Jobs In Myanmar
Load...

What Are Not Work-Life Balance?

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Work-Life-Balance-JobsInYangonဘယ္အရာမ်ားက “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝမွ်ေျခ” မျဖစ္လာႏိုင္ဘူးလဲ? 

 

Business Dictionary တြင္ေဖာ္ျပရွင္းလင္းထားခ်က္တစ္ခုအရ work-life balance (အလုပ္ႏွင့္ ဘဝ မွ်ေျခ) ဆိုတာဟာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ရာထူးအလိုက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံအၾကား သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစမည့္ မွ်ေျခတစ္ခုကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ႐ိုးရွင္းတဲ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။  

အဆိုပါ Dictionary အတြင္းတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ career မွ ေတာင္းဆိုလာမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဟာ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပရွိ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထိုသူရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ ကိုယ္ပိုင္ဘဝကို ရရွိခံစားႏိုင္စြမ္းကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစသင့္ဘူးဟူ၍ စိတ္ပညာရွင္အမ်ားစုမွ သေဘာတူလက္ခံထားေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္လက္၍ ရွင္းျပထားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအယူအဆနဲ႔ပတ္သက္၍ အားသာခ်က္နဲ႔ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးထားတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ ယုံၾကည္မႈမ်ား အေတြးအေခၚမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီလို အလုပ္ႏွင့္ ဘဝမွ်ေျခရရွိဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဟု ဆိုၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ organisation မ်ားအေနနဲ႔ ဒီအရာကိုအားေပးသင့္ၿပီး ဒီအရာက ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ကာ လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ပင္ပန္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုထားၾကပါတယ္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဒီအယူအဆဟာ လက္ေတြ႕မွာ အမွန္တကယ္ရရွိႏိုင္မလား/ မရရွိႏိုင္ဘူးလား ဆိုတာေတြထက္ ဒီေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ ဘယ္အရာေတြက “work-life balance” ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလဲ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အတူတကြ ေလ့လာၾကည့္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Work-Life Balance ဆိုသည္မွာ တူညီစြာအခ်ိန္ေပးျခင္းကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး 

“အလုပ္ႏွင့္ ဘဝ မွ်ေျခ” ဆိုတဲ့ အယူအဆကို စဥ္းစားၾကည့္ပါက တစ္ဖက္တြင္ “အလုပ္” ဆိုသည့္စကားလုံးကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ထိုအရာက သင့္ရဲ႕အလုပ္၊ Career နဲ႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဘဝ ကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ “ဘဝ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအရာကေတာ့ သင့္ရဲ႕ လူမႈဘဝ၊ မိသားစုနဲ႔ အလုပ္ခြင္ျပင္ပရွိ သင့္ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ရည္ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံ ကို ကိုယ္စားျပဳေနပါတယ္။ ဒီအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕မ်ားတဲ့ မွားယြင္းေနတဲ့ အယူအဆတစ္ခုကေတာ့ “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝ မွ်ေျခ” ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အခ်ိန္ကို ညီမွ်စြာခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဒါဟာမွားေနပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားနဲ႔ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပက ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံတို႔အတြက္ ညီမွ်တဲ့အခ်ိန္ကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာဟာ တစ္ကယ္တန္းတြင္ေတာ့ လက္ေတြ႕မဆန္တဲ့အယူအဆတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုအယူအဆအတိုင္း လိုက္နာေနထိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ဆိုး႐ြားတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ 

 

အၿမဲတမ္း “ဟုတ္ကဲ့” လို႔ေျပာေနျခင္း 

“အလုပ္နဲ႔ ဘဝမွ်ေျခ” ဆိုသည္မွာ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား/ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို အၿမဲတမ္း “ဟုတ္ကဲ့” လို႔ေျပာ၍ လိုက္လုပ္ေပးေနစရာမလိုတာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သလို သင့္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ရည္ဘဝတြင္လည္း ထိုနည္းတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “အလုပ္နဲ႔ ဘဝ မွ်ေျခ” ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဟာ ဒီအရာတစ္ခုတည္းကို ဆိုလိုတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ထိုအစား သင့္အေနနဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ညီမွ်စြာႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္စရာကိစၥမ်ားနဲ႔ အေရးမႀကီးတဲ့ လုပ္စရာကိစၥမ်ားအၾကား ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ စည္းတစ္ခုသတ္မွတ္ထားသင့္ၿပီး ဒီအရာက သင့္အလုပ္ရွင္မွ သင့္အေပၚေပးအပ္ထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္စရာကိစၥမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ေစဖို႔ အကူအညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ သိထားတဲ့ အလုပ္မ်ားနဲ႔ တာဝန္မ်ားျဖစ္ေနရင္ေတာ့ သင္လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးမထားႏိုင္ေပမယ့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာကိစၥမ်ားကို မိမိဘက္မွ တတ္ႏိုင္ပါက ျပဳလုပ္ေပးလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ 


အေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ႐ုံးဆင္းသြားျခင္း 

အေရးတႀကီးလုပ္ကိုင္ရမည့္အလုပ္မ်ား ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ e-mail မ်ား၊ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားနဲ႔၊ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္မွ ေတာင္းဆိုလာသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားရွိလာသည့္အခါတြင္ “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝ မွ်ေျခ” ကို တည္ေဆာက္ရန္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ႐ုံးဆင္းသြားျခင္း (ဝါ) ထြက္ေျပးျခင္းကို သင့္အေနနဲ႔ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ သင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းခြင္ဟာ “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝမွ်ေျခ” ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေနပါက ဒီအရာက ပို၍ရႈပ္ေထြးမႈရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ တစ္ခုခုကို အေရးတႀကီးလုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ အလုပ္မွထြက္ခြာခြင့္/ ႐ုံးဆင္းခြင့္ မရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိုအလုပ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တစ္စုံတစ္ဦးကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္း (သို႔) reassign ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပး၍ရႏိုင္ပါတယ္။ 

ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ရွိၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားရွိတဲ့သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ေစာင့္ဆိုင္း၍မရႏိုင္တဲ့ အေရးတႀကီးေဆာင္႐ြက္စရာကိစၥရပ္မ်ားရွိလာတဲ့အခါမွာေတာ့ လိုအပ္လာတဲ့အခါမွာ သင့္ဘက္ကေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ထိုသို႔အေရးတႀကီးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခ်ိန္ဟာ သင့္ထံတြင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားရွိေနခဲ့ပါက စိတ္တိုစရာေကာင္းႏိုင္တာကို နားလည္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝ မွ်ေျခ” ရရွိေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး သင့္ကိုယ္သင္ သင္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ organization ကေန ခြဲထြက္မေနမိေစဖို႔ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ 

 

“အလုပ္ႏွင့္ ဘဝမွ်ေျခ” ဆိုတာဟာ အထိန္းအကြပ္မဲ့ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏိုင္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး

သင့္အလုပ္ရွင္ရဲ႕ Employee retention strategy ဟာ ဒီ အယူအဆကို အားေပးေထာက္ခံတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝမွ်ေျခ” ရရွိႏိုင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ သင့္ကို အထိန္းအကြပ္မဲ့ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏိုင္ဖို႔ကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ မိမိဘက္က အလုပ္ရွင္ဖက္သို႔ အသိေပးသင့္တဲ့ စည္းမ်ားရွိေနပါေသးတယ္။ ထို႔အျပင္ “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝမွ်ေျခ” ကိုရရွိႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ သင့္ boss နဲ႔ သင့္ရဲ႕ အျခားေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရာတြင္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

သင့္ကိုေပးအပ္ထားတဲ့ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးပဲ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားဆြဲမထားပါနဲ႔ သင့္ဘက္က လုပ္ေဆာင္စရာရွိေနတဲ့ အရာမ်ား ၿပီးစီးမႈမရွိတဲ့အခါမွာလည္း သင့္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ရည္ကိစၥမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ ႀကိဳတင္မသိႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားေၾကာင့္ မျဖစ္ပါေစနဲ႔ (တစ္နည္းအားျဖင့္) ထိုအရာမ်ားကို လႊဲမခ်ပါနဲ႔။ 


နည္းပညာကိုအသုံးျပဳျခင္းဟာ “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝ မွ်ေျခ” မဟုတ္ပါဘူး 

သင့္ကိုေပးအပ္ထားတဲ့ အလုပ္မ်ား/ လုပ္စရာကိစၥမ်ားအား နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းဟာ “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝ မွ်ေျခ” မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕အလုပ္မွာေသာ္၎၊ သင့္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ရည္ဘဝအတြင္းတြင္ေသာ္၎ နည္းပညာကိုအသုံးျပဳျခင္းဟာ “အလုပ္နဲ႔ ဘဝ မွ်ေျခ” ကိုရရွိေစႏိုင္မယ့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ေနမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီအရာကိုအသုံးျပဳျခင္း သီးသန႔္ကေတာ့ “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝမွ်ေျခ” မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းပညာမ်ားရဲ႕ အကူအညီျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္လာႏိုင္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီအရာက သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ (သို႔) လုပ္ငန္းခြင္ဘဝမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားၿပီး အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မလာေစဖို႔ကိုလည္း သင့္အေနနဲ႔ သတိထားသင့္ပါတယ္။ 


အိမ္မွ (သို႔) အေဝးမွ အလုပ္လုပ္ျခင္း (Working Remotely) 

Remote work ဆိုသည္မွာ ႐ုံးတက္စရာမလိုျခင္းကို ဆိုလိုတာျဖစ္ၿပီး သြားရင္း လာရင္း၊ ခရီးသြားရင္း (သို႔) သင့္အိမ္ ဧည့္ခန္းထဲမွတဆင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အေဝးမွ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းဟာလည္း “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝ မွ်ေျခ” ကိုရရွိႏိုင္ဖို႔ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သင့္ရဲ႕ personal (သို႔) private life အတြင္းရွိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္ရဲ႕ work life တို႔ဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိေနလို႔ပါပဲ။ 


နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ကေတာ့ “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝမွ်ေျခ” ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစဖို႔ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို အလုပ္ရွင္တိုင္း/ organization တိုင္းက လက္ခံထားၾကတာမဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုအရာက အလုပ္အတြင္းရွိ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္လာေစႏိုင္ၿပီး သင့္ဘဝရဲ႕ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အားေပးေထာက္ခံသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနတာကိုေတာ့ ေထာက္ျပလိုပါတယ္။ 

သင့္ကို “အလုပ္ႏွင့္ ဘဝ မွ်ေျခ” ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ အရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး နည္းဗ်ဴဟာက်က် အစီအစဥ္ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မွာၾကားလိုပါတယ္။ 


ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


One Two Three Express

One Two Three Express

..Door to door express delivery service last-mile delivery service.....
Show the postings (8)
Frontier Technology Partners Pte. Ltd. (FTP)

Frontier Technology Partners Pte. Ltd. (FTP)

Frontier Technology Partners Pte. Ltd (FTP) is a Singapore- and Myanmar registered software development and distribution company. Our Expertise: Financial transactions, Mobile Money, Mobile Banking, I...
Show the postings (1)
Sweety Home

Sweety Home

...Sweety Home Industry Co.Ltd established in Mandalay since 1995 is the professional manufacturing and distributing company of spring mattress, polyurethane foam, bedding accessories and modern pr...
Show the postings (31)
Ve Ve Soft Drinks Factory

Ve Ve Soft Drinks Factory

..The Green Circle Co., Ltd,a food and beverage company was founded in 1997. Green Circle engages in manufacturing, marketing, Sale, and distribution. The company comprises beverages such as soft drin...
Show the postings (9)
MYANMAR PARA LIGHT LED & LIGHTING ACCESSORY CO.,LTD

MYANMAR PARA LIGHT LED & LIGHTING ACCESSORY CO.,LTD

Translator -Female -Chinese language (4 Skills) -Graduate UniversityMYANMAR YANG DING is Taiwanese LED manufacturing below at PARA LIGHT Group Our HQ at Taipei, Taiwan. The Myanmar factory i...
Show the postings (4)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS