Jobs In Myanmar
Load...

Seven Tips For a Great Video Interview

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Video-Interviews-Tips-JobsInYangonေကာင္းမြန္တဲ့ Video အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အႀကံေပးခ်က္ (၇) ခ်က္ 

 

ယခုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ အရင္ကနဲ႔မတူပဲထူးျခားတဲ့အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရင္း ရွင္သန္ေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Video အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ထူးဆန္းတဲ့အရာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ Video Call မ်ားဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္မႈတစ္ခုျဖစ္မလာခင္ကတည္းက ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအေနနဲ႔ FaceTime, Facebook ႏွင့္ Instagram တို႔မွ တစ္ဆင့္ Video Call မ်ားေခၚဆို၍ စကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ၾကမွာပါ။ 

သင့္အတြက္ခက္ခဲႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအရာကေတာ့ ထိုအရာကို ၾကားခံအျဖစ္အသုံးခ်၍ ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန႔္အပ္ျခင္းတို႔အတြက္ မည္သို႔အက်ိဳးရွိစြာအသုံးျပဳ၍ ရႏိုင္မလဲဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ www.jobsinyangon.com ကေန ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သင့္အေနနဲ႔ Video Interview မ်ားျပဳလုပ္ရသည့္အခါတြင္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို တင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 

 

၁။ နည္းပညာ platform တစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ 

Video conferencing ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ application မ်ားစြာ ထြက္ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ခုခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ဟာ အခက္အခဲရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ Zoom, GoToMeeting (သို႔) Skype ကဲ့သို႔ေသာ application မ်ားတြင္ သင့္အေနနဲ႔ Professional Video Interview တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေနပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ တစ္ခုခုကိုအသုံးျပဳဖို႔အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးရင္ေတာင္မွ သင့္႐ုံးက နည္းပညာအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ စကားေျပာဆိုေမးျမန္းၾကည့္ၿပီး ဘယ္အရာက အေကာင္းဆုံးအလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သလဲဆိုတာကို ႀကိဳတင္ေမးစမ္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို အတည္ျပဳၿပီးရင္ေတာ့ Candidate မ်ားနဲ႔ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ အဆိုပါ platform ကို download ျပဳလုပ္ၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္သလားဆိုတာကို ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ပါ။ လိုအပ္ပါက သင္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ Program ကို candidate မ်ားမွ အသုံးျပဳရန္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈမရွိေသးဘူးဆိုပါက လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ 

 

၂။ Candidate မ်ားအေနနဲ႔ ဘာေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္မလဲဆိုသည္ကို အသိေပးေျပာၾကားပါ။ 

မည္သည့္ HR professional မ်ားအတြက္မဆို အလုပ္အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကအက်ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း (Communication) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ Candidate မ်ားကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဘာေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သလဲဆိုတာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးကို ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးအသိေပးပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ Candidate မ်ားအေနနဲ႔ Video Call မွတစ္ဆင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္းကို ပထမဦးဆုံးႀကဳံဖူးၾကသူမ်ားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္တဲ့အတြက္ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အဆင့္ဆင့္ကို အခ်ိန္ယူ၍ ရွင္းျပေပးသင့္ပါတယ္။ 

ထို႔အျပင္ သင့္အေနနဲ႔မွတ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္သားသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းအသိေပးလိုက္ပါ။ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ဒါဟာပုံမွန္လုပ္ေနက်ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္အေနနဲ႔ ေရးမွတ္ေနစဥ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းမႈကို ေခတၱရပ္နားထားရႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးထားႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားမွ သင့္အားသိရွိလိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးလိုက္ပါ။ 

 

၃။ Candidate မ်ားဖက္ကရွိလာႏိုင္တဲ့ နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခက္အခဲမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ 

မိမိတို႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ isolate ျပဳလုပ္၍ ေနထိုင္ျခင္းကို က်င့္သုံးေနရသည့္ ယခုကဲ့သို႔ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာလူမ်ားဟာ Video Call မ်ားမွတဆင့္တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဆက္သြယ္လိုစိတ္ရွိလာၾကတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕ Candidate ဟာ ထိုသို႔ Video အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ အဆင္မေျပသူတစ္ဦးျဖစ္ေနပါက သူတို႔ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္အေျဖရွာၾကည့္ၿပီး လိုအပ္လာခဲ့ပါက ညႇိႏႈိင္းခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးထားလိုက္ပါ။ လိုအပ္ခဲ့ပါက သင့္အေနနဲ႔ ဖုန္းမွတဆင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

 

၄။ Screen ေပၚမွ သင္ေဖာ္ျပေနတဲ့ ပုံရိပ္အေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုအဝတ္မ်ိဳးကို ဝတ္ဆင္မလဲ၊ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လို image မ်ိဳးကို ေပးေနသလဲ၊ ေနာက္ခံ background တြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားပါဝင္ေနသလဲ။ အေရာင္မ်ားႏွင့္ design မ်ားဟာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ screen ေပၚ၌ မတူကြဲျပားတဲ့ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရာင္ရင့္ရင့္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ပါ၊ တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ဝတ္ဆင္ပါ၊ ေနာက္ၿပီး သင့္အေနနဲ႔ လူခ်င္းေတြ႕၍ အင္တာဗ်ဴးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိသည့္အဝတ္အစားမ်ိဳးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ေပးသင့္ပါတယ္။ 

ထို႔အျပင္ သင့္အေနနဲ႔ ရႈပ္ေထြးေသာ wallpaper မ်ားကိုေနာက္ခံထားျခင္း (သို႔) ရႈပ္ေထြးေနေသာ စားပြဲကိုေနာက္ခံထားျခင္းတို႔ကိုလည္း မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ ထိုအရာမ်ားဟာ သင္နဲ႔ သင္အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းေနတဲ့ Candidate အတြက္ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္တဲ့အရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ Candidate မ်ားအေနနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္ႏွင့္ သင့္ကုမၸဏီအေပၚ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈရွိလာေစရန္အတြက္ သင့္ကိုယ္သင္ Professional ဆန္ဆန္ဝတ္စားဆင္ယင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၅။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းစဥ္အတြင္း ပုံမွန္အတိုင္းတတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ျပဳမူေနထိုင္ပါ။ 

Screen ေပၚမွတစ္ဆင့္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ မ်ားစြာေသာသူမ်ားအတြက္ ထူးဆန္းေနသကဲ့သို႔ ခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ပုံမွန္အတိုင္းေျပာဆိုဆက္ဆံေပးဖို႔က အေရးႀကီးလွပါတယ္။ Screen ေပၚက Candidate ရဲ႕ပုံရိပ္ကိုၾကည့္ရႈမည့္အစား ကင္မရာသို႔တည့္တည့္ၾကည့္ေပးပါ။ အစပိုင္းတြင္ ဒါဟာအနည္းငယ္ထူးဆန္းေနမွာျဖစ္ေသာ္လည္း Candidate ဖက္မွ အျမင္တြင္ေတာ့ သင္ဟာ ေဘးသို႔ၾကည့္ေနျခင္း၊ ေအာက္သို႔ငုံ႔ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနမည့္အစား သူတို႔ကို မ်က္လုံးခ်င္းတည့္တည့္ၾကည့္၍ စကားေျပာေနသကဲ့သို႔ ခံစားရေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၆။ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါ။ 

အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းကို သင့္ရဲ႕႐ုံးခန္းအတြင္းျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ Video Call မ်ားမွ တဆင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းတြင္ သိသာတဲ့ျခားနားခ်က္မ်ားရွိေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ကင္မရာကို သင့္မ်က္လုံးႏွင့္ တည့္တည့္ရွိေသာေနရာခန႔္တြင္ ထားရွိေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ Candidate အေနနဲ႔ သင့္ကိုေမာ့ၾကည့္ရျခင္း (သို႔) သင့္ရဲ႕ႏွာေခါင္းေပါက္ကို ျမင္ေနရျခင္းတို႔မျဖစ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တိတ္ဆိတ္တဲ့ေနရာတစ္ခုကိုလည္းေ႐ြးခ်ယ္ထားလိုက္ပါ။ ဒါမွသာ အေႏွာက္အယွက္ကင္းစြာ၊ ေနာက္ခံအသံမ်ားကင္းေဝးစြာျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အလားတူပဲ သင့္ကြန္ျပဴတာရဲ႕ webcam ႏွင့္ အသံထိန္းခ်ဳပ္မႈခလုတ္မ်ားေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္မႈရွိရဲ႕လားဆိုတာအျပင္ သင့္အသုံးျပဳမည့္ နည္းပညာ platform ႏွင့္ မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ကို သင့္အေနနဲ႔ သိရွိထားဖို႔လည္း ေသခ်ာစြာေလ့လာထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းမစမွီတြင္ ကင္မရာကိုၾကည့္တတ္ဖို႔ကိုလည္း ေလ့က်င့္ထားပါ။ သင့္ကိုယ္သင္ Record ျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ဖက္သားရဲ႕ screen ေပၚတြင္ သင့္ရဲ႕ပုံရိပ္ဟာ မည္ကဲ့သို႔ေပၚလာႏိုင္သလဲဆိုတာကိုလည္း ႀကိဳတင္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒါမွသာ သင့္အေနနဲ႔ Candidate မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရာတြင္ အစီအစဥ္က်ၿပီး၊ စနစ္က်တဲ့ အင္တာဗ်ဴးအေတြ႕အႀကဳံကို ေပစြမ္းႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၇။ Candidate မ်ားရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံကို အလုံးစုံၿခဳံငုံ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ 

အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ျခင္းဟာ Candidate တစ္ဦးရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံမ်ားထဲမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပဲရွိပါေသးတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ သင့္ရဲ႕ Candidate ကို သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစလိုမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ကုမၸဏီအေပၚ ေကာင္းမြန္တဲ့ impression တစ္ခုကို ေပးစြမ္းလိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈအၿပီးတြင္လည္း e-mail မ်ားေပးပို႔၍ follow-up လိုက္ေပးပါ၊ အခ်ိန္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း Candidate မ်ားကို ေျပာၾကားၿပီး သင့္ထံက မည္သို႔ေသာအေျဖမ်ိဳးကို ၾကားရႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးလိုက္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

Screen ေပၚမွတစ္ဆင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လာရသည္ႏွင့္အမွ် သင့္အေနနဲ႔ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္နဲ႔ အကြၽမ္းတဝင္ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္သတိထားရမွာက Video Interview ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အသားက်ေနၿပီးျဖစ္ေနရင္ေတာင္မွ သင့္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ Candidate မ်ားအတြက္ ဒါဟာ သူတို႔ရဲ႕ ပထမဆုံးေသာ Video Interview တစ္ခုျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဖက္မွ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္၍ ေကာင္းမြန္စြာဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ျပဳမူေနထိုင္ႏိုင္ပါက Candidate မ်ားက ဒါကို သိရွိခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကိုလည္း ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပိုမို၍ သက္ေတာင့္သက္သာရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


i engineering Myanmar Ltd

i engineering Myanmar Ltd

Become the leading provider of managed services to the telecom industry in Africa the Mideast and South East Asia, seamlessly integrating our core competencies with our customers’ businesses, and pr...
Show the postings (12)
Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

..To respond to widespread expectations toward the collective abilities of its merging partners to enhance social and living infrastructures, Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. (SMC) was born on Ap...
Show the postings (6)
MalarMyaing Public Company Limited

MalarMyaing Public Company Limited

To become a total solution provider in Myanmar Agribusiness and ultimately uplifting the well-being of every stakeholder in the whole industry. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား...
Show the postings (18)
Myanmar Unilink Co., Ltd

Myanmar Unilink Co., Ltd

Our Company aspires to achieve the largest broadband access network and integrated content services provider. Promoting physical, mental, and spiritual satisfaction of all employees, while promoting a...
Show the postings (4)
Blue Ribbon Trading Company Limited

Blue Ribbon Trading Company Limited

Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancin...
Show the postings (4)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS