Jobs In Myanmar
Load...

Regaining your confidence after a layoff

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Laid-Off-Regaining-Confidence-JobsInYangonအလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္တြင္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈရွိလာေစရန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း 

 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ဟာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားအဖို႔ Lockdown မ်ား၊ WFH ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ားနဲ႔၊ ၾကပ္တည္းတဲ့စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖတ္သန္းရလြန္စြာခက္ခဲတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုအေျခအေနမ်ားဟာ ယခု ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွာလည္း ဆက္လက္၍ျဖစ္ပြားေနခဲ့ပါတယ္။ မ်ားစြာေသာလူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္း (သို႔) လစာေငြပမာဏအေတာ္မ်ားမ်ားျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းတို႔နဲ႔လည္း ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရမွာပါပဲ။ မည္သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေနပါေစ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္းဟာ ထုတ္ပယ္ခံရသူဝန္ထမ္းအဖို႔ေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈမ်ားေပ်ာက္ဆုံးသြားမွာအမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ Career မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈဟာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑မွပါဝင္ေနတဲ့အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းကို ႐ုတ္တရက္ခံလိုက္ရတဲ့အခါမွာ စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ စိတ္ညစ္၊ စိတ္ပ်က္မသြားဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ 

မိမိကိုယ္ကိုအသုံးမက်ဘူး၊ အဆင္မေျပဘူးလို႔ ေတြးေတာေနမယ့္အစား ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္ (၄) ခ်က္အတိုင္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကည့္ၿပီး အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရၿပီးေနာက္ သင့္ရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္လိုက္ပါ။ 

၁။ ဒါ သင့္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သိထားပါ - ဒီလိုျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔က လက္ေတြ႕မွာခက္ခဲမွာပါ၊ ဒါေပမယ့္ သင္အလုပ္ထုတ္ျခင္းခံရတဲ့ ျပႆနာအရင္းခံဟာ သင္မဟုတ္တာကိုသိထားပါ။ ဒီလိုခက္ခဲၾကပ္တည္းလွတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ သင့္နည္းတူအလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရသူ အေျမာက္အမ်ားရွိေနၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ဆိုပါက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။ ဒါဟာ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအရ သင့္အားအလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာသင့္ကိုယ္သင္ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ပထမဆုံးေသာေျခလွမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

၂။ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားနဲ႔ certificate အသစ္မ်ားကို ရယူထားပါ - ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔အတြက္နဲ႔ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ဒါဟာ အေကာင္းဆုံးေသာနည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရတဲ့အခါ ထိုအခ်ိန္ကို သင္ယူမႈအသစ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္အားလပ္သြားတဲ့အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ။ Career ေျပာင္းဖို႔ အရင္ကစဥ္းစားခဲ့ဖူးပါသလား? အခုအခ်ိန္မွာ သင္လုပ္ႏိုင္ပါၿပီ။ လိုအပ္တဲ့ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ယူမလား၊ သင္တန္းအခ်ိဳ႕ျပန္တက္မလား (ဒါမွမဟုတ္) သင္လုပ္လိုတဲ့ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို စတင္မလား? ဒါေတြအားလုံးဟာ သင့္ရဲ႕ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ဖို႔အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

၃။ ယခင္ကေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚအေျချပဳ၍ အသုံးခ်ပါ - သင့္အေနနဲ႔ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္လိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္ CV ေဖာင္တင္ဖို႔ CV အသစ္တစ္ေစာင္ကို ျပင္ဆင္ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယခင္က မိမိရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ မွတ္တိုင္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါ။ ဒါေတြအားလုံးဟာ သင္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္မွာ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈပိုမိုရရွိႏိုင္ေစသလို သင့္ရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါက အလုပ္ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေျခဟာလည္း ျမင့္မားလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ “တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ဆိုး႐ြားတဲ့ေန႔ရက္ေတြနဲ႔ေတြ႕ႀကဳံရမွာပါ၊ ဒါေတြဟာ တစ္ဘဝလုံးေတြ႕ႀကဳံေနရမယ့္အရာေတြေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။” 

၄။ ယခင္က သင္လည္းပဲ target မ်ားျပည့္မွီေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ဖူးတာကို သတိရပါ။ ယခုအခ်ိန္ဟာ တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ အၾကပ္အတည္းမ်ားေတြ႕ႀကဳံေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္တစ္ေယာက္တည္းမွမဟုတ္ပါဘူး လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား အခက္အခဲကိုယ္စီရွိေနၾကပါတယ္။ မိမိေတြ႕ႀကဳံခံစားရတဲ့အရာမ်ားကို အျခားသူမ်ားနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ႔။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သင့္လက္ရွိအလုပ္ကထုတ္ခံလိုက္ရျခင္းဟာ အနာဂါတ္မွာသင့္ကိုပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ေနရာတစ္ခုဆီသို႔ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ “သူတို႔က်ဘာလို႔ အလုပ္အထုတ္မခံရတာလဲ?” “သူတို႔က ငါ့ေလာက္ေတာ္လို႔လား” ဒီအေတြးေတြကို ရပ္လိုက္ပါ။ ဒီအစား “သင့္ကိုယ္သင္အာ႐ုံစိုက္ပါ၊ သင့္ရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သင္ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အရာမ်ားကို ဆန္းစစ္ၿပီးေနာက္ ေရွ႕သို႔ဆက္သြားပါ။”

အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းနဲ႔ အလုပ္မွ လစာမဲ့ခြင့္ေပးျခင္းတို႔ဟာ လက္ရွိအေျခအေနမွာပုံမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအရာေတြျဖစ္ခဲ့ရလို႔ ယခင္ကေလာက္သင့္အေနနဲ႔ေကာင္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္မရေတာ့မွာကို ေတြးပူမေနပါနဲ႔။ ဘဝဟာ အၿမဲတမ္း အတက္အက်၊ အနိမ့္အျမင့္မ်ားနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ထားပါ။ 

General George Payton ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုကို ျပန္လည္ေကာက္ႏႈတ္ျပရမည္ဆိုပါလွ်င္ “ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ သင္ေအာက္ဆုံးထိေရာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္တြင္မွ ဘယ္ေလာက္အထိျပန္လည္ခုန္ထြက္ႏိုင္သလဲဆိုတာပါပဲ” ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ www.jobsinyangon.com က စာဖတ္သူပရိတ္သတ္မ်ားလည္း ျပန္လည္ခုန္ထြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားၾကပါလို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com 

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


The Experts English Language Center

The Experts English Language Center

-Offering low-price, high quality language education -Ensuring the international standard Teaching Methods -Unlocking the students' potentials and opportunities - Promising the difference We off...
Show the postings (2)
Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (8)
Digital Laboratory Co., Ltd.

Digital Laboratory Co., Ltd.

..1. MOBILE APP DEVELOPMENT State of the art iOS and Android mobile app development and UI / UX design 2. WEB DEVELOPMENT Beautiful and responsive websites built with popular CMS and eCommerce plat...
Show the postings (2)
FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

Sales/Office work, Engineering workFORUM8 exerts its force primarily on the development/marketing of software that support civil engineering design, analysis, architectural design, etc. and lately the...
Show the postings (1)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS