Jobs In Myanmar
Load...

How to build employer-employee relationship?


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: job work hot job career jobs in yangon job in myanmar good job jobless relationshipRelationship Basics

Generally, employer and employee relationships should be mutually respectful. The degree of closeness in these relationships will depend on both the employer and the employee. Some employers opt to keep their employees at a distance and, in doing so, ensure that there is no confusion as to the hierarchy that exists between them. Others elect to become friendlier with their employees, seeing this as a way to amp up employee happiness. While neither option is entirely right or wrong, it is wise to avoid getting too close to employees, as doing so can cause the line between employer and employee to become blurred.

Mutual Reliance

The employer-employee relationship should be one of mutual reliance. The employer is relying upon the employee to perform her job and, in doing so, keep the business running smoothly. Conversely, the employee is relying upon the employer to pay her and enable her to support herself, and potentially her family, financially.

Relationship Building

Just as with all relationships, the employer and employee relationship is one that must develop over time. Employers can promote the building of relationships by speaking candidly with their employees about their lives, asking them about their families and learning about their interests. Similarly, employees can promote the building of this relationship by being open with their employer and sharing information about themselves and their lives.

Boundaries

Though the type of employee and employer relationship that is considered appropriate varies from company to company, boundaries exist at almost all companies. Generally, it is unwise for employers to develop romantic relationships with their employees. Similarly, employers should exercise care to ensure that the relationship they develop with one employee isn't notably closer than the relationships they develop with others, as this can lead to concerns regarding favoritism or similar issues of unfairness within the workplace.

Your Jobless team

 

အလုပ္ရွင္ႏွင္႔ ၀န္ထမ္း ၾကား ဆက္ဆံေရး ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ မလဲ ?

အလုပ္ရွင္ မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းအသစ္ခန္႔ရာတြင္ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ခန္႔လိုက္ သည္ ပင္မဟုတ္ relationship အသစ္ တစ္ခုကိုပါစတင္လိုက္ၿပီ ၿဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင္႕ ၀န္ထမ္းၾကား ဆက္သြယ္မွု သည္ လည္း စီးပြားေရးတြင္ေအာင္ၿမင္နုိင္ရန္ အတြက္အေရး ပါသည္။ ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မွူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ productivity ကိုတိုးပြားေစသည္။

ဆက္ဆံေရးတစ္ခု၏ အေၿခခံ အခ်က္မ်ား

ေယဘုယ်အားၿဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းဆက္ဆံမွုူသည္ ေလးစားမွူရွိ ရမည္။ အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးမွူ သည္ လည္း အလုပ္ရွင္နွင္႔ ၀န္ထမ္းနွစ္ဖက္ လံုးေပၚတြင္မူတည္သည္။ အခ်ိဳ.ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္း နွင္႕ ဆက္ဆံရာတြင္ ခပ္စိမ္းစိမ္း ဆက္ဆံႀက သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ မိတ္ေဆြရင္းမ်ားကဲ့သို႔ဆက္ဆံၾကသည္။ နွစ္မ်ိဳးလံုးသည္မမွား ေသာ္ လည္းမမွန္ပါ။

အၿပန္အလွန္မွီခိုအားထားမွူ

အလုပ္ရွင္ နွင္႔၀န္ထမ္းဆက္ဆံေရးသည္ အၿပန္အလွန္ မွီခိုအားထားမွု ရွိရမည္ၿဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္သည္ လည္း ၀န္ထမ္းေပၚတြင္မီွခို၍ သူ၏အလုပ္မ်ား ကိုၿပီးစီးေအာင္ျပဳလုပ္ရသည္။ ၀န္ထမ္းသည္လည္း အလုပ္ရွင္ထံတြင္ မွီခို ၍ သူ၏ ကိုယ့္ကို ကိုယံုႀကည္မွု ၊ မိသားစု အေပၚ ေထာက္ပ့ံ မွုဳ မ်ားကို မွီခိုအားထားၾကသည္။

ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မွူ

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းဆက္ဆံေရးသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပိုမို တိုးတက္လာရမည္ ၿဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္သည္လည္း ၀န္ထမ္း၏ မိသားစုအေႀကာင္း ၊ ဘ၀အေၾကာင္းမ်ားေမး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေရးကိုေဆာင္ရြက္ရမည္။

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

အလုပ္ရွင္ နွင္႔ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးသည္ Company တစ္ခု ႏွင္႔ တစ္ခု လိုက္၍ကြဲၿပားမည္ၿဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္ နွင့္၀န္ထမ္း ၾကားသာမန္ထက္ပိုေသာ ဆက္ဆံမွူမ်ိဳးမရွိသင္႔ေပ။

 

 

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Standard Of Future Co., Ltd.

Standard Of Future Co., Ltd.

..Our company is canning company from myanmar. Company name is standard of future co.,ltd. Our Company is the one founded with skilled employees and has been producing and distributing foodstuff wit...
Show the postings (11)
Aquamarine Ecotourism Development Co., Ltd

Aquamarine Ecotourism Development Co., Ltd

..Aquamarine Ecotourism Development Co.,Ltd....
Show the postings (22)
Zawgyi Premier Co.,Ltd

Zawgyi Premier Co.,Ltd

Our vision is to become the leading import, export and logistics company of Myanmar. Our mission is to lead by example in promoting responsible sourcing across the country. We aspire to achieve th...
Show the postings (2)
Digital Laboratory Co., Ltd.

Digital Laboratory Co., Ltd.

..1. MOBILE APP DEVELOPMENT State of the art iOS and Android mobile app development and UI / UX design 2. WEB DEVELOPMENT Beautiful and responsive websites built with popular CMS and eCommerce plat...
Show the postings (2)
GL Global Market (Myanmar) Co., Ltd.

GL Global Market (Myanmar) Co., Ltd.

生成渠道并将其转化为销售机会。 Generate channels and turn them into sales opportunities。 通过电话,电子邮件和面对面与潜在客户联系。 Contact potential customers...
Show the postings (3)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon Tips

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS