Jobs In Myanmar
Load...

Tips for Coaching Employees to Improve Performance (Part – 1)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Employee-Performance-Coaching-JobsInYangonဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ လမ္းၫႊန္ျပသမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း - ၁) 

 

မန္ေနဂ်ာမ်ားနဲ႔ leader မ်ားဟာ လုပ္ငန္းစီးပြားေရးတစ္ခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသလို ထိေရာက္မႈရွိေသာ လမ္းၫႊန္ျပသမႈေပးႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ရွိေနဖို႔ဟာလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ လမ္းၫႊန္ျပသေပးႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို Onboarding ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္မွထြက္ခြာမႈႏႈန္းကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးရာတြင္လည္း အကူအညီအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အျပင္၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တိုးတက္လာေစႏိုင္ျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းနဲ႔ အသိပညာမ်ားလႊဲေျပာင္းသင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း အစရွိတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုရရွိႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အျပင္ အျခားသူမ်ားကို လမ္းၫႊန္ျပသေပးမႈ (Coaching) ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ မိမိတို႔သင္ယူေလ့လာထားတဲ့အရာမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ႏွင့္ သင္ယူေလ့လာထားတဲ့အရာမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းတို႔အတြက္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒီေနရာတြင္ အျခားအေရးႀကီးေသာ leadership skill မ်ားနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေသးေသာ္လည္း Coaching ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ Team တစ္ခုလုံးရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

Coaching (လမ္းၫႊန္ျပသျခင္း) ျပဳလုပ္ေပးသည့္ပုံစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ားဟာ အာဏာျဖင့္ခိုင္းေစေသာပုံစံမ်ိဳးႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ပါက ယေန႔ေခတ္ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ပိုမို၍ထိေရာက္မႈရွိလာတာကိုလည္း လက္ေတြ႕သက္ေသျပႏိုင္တဲ့အရာမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အမိန႔္ေပးေစခိုင္းမည့္အစား လမ္းၫႊန္ျပသမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ပိုမို၍အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး သြက္လက္မႈရွိေသာဝန္ထမ္းအင္အားကို စုစည္းႏိုင္စြမ္းရွိတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ထိုအရာက ေကာင္းမြန္စြာတိုးတက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစီးပြားေရးတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

သင္ငယ္ငယ္က အားကစားလုပ္ခဲ့တဲ့ေန႔ရက္မ်ားအတြင္း ေဘာလုံးကစားရာတြင္ျဖစ္ျဖစ္ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ ကစားနည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ျဖစ္ သင့္အေနနဲ႔ Team အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိဖူးပါလိမ့္မယ္ - 

၁။ ဦးတည္ရာမဲ့ေလွ်ာက္ေျပးေနတတ္ၿပီး မၾကာခဏ မုန႔္မ်ားနဲ႔ အေအးမ်ားေသာက္ရန္ အနားယူတတ္ေသာ ကေလးမ်ား။ 
၂။ စည္းစည္းလုံးလုံးရွိၿပီး အာ႐ုံစူးစိုက္မႈရွိေသာ္လည္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာလည္း ကစားတတ္ေသာ ကေလးမ်ား။ 
၃။ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈလြန္ကဲေနၿပီး ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းကစားတတ္ေသာ ကေလးမ်ား။ 

 

ဒီအခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး သင္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ . . . ကေလးမ်ားအေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳး အဖြဲ႕အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳး ဘာလို႔ကြဲသြားရတာလဲ? ဒါဟာ နည္းျပေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံးအဖြဲ႕ဟာ ကာကြယ္မႈလြန္ကဲေသာ၊ အလိုလိုက္လြန္းေသာ နည္းျပမွ တာဝန္ယူထားၿပီး၊ ဒုတိယအဖြဲ႕ကေတာ့ မွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္တတ္တဲ့ နည္းျပက တာဝန္ယူထားကာ တတိယအဖြဲ႕ကိုေတာ့ ကေလးမ်ားကို ျပင္းထန္စြာေလ့က်င့္ေပးတတ္ေသာ နည္းျပက တာဝန္ယူထားတဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘယ္အဖြဲ႕က အေကာင္းဆုံးအဖြဲ႕ျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ေရာ သင္ထင္ျမင္မိပါသလဲ? ဒုတိယတစ္ခုက အေကာင္းဆုံးျဖစ္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သင့္အေနနဲ႔ေရာ သင့္လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ team member မ်ားကို ဒီလိုရလာဒ္မ်ားရရွိလာေစရန္ ဘယ္လို လမ္းၫႊန္ျပသမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါၿပီ။ 

ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါမယ္။ ေနာက္ရက္မ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ (www.jobsinyangon.com) ကေန ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္လာေစႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ျပသမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အပိုင္း (၂) မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါဦးခင္ဗ်ာ။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Power Light Co.,Ltd

Power Light Co.,Ltd

...Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the l...
Show the postings (6)
Victory Myanmar Group  Co., Ltd.

Victory Myanmar Group Co., Ltd.

..The Victory Myanmar Group (VMG) was created in 2009 based on organic growth and the acquisition of Mandalay Rum which was established in 1886 which now sells over 1.8 million cartons per year. Our p...
Show the postings (1)
W.H.K Co., Ltd.

W.H.K Co., Ltd.

..Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthi...
Show the postings (5)
Titan Pest Management Co. Ltd.

Titan Pest Management Co. Ltd.

...Titan Pest is a full-services pest management company operating in Yangon since 2016 and specializing in urban pest management solutions. It is a subsidiary of the highly successful Killem Pest Pte...
Show the postings (3)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS