Jobs In Myanmar
Load...

4 WARNING SIGNS SHOWING YOU NEED A NEW JOB

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Career-Signs-NewJob-JobsInYanognသင့္အေနနဲ႔ အလုပ္အသစ္တစ္ခုကို လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနတဲ့ အခ်က္ (၄) ခ်က္

 

ေန႔တိုင္းအလုပ္သို႔သြားေနရတာကို သင္မႏွစ္သက္ေတာ့ဘူးလို႔ ခံစားေနရပါသလား? အၿမဲတမ္း စိတ္ရႈပ္ေနရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိတ္တိုေဒါသထြက္စရာ ကိစၥမ်ားနဲ႔လည္း ေတြ႕ႀကဳံေနရပါသလား? အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ဖို႔ စဥ္းစားလွ်က္ရွိေနေပမယ့္ သင့္အေနနဲ႔ ထြက္သင့္လား/ ဆက္ေနသင့္လားဆိုတာကို ေဝခြဲမရျဖစ္ေနပါသလား? ဒါဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ လက္ရွိအလုပ္ကေနထြက္ၿပီး အလုပ္အသစ္တစ္ခုကိုရွာဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ 

ဘယ္အခ်ိန္မွာအလုပ္တစ္ခုကေန ထြက္ခြာသင့္သလဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ အနည္းငယ္ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အလုပ္ကထြက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာနဲ႔ သင့္ထံတြင္စဥ္းစားစရာမ်ား မ်ားစြာရွိလာမွာျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ဥပမာအားျဖင့္ - အကယ္၍ သင္ေနာက္ထပ္အလုပ္တစ္ခုျပန္မရခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? အလုပ္တစ္ခုမွထြက္ၿပီး ေနာက္အလုပ္တစ္ခုမရခင္ ၾကားကာလမွာ သင္ဘယ္လိုေတာင့္ခံထားႏိုင္မလဲ? အစရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြေပါ့ . . .

အလုပ္လုပ္ကိုင္ရတာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမရွိတဲ့ေနရာတစ္ခုတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းဟာ သင့္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသက္ေရာက္လာေစႏိုင္ၿပီး ေလ့လာမႈမ်ားအရ သင္မႏွစ္သက္တဲ့အလုပ္တစ္ခုတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕အေျခအေနေတြကို ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက . . . သင္ျပန္လည္ရရွိမယ့္အရာေတြနဲ႔ တန္ပါရဲ႕လား? 

ဒီအတြက္ ယေန႔ေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အလုပ္အသစ္တစ္ခုကို ဘယ္အခ်ိန္မွာစတင္ရွာေဖြသင့္ေနၿပီလဲဆိုတာကို ျပသေနတဲ့ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


အလုပ္ဟာ အခက္အခဲသိပ္မရွိပဲ ပ်င္းရိဖြယ္ေကာင္းေနျခင္း 
သင္လုပ္ေနရတဲ့အလုပ္ဟာ လြယ္ကူလြန္းတယ္လို႔ထင္ေနၿပီဆိုပါက သင့္အေနနဲ႔ထိုအလုပ္မွထြက္ခြာဖို႔အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ အလုပ္အေပၚစိတ္ေက်နပ္မႈရွိေနေစဖို႔အတြက္ မိမိထံတြင္ တစ္ကိုယ္ရည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ားျဖစ္ေစ အစရွိတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခုရွိေနဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္လွ်င္ ၅ ႀကိမ္ ေစာေစာထရၿပီး အလုပ္သို႔တ႐ြတ္ဆြဲၿပီးသြားေနရတယ္လို႔ ခံစားေနရရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ အျခားေသာအခြင့္အလမ္းသစ္ေတြကို ရွာေဖြသင့္ေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း တိုးတက္မႈရွိမလာတဲ့ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စြန႔္ခြာဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ 


သင့္အတြက္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိမလာျခင္း 
အလုပ္တစ္ခုကို မိမိဖက္က ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ မိမိကိုယ္ကို ဂုဏ္ယူျခင္းအျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ အျခားသူမ်ားမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ ဆုခ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုလားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္ရတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကေန ျပန္လည္ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အားစိုက္ထုတ္ရတာနဲ႔ ညီမွ်မႈမရွိဘူးဟု ယူဆမိပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကြၽမ္းက်င္တဲ့အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔ ပိုမိုထိုက္တန္တဲ့ကုမၸဏီသို႔ ရွာေဖြ၍ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုၾကမည္မွာ ပုံမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ ဒီအပိုဒ္မွာေျပာၾကားခဲ့တဲ့အတိုင္းျဖစ္ေနၿပီး သင့္ရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာအသုံးခ်၍မရႏိုင္တဲ့ ရာထူးတစ္ခုတြင္ ရပ္တန႔္ေနခဲ့ပါက ဒီအခ်ိန္ဟာ အျခားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားဖို႔သင့္တဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


သင့္ကုမၸဏီမွ သင့္အေပၚတြင္ invest မလုပ္ျခင္း
 ေကာင္းမြန္မႈမရွိတဲ့ Workplace Culture တစ္ခုဟာ သင့္ကို စိတ္ပင္ပန္းလာေစႏိုင္ပါတယ္။ သင့္မန္ေနဂ်ာက သင့္အေပၚပညာျပေနျခင္း၊ သင့္ကုမၸဏီကလည္း သင္နဲ႔ထိေတြ႕မႈမရွိျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာလည္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အဆက္အသြယ္မလုပ္ပဲ သီးျခားသာ အလုပ္လုပ္ေနၾကျခင္းတို႔ျဖစ္ေနပါက ထိုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးတြင္ သင္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေန၍ေရာ ဘာမ်ားထူးလာမွာလဲ? 

အလုပ္ရွင္ေကာင္းမ်ားဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔ professional ဆန္စြာတိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ရင္ေတာင္မွ အနည္းဆုံးေတာ့ သင္ကိုယ္တိုင္ မိမိရဲ႕တိုးတက္မႈအတြက္ ႀကိဳးစားေနျခင္းကို အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳေပးသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ ဒီအလုပ္မွာဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းက ေရွ႕ေလွ်ာက္ပို၍ ထူးျခားေကာင္းမြန္လာႏိုင္ဖြယ္မရွိဘူးဟု သိရွိေနပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ Company Culture နဲ႔ Professional Development ကိုအားေပးတဲ့ အလုပ္ရွင္မ်ိဳးရွိေနတဲ့ကုမၸဏီကို ရွာေဖြ၍ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သင့္ေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အလုပ္လုပ္ရတာကို မေပ်ာ္႐ႊင္ေတာ့ျခင္း 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရတာဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် မေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ပဲျဖစ္ေနရင္ေတာင္မွ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ထိုအလုပ္တြင္ အၾကာႀကီးဆက္လက္၍လုပ္ကိုင္ေနႏိုင္ၾကတာဟာ အံ့ဩစရာေကာင္းလွပါတယ္။ သင့္ထံတြင္ ေပးေဆာင္စရာ Bill မ်ား၊ မိသားစုတာဝန္မ်ား မ်ားစြာရွိေနတဲ့အခါမွာ ဒီလိုပဲဆိုတာကိုနားလည္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဒီတိုးတက္မႈမရွိတဲ့ “တက္လမ္းပိတ္ေနတဲ့” ရာထူးတစ္ခုကို လႊတ္ခ်လိုက္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကိုရွာေဖြျခင္းက ေပ်ာ္႐ႊင္မႈနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြကို ရရွိေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ “လူ႔ေလာကသို႔ သင္ေရာက္လာျခင္းဟာ အဆိုးေတြနဲ႔ခ်ည္း ေတြ႕ႀကဳံေနရဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။” 


ဒီေဆာင္းပါးေလးကိုဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ သင့္အေနနဲ႔ ဒီလိုကပ္ေရာဂါျပန႔္ပြားေနဆဲကာလနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနေတြၾကားမွာ ငါဘယ္လိုအလုပ္ေလွ်ာက္ရပါ့မလဲလို႔ ေတြးေနရင္ေတာ့ ဒီအတြက္မပူပါနဲ႔။ www.jobsinyangon.com မွာ ကုမၸဏီမ်ားစြာမွ အလုပ္ေၾကာ္ျငာေပါင္းမ်ားစြာကို တင္ထားတဲ့အတြက္ သင္နဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့အလုပ္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး ရွာေဖြေလွ်ာက္ထား၍ ရေနပါၿပီ။ 


ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Co.,Ltd

Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Co.,Ltd

SOE MYINT & SONS Stainless Steel Trading Co., Ltd.

SOE MYINT & SONS Stainless Steel Trading Co., Ltd.

Ideal Future Co., Ltd.

Ideal Future Co., Ltd.

..Web Design and Development, Digital Marketing, Merchandising.Ideal Technology was founded by a group of young innovators in 2006. The company has been a successful company for many years in the fiel...
Show the postings (4)
Tharaphu Soe Myint Company Limited

Tharaphu Soe Myint Company Limited

Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.The aim of the ...
Show the postings (5)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS