Jobs In Myanmar
Load...

လုပ္ငန္းခြင္ထဲက အဆုိးျမင္ဝါဒီသမားေတြနဲ႕ ဘယ္လုိဆက္ဆံမလဲ

by Admin


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Work negative people dealing Office jobs in Myanmarကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ျပီဆုိရင္ မလဲြမေသြၾကံဳေတြ႕ရမွာကေတာ့ ပါတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝုိင္းနဲ႕ ဆက္ဆံေရးပါပဲ။ ေရွာင္လဲႊလုိ႕မရႏုိင္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြနဲ႕ သင္နဲ႕ၾကားက ဆက္ဆံေရးဟာလည္း သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္အေပၚ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့အရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါမွ၊ အလုပ္ထဲမွ တျခားသူေတြနဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးရွိပါမွ သင္ဟာ အလုပ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိမွာျဖစ္ျပီး သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းျပီးေျမာက္မႈအပုိင္း၊ တုိးတက္ရာတုိးတက္မႈအပုိင္းေတြမွာပါ ဆက္စပ္ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိႏုိင္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခုရွိထားဖုိ႕ဆုိတာဟာ အေရးၾကီးလွတာ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။

          ဒါေပမယ့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တုိင္းကလည္း သင့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြေကာင္းမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္အေထြေထြရွိတဲ့ ဒီေလာကၾကီးမွာ သင္ဟာလည္း အဆုိးျမင္စိတ္ရွိတဲ့ လူေတြနဲ႕ ၾကံဳေတြဆက္ဆံရမွာကေတာ့ မလဲြမေသြပါပဲ။ ဒီလုိ အဆုိးျမင္သူေတြနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕လာျပီဆုိရင္ သင့္အေနနဲ႕ ပါးပါးနပ္နပ္ျပန္လည္ဆက္ဆံသင့္ျပီး၊ သူတုိ႕အဆုိးျမင္လုိ႕ ကုိယ္ကလည္း ျပန္ျပီးအဆုိးျပန္လုပ္လုိက္မယ္ ဆုိတာမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ဒါဆုိ အဆုိးျမင္ဝါဒီေတြကုိ ဘယ္လုိအေကာင္းဆုံး ဆက္ဆံ တုံ႕ျပန္မလဲဆုိတာ ဆက္ဖတ္ၾကည့္လုိက္ရေအာင္လား..။

(၁) အေကာင္းျမင္စိတ္ကုိ မွ်ေဝပါ

          တကယ္လုိ႕ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ဘာကိစၥမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အျမဲတေစ အျပစ္တင္တတ္၊ ေစာဒက အျမဲတက္၊ ျပႆနာအျမဲရွာတတ္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္၊ အျမဲတေစ သူမ်ားအေၾကာင္း၊ သုိ႕မဟုတ္ သင့္အေၾကာင္းကုိ ေနာက္ကြယ္ရာမွာ အတင္းေျပာေလ့ရွိသူမ်ိဳး၊ အဲ့လုိလူမ်ိဳးေတြနဲ႕ ၾကံဳလာျပီဆုိရင္ သင့္အေနနဲ႕ ပထမဆုံးလုပ္သင့္တာကေတာ့ သူတုိ႕အေပၚ အေကာင္းျမင္ေပးပါ။ ျပီးရင္ သူတုိ႕ရဲ႕ အဆုိးျမင္စိတ္ေတြကုိ အေကာင္းဘက္ကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ သင့္ရဲ႕ အေကာင္းျမင္စိတ္ကုိမွ်ေဝေပးပါ။ အဆုိးျမင္သူေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မတူတတ္သလုိ၊ သူတုိ႕ကုိ ဆက္ဆံရမယ့္ နည္းစနစ္ကလည္း မတူႏုိင္ပါဘူး။ အျမဲတေစ ေစာဒကတတ္ေလ့ရွိသူဟာ အမွန္တကယ္သင့္ကုိ မႏွစ္သက္တာျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ သူတုိ႕လုပ္ေနရတဲ့ အလုပ္မွာ အကူအညီလုိအပ္ေနသူလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႕အတူ သူ႕ကုိ ကူညီႏုိင္တာကူညီေပးျပီး ထုိသူရဲ႕ အဆုိးျမင္စိတ္ကုိ လမ္းေၾကာင္းလဲႊေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အတင္းေျပာေလ့ရွိတဲ့သူမ်ိဳးဟာ သင့္ကုိ အျမဲတေစ တစ္ျခားသူေတြ အေၾကာင္းလာေျပာေနျပီဆုိရင္ အလြယ္ဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိေၾကာင္းျပသပါ။ ဒါဆုိရင္ သင့္ကုိ အတင္းေျပာေဖာ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ထင္ျမင္ေတာ့မွာမဟုတ္လုိ႕ သင့္အေနနဲ႕ ေအးခ်မ္းစြာပဲ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။

(၂) အၾကံေပးပါ

          တကယ္လုိ႕ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက အဆုိးျမင္သမားတစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ အျမဲတေစကုိ မေကာင္းေၾကာင္းေတြေျပာေနမယ္၊ ဘယ္အရာကုိမွ အေကာင္းျမင္စိတ္မရွိပဲ ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ ဘယ္အလုပ္ပဲ ခုိင္းခုိင္း ေစာဒကအျမဲတက္မယ္၊ အျမဲ မေက်မနပ္ေျပာေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ အေကာင္းျမင္စိတ္မွ်ေဝေပးရုံ၊ သူ႕ကုိ ကူညီေပးေနရုံနဲ႕မရေတာ့ပါဘူး။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ေတာ့ သူ႕ကုိ ျပင္ဆင္ေပးရမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္ဟာလုပ္ငန္းခြင္မွာ စီနီယာတစ္ဦးျဖစ္ရင္ ပုိသင့္ေတာ္ပါမယ္။ သူ႕ကုိ အသိေပးရမွာကေတာ့ ဘယ္အရာကုိလုပ္လုပ္၊ ဘယ္ေလာက္မေက်မနပ္ျဖစ္ေနပေစ၊ ျပီးေျမာက္ရမယ့္ တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အဆုိးျမင္စိတ္ဘယ္ေလာက္ရွိရွိ လခစားဝန္ထမ္းျဖစ္တာနဲ႕အညီ လခယူထားနဲ႕ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ပီသေအာင္ မိမိရဲ႕ တာဝန္ကုိ ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္သင့္ျပီး ေစာဒကတက္တာကုိ ေလွ်ာ့ရင္း အဆုိးျမင္စိတ္ကုိ ေလွ်ာ့သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ေပးပါ။ မျပင္ဆင္ႏုိင္မယ့္အရာေတြကုိ ေစာဒကတက္ေနမယ့္အစား မိမိတတ္ႏုိင္တဲ့အရာကုိပဲ အာရုံစုိက္ျပီး မိမိတတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္ကပဲ တတ္စြမ္းသေလာက္ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႕၊ အဆုိးျမင္စိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရင္းနဲ႕ အေကာင္းျမင္စိတ္ကုိ တျဖည္းျဖည္းေမြးသင့္ေၾကာင္း အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပ အၾကံေပးျခင္းမ်ိဳးကုိ အခါအခြင့္သင့္သလုိ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

(၃) အထက္လူၾကီးနဲ႕ တုိင္ပင္ပါ။

          အဆုိးျမင္ဝါဒီေတြကုိ ဆက္ဆံရယ့္ ေနာက္ဆုံးနည္းလမ္းအေနနဲ႕ကေတာ့ အထက္လူၾကီးေတြကို ေျပာျပျပီး သူတုိ႕ဆီမွ အၾကံဥာဏ္ကုိရယူဖုိ႕ပါပဲ။ သင့္အေနနဲ႕ အဆုိးျမင္သမားေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ကူညီေပး ကူညီေပး၊ ဒါမွမဟုတ္၊ သူတုိ႕ကုိ အၾကံဥာဏ္ေတြေပးရင္ ျပဳျပင္လာေအာင္ ဘယ္ေလာက္ၾကိဳးစားၾကိဳးစား ထုိသူေတြကေတာ့ မေျပာင္းမလဲပဲရွိဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ ဆက္လုပ္ဖုိ႕ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲရွိေတာ့မွာပါ။ သူတုိ႕နဲ႕ ေဝးရာကုိ မသြားႏုိင္ေသးသေရြ႕ေတာ့ သင္ဟာ ဆက္လက္သည္းခံျပီး ေနေနမလား။ မေနႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းကေတာ့ အထက္လူၾကီးကုိ ဖြင့္ဟေျပာဆုိလုိက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာ၊ သုိ႕မဟုတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပပါ။ သင္ၾကံဳေတြ႕ဆက္ဆံေနရတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပပါ။ ထုိသုိ႕ေျပာျပရာမွာလည္း အေကာင္းဆုံးနဲ႕ အထိေရာက္ဆုံးဘယ္လုိေျပာမလဲဆုိတာကုိလည္း ဒီေဆာင္းပါးမွာ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႕လည္းဆုိေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ အေျပာအဆုိမတတ္ရင္ သင္ဟာ တစ္ဖက္သူကုိ မနာလုိစိတ္နဲ႕ ေျပာတယ္ထင္ျမင္ႏုိင္သြားႏုိင္လုိ႕ပါ။

          ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြဟာ အလုပ္တစ္ခုျပီးတစ္ခုေျပာင္းဖုိ႕ မခက္ခဲပါဘူး။ မ်ားျပားလွတဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲမွာ သင္နဲ႕ သင့္ေတာ္ကုိက္ညီတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ရွာေဖြဖုိ႕ဆုိတာ မခက္ခဲလွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သင္နဲ႕ ဆက္ဆံရမယ့္ လူေတြကုိေတာ့ သင့္မွာေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ိဳး ၾကံဳရႏုိင္သလုိ၊ အဆုိးျမင္သမားေတြကုိလည္း ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ပါတယ္။ အဲ့လုိၾကံဳလာျပီဆုိရင္ အရင္ဆုံးေတာ့ သင့္ရဲ႕ အေကာင္းျမင္စိတ္ကုိ မ်ားမ်ားပြားမ်ားျပီး သည္းခံၾကည့္ေပးပါ၊ ထုိေနာက္ အထက္ပါနည္းလမ္းေတြကုိ ၾကိဳးစားၾကည့္ရင္းနဲ႕ သင့္ရဲ႕ ပါတ္ဝန္းက်င္က အဆုိးျမင္ဝါဒီမ်ားနဲ႕ ဆက္ဆံေရးကုိ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


INNO International Development Co.,Ltd

INNO International Development Co.,Ltd

PMJ Company Limited

PMJ Company Limited

Tharaphu Soe Myint Company Limited

Tharaphu Soe Myint Company Limited

Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.The aim of the ...
Show the postings (5)
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.Starting from Distr...
Show the postings (44)
The Experts English Language Center

The Experts English Language Center

-Offering low-price, high quality language education -Ensuring the international standard Teaching Methods -Unlocking the students' potentials and opportunities - Promising the difference We off...
Show the postings (2)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS