Jobs In Myanmar
Load...

What Employees and Employers Really Value at Work

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Employer-Employee-Values-Workplace-JobsInYangonဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တန္ဖိုးထားၾကသင့္ေသာအရာမ်ား

 

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းနိမ့္ပါးေနၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြေပါမ်ားေနတဲ့ယေန႔ေခတ္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားဟာ အရင္ကထက္ ပိုမို၍ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားလွ်က္ရွိေနၾကပါတယ္။ မၾကာေသးမွီက Bureau of Labor Statistics (BLS) မွ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS)  တစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၃.၅ သန္းခန႔္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္မ်ားမွ လစဥ္ႏႈတ္ထြက္ေလ့ရွိေနၾကတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအသစ္တစ္္ဦးကို ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ရာအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစြမ္းအားနဲ႔ေငြေၾကးကုန္က်မႈပိုင္းဆိုင္ရာပိုင္းတြင္ မည္မွ်ကုန္က်မႈေတြ ရွိလာႏိုင္သလဲဆိုတာကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္ပါက ဒီအရာဟာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ၊ သတိထားရမယ့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေလ့က်င့္ေပးဖို႔ရာအတြက္ အေသးစားလုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ $1200 ခန႔္ ကုန္က်ႏိုင္ၿပီး ထိုသူအေနနဲ႔ ျပည့္ဝတဲ့လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ရရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ၈ပတ္မွ ၂၆ပတ္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ထားလို သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးထိုသို႔ျဖစ္လာေစဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ သူတို႔ကို တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ (Engagement) ရွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ပါပဲ။ Engagement  ရွိျခင္းဟာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ အေျခခံက်ၿပီး အေရးပါတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့အလုပ္ခြင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဟာ ႀကီးပြားတိုးတက္ မႈမ်ားကိုရရွိေစမွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလူမႈပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနနဲ႔ (အခ်ိန္အား၊ လူအား) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တူညီတဲ့ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကားဆက္ဆံေရးနဲ႔ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္မႈမ်ားဟာ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့အရာမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ အလုပ္ရွင္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္ကေန ဘာေတြကိုလိုခ်င္သလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အၿမဲတမ္းကိုက္ညီမႈရွိေနမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ 

 

ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘယ္လိုၿခဳံငုံၾကည့္ရႈၿပီး သူတို႔ထံတြင္ရွိေနတဲ့ ထိပ္တန္းအရည္ အခ်င္းရွိသူမ်ားကို သူတို႔ကုမၸဏီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈေတြ အစဥ္အၿမဲရွိေနေစရန္ ဘယ္လို ျပဳလုပ္ရပါမလဲ? 

ပထမဦးစြာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ employee value proposition (EVP) ကို သတ္မွတ္ၿပီး ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈ ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ EVP ဆိုသည္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအၾကား organization တစ္ခုကို ထင္ေပၚေစမည့္အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ - စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းတဲ့ candidate တစ္ဦးဟာ organization ၂ ခုထံမွ အလုပ္ offer ၂ ခုကို တၿပိဳင္နက္ရရွိခဲ့ပါက၊ အျခားဘက္ကေပးအပ္လာတဲ့ offer ထက္ သင့္ရဲ႕ အလုပ္ offer ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေစဖို႔ သူ႔ကို ဘယ္အရာကတြန္းအားေပးေစႏိုင္ပါသလဲ? သင့္ organization ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ တန္ဖိုးမ်ားဟာ သူနဲ႔ဆက္စပ္မႈရွိေနလို႔လား? လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ မ်ားကို သင္က အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဆုေၾကးေငြမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေပးတတ္လို႔လား? သူတို႔ကိုအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး သူတို႔ရဲ႕ career တြင္ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးတတ္လို႔လား? ဒါမွမဟုတ္ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္ေပးေနတဲ့ လစာေငြ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ (သို႔) အျခားေသာ creative perk ေတြကိုႏွစ္သက္မႈရွိလို႔လဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူတိုင္းဟာ မတူတဲ့အရာမ်ားကို တန္ဖိုးထား (အေလးထား) ၾကမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ EVP ကို ပိုမိုေတာင့္တင္းမႈရွိေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားပါဝင္တတ္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ေကာင္းမြန္တဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔၊ သူတို႔ေတြ တည္ၿမဲေနေစဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကိုေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္တဲ့ သူမ်ားနဲ႔ team မ်ားကို ထင္ရွားလာေစရန္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ လူအသစ္မ်ားကိုလဲ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာ ဘယ္ လိုမ်ိဳးလဲဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

Value system တစ္ခုအေပၚအေျခခံ၍ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆုေၾကးေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိရန္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာကို ေျပာၾကားရင္း ကုမၸဏီရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကို အစဥ္အၿမဲဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္အားျဖည့္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္တေလာလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ HR professional မ်ားရဲ႕ ၉၀% က သင့္ေတာ္လုံေလာက္ေသာ employee reward recognition program ဟာ ဝန္ထမ္းအလုပ္မွထြက္ခြာႏႈန္းမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး လုပ္ငန္းရလာဒ္မ်ားကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို လက္ခံထားၾကတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ value proposition ကို သတ္မွတ္၊ ဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ထားတဲ့ စနစ္တစ္ခုကို စတင္ေရးဆြဲၿပီးၿပီဆိုပါက ခက္ခဲမႈရွိႏိုင္တဲ့အရာဟာ ဒီစနစ္မ်ားကို ေနရာတက်ရွိေနေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အလမ္းမ်ားကေနတဆင့္ အေကာင္းဆုံးအရာမ်ားကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ျပဳလုပ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ကုမၸဏီနဲ႔ တသားတည္းျဖစ္ေနေစဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ reward and recognition strategy မ်ားကိုၾကည့္ရႈၿပီး ဘယ္အရာက သူတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္မလဲဆိုတာ ကို ရွာေဖြဆုံးျဖတ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ အဆိုပါနည္းစနစ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ဆက္လက္၍ႀကံ့ခိုင္မႈ ရွိေစရန္ သင့္ေတာ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ အားျဖည့္ေပးရပါမယ္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး digital နည္းအား ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ေျပာဆိုႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားနဲ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးဖို႔ပါပဲ။ ဒီအရာတြင္ video conference call မ်ား ပိုမို၍ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမည့္ tool မ်ား၊ instant message မ်ား (သို႔) လုပ္ငန္းအတြင္းရွိလူမ်ား အေန နဲ႔ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားကာ တင္ႏိုင္မည့္ blog မ်ား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္မ်ား အေနနဲ႔ peer-to-peer recognition (တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း) ကိုေဖာ္ေဆာင္ကာ ဆုေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ social recognition wall တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လက္ေတြ႕ ဘဝ အတြင္းက ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလဲ ေဖာ္ျပထားေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ားရွိေနတာကို ေတြ႕ရွိေနရတဲ့အတြက္ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ေနသူဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔လဲ လုံၿခဳံမႈရွိၿပီး သူတို႔ကိုတန္ဖိုးထားမႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရေစႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ecard မ်ားနဲ႔ ဆုမ်ားတြင္ react မ်ားနဲ႔ comment မ်ားေပးေစၿပီး interaction မ်ားကိုလဲ အားေပးေထာက္ခံမႈျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သင့္ရဲ႕ HR platform မ်ားကတဆင့္ သင့္ရဲ႕ brand ကို ျပသၿပီး ခိုင္မာမႈရွိေစရန္အတြက္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔အသုံးခ်ကာ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမို၍ engage ျဖစ္ေစၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္းမြန္တဲ့အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းလိုက္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ tool မ်ားအားလုံးကို ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးဝင္ေရာက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေစမယ့္ one-stop-shop တစ္ုခုကိုလဲျပဳလုပ္ေပးၿပီး သင့္လုပ္ငန္းဟာ အလုပ္လုပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစရန္အတြက္ voluntary benefit မ်ား၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံပုံမ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား၊ နဲ႔ အျခားေသာအရာမ်ားကို ျပသထားလိုက္ပါ။ 

အဆုံးသတ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ အဆင္ေျပတဲ့အရာမ်ားဟာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ေတာ့ အဆင္ေျပခ်င္မွ ေျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ တန္ဖိုးထားတဲ့အရာမ်ားက ဘာေတြလဲဆို တာကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္လိုအပ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔ကို စိတ္ပါဝင္စားတက္ႂကြစြာရွိေန ေစဖို႔အတြက္နဲ႔ သင့္ကုမၸဏီရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ တသားတည္းက်ေနဖို႔ စနစ္တစ္ခုကိုေရးဆြဲရျခင္းမွာလည္း ပို၍ေတာင္ အခ်ိန္လိုအပ္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔စိတ္အားတက္ႂကြမႈရွိၿပီးပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ ရွိေစမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို အလုပ္လုပ္ရန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားလာေစမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)
Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Myanmar is exceptional among developing countries in that it appears poised to completely leapfrog feature phones and go straight to smartphones. Android smartphones in distribution in Myanmar already...
Show the postings (20)
La Pyae Wun Co.,Ltd

La Pyae Wun Co.,Ltd

Our company vision is to develop our work efforts in real estate managements and construction. In which we solely believe that the key to success is having a goal and effectively working everyday to r...
Show the postings (11)
Standard Of Future Co., Ltd.

Standard Of Future Co., Ltd.

..Our company is canning company from myanmar. Company name is standard of future co.,ltd. Our Company is the one founded with skilled employees and has been producing and distributing foodstuff wit...
Show the postings (1)
Fourteen Star Network Co., Ltd.

Fourteen Star Network Co., Ltd.

“To Be The Best Service Leader for Medical Devices” .Fourteen Star Network Company (FSN) has founded in 2004 in Myanmar. FSN distributes medical devices and equipment. FSN has mostly provided ima...
Show the postings (22)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS