Jobs In Myanmar
Load...

How to Choose a Career When You're Interested in Everything

by www.jobsinyangon.com


Tags: Employee-Knowledge-Career-Choices-JobsinYangonသင္ဟာ မ်ားစြာေသာအရာမ်ားတြင္စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနပါက သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္:လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဘယ္လိုေ႐ြး ခ်ယ္ႏိုင္မလဲ

.

မ်ားစြာေသာလူငယ္ေတြအဖို႔ အလုပ္ခြင္သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းဟာ တုန္လႈပ္ဖြယ္ေကာင္းႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သင့္ကို ဘက္စုံထူးခြၽန္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ေျပာဆိုျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္သင္ဟာမတူကြဲျပားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ/ လႈပ္ရွားမႈ (Activity) မ်ား၊ မ်ားစြာေသာဘာသာရပ္မ်ားကိုသင္ယူျခင္းမ်ားနဲ႔ က်ယ္ျပန႔္မ်ားျပားသည့္ စိတ္ဝင္စားေသာက႑မ်ားကို စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ သင္ဟာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေ႐ြးကိုေ႐ြးခ်ယ္ရပါေတာ့မယ္။ ႐ုတ္ခ်ည္းဆိုသလို သင္ဟာ၊ သင့္ရဲ႕ နည္းပညာအေပၚ (သို႔) အႏုပညာ၊ ႏိုင္ငံေရး ဒါမွမဟုတ္ ဟင္းခ်က္ျခင္းတို႔ကို ႏွစ္သက္မႈမ်ားအၾကား ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳရေတာ့မယ္လို႔ ခံစားလာ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္အရာကေတာ့ျဖင့္ သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ျဖစ္လာၿပီး ဘယ္အရာ ကေတာ့ျဖင့္ အားလပ္ရပ္တြင္ စိတ္အပန္းေျဖျပဳလုပ္ရန္ ဝါသနာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဆိုသည္ကို သင္ဟာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခု လုပ္ကိုလုပ္ရပါေတာ့မယ္ (သို႔) သင္လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီလား။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ စိတ္ဝင္စားမႈေတြကို အျခားေသာအရာမ်ားထက္ ဦးစားေပးလိုက္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ခက္ခဲေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သင္ဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပါးပါးနပ္နပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက သင့္ကို မြန္းၾကပ္ေစမည့္ ေသတၱာတစ္လုံးထဲထည့္ပိတ္ထားသကဲ့သို႔ခံစားရေစမည့္ သက္ေမြး မႈလမ္းေၾကာင္း (career path) မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ လြယ္ကူစြာညႇိယူႏိုင္မည့္ သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းကို ရွာေတြ႕ရန္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာကေတာ့ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူၿပီး သင္လုပ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား/ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္႐ုံပါပဲ။ 

ဒီအရာေတြကေတာ့ သင္ဟာ တစ္ခုထက္ပိုတဲ့အရာေတြအေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနပါက သက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကို မည္သို႔ေ႐ြးခ်ယ္ရမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 

လူတို႔ဟာ ေန႔စဥ္အလုပ္သြားရတဲ့အခါ သူတို႔ဝါသနာပါတဲ့အရာမ်ားကိုသာလုပ္ေဆာင္ရတဲ့အခါမွာ ပိုမို၍ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကပါတယ္။ သင္ဝါသနာပါတဲ့/ ႏွစ္သက္တဲ့ အရာဟာ ဘာလဲဆိုတာကိုသိရွိႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားျခင္းမွာ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပထမဆုံးအဆင့္မွာ ပ်င္းရိ ဖြယ္ေကာင္းေသာအလုပ္တစ္ခုကို သင့္အေနနဲ႔သည္းညဥ္းခံႏိုင္ေအာင္ မည္သည့္အရာကျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ သလဲဆိုတာကို ေတြးေတာဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပမာ - သင္ဟာ တစ္ေန႔လုံးသန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရျခင္းနဲ႔အခ်ိန္ကုန္ရမယ္လို႔ေတြးၾကည့္ပါ။ ထိုအရာကို အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါကသက္ေတာင့္သက္သာမရွိမႈကိုအနည္းငယ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မယ္လို႔ယူဆရပါသလား? ဒါမွမဟုတ္ အကယ္၍သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ သင္လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းမ်ားကို စကားထာမ်ားကိုေျဖၾကားၿပီးမွ သိႏိုင္ မယ္ဆိုလွ်င္ေရာ? ထိုေမးခြန္းမ်ား အေပၚ သင့္ရဲ႕အေျဖမ်ားက သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုအေပၚတြင္ သင္လိုအပ္သည့္ အဓိက အရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္ကိုမည္သည့္အရာက စိတ္အားတက္ႂကြမႈျဖစ္ေစသည္ကို ပိုမိုသိရွိေစရန္အတြက္ အြန္လိုင္းေပၚမွ တစ္ကိုယ္ေရ အမူအက်င့္မ်ားကို အကဲျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္စမ္းသပ္ခ်က္ (personality assessments) သို႔မဟုတ္ သက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး (career exploration) apps မ်ားကိုအသုံး ျပဳရန္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ သင့္အေၾကာင္းကို သူတို႔မွေဖာ္ျပေပးတဲ့အခ်က္မ်ားနဲ႔ သင့္ရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္စဥ္းစားရန္အရာမ်ားကို ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြခ်ဳံ႕ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို သင္အံ့အားသင့္သြား ပါလိမ့္မယ္။ 

 

သင္စိတ္ဝင္စားတဲ့လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကိုရွာေဖြလိုက္ပါ 

အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္မ်ားကိုရရွိရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕ပညာေရးကပိုမိုလြယ္ကူေစ (သို႔) ပိုမိုခက္ခဲေစပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီအရာကသင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ (Industry) ေတြကို လုံးဝကန႔္သတ္လိုက္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။  သင္ဟာ အကယ္၍ ဇီဝေဗဒ (Biology) နဲ႔ ဘြဲ႕ရခဲ့တယ္ဆိုပါက ထိုအရာက ေဆးပညာနဲ႔ သိပၸံပညာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္သာအလုပ္လုပ္ရမယ္လို႔ သင့္ကိုကန႔္သတ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍သင္ဟာ ကြန္ျပဴ တာ Programming သင္တန္းမ်ားကိုတက္ေရာက္ထားပါကလည္း ထိုအရာက သင္ဟာ နည္းပညာလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ (Tech Industry) တြင္သာ အလုပ္လုပ္ရမယ္လို႔ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ 

မ်ားစြာေသာ သင့္ရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မွမ်ားကို လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုဆီသို႔သယ္သြားလို႔/ ကူးေျပာင္းလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ေလ့လာရွာေဖြေရးကြၽမ္းက်င္မႈ (research skill) မ်ားဟာ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရး (Marketing)၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆက္ဆံေရး (PR) မွ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မွ (Healthcare) ႏွင့္ နည္းပညာနယ္ပယ္ (IT) တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္လိုအပ္သည့္ အေရးအႀကီးဆုံး ထိပ္ဆုံး ကြၽမ္းက်င္မႈ (၁၀)ခု ထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါတယ္။ 

မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ရႈၿပီး ဘယ္လိုကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားဟာ ထိုနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အ ေရးပါေနသလဲဆိုတာကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ ကန႔္သတ္မႈေဘာင္ရဲ႕ျပင္ပမွေတြးေခၚၿပီး သင့္ရဲ႕ တစ္မူထူးျခားတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံဟာ ထိုလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ ဘယ္လိုအရာေတြကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစား ပါ။ ဥပမာ - သင္ဟာ သီခ်င္းနားေထာင္ရသည္ကိုႏွစ္သက္သူတစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္ အသံအနိမ့္အျမင့္မ်ား (Tone/ Note) မ်ားကို ခြဲျခားမႈမျပဳႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီး ဂစ္တာတီးျခင္းအစား website ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း(web design) ကိုသင္ယူခဲ့သည္ဆိုပါစို႔။ သင့္ရဲ႕သီခ်င္းေတြအေပၚစိတ္ဝင္စားမႈကိုဖက္တြယ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို တီးဝိုင္း အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ေတးသံသြင္းမ်ားရဲ႕ website မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးဖို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ 

 

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုအားေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုရွာေဖြပါ။ 

သင္ဘယ္လို သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကိုပဲေ႐ြးခ်ယ္ပါေစ ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ ထိုသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈရဲ႕ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈအားလုံးနဲ႔ေတာ့ ကိုက္ညီမႈရွိေနမွာမဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဘဝရဲ႕ သေဘာတရားတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ဒီအရာက သင္ဟာတံခါးပိတ္ၿပီး အျခားေသာနယ္ပယ္မွလူမ်ားနဲ႔ ဘယ္ေတာ့ မွ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမျပဳလုပ္ပဲေနရေတာ့မယ္လို႔ေတာ့ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ 

ဌာနမ်ားပူးေပါင္းကာလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားေပးတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းဟာ သင့္ကို သင့္အလုပ္ရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမဟုတ္တဲ့ အျခားေသာအရာမ်ားႏွင့္လည္း ထိေတြ႕မႈရွိေစႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - သင့္ရဲ႕အလုပ္ဟာ အေရာင္းပိုင္း (sales) မွျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ဟာ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရး (marketing) ႏွင့္ ဒီဇိုင္းပိုင္းမွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔အတူ သင့္ရဲ႕ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ားဖန္တီးျပဳလုပ္ရာမွာ အတူတူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ programmer မ်ားႏွင့္အတူ website အတြက္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္စာမ်က္ႏွာအသစ္ကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အမွန္တကယ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရွိေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္တြင္ လိုအပ္သလိုေျပာင္း လဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ကိုရရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထံတြင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝတၱရားမ်ားရွိေန မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ ဆက္စပ္ေနသည့္လႈပ္ရွားမႈ/ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သင္ရရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္ဘယ္ကုမၸဏီမွာလုပ္လိုသလဲဆိုတာကို စဥ္းစားေနစဥ္တြင္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနေသာဝန္ထမ္းမ်ားကိုဆက္ သြယ္ၿပီး အသင္းအဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ (teamwork) ကို ႐ုံးတြင္ဘယ္လိုမ်ိဳးအမွန္တစ္ကယ္က်င့္သုံးေနလဲဆို တာကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မတူကြဲျပားေသာရႈေထာင့္မ်ားမွ ေတြ႕ျမင္ ရႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဘယ္လိုမ်ိဳး ဌာနမ်ားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရသည့္ ပေရာဂ်က္ (cross-departmental project) မ်ားကို တည္ေဆာက္ထားသလဲဆိုတာကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။  

 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းတြင္တိုးတက္မႈရွိေစမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚတြင္အာ႐ုံစိုက္ပါ

မ်ားစြာေသာအရာမ်ားတြင္စိတ္ဝင္စားမႈရွိေသာလူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ သင္ဟာ အေၾကာင္းအရာ အသစ္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေတြ႕ႀကဳံေနရမႈမရွိေနပါက စိတ္ေက်နပ္မႈကိုရရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကိုတိုးတက္မႈရွိေစတဲ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သင္လိုအပ္ တယ္ဆိုတာကိုေဖာ္ျပေနပါတယ္။ 

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လက္ရွိတြင္ အလုပ္တစ္ခုဟာ အလြန္သင့္ေလွ်ာ္မႈရွိေနတယ္လို႔ထင္ျမင္ရေသာ္လည္း ေနာင္ တစ္ခ်ိန္တြင္လည္း ဆက္ၿပီးသင့္ေလွ်ာ္ေနဦးမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ေရရွည္တြင္သင္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရရွိႏိုင္ရန္မွာ မည္မွ် အထိ သင့္ရဲ႕စူးစမ္းလိုစိတ္ကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာက ကြဲျပားမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚ ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
အလုပ္ေခၚယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြေနဆဲအခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ သင္ၾကားမႈေတြနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစမႈေတြအေပၚဘယ္လိုသေဘာထားတယ္ဆိုတာကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

သူတို႔ဟာ ဝန္ထမ္းအားလုံးကို တူညီတဲ့ အေထြေထြသင္ၾကားမႈမ်ားကိုသာျပဳလုပ္ေစၿပီး တာဝန္မ်ားကိုခြဲေဝေပးမႈ မ်ားကိုက်က္မွတ္ေစသည္လား။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို  သူတို႔သင္ယူလိုတဲ့အရာေတြကိုေ႐ြးခ်ယ္ ေစၿပီး သူတို႔ရဲ႕လက္ရွိအလုပ္ရာထူးနဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားနဲ႔ တာဝန္ဝတၱရားေတြကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသလား။ အကယ္၍ သင့္ရဲ႕မ်ားစြာေသာစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္ အေရးမရႏိုင္ဘူးလို႔သင္ခံစားရပါက ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ ထိုေနရာကသင့္အတြက္ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ေနရာမဟုတ္ပါ ဘူး။ 

 

သင္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အခ်ိန္ေပးစဥ္းစားပါ

အရာအားလုံးကိုလုပ္တတ္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေနျခင္းဟာ မေကာင္းတဲ့အရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။  ဒါေပမယ့္ထိုအရာ က မွန္ကန္တဲ့သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းကိုသတ္မွတ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ခက္ခဲေစပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေ႐ြး ခ်ယ္ႏိုင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အခ်ိန္ယူၿပီးၾကည့္ရႈေနသေ႐ြ႕ သင့္ရဲ႕ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈတစ္ေလွ်ာက္လုံး/ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးကို အလုပ္တာဝန္တစ္ခုတည္းကိုသာလုပ္ေဆာင္ရမည္ထက္ သင့္ရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဘက္စုံလုပ္ကိုင္ရေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္/ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Cadian Myanmar

Cadian Myanmar

.with enjoy at Team Work. We Cadian Myanmar Co., Ltd have mainly draw the scaffolding Design by Auto CAD 2D and 3D. . To prevent accident and safety management guidance to the customer,we supply all ...
Show the postings (3)
The Experts English Language Center

The Experts English Language Center

-Offering low-price, high quality language education -Ensuring the international standard Teaching Methods -Unlocking the students' potentials and opportunities - Promising the difference We off...
Show the postings (2)
Talent and Technology Co.,Ltd

Talent and Technology Co.,Ltd

Vision - Access to electricity is fundamental for productive lives. All people in Myanmar should have access to and affordable and reliable electricity supply. Mission - Reduce poverty and imp...
Show the postings (10)
La Pyae Wun Co.,Ltd

La Pyae Wun Co.,Ltd

Our company vision is to develop our work efforts in real estate managements and construction. In which we solely believe that the key to success is having a goal and effectively working everyday to r...
Show the postings (11)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS