Jobs In Myanmar
Load...

How to get over getting fired

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Career-Fired-Improvements-JobsinYangonအလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရတဲ့အခါ ဘယ္လိုျပန္လည္ကုစားႏိုင္မလဲ? ​
 
 
ဒါဟာ အဆိုးဆုံးေသာအေျခအေနမ်ိဳးပါပဲ။ အကယ္၍ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕အလုပ္ရာထူးေနရာတစ္ခုမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ခက္ခဲစြာႀကိဳးပမ္းေနရၿပီး လြန္စြာေပ်ာ္႐ႊင္မႈမရွိပဲျဖစ္ေနရင္ေတာင္မွ သင့္ရဲ႕အလုပ္ကို႐ုတ္တစ္ရက္ဆုံးရႈံးလိုက္ရျခင္းဟာ က်ရႈံးမႈမ်ားကိုျဖစ္ပြားလာေစပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိမိသေဘာဆႏၵမပါပဲ သင့္အလုပ္ရာထူးမွထြက္ခြာေစျခင္းရဲ႕ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ဟာ သင့္ကို စိတ္ညစ္ေစျခင္း၊ အရွက္ရေစျခင္း၊ တန္ဖိုးမရွိဘူးဟူ၍ခံစားရေစျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုသနားျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ားကိုျဖစ္ပြားလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သင့္ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈဟာ သင္လုပ္ေဆာင္တဲ့အရာေတြနဲ႔ နက္ရႈိင္းစြာဆက္စပ္မႈရွိေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းဟာ ဘဝတြင္စိတ္ဖိစီးစရာအေကာင္းဆုံးနဲ႔ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေနတာဟာ အံ့ဩဖြယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအရာကေနျပန္လည္႐ုန္းထြက္ဖို႔မွာ လြယ္ကူတဲ့အရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာေရွ႕သို႔ဆက္သြားလိုၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ရရွိပိုင္ဆိုင္လိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ထိုအရာမ်ားထဲမွ ႐ုန္းထြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခက္အခဲေတြကိုေတြ႕ႀကဳံေနရၿပီး စိတ္ဓါတ္က်ကာ မိမိကိုယ္ကိုထိုင္သနားေနတဲ့သူတစ္ဦးကို ဘယ္သူ ကမွ hire (အလုပ္ခန႔္အပ္) လုပ္ခ်င္ၾကမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ ဘယ္လိုျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
၁။ ဝမ္းနည္းလိုက္ပါ။ 
 
အကယ္၍ အခ်ိန္ျဖဳန္းဖို႔နဲ႔ အနားယူေနဖို႔အခ်ိန္ေတြရွိေနပါက ထိုသို႔ပဲခဏေနလိုက္ပါဦး။ အကယ္၍ မိမိဟာ အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့အတြက္ မိမိကိုယ္ကို တစ္ဖက္သတ္ဆုံးျဖတ္တဲ့အျမင္ေတြ၊ ေဒါသေတြနဲ႔ အရွက္ရျခင္းေတြနဲ႔ သာျပည့္ေနတဲ့အခါမွာ အလုပ္ရွာဖို႔ခက္ခဲပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ဒီဆုံးရႈံးမႈမ်ားကိုလုံးဝလက္ခံသြားႏိုင္ၿပီး ဝမ္းနည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ - ရင္းႏွီးမႈရွိေနၿပီးေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနက်သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ပုံမွန္အစီအစဥ္တစ္ခု၊ ယခင္အလုပ္က လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းနဲ႔ အကယ္၍ထိုအရာက သင့္ရဲ႕အိမ္မက္ထဲကအလုပ္တစ္ခုျဖစ္မေနရင္‌ေတာင္မွ သင့္အလုပ္ကေန သင္ရရွိတဲ့ တန္ဖိုးမ်ားနဲ႔ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ခံစားေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ေပးလိုက္ပါ။ ဒီအရာေတြကိုလက္ခံလာႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားရျခင္းဟာ ခက္ခဲမွာပါ။ 
 
သင့္အေနနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို အဆိုပါရႈပ္ေထြးေနတဲ့စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ဖို႔အတြက္ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါ။ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုအရာမ်ားအေပၚ ေဒါသထြက္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုသနားဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ကိုလည္းခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါဦး။ ၿပီးရင္ေတာ့ ဒီအရာေတြအားလုံးကိုထုတ္ပစ္လိုက္ပါ။ ဒါဟာ သင့္ကိုယ္သင္ စိတ္ပူပန္ဖို႔နဲ႔ အက်ိဳးရွိတဲ့အေရးပါတဲ့အရာေတြကေန ဆန႔္က်င္ဘက္ေတြကိုျပဳလုပ္ဖို႔ ပါမစ္ေပးလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕သာေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရက္အနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ျပင္ပကမာၻရွိ အရာေတြကိုျပန္လည္ရင္ဆိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ 
 
၂။ ႏႈိင္းယွဥ္မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး စိတ္ပ်က္မေနပါနဲ႔။ 
 
ဒီအခ်ိန္ဟာ အျခားသူမ်ားရဲ႕ “အေကာင္းဆုံး” အခ်ိန္ေတြအေၾကာင္းကိုရွာေဖြဖတ္ရႈေနဖို႔အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ မနာလိုျဖစ္ျခင္း (သို႔) အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းစြာအလုပ္ခန႔္အပ္ျခင္း ခံရတဲ့သူမ်ား၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနတဲ့သူမ်ားအေၾကာင္း သင့္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚမွာဖတ္ရႈၿပီး သူတို႔နဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ေန ျခင္းဟာ သင္လက္ရွိေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့အရာေတြကေန႐ုန္းထြက္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္အ‌ေန နဲ႔ သင့္ရဲ႕အေျခအေန (အဆိုး႐ြားဆုံးေသာအေျခအေန) ေတြကို အျခားေသာသူမ်ားနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ေနရင္ေတာ့ လြန္စြာ စိတ္ညစ္/ စိတ္ပ်က္မႈေတြျဖစ္လာဖို႔အခြင့္အလမ္းမ်ားေနပါၿပီ။ ဒါဟာ ဆိုး႐ြားတဲ့အရာေတြကေန႐ုန္းထြက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ career ကိုေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေစမယ့္နည္းလမ္းမဟုတ္ပါဘူး။ 
 
ထိုအစား social media ေတြကိုအသုံးျပဳျခင္းကို ေခတၱမွ်ရပ္နားထားသင့္ပါတယ္။ အျခားသူေတြဘာေတြကိုလုပ္ ေနလဲဆိုတာေတြကိုေတြးေတာေနျခင္းအားရပ္တန႔္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုသာအာ႐ုံစိုက္ထားပါ။ 
 
၃။ အေျခအေနေတြကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ပါ။ 
 
ဒါဟာမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ျပန္ထႏိုင္ဖို႔အတြက္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းကေတာ့ သင့္ရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရတဲ့အေျခအေနကို အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ပါ။ 
 
သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ေတြကိုဆုံးရႈံးခဲ့ၿပီး ျငင္းဆိုခံရျခင္းကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့တဲ့သူမ်ားအေၾကာင္း အတၳဳပၸတၱိမ်ားကို ဖတ္ ႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားဖတ္ရႈၾကည့္ေပးပါ။ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္းဟာ သင့္အတြက္၊ သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား (သို႔) သင့္ရဲ႕အနာဂါတ္သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္၊ သက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘူးဆိုတာကို သင့္အေနနဲ႔ လ်င္ျမန္စြာသေဘာေပါက္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ေရွ႕တြင္ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာကိုေမွ်ာ္လင့္ရင္း စိတ္လႈပ္ရွားမႈရွိလာတာေတာင္မွျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ 
 
၄။ ဘာေတြမွားသြားခဲ့သလဲဆိုတာကိုနားလည္ျခင္း။
 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္း (အကယ္၍သင္အလုပ္ထြက္ခြာခဲ့ရစဥ္က စကားေျပာ ဆိုခဲ့ရာတြင္ ထိုျပႆနာရပ္အေၾကာင္းကိုတိက်စြာအသိေပးမခံခဲ့ရဘူးဆိုပါက) ဒါဟာသင့္အေနနဲ႔ လိုအပ္ေနတဲ့ အရာတစ္ခုခုရွိေနလို႔ပဲလို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ေမးခြန္းကေတာ့၊ သင့္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကိုဘယ္ေလာက္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါသလဲ? ထိုအရာမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေနာက္ေနာင္ေနရာမ်ားတြင္ ထိုအရာ မ်ားကို  ဆက္လက္သယ္ေဆာင္မသြားဖို႔ရာမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
 
သင့္ကိုလုပ္ငန္းရွင္မွ ေပးခဲ့တဲ့ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္ဖတ္ရႈျခင္းမွ စတင္ကာ သင္လုပ္ေဆာင္လိုက္ တဲ့အရာတစ္ခုအတြက္ ခ်ီးမြမ္းခံခဲ့ရတဲ့အရာမ်ားကို မွတ္သားထားလိုက္ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ထိုအရာမ်ားကို သင္ ေနာက္ထပ္ရရွိလာမယ့္အလုပ္ရာထူးသို႔ သယ္ေဆာင္သြားလိုမွာပါ။ တိုးတက္မႈရွိေစဖို႔အတြက္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ထိုအရာမ်ားကသင့္ကိုဘာေတြကိုျပသေနပါသလဲ? သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဘယ္လို မ်ိဳးတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာပါလဲ? 
 
၅။ ခါးသီးေသာအမွန္တရားမ်ားပါဝင္တဲ့ မိမိနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ 
 
ယုံၾကည္ကိုးစားရတဲ့ယခင္ကလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုဆက္သြယ္ၿပီး သူတို႔ထံမွ႐ိုးသားတဲ့ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကိုေတာင္းခံပါ။ သင့္ရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို သူတို႔ကိုေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ လူအခ်ိဳ႕နဲ႔စကား ေျပာဆိုၾကည့္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ပုံစံမ်ား (သို႔) pattern မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ ဒီလိုတန္ဖိုးရွိၿပီး ႐ိုး သားမွန္ကန္တဲ့ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မွ ေပၚထြက္လာတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာမွတ္သားထားပါ။ 
 
ထိုသူတို႔က သူတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္မ်ားကို မွ်ေဝေပးတဲ့အခါမွာ နားေထာင္ေပးပါ။ ျငင္းခုန္ျခင္း၊ စကားၿပိဳင္လုျခင္း (သို႔) ဆန႔္က်င္ဖက္ျပဳျခင္းတို႔မလုပ္ပါနဲ႔။ သင့္ကိုယ္သင္ကာကြယ္ျခင္း (သို႔) အျခားသူတစ္ဦးကို အျပစ္တင္ေျပာ ဆိုျခင္းမလုပ္ပါနဲ႔။ အာ႐ုံပဲစိုက္ထားပါ။ ဒါဟာ ခက္ခဲႏိုင္တဲ့အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီအရာက သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေကာင္းစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမွာပါ။ 
 
၆။ အေလ့အထမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုေရးဆြဲပါ။ 
 
သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံမွ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္ကိုရရွိတဲ့အခါမွာ သင့္အေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္လိုတဲ့ စြမ္းေဆာင္ ရည္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဘာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္သင္တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့သင္တန္းတစ္ခုရွိေနပါသလား? အျခားေသာသူမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေျပာဆိုရတဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးထိေရာက္မႈရွိဖို႔ကိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမယ့္ သင္ဖတ္ရႈႏိုင္ မယ့္စာအုပ္ေတြရွိေနပါသလား? အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ အစရွိတဲ့ဧရိယာမ်ားတြင္ သင္ျပေပးဖို႔ကိုလိုအပ္ေနပါသလား? 
 
ထိုသို႔ေသာ ခါးသီးေသာ္လည္းမွန္ကန္တဲ့ ေဝဖန္မႈမ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး ေလ့လာသင္ယူဖို႔အတြက္စိတ္အားထက္သန္ လာဖို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ဆုံးရႈံးမႈမ်ားမွ ေနာင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲလိုက္ ႏိုင္ေစတဲ့အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ မိမိကိုယ္ကိုပိုမိုၿပီးယုံၾကည္မႈရွိလာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
၇။ ခႏၵာကိုယ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါ။ 
 
အကယ္၍ ခႏၶာကိုယ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးကိုမဆိုပိုမိုၿပီးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစတယ္လို႔သင္ထင္ပါေနပါက ဒါဟာအမွန္ပါပဲ။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ခြန္အားရွိတယ္လို႔ခံစားရျခင္း ဟာ သင့္ရဲ႕စိတ္အေျခအေနေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ကို လုံးဝအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစၿပီး သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္စတင္ ရွာေဖြဖို႔အတြက္ သင္လိုအပ္ေနတဲ့တြန္းအားကိုရရွိေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီလိုခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သင္ဟာ သင္လိုလားတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးကို တရားမွ်တမႈရွိရွိနဲ႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ သင္လုပ္ႏိုင္သမွ်အရာေတြအားလုံးကိုလုပ္လိုတဲ့ဆႏၵရွိေနမွာပါ။ ဝိတ္တုန္းေတြယူၿပီးေလ့က်င့္ပါ၊ အေျပး ေလ့က်င့္ပါ၊ ဒါမွမဟုတ္ေန႔စဥ္ဒိုက္ထိုးေပးျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ၿပီး ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးအေပၚဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြျဖစ္ေပၚေစသလဲဆိုတာကို သတိထားၾကည့္ရႈၾကည့္လိုက္ပါ။ 
 
၈။ ေက်းဇူးတင္စာတစ္ေစာင္ကိုေရးသားပါ။ 
 
ဒီလိုလြန္စြာႀကီးမားတဲ့ဆုံးရႈံးမႈတစ္ရပ္နဲ႔ရင္ဆိုင္ရလိုက္တဲ့အခါမွာ သင့္အေနနဲ႔ အရာရာတိုင္းကိုပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္လာရၿပီး သင့္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာဟာ ကုမၸဏီအတြက္မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကိုျပဳလုပ္လိုက္ ရတာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အဆုံးသတ္တြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး (အကယ္၍ ထိုသို႔မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ) ဒီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ သင့္တြက္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အတြက္ ေရရွည္တြင္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရွိလာႏိုင္ေစတယ္ဆိုတာကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ ေက်းဇူးတင္လႊာတစ္ေစာင္ကို သင့္ရဲ႕ယခင္အလုပ္ရွင္ထံ သို႔ေပးပို႔ေပးလိုက္ပါ။
 
ဒီအရာက သင့္ရဲ႕မာနအခ်ိဳ႕ကိုခ်ိဳးႏွိမ္ရဖို႔လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ သင့္ရဲ႕ ယခင္ကႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦးထံသို႔ စာတို တစ္ေစာင္ေပးပို႔ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္အခြင့္အေရးေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းနဲ႔ သူ/သူမ အေနနဲ႔ေနာက္ေနာင္ သင့္ရဲ႕အကူအညီကိုလိုအပ္ခဲ့ပါက လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔အသင့္ ရွိေနတယ္ဆိုတာကိုေျပာၾကားေပးလိုက္ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ သူ/ သူမေရာ သင္ေရာ ဘယ္ေနရာတြင္အဆုံးသတ္မယ္ ဆိုတာကိုဘယ္လိုမွသိႏိုင္မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ သင္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ေန ရာတြင္ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံလာႏိုင္ဖို႔ကလုံးဝျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အဆုံးတြင္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာဆိုေဖာ္ျပထား တဲ့စာတိုတစ္ေစာင္ဟာ၊ ရင္းႏွီးျဖစ္တည္မႈမ်ားအားလုံးကို႐ိုက္ခ်ိဳးလိုက္ျခင္းထက္ ပိုမိုၿပီးအက်ိဳးရွိေစမွာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ 
 
ေလးစားရပါေသာ (သင့္လုပ္ငန္းရွင္အမည္) ခင္ဗ်ာ/ ရွင္ 
 
(ကုမၸဏီအမည္) တြင္ သင္နဲ႔အတူအလုပ္လုပ္ကိုင္စဥ္က အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအတြက္ ကြၽန္ေတာ္/ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္လိုပါတယ္။ အဆိုပါရာထူးေနရာတစ္ခုတြင္လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ မ်ားစြာ သင္ယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ေနာက္ၿပီး ဒီအေတြ႕အႀကဳံမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္/ ကြၽန္မရဲ႕ ေနာက္ထပ္သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာအေထာက္အပံ့ျပဳေပးႏိုင္တာကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါ တယ္။ 
 
သင္ေရွ႕ဆက္တဲ့အခါမ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ္/ ကြၽန္မအေနနဲ႔ သင့္ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မယ္ဆိုပါက ကြၽန္ေတာ္/ ကြၽန္မကို အသိေပးဖို႔အတြက္ကိုလည္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အနာဂါတ္တြင္သင့္ကို ပိုမိုကာႀကီးပြား တိုးတက္ေစရန္နဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားပိုမိုရရွိလာေစဖို႔ကိုဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။ 
 
ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ 
(သင့္အမည္) 
 
အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္းဟာ ဘဝတြင္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီအရာ က လမ္းမ်ားကိုပြင့္လင္းေစၿပီး ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အခြင့္အလမ္းမ်ားဆီသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းသြားႏိုင္ပါ တယ္။ အကယ္၍သင္ဟာမတရားခံခဲ့ရတယ္လို႔မွတ္ယူဖို႔ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပေနပါက သင့္အေနနဲ႔ ထိုအရာမွ႐ုန္းထြက္ ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုစိန္ေခၚလိုက္ပါ။ ဒီအရာေတြဘာျဖစ္လို႔ျဖစ္သြားတာလဲဆိုတာကိုေမးျမန္းေနမယ့္ အစား သင့္အေနနဲ႔ျပန္လည္႐ုန္းထၿပီး ထိုသို႔႐ုန္းထႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ဘာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲဆိုတာရဲ႕ အေပၚမွာသာ အာ႐ုံစိုက္ထားသင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ 
www.jobsinyangon.com 

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


INNO International Development Co.,Ltd

INNO International Development Co.,Ltd

Ongo Myanmar

Ongo Myanmar

Ongo digital payment services are now available in Myanmar through the Ongo Mobile Money App!Ronoc Asia was incorporated in July 2015 when Ronoc, an international investment and advisory firm (founded...
Show the postings (1)
Smilax Global Company

Smilax Global Company

The goal on Information Technology and Services of Smilax Global is to deliver the best in IT service managementto ensure that our customers and, ultimately, the citizens of Myanmar realise the most f...
Show the postings (1)
RHENUS LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS

..Rhenus Myanmar Limited is located in the heart of Yangon (formerly known as Rangoon). Prior to the relatively recent foundation of the new capital city Naypyidaw, Yangon was the seat of government. ...
Show the postings (2)
A4 International Mathematics School

A4 International Mathematics School

Saya A4 and teacher A4 taught mathematics for the children who learned Grade 5 to Grade 12 from International School since 2003. When Saya A4 depart from Myanmar, most of parents send their children t...
Show the postings (5)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS