Jobs In Myanmar
Load...

ေအာင္ျမင္စြာေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Sales-Opportunities-SalesClosing-JobsinYangon ေအာင္ျမင္စြာေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပါ

သင့္အေနနဲ႔ ေရာင္းခ်မႈတစ္ခုအား ေအာင္ျမင္စြာအဆုံးသတ္ႏိုင္ဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ခင္ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ ကို သင့္ရဲ႕ ကတိမ်ားအတိုင္းတည္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ စားသုံးသူ (customer) မ်ားရဲ႕ ေမးခြန္းမ်ား ကို ေနာက္ဆက္တြဲလိုက္လံေျဖရွင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ၎ကို ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားအတိုင္း အၿမဲတမ္းအခ်ိန္မွီေရာက္ရွိျခင္း၊ အၿမဲအဆင္သင့္ရွိေနျခင္းႏွင့္ customer မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ လိုလားမႈတို႔ႏွင့္လဲ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခၚဆိုမႈတိုင္းတြင္ သင့္အေနနဲ႔ သုံးစြဲသူထံမွ ဘာကိုရႏိုင္သလဲ ဆိုတာထက္၊ ဘာေတြကိုကူညီေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို အေလးဂ႐ုျပဳအာ႐ုံစိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာ ထို ေရာင္းခ်ရန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေႏွးႏွင့္အျမန္ ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားကို ေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ပါ

သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ဖုန္းေခၚဆိုမႈတိုင္းၿပီးဆုံးခ်ိန္ (သို႔) ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ေပးပို႔ၿပီးခ်ိန္တိုင္းတြင္ သုံးစြဲသူထံ မွ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားအတြက္ သူ/ သူမတို႔မွ ျဖစ္လာသင့္တယ္လို႔ထင္တဲ့ အထင္အျမင္မ်ားကို ေမး ျမန္းပါ။ အကယ္၍သူတို႔လဲ ေသေသခ်ာခ်ာမသိပါက ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ သင့္အား ေအာင္ျမင္စြာ ေရာင္းခ်မႈကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပိုမိုနီးကပ္လာေစမည့္အဆင့္မ်ားကို အႀကံေပးေျပာဆို ၾကည့္ပါ။ ေနာက္တစ္ဆင့္ဆိုတာဟာေရာင္းခ်မႈတစ္ခုကိုေအာင္ျမင္စြာအဆုံးသတ္ႏိုင္မည့္အဆင့္ျဖစ္ေန ရမည္ကို သတိရပါ။ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ အေတြ႕အႀကဳံမရွိတဲ့ အေရာင္းသမားမ်ားဟာ ေရာင္းခ်မႈ တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာအဆုံးမသတ္ႏိုင္မွီတြင္ အလြန္မ်ားျပားေသာအဆင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းတတ္ၾက ပါတယ္။ 

အဆုံးသတ္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီး စတင္ပါ

အေရာင္းသံသရာစက္ဝန္းအတြင္း သင္လွမ္းလိုက္တဲ့ေျခလွမ္းတိုင္းဟာ သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ customer တို႔ အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္သာျဖစ္လာသင့္ပါတယ္။ customer မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ ျပဳၿပီးသည့္အခါတိုင္းတြင္ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္အရာေတြျဖစ္လာေစလိုသလဲဆိုတာကို မိမိကိုယ္ကို သတိ ေပးၿပီး ထိုအရာမ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္ကို ဦးတည္ၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ ဘယ္သို႔ဦးတည္ေနသလဲဆိုတာကို မသိရွိပါက သင့္အေနနဲ႔ ေရာင္းခ်မႈတစ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာအဆုံး သတ္ႏိုင္ရန္မွ ပိုမိုေဝးကြာသြားေစမယ့္အဆင့္မ်ားကို ျပဳလုပ္မိႏိုင္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်မႈ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တိုင္းတြင္ သင့္ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ကို အာ႐ုံစိုက္ကာလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ 

ေပးဆပ္ၿပီးေနာက္တြင္မွ လက္ခံရယူပါ

အေရာင္းသံသရာစက္ဝန္းတိုင္းတြင္ သင့္ရဲ႕ customer မ်ားဟာ တစ္စုံတစ္ခုကို ေမးျမန္းၾကပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္းေမးျမန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ေဈးေလွ်ာ့ေပးဖို႔ေတာင္းဆို သည္ျဖစ္ေစ၊ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကိုသ႐ုပ္ျပသေပးဖို႔ေတာင္းဆိုသည္ျဖစ္ေစ (သို႔) အျခားေသာ customer မ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကိုေမးျမန္းသည္ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်မႈတစ္ခုျပဳလုပ္စဥ္ကာလအတြင္းတြင္ သင့္ အေနနဲ႔ ေပးဆပ္မႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ရမည္ကိုေမွ်ာ္လင့္ထားပါ။ 
မွတ္ထားရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုက သင့္အေနနဲ႔ တစ္ခုခုေပးဆပ္ၿပီးသည့္အခါ တစ္ခုခုကိုလဲ ျပန္လည္ ေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ - အကယ္၍ customer တစ္ဦးက သ႐ုပ္ျပသေပးဖို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါက အကယ္၍ သင့္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈဟာ သူတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကိုျပသႏိုင္ခဲ့ပါက သူတို႔အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားသို႔ ေရွ႕ဆက္လိုျခင္းရွိ၊ မရွိကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ 
ေပးဆပ္ျခင္းဟာ ရယူျခင္းထက္ပိုမို၍ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေသာ္လည္း အေရာင္းသမားေလာကတြင္ ေပးဆပ္ ျခင္းႏွင့္ ရယူျခင္းတို႔ဟာ တူညီစြာအေရးပါတဲ့ အခ်က္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ေပးရတာနဲ႔ တန္တဲ့အရာမ်ားကိုသာေရာင္းခ်ပါ

ေဈးႏႈန္းအရ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားတဲ့ ေဈးကြက္အတြင္းတြင္ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ေဈးအရ အေကာင္းဆုံးတန္ေၾကးကို ျပသႏိုင္တဲ့သူက အႏိုင္ရရွိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တန္ေၾကးမ်ားကို ေဈးကြက္ကဆုံးျဖတ္ေပးတာမဟုတ္ပဲ သင့္ရဲ႕ customer မ်ားက သတ္မွတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို သင့္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဈးႏႈန္းထက္ပိုမို၍ တန္ေၾကးရွိတယ္ဆိုတာကို ျပသႏိုင္ပါက သင့္ထံတြင္ပဲ ဝယ္ယူၾကမွာျဖစ္ ပါတယ္။ 

ကတိမတည္ျခင္း 

အေရာင္းသမားအသစ္အေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္မိတဲ့ အမွားတစ္ခုကေတာ့ သူတို႔မေပးႏိုင္တဲ့အရာမ်ားကို ကတိေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - သင္ဟာပို႔ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္တဲ့ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကိုေရာင္းခ် ေနပါက ထိုပစၥည္းကို ဘယ္အခ်ိန္တြင္ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ကို customer အားေျပာျပပါ။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္ ေတာ့မွ အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ထက္ေစာၿပီး သင္ဟာသူတို႔ထံေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္တယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာဆိုလိုက္ပါနဲ႔။ သူတို႔အား delivery ဟာ ၾကာႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ထက္ ေနာက္ က်ႏိုင္တယ္လို႔သာ ေျပာၾကားထားျခင္းက ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ 

လိုအပ္တာထက္ပိုေစာစြာ ေပးပို႔မႈျပဳလုပ္ျခင္း 

သင့္အေနနဲ႔အႀကံေပးခ်က္ နံပါတ္ (၆) ကိုလိုက္နာခဲ့ပါက ပစၥည္းေပးပို႔ရန္ လုံေလာက္ေသာအခြင့္အလမ္း မ်ားရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုကို ခန႔္မွန္းထားသည္ထက္ပိုမိုေစာစီးစြာေပးပို႔ျခင္းကို customer အမ်ားစုက သင္ဟာ သူတို႔အတြက္အလြန္ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ထင္ျမင္ရႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ လိုတာထက္ပိုၿပီးကတိေပးခဲ့ပါက ပစၥည္းေပးပို႔ရာတြင္ ေနာက္က် မႈမ်ားရွိတယ္လို႔ ထင္ျမင္လာႏိုင္ရန္ သင့္ကိုယ္သင္ ေခ်ာက္ခ်လိုက္ျခင္းပါပဲ။ ဒီအရာက customer မ်ား ရဲ႕ စိတ္တြင္းတြင္ တန္ေၾကးေလ်ာ့နည္းေစၿပီး သင့္အေနနဲ႔ ေရာင္းခ်မႈတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာပိတ္သိမ္း ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမို၍အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ႀကဳံလာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ရန္ဖက္/ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားအေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ 

ေရာင္းခ်မႈတိုင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားဟာ အျခားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနနဲ႔ေသာ္၎၊ သင့္ရဲ႕ customer တစ္ဦးဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားလုံးဝမခ်မွတ္ႏိုင္ေတာ့ တာကိုေသာ္၎ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ၿပိဳင္ဖက္ကို သင္က အပုတ္ခ်လိုက္ပါက သင့္ရဲ႕ customer ဟာ သံသယမ်ားရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာ ေရာင္းခ်မႈတစ္ခုကို လက္လႊတ္ ဆုံးရႈံးလိုက္ရႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအစားသင့္ၿပိဳင္ဖက္ရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားကိုခ်ီးက်ဴးၿပီး သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီဟာ အျခားေသာသူမ်ားထက္ပိုမို၍အားသာေစတဲ့အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ပါ။ 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ပါ

အကယ္၍ သင္ေတာင္းဆိုတဲ့ေငြပမာဏထက္ပိုတဲ့ တန္ေၾကးရွိတယ္လို႔ျမင္လာေစရန္ တည္ေဆာက္ၿပီး ပါက သင့္အေနနဲ႔ေအာင္ျမင္စြာေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ စီစဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔အခ်ိန္ပါပဲ။ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေဖာင္မ်ား အစရွိ သည့္ customer မ်ားအေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္မည့္အရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္မွ ျငင္းပယ္မႈျပဳလုပ္လာႏိုင္သည့္အရာတိုင္းကိုႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း ရန္ႏွင့္ သင့္အေနနဲ႔ ထိုအရာမ်ားကို မည္သို႔တုန႔္ျပန္မလဲဆိုတာကို ႀကိဳတင္တြက္ဆထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆိတ္ဆိတ္ေနပါ 

လုံးဝလိုက္နာရမယ့္ေ႐ႊေရာင္စည္းမ်ဥ္းကေတာ့ “ေအာင္ျမင္စြာေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ေနာက္ဆုံးေမးခြန္း ကိုေမးၿပီးပါက ပထမဦးဆုံးစတင္ေျပာဆိုသူကရႈံးတာပါပဲ”။ အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါက ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့အရာကလြဲ၍ အျခား ဘာကိုမွမေျပာမိပါေစနဲ႔။ အေရာင္းသမားအသစ္မ်ားဟာ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ေရာင္းခ်မႈတစ္ခုပ်က္သြားေအာင္ ေျပာဆိုတတ္ ၾကပါတယ္။ 

သူတို႔ရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ စိတ္ဂဏွာမၿငိမ္ျဖစ္မႈေတြက သူတို႔ကို အဆက္မျပတ္ေျပာဆိုေနေစၿပီး ဒီ အရာေၾကာင့္ပဲ ဝယ္ယူမည့္အရိပ္အေျခကို လြတ္သြားျခင္း (သို႔) အဆိုးဆုံးအေနနဲ႔ တရစပ္ေျပာဆို ေနျခင္းေၾကာင့္ customer အေနနဲ႔ မေတြးမိႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုခုကိုေျပာမိသြားျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ေရာင္းခ်မႈတစ္ခုရဲ႕အၿပီးသတ္အေျခအေနတြင္ အေတြးသစ္မ်ားကေႏွာင့္ေႏွးျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ 

စကားေျပာဆိုရန္စိတ္ဆႏၵဟာ အားႀကီးပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္အေနနဲ႔ ဒီအရာကိုဘယ္လိုခံႏိုင္ရည္ ရွိေအာင္လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကိုနဲ႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနတတ္သြားၿပီဆိုပါက သင္ေအာင္ျမင္စြာေရာင္းခ်မႈျပဳလုပ္ ႏိုင္မယ့္ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


RHENUS LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS

..Rhenus Myanmar Limited is located in the heart of Yangon (formerly known as Rangoon). Prior to the relatively recent foundation of the new capital city Naypyidaw, Yangon was the seat of government. ...
Show the postings (2)
V Net - Mandalay Internet Service Provider

V Net - Mandalay Internet Service Provider

Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.So ...
Show the postings (18)
Polymer Company Limited

Polymer Company Limited

Vision - To be the leader in the market. Mission - We will provide best and services available to make a difference. - We will inspire lifestyle of people. - We will treat all individuals (stak...
Show the postings (9)
KND Corporation Co., Ltd

KND Corporation Co., Ltd

LOTTE MGS Beverage Co.,Ltd

LOTTE MGS Beverage Co.,Ltd

Lotte Group’s mission : “ We enrich people’s lives by providing superior products and services that our customers love and trust.”LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd was incorporated in the ...
Show the postings (5)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS