Jobs In Myanmar
Load...

December လ (UK) Professional Marketing Diploma သင္တန္းအတြက္ Christmas Special Package

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: jobsinyangon-trainingschool-certificate-management levelProfessional Marketing Diploma (UK) သင္တန္းကို Christmas Special Package အျဖစ္ သင္တန္းေၾကး 290,000/- က်ပ္

((လက္မလႊတ္သင့္သည့္သင့္အတြက္အခြင့္အေရး))

#ေက်ာင္းသားဦးေရကန္႔သတ္ထားလို႔ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းထားမွစိတ္ခ်ရမယ္ေနာ္#အနာဂတ္မွာ Professional အဆင့္ - ေစ်းကြက္ပညာကၽြမ္းက်င္လိုသူမ်ားအတြက္......

လစဥ္ ၅ ေသာင္းက်ပ္သာ သြင္းရံုျဖင့္ (UK Diploma) Professional Diploma in Marketing Management တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး .....

ေဖာက္သည္သိမွ ေအာင္ျမင္မွာမုိ႔... ယေန႔ေခတ္ အရာရာမွာ... Marketing ပညာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Everything is Marketing - အရာရာမွာ Marketing လုိအပ္လာတယ္။

Marketing ပညာရပ္ကုိ အထူးကၽြမ္းက်င္လုိသူမ်ားအတြက္(လစဥ္ ၅ ေသာင္းက်ပ္ အရစ္က် သြင္းရံုုျဖင့္ (UK) Banbury and Bicester College မွ တိုုက္ရိုုက္ ေပးအပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ Professional Diploma in Marketing Management (UK) သင္တန္းကိုု ဇြန္လ တြင္ တက္ေရာက္ႏိုုင္ပါျပီ။ Marketing ကၽြမ္းက်င္ဝါရင့္ ဆရာမမ်ားကိုုယ္တိုုင္ သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္မွာ တစ္ရက္ သာ အခ်ိန္ေပးျပီး မိမိႏွစ္သက္ အဆင္ေျပရာ MESI သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ ႏိုုင္ပါျပီ။

Professional Diploma in Marketing Management ကုိ (ဘာေၾကာင့္) တက္ထားသင့္ျပီလဲ… ? ? ?

- တႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ႏုိင္တဲ့ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏုိင္ေသာ Marketing Ways နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာလုိပါသလား။

- Marketing ဌာနမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ Marketing Plan မ်ား၊ Adverting အစီအစဥ္မ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆဲြလုိပါသလား။

- ေစ်းကြက္အသစ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ Branding အမွတ္တံဆိပ္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ Adverting ထိေရာက္ေသာ ေၾကာ္ျငာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္လုိပါသလား။

- Personal Marketing တဦခ်င္းစီဆုိင္ရာ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ လူတုိင္းသိထားသင့္တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ၾကားနည္းေတြကုိ သိလုိပါသလား။

- သင့္လုပ္ငန္းအား Franchise လုပ္ငန္းခြဲထူေထာင္နည္း, Distributor ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္လုိပါသလား။

- မ်ားစြာေသာ Customer ရရွိႏုိင္ေရး Sale မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ Service ၀န္ေဆာင္နည္းမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားစြာ ခ်ိတ္ဆက္ရရွိလုိပါသလား။

- ယေန႔ေခတ္ ၂၁ ရာစု ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ Online Marketing အြန္လုိင္း ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္လုိပါသလား။

- Marketing ပညာရပ္ကုိ အထူးကၽြမ္းက်င္တက္ေျမာက္ၿပီး ေခတ္ျပိဳင္တုိးတက္လာမႈမွာ Market Leader ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ၿပီး ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ျမင္လုိပါသလား။

ဒီအေျဖေတြကုိ ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ (ျမိဳ႕ေပါင္း ၂၀) ေက်ာ္အထိ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ေအာင္ျမင္ေနသာ MESI သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္ၾကားေပးသြားမည့္ Professional Marketing Diploma (UK) ဒီပလုိသင္တန္းအား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါၿပီ။

*****************************************************************


♦️♦️Professional Diploma in Marketing Management တြင္သင္ၾကားေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ဘာသာရပ္မ်ား♦️♦️
• Strategic Marketing Management 
• Marketing Concept & Creation Value 
• Marketing R&D – Marketing Research
• Branding & Adverting and Brand Position 
• Market Segmentation, Targeting, Positioning (STP) 
• Supply Chain & Distribution Strategy 
• New Product Development (NPD) 
• Sale & Marketing Strategy 
• Value Satisfaction & Customer Loyalty 
• Customer Behavior & Customer Service 
• Product & Pricing Strategy (Marketing Mix) 
• Integrated Marketing Communication (IMC) 
• Marketing & Global Competition 
• Social Media & Online Marketing Strategy 
• Important of 21st Century Marketing (4.0)
• Holistic Marketing Concepts
• New Marketing Mix


********************************************************************


သင္တန္းတြင္
စာေတြ႔ + လက္ေတြ႔ + အေတြ႔အၾကဳံ) မ်ားျဖင့္
ဝါရင့္ဆရာ၊ဆရာမ မ်ား ကိုယ္တိုင္ အဆင့္ျမင့္ အေသးစိတ္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးျခင္း။

 UK ကသင္ၾကားေရး စနစ္မ်ားအတိုုင္း ASSIGNMENT မ်ား ၊ Group Presentation မ်ား ျဖင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္ သင္ရိုုးအတိုုင္း သင္ၾကားေပးျခင္း။
 Industrial Visit ေတြအတြက္ နာမည္ၾကီးကုုမၺဏီမ်ား (Fame, Coca Cola, Thilawa SEZ ) စသည့္ ကုုမၺဏီမ်ားသိုု႔ သြားျပီးေလ့လာႏိုင္ျခင္း။
 ေက်ာင္းသားမ်ား စာေပ ႏွင့္ စီမံခန့္ခြဲမႈ စာအုုပ္မ်ား Online မွ လြယ္ကူစြာေလ့လာႏိုုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး magazine ႏွင့္ Business Learning Center မ်ား စီစဥ္ေပးထားျခင္း။

ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား ေပးအပ္ရာတြင္
 Novotel ဟိုုတယ္၊ Sule Shagilar ေဟာ္တယ္ တို႔တြင္ ခမ္းနားစြာ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား ျဖင့္ ဘြဲ႔ခ်ီးျမွင့္ေပးျပီး၊ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ၁၀၀ ရာခုိင္ႏွဳန္း Scholarship ဆုမ်ား ႏွင့္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရ ေက်ာင္းသားမ်ားအား Highest Mark ဆုမ်ား ၊ သင္တန္းထဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ထူးခၽႊန္သူမ်ားအတြက္ Leadership (EC) ဆုမ်ား ျပန္လည္ ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္း။


******************************************************************


((သင္ၾကားေပးမည့္ဆရာမ်ား၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း))

ဦးဇင္ၿဖိဳးပိုင္
CEO & Principal (MESI Business Institute)
မွ စာေတြ႕လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


******************************************************************


Professional Diploma in Marketing Management Batch (10) သင္တန္းအစီအစဥ္
သင္တန္းစမည့္ရက္ ။ ။ ၂၀-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ ( အပါတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔ ) 
သင္တန္းကာလ။ ။၅ လ ( ၁- ပတ္ ၁- ရက္သာ)
သင္တန္းအခ်ိန္။ ။ ညေန ၆:၀၀ နာရီ မွ ည ၈:၀၀ နာရီ အထိ 
သင္တန္းေနရာ ။ ။အမွတ္ (၃၃ ) ၊ ေျမာင္းျမလမ္း ၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
သင္တန္းသို႔ဆက္သြယ္ရန္ ။ ဖုန္း - ၀၉ - ၇၈၈၈၈၈ ၄၃၄ ၊ ၀၉ ၇၈၈၈ ၉ ၉ ၇၇၄ ၊ ၀၉၇၇၇၇၃၂၂၈၂ ႏွင့္ ၀၉ ၇၇၇၇ ၃၂၂ ၉၂
သင္တန္းေၾကး ။ ။ 290,000/- က်ပ္တိတိ
️စာေမးပြဲေၾကး ။ ။ စင္ကာပူေဒၚလာ $ 266

လူဦးေရအကန္႔အသတ္ရွိၿပီး၊ ၾကိဳတင္တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္း ထားသူမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရန္ လုိအပ္ပါမည္


***************************************************************************


MESI သင္တန္းေက်ာင္းသည္
ရန္ကုုန္၊ မႏၱေလး ၊ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ၾကီး၊စသည့္ ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားတြင္ ဒီပလိုုမာသင္တန္း (၃၅)တန္းကိုု တျပိုုင္နက္တည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနၿပီး ဒီပလုိမာ ေက်ာင္းသားေပါင္း (၁၅၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ (ျမန္မာ့ထိိပ္တန္းစီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္းၾကီး) ျဖစ္တဲ့အတြက္

ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ လာတက္ေရာက္ ဖို႔ ဖိတ္ေခၚ လိုက္ပါတယ္
အနာဂတ္စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖုိ႕ MESI မွာ ေက်ာင္းတက္ၾကပါစို႔..


***************************************************************************


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

.We are exporting fresh water fish, sea water fish to UK, Kuwiat, Dubai, Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, Taiwan, China Thailand, India and worldwide markets.We are one of the major import and expo...
Show the postings (27)
Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (8)
Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)
One Cloud Co., Ltd.

One Cloud Co., Ltd.

Make us your reliable vendor and have a greatest contribution from us. With our expertise and track record, you can be assured of receiving quality infrastructure and services. Network Infrastructure...
Show the postings (1)
Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Co.,Ltd

Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Co.,Ltd


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS