Jobs In Myanmar
Load...

သင့္ရဲ႕ ကုမၸဏီ(အလုပ္)ကို ေျပာင္းသင့္ သလား (သို႔) လက္ရွိကုမၸဏီ(အလုပ္)မွာဘဲ ဆက္ေနသင့္သလား။ အားသာခ်က္(ေကာင္းက်ိဳး)နဲ႔ အားနည္းခ်က္ (ဆိုးျပစ္)ေတြကို ခ်ိန္ဆတိုင္းတာပံု

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: pros&cons-stayorleave-workplace-HR-JobsinYangonသင့္ရဲ႕ ကုမၸဏီ(အလုပ္)ကို ေျပာင္းသင့္ သလား (သို႔) လက္ရွိကုမၸဏီ(အလုပ္)မွာဘဲ ဆက္ေနသင့္သလား။ အားသာခ်က္(ေကာင္းက်ိဳး)နဲ႔ အားနည္းခ်က္ (ဆိုးျပစ္)ေတြကို ခ်ိန္ဆတိုင္းတာပံု​

 

သင့္ရဲ႕ လက္ရွိအလုပ္မွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ။ သင့္ရဲ႕အသက္က သင္ဒီေမးခြန္းကို ေျဖဆိုပံုအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈရွိနုိ္င္ပါတယ္။  ၂၁%ႏႈန္းေလာက္ကေတာ့ ျပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္အတြင္းမွာ အလုပ္ေတြေျပာင္း ခဲ့တယ္လို႔ေျဖၾကပါတယ္။ 

အလုပ္ေတြတစ္ခုျပီး တစ္ခုေျပာင္းျခင္းက အျမင့္(ရာထူး)ကိုျမန္ျမန္ေရာက္နိုင္ျပီး လစာေငြ ရရွိမႈကို တိုးလာနုိ္င္ေစတယ္လို႔လူအမ်ားစုက ထင္ၾကေပမယ့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမွာဘဲ အခ်ိန္ေတြအမ်ားၾကီး ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြလည္း ရွိေနနုိင္ပါတယ္။

သင္လက္ရွိအလုပ္ရွင္ဆီမွာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုျခင္း ရွိ၊မရွိကေတာ့ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္ (Career Goals)၊ လက္ရွိသင့္ရဲ႕ အေလးထားဦးစားေပး ရမယ့္အရာေတြ (Your current priorities) ေတြ နဲ႔ သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ အစဥ္အလာ အပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာေတြအမ်ားၾကီးအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမွာ အၾကာၾကိီးအလုပ္လုပ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြ ကို ဘယ္လိုသံုးသပ္သင့္လဲဆိုတာနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး အၾကံဥာဏ္ေတြရယူဖို႔အတြက္  ကုမၸဏီတစ္ခ်ုိဳ႔ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ႔ပါတယ္။

အဆင့္ ၁။ ေကာင္းက်ိိဳး(အားသာခ်က္) ေတြကို စဥ္းစားပါ။

ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ သင့္ရဲ႕လုပ္သက္ၾကာျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို သင္ပိုသိလာမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုအတြက္ကေတာ့ ဒီအခ်က္ဟာ အလုပ္မွာပုိမိုကၽြမ္းက်င္မႈရွိလာဖို႔နဲ႔ ပိုမိုတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ ေကာင္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္နုိင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ကေတာ့ ဒီအခ်က္ဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ စံနႈန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ပိုျပီးေလးနက္လာတဲ႔သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။

လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေကာင္းက်ိဳး(အားသာခ်က္)ေတြကို ကိုယ္တုိင္ခ်ေရးပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ကုမၸဏီမွာ သံုးႏွစ္၊ ငါးနွစ္ ၊ ဆယ္နွစ္ သို႔ ဆယ္နွစ္ထပ္ပုိျပီးလုပ္ထားတ႔ဲသူေတြနဲ႔ အဲ႔ဒီလိုအၾကာၾကီး လုပ္တဲ႔ အတြက္ ရရွိလာတဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ၾကည့္ျပီး အဲဒီလို လုိက္လုပ္ဖို႔အတြက္ စိတ္ဓါတ္ ခြန္အားရရွိလာနုိင္ပါတယ္။ 

ဥပမာအခ်ိဳ႕-

င့္ ၂။ အားနည္းခ်က္ (ဆိုးျပစ္) ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ရိုးသားပါ။

တစ္ေနရာတည္းမွာဘဲ အခ်ိန္အၾကာၾကီး လုပ္ကိုင္ျခင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနတာ ကလည္း အမွန္ပါဘဲ။အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြမွာဆိုရင္ အလုပ္ေတြ ေျပာင္းလုပ္ျခင္းဟာ သင့္ကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစနုိင္ျပီး လစာဝင္ေငြကိုလည္း တိုးလာနုိင္ေစပါတယ္။ တစ္ေနရာတည္း မွာဘဲ အၾကာၾကီးေနျဖစ္သြားျပီး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုစိန္ေခၚမႈေတြမလုပ္ ေတာ့တာမ်ိဳးလည္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ တစ္ခုသိထားဖို႔ လိုအပ္တာကေတာ့ ဒီအေျခအေနေတြဟာ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕ အပါအဝင္ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနဲ႔ပါ သက္ဆုိင္ေနတယ္ဆိုတာပါဘဲ။

လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

အားသာခ်က္ေတြရဲ႕ေဘးမွာ အားနည္းခ်က္ေတြကိုလည္း ခ်ေရးပါ။ သင္အခုခ်ေရးမယ့္ အရာေတြက သင္ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္တဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြသာျဖစ္ျပီးေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပက သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြေျပာတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြမျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာေအာင္ဂရုစုိက္ပါ။

ဥပမာအခ်ိဳ႕-

-       အရမ္းကို သက္ေတာင့္သက္သာရွိလြန္းျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို တြန္းအားမေပးနုိင္ေတာ့ မ်ိဳး ျဖစ္နုိင္တယ္။

-       ဒီကုမၸဏီမွာ မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္(Career goals) ကိုျပည့္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္နုိင္ေလာက္မွာ မဟုတ္ပါ။

-       မိမိအေနနဲ႔ ပိုေကာင္းတဲ႔အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ လစာေငြေတြကို လတ္လြတ္ဆံုးရံႈး သြားရနုိင္တယ္။

-       ဒီလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာတိုးတက္မႈေတြကို လိုက္မမွီေတာ့တာမ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္လာနုိင္တယ္။

-       မိမိရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပံုတစ္မ်ိဳး တည္းမွာဘဲ ကန္႔သတ္ထားလိုက္သလို ျဖစ္သြားနုိင္တယ္။

-       လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတည္းမွာဘဲ အလုပ္လုပ္ေနရတာကို အသားက်သြားနုိင္ျပီး အျခား လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ကိုင္နုိင္ေတာ့တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၃။ သင့္ရဲ႕ခ်ေရးထားတဲ႔ စာရင္းကို ေပါင္းလိုက္ပါ။

သင့္ခ်ေရးထားတဲ႔ အားသာခ်က္(ေကာင္းက်ိဳး)ေတြနဲ႔ အားနည္းခ်က္(ဆိုးျပစ္)ေတြကို စစ္ေဆးပါ။ ဘယ္စာရင္းက ပိုရွည္ေနလဲဆိုျပီး တိုင္းတာျခင္းထက္ ဘယ္အခ်က္ေတြက သင့္အတြက္ ပိုျပီးအဓိပၸါယ္ရွိလဲဆိုတာကို စဥ္းစားပါ။

လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဘာဆက္လုပ္ရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္နိုင္ဖို႔အတြက္ သင့္ကိုုယ္သင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းေတြကို ေမးၾကည့္ျပီး အေျဖေတြကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 

 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လ်က္
www.jobsinyangon.com 

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


One Cloud Co., Ltd.

One Cloud Co., Ltd.

Make us your reliable vendor and have a greatest contribution from us. With our expertise and track record, you can be assured of receiving quality infrastructure and services. Network Infrastructure...
Show the postings (1)
Power Light Co.,Ltd

Power Light Co.,Ltd

...Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the l...
Show the postings (6)
PMJ Company Limited

PMJ Company Limited

Nilar Group Of Companies

Nilar Group Of Companies

VISION Our Road-map starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. • To provide our b...
Show the postings (22)
River King Ayeyar Construction Co., Ltd.

River King Ayeyar Construction Co., Ltd.

Our Vision To develop and maintain an everlasting strong relationship with our client based on trust and the quality of services provided by us. Our Mission To deliver excellence quality in time...
Show the postings (15)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS