Jobs In Myanmar
Load...

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း-၂)

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Career-Improving-Performance-JobsinYangonသင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း-၂)
 
 
၆။ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈမပ်က္ပါေစနဲ႔ (အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ဖယ္ထုတ္ထားပါ) 
 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေႏွာင့္အယွက္မ်ား (သို႔) အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကိုပ်က္စီးေစသည့္အရာမ်ားဟာ ပုံစံမ်ိဳးစုံ နဲ႔ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔တစ္ေန႔တာအတြင္း ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေႏွာင့္ယွက္ခံရၿပီး ဘယ္သူ ေတြကသင့္ကိုလာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈအျပဳဆုံးလဲဆိုတာက အေရးမႀကီးပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက ဒီလိုလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းကအေႏွာင့္အယွက္မ်ားကိုဘယ္လိုေရွာင္ရွားႏိုင္မလဲဆိုတာနဲ႔ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္း ေဆာင္ရည္တိုးတက္ေအာင္ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲဆိုတာပါပဲ။ သင္မွတ္ထားဖို႔က လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းကအေႏွာင့္အယွက္မ်ားဟာ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သင့္ရဲ႕အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားအက်ိဳးမဲ့ကုန္ဆုံးေစကာ သင့္ရဲ႕အလုပ္အစီအစဥ္မ်ားကိုအေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစၿပီး လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။ 
 
Pro tips:
သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက အေႏွာင့္အယွက္မ်ားနဲ႔ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈပ်က္ေစတဲ့အရာမ်ားကိုေရွာင္ လႊဲလိုပါက သင့္ရဲ႕ဖုန္း (သို႔) email တို႔ကို မသုံးမိေစဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ Notification မ်ားကိုပိတ္ထားၿပီး ရွိေနတဲ့လုပ္စရာမ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္မႈရွိေစဖို႔ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ထားသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လိုအပ္ပါက ျငင္းဆန္တတ္ဖို႔ကိုလည္းေလ့လာသင္ယူထားပါ။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမယ့္ ဘယ္လိုအရာမ်ိဳးမဆို (သို႔) ဘယ္သူ႔ကိုမဆိုျငင္းႏိုင္သလို၊ ျငင္းလဲ ျငင္းဆို သင့္ပါတယ္။ ဒီကိစၥအျပင္ေအာက္ပါလြယ္ကူတဲ့အမူအက်င့္မ်ားဟာ သင့္ကိုအလုပ္လုပ္စဥ္မွာ အာ႐ုံစူး စိုက္မႈရွိေနေစဖို႔အတြက္ကူညီေပးႏိုင္မယ့္အရာမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
• အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း (smartphone မ်ား၊ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ႐ုံးတြင္းစကားစျမည္ေျပာဆို မႈမ်ားနဲ႔ အျခားေသာအရာမ်ား) ကိုမလုပ္မိပါေစနဲ႔။ 
• အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းတိုေတာင္းတဲ့အနားယူေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ - သင္ႏွစ္သက္တဲ့သီခ်င္းတစ္ ပုဒ္ကိုနားေထာင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခနေလာက္လမ္းေလွ်ာက္ေပးတာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္။ 
 
 
၇။ သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားနဲ႔ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း
 
အရာရာမွာ ၿပီးျပည့္စုံတယ္ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ တစ္ကယ္တမ္းတြင္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ အရာ တိုင္းမွာ perfect ျဖစ္ေနဖို႔မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ဒီအရာ မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳၿပီပိုမိုတိုးတက္မႈရွိလာေစရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ကအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ လူတိုင္းတြင္ သူ/သူမတို႔ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အားသာခ်က္မ်ား (သူတို႔အေနနဲ႔ ေတာ္တဲ့ေနရာမ်ား) လည္းရွိေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္အလုပ္ခြင္မွာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတိုးတက္မႈရွိေစရန္အတြက္ သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားကိုတန္ဖိုးထားၿပီး သင့္ ရဲ႕အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေလ်ာ့နည္းလာေစရန္အတြက္ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီျပဳလုပ္ေပးသြားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
Pro tips:
သင့္အေနနဲ႔ အလြန္ေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုကို သင့္ေတာ္တယ္ဆိုတဲ့အေနအထားလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္႐ုံနဲ႔ ေက်နပ္မေနပါနဲ႔။ သင့္ကိုယ္သင္ေဝဖန္ၿပီး သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေစမယ့္အရာမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈျပဳေပးရပါမယ္။ အကယ္၍သင္ဟာ တစ္စုံတစ္ရာကိုလုပ္ ေဆာင္ရာတြင္ အလြန္ေတာ္ပါက သင့္အေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ဘယ္အရာကိုမဆို အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ ေပးသင့္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရ မလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့အရာမ်ားပဲျဖစ္ပါ တယ္။ 
 
• သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ ပုံမွန္ျဖစ္ေနက်အရာမ်ားကိုရွာေဖြပါ
• အလုပ္လုပ္စဥ္အတြင္း သင့္အေနနဲ႔ဘယ္အရာကိုစိတ္ေက်နပ္မႈအရွိဆုံးလဲဆိုတာကိုဆုံးျဖတ္ပါ။ 
• မိမိရဲ႕အေကာင္းဆုံးအေျခအေနမ်ားကိုျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း Reflective Best Self (RBS) ေလ့က်င့္မႈ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး အျခားသူမ်ားရဲ႕ သင့္အေပၚထင္ျမင္ခ်က္ကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ပါ။ 
• သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ ေတြးေတာဖို႔နဲ႔ အေတြးအျမင္မ်ားကိုလိုအပ္တဲ့အေျခအေနမ်ားတြင္ ဘယ္လို တုန႔္ျပန္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာကိုမွတ္သားထားပါ။ 
 
 
၈။ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အရာမ်ားကိုသိပါ (သင့္ရဲ႕ limit ကိုသိပါ) 
 
မိမိတို႔အေနနဲ႔ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ေနရာမ်ားကို အစဥ္အၿမဲပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုအစဥ္အၿမဲရွာေဖြေနျခင္းဟာ အေရးႀကီးတဲ့အရာျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အတိုင္းအတာကိုသိရွိနားလည္ထားဖို႔ဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ကိုတစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သို႔) အီေလးဆြဲျခင္းမ်ားမျဖစ္ပါေစနဲ႔ တစ္ႀကိမ္တြင္အလုပ္တစ္ခုကို သာၿပီးဆုံးေအာင္လုပ္ၿပီး သင္လုပ္လိုက္တဲ့အလုပ္တိုင္းအေပၚတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းပါးေစရန္နဲ႔ အမွား နည္းၿပီး ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျခင္းနည္းပါးေအာင္ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ အရာရာတိုင္းကို သင့္ရဲ႕ ေခါင္းထဲတြင္ရွင္းလင္းစြာေတြးေတာႏိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာထင္ထားတာထက္ပိုၿပီးေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္နဲ႔ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
Pro tips:
သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အတိုင္းအတာကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ လြယ္ကူတဲ့အရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ ထိုအရာမ်ားထက္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္မႈမျပဳသေ႐ြ႕ ဒီအရာကို သင္ဘယ္ေတာ့မွ နားလည္ မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ႐ိုးရွင္းစြာေျပာရလွ်င္ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ခြင္အတြင္းလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းျခင္းနဲ႔ အလုပ္ခြင္အတြင္းစိတ္ဖိစီးေနျခင္းတို႔အၾကားမွာ စည္းသတ္မွတ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသို႔ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာလဲ? ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့အခ်က္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
• ျပႆနာမျဖစ္ေစပဲ ျငင္းဆိုတတ္ပါေစ။ 
• ကိစၥရပ္မ်ားဟာ လြန္စြာအဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အခါမ်ားတြင္ေနာက္ဆုတ္ပါ။ 
• အရမ္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြမႀကီးပါနဲ႔၊ လက္ေတြ႕ဆန္ပါ။ 
• သင့္အေနနဲ႔သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ အလုပ္တာဝန္ပမာဏကိုရွာေဖြၿပီး ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ေရွာင္ရွားပါ။ 
 
 
၉။ သင္စခဲ့တဲ့အရာမ်ားကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ပါေစ 
 
သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကိုထိခိုက္ေစတဲ့အရာတစ္ခုကေတာ့ ကိစၥရပ္ မ်ားကိုၿပီးဆုံးေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ တစ္စုံတစ္ရာကိုစတင္လုပ္ေဆာင္ ၿပီးေနာက္ မၾကာမွီတြင္ ထိုအရာကိုဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ပဲ စြန႔္လႊတ္လိုက္တာမ်ိဳး ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ လုပ္ဖူးတာကိုမွတ္မိပါသလဲ?  အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳးမၾကာခဏလုပ္မိေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ ကိစၥရပ္မ်ားကို တဝက္တပ်က္ထားခဲ့တတ္ျခင္းကို အက်င့္ႀကီးတစ္ခုမျဖစ္ပါ ေစနဲ႔။ အကယ္၍သင္ဟာ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္တစ္ခု (သို႔) လုပ္စရာကိစၥတစ္ခုခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္ လိုက္ၿပီဆိုရင္ အေကာင္းဆုံးေသာအရည္အေသြးနဲ႔ အဆုံးသတ္အထိေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။  
 
Pro tips:
သင့္ကိုယ္သင္ဆုခ်ရန္သတ္မွတ္ထားပါ။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိတဲ့အခါမွာ ေအာင္ပြဲခံတတ္ဖို႔နဲ႔ သင့္ကိုယ္ သင္ဆုခ်တတ္တဲ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုကိုေမြးျမဴထားပါ။ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္တစ္ခု (သို႔) လုပ္စရာကိစၥတစ္ခုခုကိုေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါက ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအား ျဖင့္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတိုးတက္ေစၿပီး သင့္အေနနဲ႔အလုပ္လုပ္ေနစဥ္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တဲ့ တစ္စုံတစ္ရာရွိေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၁၀။ မွန္ကန္တဲ့အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ာကိုအသုံးျပဳပါ။ 
 
သင့္အေနနဲ႔မွန္ကန္တဲ့အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳတဲ့အခါမွာ သင့္အဖြဲ႕ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ ရည္မ်ားဟာသိသိသာသာကိုတိုးတက္မႈရွိလာတာကိုေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္တေလာလုပ္ေဆာင္ ခဲ့တဲ့ သုေတသနျပဳမႈမ်ားနဲ႔ ေလ့လာမႈမ်ားအရ အဖြဲ႕အစည္း/ လုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ cloud ကိုအေျခခံ ထားတဲ့ tool ေတြနဲ႔ နည္းပညာမ်ားကို သူတို႔ထံမွရရွိႏိုင္တဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ ပိုမိုအသုံးခ်လာ ၾကတာကိုျပသေနပါတယ္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ IT နည္းပညာမ်ားဟာ ေခတ္ေပၚလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာက်က်အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေစဖို႔အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ္ဟုလည္း ခန႔္မွန္းထားၾကၿပီး အဖြဲ႕ အစည္း/ လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ၈၁% ဟာလည္း အထက္ပါေျပာၾကားခ်က္ကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ 
 
Pro tips:
သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ team ကို ေနာက္ဆုံးေပၚ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားနဲ႔ နည္းပညာမ်ားနဲ႔ အၿမဲတမ္း ေခတ္မွီေနေစရန္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ေဈးကြက္အတြင္းရွိေနတဲ့ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားထဲကမွ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ သင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့အရာကိုရွာေဖြအသုံးျပဳပါ။ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္လြယ္ကူေစမည့္၊ ရွင္းလင္းစြာဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မည့္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ ၿပီး သင့္ရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကိုအစဥ္အၿမဲျမင့္မားေစႏိုင္မည့္ Cloud အေပၚအေျခခံထားေသာ project management software မ်ားကိုရွာေဖြအသုံးျပဳလိုက္ပါ။ 
 
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Definity Group of Co.,Ltd

Definity Group of Co.,Ltd

PMJ Company Limited

PMJ Company Limited

Myanmar Promotional Services ( Event Management )

Myanmar Promotional Services ( Event Management )

To Promote business and enhance trades in academic ways ( Exhibitions and Trade Show ) for the country to develop and grow rapidly in many respective fields We are promoting the business and enha...
Show the postings (4)
Digital Laboratory Co., Ltd.

Digital Laboratory Co., Ltd.

..1. MOBILE APP DEVELOPMENT State of the art iOS and Android mobile app development and UI / UX design 2. WEB DEVELOPMENT Beautiful and responsive websites built with popular CMS and eCommerce plat...
Show the postings (2)
M9 Public Co., Ltd.

M9 Public Co., Ltd.

M9 Public Co., Ltd.’s 21st Century Vision is ‘’To be the best distributor for promoting customer living standards by offering high quality and modern products, together with great customer servi...
Show the postings (19)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS