Jobs In Myanmar
Load...

အေရာင္းစက္ဝန္း (Sale Cycle) ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-SalesCycle-Sales-HR-JobsinYangon



အေရာင္းစက္ဝန္း (Sale Cycle) ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 
အေရာင္းစက္ဝန္း (Sale Cycle) ဆိုတာက ဘာမ်ားလည္း။
အေရာင္းစက္ဝန္း (Sale Cycle) ဆိုသည္မွာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳသူမ်ား ၏ လက္ထဲကို ေရာက္ရွိေစႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဉ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။ သုံးစြဲသူေတြဟာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသူတို႔လက္ထဲကို ေရာက္မလာခင္ အထိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အစီအစဉ္အလိုက္ ျဖတ္သန္းၾကရပါတယ္။ အဲ့ဒီလုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အေရာင္းစက္ဝန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
အေရာင္းစက္ဝန္း (Sale Cycle) တစ္ခုမွာ ေအာက္ပါအဆင့္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
 
၁။ သုံးစြဲသူျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသူေတြ(Prospects) ကို သတ္မွတ္ျခင္း။
- အေရာင္းစက္ဝန္း(Sale Cycle)ရဲ႕ ပထမအဆင့္ကေတာ့ သုံးစြဲသူျဖစ္လာႏိုင္ ေခ်ရွိသူေတြပါဝင္တဲ့ စာရင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။
- သင္ရရွိႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္မ်ားမ်ားစုေဆာင္းပါ။ သုံးစြဲသူျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသူေတြကို ပုံေဖာ္ၾကည့္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ေဈးေတြ၊ေဈးဝယ္စင္တာေတြ ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ေတြကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈှ့ ခိုင္းပါ။
- အေရာင္းေနရာ (ဆိုင္)ေတြကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာေတြမွာ ထားျခင္းဟာလည္း သုံးစြဲသူျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသူေတြကို ဖိတ္ေခၚရာေရာက္ပါတယ္။
- အေရာင္းသမားတစ္ေယာက္ဟာ သူ့ရဲ႕အခ်ိန္အမ်ားစုကို ႐ုံးခန္းရဲ႕ျပင္ပမွာဘဲ လူေတြနဲ႔ေတြ႕ဆုံရင္းကုန္ဆုံးသင့္ပါတယ္။ သင္တတ္ႏိုင္သေလာက္ လူမ်ားမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာပါ။
- သုံးစြဲသူျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသူေတြကို ပိုၿပီးသိရွိနားလည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ၾကား မွာ ေမးခြန္းေတြျဖန္႔ေဝေပးပါ။
 
၂။ ေတြ႕ဆုံမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါ။
- ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ သင့္ရဲ႕ထုတ္ကုန္နဲ႔ထုတ္ကုန္ရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြကို လူေတြသိေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
- လူေတြနဲ႔ သိရွိရင္းႏွီးေနဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။ သူတို႔ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ေတြ႕ဆုံမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။
- ေတြ႕ဆုံမႈေတြကို သင္အဆင္ေျပႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္၊ေနရာေတြမွာဘဲ ဦးစားေပးၿပီး မစီစဉ္ပါနဲ႔။
- သုံးစြဲသူရဲ႕ ေနရပ္လိပ္စာကို ရယူပါ။ သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ထုတ္ကုန္နဲ႔ ၎ရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္(အားသာခ်က္)ေတြအေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္သိရွိထားဖို႔အ တြက္ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြပါဝင္တဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ မွ်ေဝပါ။ 
- ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္သူ(Marketer) ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြ၊ဝန္ ေဆာင္မႈေတြ အေၾကာင္းကို သုံးစြဲသူေတြကို ေျပာျပဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္း မၾကားဘဲ ဖုန္းဆက္(Cold Calls) တာေတြ အေပၚမွာလည္း မွီခိုၾကပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံမႈတစ္ခု စီစဉ္ဖို႔အတြက္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနတာမ်ိဳးလည္း မျပဳလုပ္မိပါေစနဲ႔။ 
- ဖုန္းကေန တဆင့္ေျပာေနခ်ိန္မွာ သင့္မွာ အေရာင္းစကား(Pitch) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လည္း ဂ႐ုျပဳပါ။ စကားကို စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေအာင္ေျပာဆိုပါ။ မလိုအပ္တာေတြကို အၾကာႀကီးေျပာေနမိတာမ်ိဳး(ေလေၾကာရွည္တာမ်ိဳး) မျဖစ္ ပါေစနဲ႔။
 
၃။သင့္ရဲ႕ သုံးစြဲသူကို ေကာင္းေကာင္းသိေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါ။
- သင့္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ သုံးစြဲသူ (ေဖာက္သည္)နဲ႔ မေတြ႕ခင္မွာ သူ့ရဲ႕အေၾကာင္း တစ္ခုခုကို သိထားျခင္းက အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။
- Fackbook ၊ Orkut ၊ Linked in ၊ twitter နဲ႔ အျခားေသာ လူမႈကြန္ရက္ဆိုက္တ္ ေတြကေနတဆင့္ သင့္ေဖာက္သည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို ရယူႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။ ဒီ လူမႈကြန္ရက္ဆိုက္တ္ ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ အေရာင္းစကား ကိုျပင္ဆင္တဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ေသခ်ာေပါက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
- သုံးစြဲသူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ ထုတ္ကုန္ဆီကေန ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြ ကို နားလည္ထားပါ။ သုံးစြဲသူအေနနဲ႔ ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို ဝယ္ယူႏိုင္ေခ်ရွိ ၊ မရွိ ကို စစ္ေဆးပါ။ တစ္လဝင္ေငြ Rs 10000/-.(ျမန္မာေငြ ၁၈၈,၀၀၀ ခန္႔) သာ ရွိတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကို အဲယားကြန္းေရာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတာက အဓိပၸါယ္မရွိပါဘူး။ သုံးစြဲသူရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကို ပိုၿပီးသိရွိဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။
 
၄။ ေဖာက္သည္အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းေတြ သတ္မွတ္ေပးပါ။
- သုံးစြဲသူေတြအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိအရွိဆုံး ေရြးခ်ယ္စရာကို အႀကံျပဳပါ။ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ဟာ သူ့ရဲ႕သုံးစြဲသူေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မလိမ္ရပါဘူး။ သင့္ထုတ္ကုန္က အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာေတြကိုသာ ေျပာျပပါ။
- မဟုတ္မမွန္တဲ့ ကတိျပဳမႈေတြ ျပဳလုပ္ျခင္းက ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မဆန္ပါဘူး။ သုံးစြဲသူနဲ႔ အတူထိုင္ၿပီး သူ့အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ့္နည္းလမ္းေတြတဲ့ ကူညီေပးပါ။ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ နဲ႔ ခံစားခြင့္ေတြအတြက္ဘဲ အၿမဲတမ္းေတြး မေနပါနဲ႔။ သုံးစြဲသူရဲ႕ ရႈ့ေထာင့္ကေနလည္း စဉ္းစားေပးပါ။ သုံးစြဲသူအတြက္ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ သင္ကိုယ္တိုင္ခံစားရတဲ့ အရာတစ္ခု ဝယ္ယူဖို႔မတိုက္တြန္း ပါနဲ႔။
 
၅။ ေရးသားထားတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္/မွတ္တမ္းမွတ္ရာ 
- သုံးစြဲသူဟာ ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးတာနဲ႔ အဆိုျပဳထားတဲ့ ႏႈန္းထားေတြ၊ အျခားလိုအပ္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြပါဝင္တဲ့ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုေပးပါ။
 
၆။ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဉ္
- အေရာင္းအဝယ္ကိစၥရပ္ေတြမွာ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြလုပ္လို႔ ရသင့္ပါတယ္။ အရမ္း တင္းက်ပ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပါ။
- သုံးစြဲသူေတြ အေနနဲ႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကအစ အားလုံးကို သိထားသင့္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူေတြ စိတ္ေက်နပ္မႈပိုမို ရရွိေစဖို႔အတြက္ သူ့တို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
- အေရာင္းပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ေယာက္ဟာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ႏွစ္ဖက္စလုံး  လက္ခံသေဘာတူၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းမႈကို အျမန္ဆုံးအၿပီးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။
 
၇။ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
- သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
- သုံးစြဲသူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္(ေတာင္းဆိုခ်က္) ေတြအားလုံးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ ရွိ၊မရွိ သိရေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။
- အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္ေတာင္မွ သုံးစြဲသူနဲ႔ ဆက္လက္ဆက္သြယ္ေနပါ။
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


T3K Technology Co., Ltd.

T3K Technology Co., Ltd.

Our moto is "Business Enabler and Trustworthy Partner". We believe that a balance mix of trust, technology, talent and knowledge is the key to successful delivery of ICT Solution.T3K Technology is an ...
Show the postings (1)
Anawmar Art Group Co., Ltd.

Anawmar Art Group Co., Ltd.

Titan Pest Management Co. Ltd.

Titan Pest Management Co. Ltd.

...Titan Pest is a full-services pest management company operating in Yangon since 2016 and specializing in urban pest management solutions. It is a subsidiary of the highly successful Killem Pest Pte...
Show the postings (3)
Polymer Company Limited

Polymer Company Limited

Vision - To be the leader in the market. Mission - We will provide best and services available to make a difference. - We will inspire lifestyle of people. - We will treat all individuals (stak...
Show the postings (9)
Standard Of Future Co., Ltd.

Standard Of Future Co., Ltd.

..Our company is canning company from myanmar. Company name is standard of future co.,ltd. Our Company is the one founded with skilled employees and has been producing and distributing foodstuff wit...
Show the postings (1)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articles



JobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS