Jobs In Myanmar
Load...

ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ေမးခြန္း ၁၅ခု

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Recruitment-Finance-Interview-HR-JobsinYangonထိပ္တန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ေမးခြန္း ၁၅ခု 

 

လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္စဥ္တြင္ ေမးျမန္းေလ့ရွိေသာ ကြဲျပား ျခားနားသည့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈေမးခြန္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားကို မည္သို႔နားလည္ သေဘာေပါက္ပါသလဲႏွင့္ ထိုအရာကသင့္အား ဘာေတြကိုေျပာျပေနပါသလဲ? ေနာက္ဆုံးဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း မ်ားအရ ကုမၸဏီရဲ႕ အဓိက အာ႐ုံစိုက္ရမယ့္ အခန္းက႑မ်ားဟာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ? ေရတိုဘ႑ာေရးရဲ႕ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါ၊ ကုမၸဏီဟာ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ လည္ပတ္ေငြအရင္း အႏွီးေခ်းေငြမ်ား ပိုမိုလိုအပ္လာႏိုင္လား ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိအတိုင္းအတာကို ျဖတ္ေတာက္မႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သလား? ကုမၸဏီ၏ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္းကို ရွင္းလင္းခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီး အဓိက ကုန္က်မႈျဖစ္ေပၚေန ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားဟာဘာေတြလဲ? အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

၁။ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားဆိုသည္မွာဘယ္လိုအရာလဲ ႏွင့္ ထိုအရာမ်ားက ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အေၾကာင္းကို ဘယ္လိုေျပာျပေနပါသလဲ?

၂။ ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္းကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါ။ 

၃။ ကုမၸဏီမွအသုံးျပဳေနေသာ ကာလတိုဘ႑ာေရး ၃မ်ိဳးအားရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါ။ 

၄။ လည္ပတ္ေငြအရင္းအႏွီးအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါ။ 

၅။ ကုမၸဏီမွ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုကိုဝယ္ယူမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရွင္းတမ္း ၃ခုအေပၚ ထိုကိစၥ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ကြၽႏ္ုပ္အားရွင္းလင္းေျပာဆိုပါ။ 

၆။ EPS ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္းႏွင့္ ထိုအရာအားမည္သို႔တြက္ခ်က္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသလဲ?

၇။ မတူကြဲျပားေသာ EPS အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။ 

၈။ Futures Contract ႏွင့္ Forwards Contract တို႔အၾကား ျခားနားခ်က္မွာ အဘယ္ နည္း?

၉။ မတူကြဲျပားေသာ Bond အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာအဘယ္နည္း?

၁၀။ Deferred Tax Liability ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္းႏွင့္ ထိုအရာအား အဘယ့္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း? 

၁၁။ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးတြင္ Financial Modeling ဆိုသည္မွာအဘယ္ နည္း?

၁၂။ Valuation တြင္အသုံးအမ်ားဆုံးေသာ multiples ေတြဟာ ဘာေတြလဲ? 

၁၃။ Stock Option မ်ားမွာအဘယ္နည္း? 

၁၄။ Stock Split ႏွင့္ Stock Dividend ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း? 

၁၅။ DCF method ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း? 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Synergy Plus Co., Ltd

Synergy Plus Co., Ltd

Vision - To be one the Leading Construction Companies Mission - To provide our High Quality Services First after SAFETY Values - Integrity, Discipline, Professionalism, Enthusiasm & Innovation .- ...
Show the postings (4)
Ve Ve Soft Drinks Factory

Ve Ve Soft Drinks Factory

..The Green Circle Co., Ltd,a food and beverage company was founded in 1997. Green Circle engages in manufacturing, marketing, Sale, and distribution. The company comprises beverages such as soft drin...
Show the postings (9)
Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and suppo...
Show the postings (75)
Facilitation Limited

Facilitation Limited

A challenging work space associated with learning opportunityConsulting services for company registration, secretarial services, investment permit and financial services...
Show the postings (3)
GIORDANO MYANMAR

GIORDANO MYANMAR

..Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)....
Show the postings (15)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS