Jobs In Myanmar
Load...

Ways to Handle Workday Stress

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Workday-Stress-Ways-JobsInYangonအလုပ္လုပ္ရတဲ့ေန႔မ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

 

စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ မည္သို႔ေသာအလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ေနရသည္ျဖစ္ေစ အလုပ္လုပ္ရေသာေန႔မ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ Deadline အတြင္း အခ်ိန္မွီေဆာင္႐ြက္ရမည့္အရာမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ားနဲ႔ အျခားေသာအေျခအေနမ်ားဟာ စုေဝးလာႏိုင္ၿပီး တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား က်ဆင္းမလာေစရန္အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို ေခတၱမွ်ေနာက္ဆုတ္၍ မိမိကိုယ္ကိုဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔ကိုလည္းလိုအပ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေန႔စဥ္ေတြ႕ႀကဳံရေလ့ရွိတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ - 

 

၁။ က်န္းမာၿပီး မွ်တတဲ့ အစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ပါ။ 

အာဟာရရွိတဲ့ အစားအေသာက္မ်ားကို စားသုံးျခင္းဟာ စာဖတ္သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အပါအဝင္ အျခားေသာအေျခအေနမ်ားစြာကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။  က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫႊတ္တဲ့ အစားအေသာက္မ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ vitamin မ်ားႏွင့္ သတၱဳဓါတ္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္သလို စိတ္က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫႊတ္ေသာအစားအေသာက္မ်ားျဖစ္တဲ့ - 

- ဟင္း႐ြက္စိမ္းမ်ား 
- က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫႊတ္ေသာ အဆီမ်ား
- အခ်ဥ္ေဖာက္ထားေသာအစားအေသာက္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္ႏွင့္ ဟင္း႐ြက္ခ်ဥ္မ်ား
- ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အေစ့အဆန္မ်ား 
- ဘယ္ရီသီးမ်ားကို စားသုံးေပးသင့္ပါတယ္။ 

 

၂။ အနားယူပါ။ 

ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေသာျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ေတြ႕ႀကဳံရပါက မိနစ္အနည္းငယ္ခန႔္ျဖစ္ျဖစ္ အနည္းငယ္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ အဆိုပါျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာ မတူညီတဲ့ရႈေထာင့္မွအျမင္မ်ားကိုရရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာမွ ေခတၱထြက္ခြာ၍ ရႏိုင္ပါက ထြက္ခြာ၍ အနည္းငယ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း (သို႔) အေညာင္းဆန႔္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

ထိုသို႔အနားယူေပးျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္အတြင္း သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ခ်ိန္အၿပီးတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအနားယူဖို႔လိုအပ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္အတြင္း ေခတၱမွ်အနားယူေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕အားအင္မ်ားကို ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေစမွာျဖစ္ၿပီး စိတ္အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ခြင္သို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရာတြင္ လန္းဆန္းတက္ႂကြမႈရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၃။ ခရီးထြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရက္သတ္မွတ္ထားပါ။ 

ေန႔စဥ္လုပ္ကိုင္ေနက်ပုံစံခြက္ထဲတြင္ ပိတ္မိလာတဲ့အခါမွာ စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနေသာ္လည္း အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတာမဟုတ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္စရာကိစၥမ်ားကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ခရီးထြက္ရန္အတြက္စီစဥ္ရာတြင္ အလုပ္ဖြင့္ရက္မ်ား၊ အလုပ္ရႈပ္ေနေသာေန႔မ်ား ျဖစ္မေနေစဖို႔ကိုေတာ့ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးပါ။ ႐ုံးပိတ္ရက္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္၍ မိမိတို႔ရဲ႕ vacation ကိုစီစဥ္ပါ။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ vacation ယူျခင္းဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈျဖစ္စဥ္ကို ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္အေထာက္အကူေပးႏိုင္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစျခင္းတို႔အျပင္ အျခားေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ရရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။ 

အကယ္၍ စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ ခရီးထြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔ခြင့္ေတာင္းရမွန္းမသိျဖစ္ေနပါက သင့္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္အား ႐ုံးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း အလုပ္ပါးသည့္အခ်ိန္ကိုေ႐ြး၍ ခြင့္ေတာင္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္အရမ္းရႈပ္ေနသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ထိုအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုခြင့္ေတာင္းျခင္းမျပဳလုပ္မိပါေစနဲ႔။ အလုပ္မ်ားသည့္ ရာသီအတြင္းတြင္မွ ခရီးထြက္ရန္အတြက္ ခြင့္ေတာင္းမိျခင္းအားေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ ေစာႏိုင္သမွ်ေစာ၍ ႀကိဳတင္ခြင့္ေတာင္းထားပါ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုလည္း ခရီးမထြက္မွီ လုပ္ကိုင္စရာရွိေသာ ကိစၥမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးထားလိုက္ပါ။ ခရီးမထြက္မွီတြင္ အရာအားလုံးကို အေသးစိတ္စီစဥ္ေပးထားခဲ့ႏိုင္ပါက သင့္ရဲ႕အလုပ္ရွင္ဘက္ကလည္း သင့္ရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းဆိုမွာမဟုတ္ပါဘူး။  

 

၄။ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။ 

စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခက္အခဲမ်ားကို အျခားေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားလည္း ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ဖူးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္ရတဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးနဲ႔ စကားစျမည္ေျပာဆိုေပးပါ။ သင့္အေနနဲ႔ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံလို၍ပဲျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားကို သင့္ရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံအား ေျပာျပလိုသည္ျဖစ္ေစ သင္ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲမ်ားကို ယခင္ကေတြ႕ႀကဳံဖူးခဲ့ေသာသူတစ္ဦးနဲ႔ အသိအကြၽမ္းျဖစ္ေနျခင္းအားျဖင့္ သင္အခက္အခဲျဖစ္လာတဲ့အခါမ်ားတြင္ ထိုသူ႔ထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ရယူႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၅။ ဝါသနာပါရာတစ္ခုခုကို ေလ့လာပါ။ 

အလုပ္တာဝန္မ်ားျဖင့္ပိလာတဲ့အခါမ်ားတြင္ မိမိရဲ႕အားလပ္ခ်ိန္မ်ား၌ ဝါသနာပါရာတစ္ခုခုကို ေလ့လာလိုက္စားေပးျခင္းအားျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ အလုပ္ရႈပ္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္အဖို႔ အနားယူဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ေကာင္းထင္ေနႏိုင္ေပမယ့္ ဝါသနာတစ္ခုခုကို ေလ့လာလိုက္စားေပးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာႏိုင္တဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္းရွိေနပါတယ္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးေသာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကိုထုတ္သုံး၍ အလုပ္အေပၚတြင္ အျပည့္အဝ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္ႏွစ္သက္တဲ့ ဝါသနာဟာ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ စုေပါင္း၍ျပဳလုပ္ရေသာ ဝါသနာတစ္ခုျဖစ္ေနပါက မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားတိုးပြားလာမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ professional ဘဝကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သလို ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးတြင္ကြၽမ္းက်င္လာမွာျဖစ္ၿပီး အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္တတ္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မွာၾကားလိုတာကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့အရာမ်ားကို အၿမဲတမ္းေရွာင္လႊဲ၍ေတာ့ ရႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာေရာ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပမွာပါ မိမိကိုယ္ကိုဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၍ေတာ့ ရႏိုင္ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ခက္ခဲေနတဲ့အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာေနေစရန္ ဂ႐ုစိုက္၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ www.jobsinyangon.com ကေန ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (1)
MYANMAR PARA LIGHT LED & LIGHTING ACCESSORY CO.,LTD

MYANMAR PARA LIGHT LED & LIGHTING ACCESSORY CO.,LTD

Translator -Female -Chinese language (4 Skills) -Graduate UniversityMYANMAR YANG DING is Taiwanese LED manufacturing below at PARA LIGHT Group Our HQ at Taipei, Taiwan. The Myanmar factory i...
Show the postings (4)
Power Light Co.,Ltd

Power Light Co.,Ltd

...Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the l...
Show the postings (15)
Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Myanmar is exceptional among developing countries in that it appears poised to completely leapfrog feature phones and go straight to smartphones. Android smartphones in distribution in Myanmar already...
Show the postings (20)
Ayer Shwe Wah Co.,Ltd. [H.O]

Ayer Shwe Wah Co.,Ltd. [H.O]

Ayer Shwe Wah is a group of companies doing a variety of businesses and managing each unit underneath the breath of a strategic sustainability.Ayer Shwe Wah is one of the largest conglomerates in Myan...
Show the postings (26)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS