Jobs In Myanmar
Load...

လုပ္ငန္းခြင္သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား (The Ways to be Happy at Work)

by Ko Thura


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: the ways to be happy at work / Advice to be happy at work၁။ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးေလးစားမွူရွိပါ။ (Mutual Respect)

အခ်ိဳ႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့့ျဖစ္ထရွိသည့္ သေဘာတရားမွာ ကုမၸဏီတြင္ အရင္ေရာက္ရွိေနသူမ်ားက ေနာက္ပိုင္း အလုပ္၀င္သူမ်ားကို ပညာျပျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ အရင္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ မည္မွ်ရာထူးငယ္ေစကာမူ စိတ္ၾကီး၀င္ကာ ေနာက္၀င္လာသူမ်ားကို လက္တြဲေခၚယူလိုစိတ္မရွိျခင္း၊ မိမိ၏ ေနရာေပ်ာက္မွာ စိုးရိမ္ျပီး Jealous ၀င္တက္ျခင္းမွသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ကုန္းေခ်ာ ေသြးထိုးတက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တက္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မွုကို ၾကီးမားေသာ အတားအတီးျဖစ္ေစရံု မွ်မက လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကိုပင္ ထိခိုက္ေစေသာ သာဓကမ်ားရွိတက္ၾကပါသည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား(၀န္ထမ္း) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မည္သူမွ်အက်ိဳးမရွိနိုင္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ အရင္ေရာက္ရွိေနသူသည္ ေနာက္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ လက္ကမ္းၾကိဳ၍ လမ္းဖြင့္ေပးသူအျဖစ္ ရွိေနရပါသည္။ လက္ကာထား၍ လမ္းပိတ္ထားသူ အျဖစ္ရွိေနပါက သာယာေသာလုပ္ငန္းခြင္ ျဖစ္မလာနိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အရိုးခံံစိတ္ထားျဖင့္ ေလးေလးစားစားႏွင့္ ဆက္ဆံကူညီျခင့္ျဖင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ယံုၾကည္မွုရွိလာ၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္သာမက ျပင္ပတြင္ပါ တန္ဖိုးရွိေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

 

၂။ အခ်င္းခ်င္းရိုင္းပင္းကူညီပါ။ (Team Work)

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရိုင္းပင္းကူညီမွု (Team Work Spirit) မွာခ်စ္စရာေကာင္းျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ခင္မင္မွုကို သာမက လုပ္ငန္းျပီးေျမာက္မွူကိုပါ အေထာက္အကူျပဳေစပါသည္။ ရိုင္းပင္းကူညီျခင္းဆိုသည္မွာ အလုပ္မ်ားကို ၀ိုင္းကူညီေပးျခင္းသာမက တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အၾကံညဏ္ေကာင္းမ်ားေပးျခင္း၊ အသံုးတည့္မည့္ စာအုပ္-စာေပ- message မ်ားေပးျခင္း တို႔ကိုပါဆိုလိုပါသည္။ ထိုသို႔တစ္ဖက္မွ အၾကံေပးလာပါက မိမိတို႔အေနျဖင့္ မိမိကိုဆရာလုပ္တယ္ .. ဘာျဖစ္တယ္ တို႔ျဖင့္မျမင္ပဲ အေကာင္းျမင္၀ါဒ (Positive View) ျဖင့္ၾကည့္တက္ရန္လိုေပသည္။ ထိုသို႔ ဆက္ဆံကူညီ ျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးေမတၱာ တစ္ဦးေစတနာ ေရာင္ျပန္ဟပ္၍ သာယာေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

 

၃။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေခ်ာက္ခ်ျခင္း၊ ကုန္းေခ်ာျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း။ (Do Not Gossip)

ဤအခ်က္မွာ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္မရင့္က်က္သူမ်ား အၾကား အမ်ားဆံုးေတြ႔ေလ့ရွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေသးငယ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသနည္းဟု ေျဖရပါလွ်င္ Listed Company မဟုတ္ေသာ Family Type / SME လုပ္ငန္းငယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွင္(သူေ႒း) မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႔ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္မွာ မိမိတို႔ရာထူးတည္ျမဲေရး၊ ရာထူးတက္ေရး၊ မ်က္မွာရေရး (favour) အတြက္လိုအပ္လာလွ်င္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ကင္းမဲ့လာကာ မိမိလို အလုပ္လုပ္ေနရေသာ ဘ၀တူ လူတစ္ဖက္သားကို ေခ်ာက္ခ်၍ ထိုးေကြ်းတက္ၾကပါသည္။ မိမိအေတြ႔အၾကံဳအရ company တစ္ခုမွ HR မန္ေနဂ်ာ တစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ ရံုးေရာက္လာလွ်င္ မိမိလုပ္စရာအလုပ္မ်ားကို မလုပ္ပဲ ထိုင္ခံုတစ္လံုးမွ တစ္ျခား၀န္ထမ္းမ်ား၏ အမွားကို မ်က္လံုး ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္၍ ေတြ႔လွ်င္ သူေ႒းထံ မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရ၀င္တိုင္ေလ့ရွိရာ ထို company တြင္၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မွုမရွိပဲ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားပါ ဆံုးရွံုး၍ ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားသြားခဲ့ရပါသည္။ လစာေပးနိုင္လွ်င္ ၀န္ထမ္းေခၚနိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းသိလာေသာအခါ ၃ လမျပည့္ခင္ ထြက္ကုန္ၾကပါသည္။ ၀န္ထမ္းမျမဲလွ်င္ ကုမၼဏီအတြက္ တိုးတက္မွုကို ထိခိုက္ေစသကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္းမျမဲေသာ ကုမၼဏီကိုလည္း ဘယ္၀န္ထမ္းမွ လာခ်င္ၾကမည္ မဟုတ္ပါလား။ ထို HR မန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္လည္း စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္မွာ “ မိမိရဲ့ ဘ၀သည္ ဒီကုမၸဏီမွာပဲ အဆံုးသတ္မွာလား?” ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ မိမိႏွင့္ ဆက္ဆံခဲ့သူမ်ားသည္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ထင္းေခြမၾကံဳ ေရခပ္ၾကံဳရနိုင္ေပသည္ျဖစ္ရာ မိမိအေနျဖင့္ ထိုသူမ်ားကို လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏွုတ္ဆက္နိုင္ ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ေနာက္ကြယ္မွ သူတို႔၏ ေကာင္းေသာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းကို ခံရနိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာတရားရွုေထာင့္မွ ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းရွုေထာင့္မွ ျဖစ္ေစ အခ်င္းခ်င္းေလးစားသမွုရွိေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္၍ ရိုင္းပင္းကူညီမွုရွိေရး၊ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေမတၱာေရွ့ထား၍ ေခ်ာက္တြန္းမွုမရွိျခင္း တို႔ျဖစ္သာ လုပ္ငန္းခြင္ သာယာစိုေျပ တိုးတက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂံုးကံပ အဆံုးသတ္လိုက္ရေပသည္။

 

ေစတနာျဖင့္-

ကိုသူရ (www.jobsinyangon.com)


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


World Concern Myanmar

World Concern Myanmar

Our Mission: World Concern partners to transform the lives of poor and marginalized people through disaster response and sustainable community developm-World Concern is a Christian (Global) Humanitari...
Show the postings (1)
Uni Chen Co.,Ltd

Uni Chen Co.,Ltd

..Uni Chen Company Limited သည္ လူသုံးကုန္ပစၥည္း မ်ားကုိ ျဖန့္ျဖဴးေရာင္းခ် ေနေသာ ကုမၸဏီ ၾ...
Show the postings (1)
Apexand International Company Limited

Apexand International Company Limited

Company provided ferry.AIOZAY ​ We aim to help small, medium, large merchants and brands to sell online easy and help consumers to eliminate the frustration of travelling and finding the products in...
Show the postings (1)
SEATOP Logistic (Myanmar) Co.,Ltd

SEATOP Logistic (Myanmar) Co.,Ltd

..Seatop Logistics-Myanmar is a fully licensed International Freight Forwarder and certified NVOCC, handling imports and exports by air and ocean freight.....
Show the postings (2)
Young Investment Group

Young Investment Group

We aim to become market leader in every business that we own, manage or invest, not only in the country but also in international market. While contributing to society through our sustainable and envi...
Show the postings (18)


Spa(2)

အမ်ိဳးအစား

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS