Jobs In Myanmar
Load...

HR Sites to Follow

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Career-HR-Sites to follow-JobsInYangonသင္ follow လုပ္ထားသင့္တဲ့ HR Site မ်ား 

 

1. Evil HR Lady

Evil HR Lady က HR ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ သူမရဲ႕အေတြးအျမင္မ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသားထားတဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို လက္ေတြ႕ဘဝအျဖစ္အပ်က္မ်ားနဲ႔ ခိုင္းႏႈိင္းကာတင္ဆက္ေပးေလ့ရွိၿပီး HR professional မ်ားနဲ႔ HR ဌာနကလူေတြနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔အတြက္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုရွာေဖြေနတဲ့သူမ်ားထံက ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေျဖၾကားေပးတတ္ပါေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ JobsInYangon အဖြဲ႕သားမ်ားကေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ (goal) မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈစြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစၿပီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ေစဖို႔ရာ အဓိကအေရးပါတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ အဓိကက်တဲ့အဆင့္ေတြကို ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးကာ ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ ဒီ blog post ေလးကို အလြန္ပင္ ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။

2. The HR Gazette 

The HR Gazette ရဲ႕ ဖတ္ရႈရလြယ္ကူၿပီး ေနာက္ဆုံးေပၚ HR ျပႆနာရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို အတိုခ်ဳံးေဖာ္ျပေပး ထားတဲ့ပုံစံဟာ အလြန္ပင္ေကာင္းမြန္လွၿပီး HR professional မ်ားအေနနဲ႔လည္း အခမဲ့ဖတ္ရႈႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ အလုပ္ေခၚယူျခင္း၊ သင္ယူျခင္း၊ HR နည္းစနစ္မ်ား ဒါမွမဟုတ္ HR နည္းပညာမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းမ်ားနဲ႔ အေတြးအျမင္မ်ားအေၾကာင္းကို သင္ရွာေဖြေနပါသလား? HR Gazette တြင္ အကုန္လုံးကိုဖတ္ရႈႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။  

3. HRreview 

HRreview ဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုကတည္းက ဆုရ HR ေဆာင္းပါးမ်ားစြာကို ေရးသားေဖာ္ျပေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ site ဟာဆိုရင္ လြန္စြာေကာင္းမြန္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ကာအေတြးအျမင္မ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ကမာၻတစ္လႊားရွိ HR decision maker မ်ားကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ 

4. Systematic HR

Systematic HR ဟာ HR နဲ႔ ေခတ္ေပၚနည္းပညာတို႔ ေပါင္းစည္းရာေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ blog ကေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ HR နည္းပညာမ်ားနဲ႔ တီထြင္မႈအသစ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးေလ့ရွိၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဖတ္ရႈသူပရိသတ္မ်ားကို HR က႑တြင္ အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ လက္ရွိရရွိေနၿပီျဖစ္ေသာနည္းပညာမ်ားနဲ႔ အေကာင္းဆုံး လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈမ်ားအေၾကာင္းကို အၿမဲတမ္းတင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ေရပန္းအစားဆုံး အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကေတာ့ ေဒတာအခ်က္အလက္လုံၿခဳံေရးနဲ႔ တစ္ကိုယ္ရည္အခ်က္အလက္လုံၿခဳံေရးတို႔အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ article ကေတာ့ တင္ျပလႊာ (report) မ်ားကို download ျပဳလုပ္ရာတြင္ သတိထားသင့္ေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

5. HR Bartender 

HR Bartender ကေတာ့ Sharlyn Lauby ဆိုတဲ့ HR professional တစ္ဦးကေန အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သူရဲ႕ blog တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ blog တြင္ Sharlyn က HR က႑တြင္သာမက အလုပ္ခြင္တစ္ခုလုံးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သူမရဲ႕အေတြးအျမင္မ်ားကို မွ်ေဝေပးေလ့ရွိၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ဖို႔မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ဘယ္လိုဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ မွ်ေဝေရးသားေပးေလ့ရွိပါတယ္။ 

6. HR Ringleader 

HR Ringleader ဟာ HR ဝန္ထမ္းမ်ားအား HR-Employee-Client ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ေစရန္မွစ၍ presentation (စီစဥ္တင္ဆက္မႈမ်ား) ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တင္ဆက္ျပသႏိုင္ဖို႔ အႀကံေပးျခင္းအထိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ဘက္စုံကိစၥရပ္တိုင္းကို ေဘာင္မ်ား၊ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားရဲ႕ ျပင္ပမွ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေစဖို႔အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ site တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမ ေရးသားထားတဲ့ HR ေဆာင္းပါးမ်ားအျပင္ သင္ ႐ုံးသြား၊ ႐ုံးျပန္ခ်ိန္မ်ားတြင္နားဆင္ႏိုင္ရန္ လြန္စြာေကာင္းမြန္တဲ့ podcast မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အႀကိဳက္ဆုံး podcast မ်ားထဲက တစ္ခုကေတာ့ HR Technology Implementation Myths ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

7. No Excuses HR 

No Excuses HR ဟာ သူတို႔ရဲ႕ဖတ္ရႈသူမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကူညီေပးဖို႔နဲ႔ ထိုသူမ်ားအေနနဲ႔ ခက္ခဲေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ျပႆနာရပ္မ်ားကို စုပုံ သြားေစမည့္အစား ေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ေျဖရွင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ကုမၸဏီအတြင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔အတြက္ အားေပးကူညီမႈေတြျပဳလုပ္ေပးတဲ့ site တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Jay (အဆိုပါ site ရဲ႕ စာေရးသူ) ဟာ လိုရင္းကိုထိထိမိမိေျပာဆိုတတ္ၿပီး သူက သင္ဘာကိုစဥ္းစား ေနသလဲဆိုတာကို သိေနသလိုမ်ိဳး သင့္ကိုခံစားရေစႏိုင္မယ့္ ကိုယ္ပိုင္စတိုင္တစ္ခုရွိေနပါတယ္။ Remote Leader Life ဆိုတဲ့ သူ႔ရဲ႕ေဆာင္းပါးဟာ အနာဂါတ္တြင္ အေဝးမွ (အိမ္မွ) တစ္ဆင့္အလုပ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ပုံစံသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖို႔ ရွာေဖြေနတဲ့ သင္တို႔ထဲက လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို သူတို႔နဲ႔တိုက္ဆိုင္မႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

8. The HR Daily Advisor 

HR Daily Advisor ဟာ အလြယ္တကူရရွိဖတ္ရႈႏိုင္တဲ့ website မ်ားတြင္ တစ္မူထူးျခားတဲ့ website တစ္ခုအေနနဲ႔ လူအမ်ားကလက္ခံထားရတဲ့ website တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ blog တြင္ေတာ့ ကမာၻတစ္လႊားရွိ HR professional မ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ သတင္းမ်ားနဲ႔ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို အခမဲ့တင္ဆက္ေပးေနတဲ့အျပင္ ေန႔စဥ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ဆက္ေပးေနပါေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ Choosing the right HR tech solution for your organization ဆိုတဲ့ ဒီသတင္းေဆာင္းပါးေလးကိုဖတ္ရႈၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ 

9. Workology 

ဒီ blog ဟာ ေနာက္ဆုံးေပၚ tip မ်ား, ေရပန္းစားေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ tool မ်ားအေၾကာင္းကို HR professional မ်ားအတြက္ တင္ဆက္ေပးလွ်က္ရွိေနတဲ့ blog တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ site ကိုေတာ့ Jessica Miller – Merrill ဆိုတဲ့ HR executive တစ္ဦးဘဝကေန စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္တျဖစ္လဲ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားသူ တစ္ဦးအျဖစ္သို႔ကူးေျပာင္းလာခဲ့သူက ဦးေဆာင္မႈေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အေတြးအျမင္မ်ားကိုျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ HR ေဆာင္းပါးမ်ားနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ tool မ်ားအျပင္ Workology တြင္ မ်ားစြာေသာေခါင္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားတဲ့ podcast မ်ားနဲ႔ ကမာၻတစ္လႊားရွိကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေနတဲ့ HR ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားတဲ့ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း နားဆင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

10. Re:Work 

Data-driven HR နဲ႔ Silicon Valley က လာတဲ့ ေနာက္ဆုံးေပၚ HR လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကိုစိတ္ဝင္စားပါသလား? Google ရဲ႕ re:Work site တြင္ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ဆုံးေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈ မ်ားအေၾကာင္း Blog မ်ား၊ လမ္းၫႊန္မ်ားနဲ႔ OKRs အေပၚအေျခခံေသာ case study မ်ား၊ people analytics မ်ားနဲ႔ အျခား မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဖတ္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္စြာေရပန္းစားေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကေတာ့ people analytics မ်ားအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ People Analytics Guide ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးကိုဖတ္ရႈၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ သင္ေမးျမန္းသင့္ေသာေမးခြန္းမ်ား၊ သင့္ရဲ႕ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ စာရင္းဇယားမ်ားကို ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္ၾကမလဲဆိုတာနဲ႔ ကိန္းဂ႑န္းအခ်က္အလက္မ်ားရဲ႕ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈမျပဳမွီတြင္ ယခုပဲေလ့လာဖတ္ရႈၾကည့္လိုက္ပါ။ 

နိဂုံးခ်ဳပ္ 

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ Team charter တစ္ခုကိုဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းဟာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထပ္တူညီမႈရွိေစၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီေရာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံးအေနနဲ႔ပါ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္လာေစႏိုင္တဲ့ ထိေရာက္မႈရွိေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Ve Ve Soft Drinks Factory

Ve Ve Soft Drinks Factory

..The Green Circle Co., Ltd,a food and beverage company was founded in 1997. Green Circle engages in manufacturing, marketing, Sale, and distribution. The company comprises beverages such as soft drin...
Show the postings (9)
Schenker Myanmar Co., Ltd.

Schenker Myanmar Co., Ltd.

DB Schenker operates its legal entity in Myanmar on June 1 to run contract logistics and warehousing services, while the Yangon branch of Schenker Thailand will continue to handle freight, customs cle...
Show the postings (1)
Design Communications International Co, Ltd.

Design Communications International Co, Ltd.

..Design Communications International Co, Ltd.....
Show the postings (10)
Digital Dots

Digital Dots

.DigitalDots specialises in building quality business websites that people are proud of by using our expertise in all areas of website design, development and Internet marketing. Our passion for se...
Show the postings (10)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS