္းရွာေဖြခန္႔အပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျငင္းအခုန္ အျပဳလုပ္ရဆုံးအခ်က္ေတြကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ ရာထူးေနရာအတြက္သင့္ေတာ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ ငွားရမ္းဖို႔အတြက္ ၾကာတဲ့အခ်ိန္ နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းက ကမ္းလွမ္းဖို႔ဆႏၵရွိေနတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က ခန္႔အပ္ခ်င္တဲ့ ရာထူးနဲ႔ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ၊မရွိ နဲ႔ အလုပ္ပ႐ိုဖိုင္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိကိုက္ညီမႈရွိ၊မရွိ အေၾကာင္းကိုေျပာဆိုတဲ့ “သင့္ေတာ္မႈ (Fitment)” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို HR ဆိုင္ရာ ဗန္းစကားအေနနဲ႔ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဆုတ္ယုတ္ အားေလ်ာ့လာရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အမွန္တကယ္ျပည့္ဝလာရမယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ အလုပ္ဝင္ခဲ့ၾကလို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ မၾကာေသးမီကာလမွစတင္ၿပီး တကယ္ကိုမွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့သူျဖစ္မွသာ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၾကဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္သူေတြက အာ႐ုံစိုက္လာၾကပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ဝန္ထမ္းရွာေဖြခန္႔အပ္ျခင္းဟာ ကုမၸဏီရဲ႕အတြင္းပိုင္း နည္းဗ်ဳဟာေတြထဲက အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ အေသးစိတ္ဂ႐ုစိုက္ၿပီး စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ဝန္ထမ္းရွာေဖြခန္႔အပ္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းစဉ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ကို တင္ျပေပးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္လာမယ့္ ေဆာင္းပါးေတြမွာလည္း ဒီအေၾကာင္းအရာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္တင္ျပေဆြးေႏြးသြားဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.Starting from Distr...
Show the postings (44)
Camusat Myanmar Co., Ltd

Camusat Myanmar Co., Ltd

OUR MISSION: In an extremely dynamic technological environment, we help telecom actors to efficiently build and optimize their networks development by integrating traditional telecom technologies with...
Show the postings (4)
Power Light Co.,Ltd

Power Light Co.,Ltd

...Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the l...
Show the postings (6)
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, Ssang...
Show the postings (71)
Facilitation Limited

Facilitation Limited

A challenging work space associated with learning opportunityConsulting services for company registration, secretarial services, investment permit and financial services...
Show the postings (3)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS