Jobs In Myanmar
Load...

Rules of Office Etiquette for New Graduates

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Office-Etiquette-Fresh-Graduates-JobsInYangonလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနနဲ႔ လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္သည့္ စည္းကမ္းမ်ား 

 

ဘြဲ႕တစ္ခုကိုရရွိၿပီးေနာက္ ယခုမွစတင္၍အလုပ္ခြင္ဝင္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဒါဟာ ဘဝရဲ႕စာမ်က္ႏွာေနာက္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ first-impression ဟာ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါတယ္။ လုပ္ငန္းေလာကအတြင္းသို႔ ပထမဆုံးစတင္ဝင္ေရာက္ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သိခ်င္တဲ့၊ ေမးလိုတဲ့ေမးခြန္းေတြလည္း ရွိေနၾကမွာျဖစ္သလို စိတ္ထဲမွာ အနည္းငယ္ေၾကာက္႐ြံ႕ေနမႈလည္း ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ယခင္ကေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ (ဒါမွမဟုတ္) အလုပ္သင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့အမူအက်င့္အခ်ိဳ႕ဟာ Professional လုပ္ငန္းေလာကအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္တဲ့အရာမ်ားမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ 

ဒါေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဘြဲ႕ရၿပီး ယခုမွလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္မည့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားတြင္ အေတြ႕မ်ားတတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရွာင္ရွားသင့္တဲ့ အမူအက်င့္အခ်ိဳ႕ကို www.jobsinyangon.com ကေန ေဖာ္ျပေပးလိုပါတယ္ . . . 

 

၁။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သီခ်င္းမ်ားနားေထာင္လိုပါက အျခားသူမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ ဆင္ျခင္ပါ 

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက အလုပ္လုပ္ေနရင္း သီခ်င္းနားေထာင္ရတာကိုႏွစ္သက္မႈရွိၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈစြမ္းရည္မ်ားကိုပြင့္လင္းလာေစျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) ပိုမို၍ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈရွိလာေစဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္လို႔ ယူဆထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ေတာ့ သီခ်င္းသံဟာ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကိုပ်က္ျပားေစၿပီး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားက်ဆင္းလာေစႏိုင္ပါတယ္။ 

“အကယ္၍ သင္ကအမ်ားနဲ႔မွ်ေဝသုံးစြဲရတဲ့ workspace တစ္ခုအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနရသူျဖစ္ပါက သီခ်င္းမ်ားနားဆင္ျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္ပဲ၊ မိမိကိုယ္ပိုင္႐ုံးခန္းတစ္ခုအတြင္းမွာ အလုပ္လုပ္ရသူတစ္ဦးဆိုရင္ေတာ့ သီခ်င္းမ်ားနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။” “အကယ္၍ အမ်ားနဲ႔မွ်ေဝသုံးစြဲရတဲ့ workspace တစ္ခုအတြင္း သီခ်င္းမ်ားနားဆင္လိုပါကႏွင့္ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိမလာႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ headphone မ်ားတပ္၍ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။” ဒါကလည္း သင္လုပ္ကိုင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕သေဘာသဘာဝအေပၚ မူတည္၍အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါတယ္။ သင္လုပ္ကိုင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိရွိႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သီခ်င္းမ်ားနားေထာင္ျခင္းကို (လုံးဝ) မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။  

 

၂။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးတို႔နဲ႔ ၿငိစြန္းႏိုင္တဲ့ စကားမ်ားေျပာဆိုျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

ယခုမွလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း စကားေျပာဆိုမႈျပဳလုပ္ရတာေလးေတြရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ သူတို႔ရဲ႕ လိင္စိတ္တိမ္းၫႊတ္မႈအေျခအေန (Gay, Tom, etc.)၊ အျခားကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ အျခားေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေၾကာင္း အတင္းအဖ်င္း ေျပာဆိုမႈမ်ားကို (လုံးဝ) ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ 

 

၃။ အကယ္၍ မုန႔္စားလိုပါက တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္စားပါ

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပီေကစားျခင္းဟာ မသင့္ေတာ္တဲ့အရာတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သင္က အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ပူေဖာင္းေတြမႈေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာမသင့္ေတာ္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သြားပါၿပီ။ ေန႔လည္စာစားၿပီးေနာက္ အခ်ိဳတည္းလိုတဲ့အတြက္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ပီေကဝါးေနျခင္းက ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစေပမယ့္ က်ယ္ေလာင္စြာပီေကဝါးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပီေကကို ေတြ႕ကရာခုံမွာကပ္ျခင္းတို႔ဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ လက္ခံ၍မရႏိုင္တဲ့အျပဳအမူတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားကိုလည္း စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းကို (လုံးဝ) ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ 

“ဒါ့အျပင္ အစားအစာတစ္ခုခုကို စားသုံးေတာ့မယ္ဆိုပါက ထမင္းစားခန္းထဲတြင္သာစားသုံးပါ။ မိမိရဲ႕ အလုပ္စားပြဲေပၚတြင္ မုန႔္မ်ားစားျခင္း၊ အနံ႔ျပင္းတဲ့ အစားအစာႏွင့္ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာအစရွိသည္သို႔ စားသုံးေနျခင္းဟာ မသင့္ေတာ္တဲ့အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာႀကိဳက္သူမ်ားအေနနဲ႔ ႐ုံးခန္းျပင္ပတြင္ ထိုအရာမ်ားကိုျပဳလုပ္သင့္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕အမႈိက္ကို စနစ္တက်စြန႔္ပစ္တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႐ုံးခန္းျပင္ပရွိေနရာတြင္ ေဆးလိပ္တိုမ်ားျပန႔္က်ဲေနျခင္း၊ ကြမ္းတံေတြးမ်ားျပည့္ႏွက္ေနျခင္းဟာ လြန္စြာအ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွပါတယ္။ 

 

၄။ အလုပ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ social event မ်ားတြင္ ၂ ခြက္ထက္ပိုမေသာက္ပါနဲ႔ 

တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ေတာ့ သင့္ရဲ႕႐ုံးမွ ႀကီးမႉးက်င္းပတဲ့ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ားနဲ႔ dinner မ်ားကို တတ္ေရာက္ၾကရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္ဟာ စိတ္ကို relax လုပ္၍ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔အတူ ဘီယာ (သို႔မဟုတ္) အရက္ေသာက္ရင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ စကားစျမည္ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပိုမို၍ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုရရွိလာေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိဟာ ဝန္ထမ္းအသစ္လည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္အကြၽံေသာက္သုံးမႈျပဳလုပ္ျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ မိမိရဲ႕ alcohol ကို ခံႏိုင္ရည္စြမ္း (alcohol tolerance) အေပၚမူတည္ႏိုင္ေသာ္လည္း အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ပြဲမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ၂ ခြက္ထက္ပိုမိုေသာက္သုံးျခင္းမျပဳတာပါပဲ။ ဒါမွသာ ယစ္မူးမႈမရွိပဲ ပုံမွန္အတိုင္းစဥ္းစားေတြးေခၚ၍ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၅။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးေလးစားပါ၊ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ။ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရာတြင္ “မိမိကို အျခားသူမ်ားမွ ဆက္ဆံေစလိုတဲ့ပုံစံအတိုင္းသာ အျခားသူမ်ားကို ျပဳမူဆက္ဆံဖို႔” လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ - သင့္ကို႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ အေလးမထားျခင္း၊ အစရွိတဲ့ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံလာသည္ကို သင္လိုလားမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ အျခားသူမ်ားအေပၚလည္း ထိုသို႔မျပဳလုပ္မိပါေစနဲ႔။ 

ထိုအစား ယဥ္ေက်းခ်ိဳသာစြာေျပာဆိုျခင္း၊ စကားကိုတည္တည္တံ့တံ့ေျပာဆိုျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္း/ အေလးထားျခင္း အစရွိတဲ့အမူအက်င့္မ်ားကို ေမြးျမဴရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြင္းရွိ ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းလက္ကိုင္ထားရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သာမန္ Office ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ CEO မ်ားအထိ ဒီအခ်က္ကိုအၿမဲတမ္းလိုက္ကိုင္ထား၍ က်င့္သုံးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ေလာကအတြင္းတြင္ လက္ရွိအလုပ္မွ မိမိရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူမ်ားနဲ႔ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ျပန္လည္၍ေတြ႕ဆုံလာရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ရန္လိုၿငိဳးထားမႈမ်ားမရွိပဲ သင့္ျမတ္စြာဆက္ဆံႏိုင္ၾကဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း ယခုတစ္ပတ္ေဆာင္းပါးေလးကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

..To respond to widespread expectations toward the collective abilities of its merging partners to enhance social and living infrastructures, Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. (SMC) was born on Ap...
Show the postings (6)
International Travel Asia Co., Ltd.

International Travel Asia Co., Ltd.

.International Travel Asia Co.,Ltd....
Show the postings (3)
Design Communications International Co, Ltd.

Design Communications International Co, Ltd.

..Design Communications International Co, Ltd.....
Show the postings (2)
Host Link IT Solution

Host Link IT Solution

..Wireless Point to Point Connection Satellite Remote Site Installation and Maintenance Network Infrastructure Installation System and Design Implementation Hardware and Network Installation and M...
Show the postings (9)
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆ...
Show the postings (13)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS