Jobs In Myanmar
Load...

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရရွိႏိုင္ရန္ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ား

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Tips-Workplace-Happy-JobsInYangonလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရရွိႏိုင္ရန္ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ား 

 

ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းစီးပြားေရးမ်ားအတြက္ အဓိကက်တဲ့ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ အလုပ္သြားဖို႔ ဓိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေနတဲ့အခါမွာ ပိုမို၍လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာၿပီး စိတ္အားထက္သန္မႈလည္း ရွိလာမွာျဖစ္သလို ထိုအလုပ္တြင္ ဆက္လက္၍ေနထိုင္လိုစိတ္လည္း ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ အလုပ္ေတြပိျခင္း၊ အလုပ္ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ ေလာက္ဌတဲ့လစာေငြမရျခင္းတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရရွိရန္ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေနေစရန္အတြက္ မိမိဖက္မွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကုမၸဏီအတြက္ကိုသာမက သင့္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ရည္စိတ္ခ်မ္းသာမႈအတြက္ကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းရွင္ဖက္မွ မက္ေလာက္စရာေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြေပးထားတာမ်ိဳးမရွိရင္ေတာင္မွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင္ကိုယ္တိုင္ အလုပ္ခြင္အတြင္း လာေရာက္ရသည္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ နည္လမ္းမ်ားရွိေနပါတယ္။ ဒီကေန႔တင္ျပေပးသြားမယ့္အခ်က္မ်ားကေတာ့ သင္မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ေနပါေစ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေစမယ့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


၁။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ထိုအရာမ်ားကိုရေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ 

မိမိတို႔ရဲ႕တစ္ကိုယ္ရည္ေအာင္ျမင္မႈအေနနဲ႔ ကုမၸဏီအတြင္း မိမိရဲ႕အေရးပါမႈကိုေတြ႕ျမင္ရျခင္းထက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္အားတက္ႂကြမႈကိုေပးစြမ္းႏိုင္မယ့္အရာ ရွိႏိုင္မယ္မထင္ပါဘူး။ အကယ္၍ မိမိတို႔ရဲ႕ ျမင္မႈကို သင့္ဘက္ကလိုလားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ကိုယ္သင္ စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ရည္မွန္းခ်က္အေသးစားမ်ားမွစတင္၍ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ တျဖည္းျဖည္းအာ႐ုံစိုက္၍ ႀကိဳးစားသြားလိုက္ပါ။ 

အလုပ္ခြင္အတြင္း တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနတယ္လို႔ ခံစားေနရျခင္း (သို႔) မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္မဆို လြဲေခ်ာ္ေနတယ္လို႔ ခံစားေနရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနခ်ိန္မ်ားမွာ သင့္အေနနဲ႔ မေက်မနပ္ျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးထားျခင္းမခံရဘူးဟူ၍ ခံစားလာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ သင့္ရဲ႕ boss မွ သင့္အတြက္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးလာတာကို ထိုင္ေစာင့္ေနမည့္အစား လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္တိုင္းအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားၿပီး အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားဟာ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ ပဓါနမထားပဲ ထိုအရာမ်ားကို ရရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္လိုက္ပါ။ 


၂။ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ 

ရံဖန္ရံခါဆိုသလိုပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ တစ္ဦးခ်င္းစီ သီးျခားအလုပ္လုပ္လိုတတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါဟာကုမၸဏီရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္အတြက္ေရာ သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ကိုပါ ေကာင္းမြန္မႈရွိလာေစႏိုင္မယ့္အခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိေနတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္မႈမရွိေသာသူမ်ားထက္ ၂.၅ ဆခန႔္ ပိုမို၍ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္မႈရွိတတ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း သင့္အေနနဲ႔ အဆိုးျမင္ဝါဒီသမားမ်ားကိုေတာ့ ေရွာင္ရွား၍ေပါင္းသင္းရပါမယ္။ သင္ဟာဘယ္ေလာက္ပဲအေကာင္းျမင္တတ္သူျဖစ္ေနပါေစ ထိုသို႔ေသာသူမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕စိတ္အေျခအေနေပၚ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ 

အကယ္၍သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိအခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕မ်ားဟာ အႏုတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေသာ အတင္းေျပာျခင္း၊ ၿငီးတြားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိလာပါက ထိုသူမ်ားႏွင့္တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ ခပ္ေဝးေဝးေနသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ ထိုသို႔ျပဳလုပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါကလည္း အဆိုးဖက္သို႔ဦးတည္ေနတဲ့ စကားဝိုင္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ အေကာင္းဖက္သို႔ ျပန္လည္လမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္က ထိုအဖြဲ႕အတြင္းက အႏုတ္သေဘာေဆာင္တဲ့လူတစ္ဦးျဖစ္မသြားေစဖို႔ကိုေတာ့ သတိႀကီးစြာထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၃။ မိမိကိုယ္ကို တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္ ႀကိဳးစားပါ။ 

မိမိကိုယ္ကိုတိုးတက္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူေပးျခင္းဟာ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈျမင့္တက္လာေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ပိုမိုခက္ခဲတဲ့အလုပ္မ်ားကို လက္ခံ၍လုပ္ကိုင္လာႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ရရွိလာေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားျဖစ္ေစ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို အၿမဲတမ္းသင္ယူေနျခင္းဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြႏိုးၾကားေနေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၄။ သင့္ကိုေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြေပးႏိုင္မယ့္ေနရာအား ေ႐ြးခ်ယ္ရွာေဖြပါ။ 

သင့္ရဲ႕အလုပ္ဆိုတာဟာ လစာေငြရဖို႔တစ္ခုတည္းထက္ကိုပိုပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္မႈရွိလာေစႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ေသာေနရာ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အရာမ်ားကိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာေနရာတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အျပင္ အျခားေသာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့အလုပ္ဟာ တိုးတက္မႈရွိမလာဘူးဟူ၍ ခံစားရပါက သင့္ရဲ႕ ဆဌမအာ႐ုံကိုယုံၾကည္၍ အျခားအလုပ္တစ္ခုကိုရဲရဲႀကီးရွာေဖြလိုက္ပါ။ 

သင့္အတြက္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမေပးႏိုင္တဲ့အလုပ္တစ္ခုမွ ထြက္ခြာျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အလုပ္မွာ အလုပ္လုပ္ရတာစိတ္မပါျဖစ္ေနၿပီး စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးက ထိုအလုပ္တစ္ခုကေနထြက္ခြာ၍ ေနာက္ထပ္အလုပ္အသစ္တစ္ခုကို ရွာေဖြလိုက္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Ideal Future Co., Ltd.

Ideal Future Co., Ltd.

..Web Design and Development, Digital Marketing, Merchandising.Ideal Technology was founded by a group of young innovators in 2006. The company has been a successful company for many years in the fiel...
Show the postings (4)
Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.

Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (8)
Trust Venture Partners Co., Ltd

Trust Venture Partners Co., Ltd

To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international compani...
Show the postings (46)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS