Jobs In Myanmar
Load...

အလုပ္ခန္႕မယ့္သူေတြက သင့္ရဲ႕အေၾကာင္းကုိ အင္တာနက္မွာ ဘယ္လုိရွာသလဲ

by Admin


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: HR managers boss job search interview work in Myanmar social media LinkedInကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြဟာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားေတာ့မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အခ်က္အလက္စီဗီြေဖာင္ကုိေတာ့ အနည္းဆုံး အဖဲြ႕အစည္းထံေပးပုိ႕ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ေခတ္တုန္းကဆုိရင္ေတာ့ စာတုိက္ကတဆင့္ ေပးပုိ႕ျပီး စာရြက္ေလွ်ာက္လႊာပုိ႕တာမ်ိဳးျပဳလုပ္ေလ့ရွိမွာျဖစ္ျပီးေတာ့၊ အခုေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အင္တာနက္အီးေမးလ္မွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားတာမ်ိဳးေတြရွိလာသလုိ၊ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးဝတ္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွတဆင့္လည္း အလုပ္အကုိင္မ်ားေလွ်ာက္ထားလာၾကတာကုိ ေတြ႕ရမွာပါ။ အင္တာနက္ရဲ႕ အသုံးဝင္မႈအလွ်င္အျမန္တုိးတက္လာတာနဲ႕အညီ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အလုပ္အကုိင္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ပုံစံေတြဟာလည္း တဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာတာပါ။ အင္တာနက္ေခတ္ျဖစ္လာတာနဲ႕အညီ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း အင္တာနက္ေပၚမွာ ရွိေနျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဖ့ဘုတ္၊ အီးေမးလ္၊ LinkedIn၊ အစရွိတာေတြကစလုိ႕ မ်ားစြာေသာ လူမႈေရးကြန္ရက္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ စုေဆာင္းထားျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ (သင္ဟာတကယ္လုိ႕ အခုမွ ဘဲြ႕ရရွိထားျပီး အလုပ္ရွာေဖြေနတယ္ဆုိရင္ အဆုိပါေဆာင္းပါးအတြင္းမွာ သင့္အေနနဲ႕ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းမွာ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်ိဳ႕ကုိ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ )

ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕ အလုပ္တစ္ခုကုိ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ျပီဆုိရင္ အလုပ္ရွင္အေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေၾကာင္းကုိ စီဗီြေဖာင္ထဲမွာ ေရးထားတာထက္ပုိသိလုိလွ်င္ သိႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကလည္း လြယ္ကူလာျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ စီဗီြေဖာင္မွာ အလုပ္ရွင္ေတြ စိတ္ဝင္စားေစမယ့္ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကုိ ဘယ္လုိထည့္သြင္းမလဲဆုိတာ အဆုိပါေဆာင္းပါးမွာ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္)

 အင္တာနက္ေပၚမွာ ရွာလိုက္တာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားစြာဟာလည္း ေပၚလာမွာ မျငင္းသာပါဘူး။ ဒါဆုိကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕ အင္တာနက္ကုိ အသုံးျပဳရင္းနဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ေတြေပၚမွာ ဘယ္လုိအက်ိဳးရွိတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျဖည့္သြင္းမလဲ၊ အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႕ ဘယ္လုိကြန္ရက္ေတြကေန ဘယ္လုိအခ်က္အလက္မ်ိဳးေတြကုိ အဓိကထားၾကည့္တတ္ၾကသလဲဆုိတာ ဆက္ဖတ္ၾကည့္လုိက္ရေအာင္။      

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ အလုပ္အကုိင္ခန္႕ထားမႈျပဳလုပ္တဲ့ မန္ေနဂ်ာမ်ားစြာနဲ႕ စကားေျပာဖူးပါတယ္။ သူတုိ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာဆုိေလ့ရွိတာကေတာ့ သူတုိ႕အေနနဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ကုိ အေသးစိတ္စုံစမ္းေလ့ရွိတာပါပဲ။ အဲ့လုိစုံစမ္းရာမွာလည္း အင္တာနက္ေပၚကေန ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ရင္း အကဲခတ္တာဟာလည္း ေနာက္ပုိင္းမွာ အသုံးမ်ားလာတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။

ပထမဆုံး သူတုိ႕အေနနဲ႕ Google ကုိ အသုံးျပဳျပီး ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ကာ အကဲခတ္ေလ့ရွိပါတယ္တဲ့။ အားလုံးသိျပီးတဲ့အတုိင္းပဲ ရွာေဖြမႈအပုိင္းမွာ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္တဲ့ Google ဟာ ရွာေဖြလုိက္တဲ့ Keyword တုိင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးရလဒ္ေတြျပသေပးႏုိင္တာနဲ႕အညီ အလုပ္ခန္႕ထားတဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြဟာလည္း Google ကုိ အသုံးျပဳတာကေတာ့ အံ့ၾသစရာမရွိလွပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္- သင္ဟာ ကြန္ပ်ဴတာသမားတစ္ေယာက္ဆုိပါစုိ႕။ သင့္အေၾကာင္းကို သိရွိလုိတဲ့ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ဟာ သင့္နာမည္ကုိ Google မွာ ရုိက္ထည့္လုိက္တာနဲ႕ သင္နဲ႕ပါတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သူ႕အေနနဲ႕ သိရွိရမွာပါ။ သင့္အေနနဲ႕ ဘယ္လုိ community ေတြမွာ ဘယ္လုိ contribute လုပ္ထားဖူးလဲ၊ ဘယ္လုိ ပေရာဂ်က္ေတြကုိ လုပ္ထားဖူးလဲ အစရွိတဲ့ public အခ်က္အလက္ေတြအားလုံးကုိ သူ႕အေနနဲ႕ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ဟာ stackoverflow လုိ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ိဳးမွာ contribute အေကာင္းဆုံးျပဳလုပ္ထားတယ္ဆုိပါစုိ႕။ အဲ့ဒီအခ်က္ကုိ ေတြ႕ရွိသြားမယ့္ မန္ေနဂ်ာဟာ သင့္ကုိ အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖစ္ေပၚသြားမွာကေတာ့ ျငင္းစရာမရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ stackoverflow လုိပဲ မ်ားစြာေသာ community website မ်ားစြာရွိတာနဲ႕အညီ သင့္ရဲ႕ အေၾကာင္းဟာလည္း ေပၚလြင္ေစႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိ သင့္အေနနဲ႕ သင့္ရဲ႕နာမည္ကုိ Google မွာ ရုိက္ထည့္ျပီး ဘာေတြေပၚလာမလည္း၊ ဘာေတြမ်ားသင့္အေနနဲ႕ အလုပ္ခန္႕ထားမယ့္သူ သေဘာက်သြားေစမယ့္ အခ်က္မ်ိဳးေတြကုိ  Google က ျပေပးႏုိင္ေနျပီလည္းဆုိတာကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ မရွိေသးရင္ အနည္းဆုံးေတာ့ ရွိလာေအာင္ ၾကိဳးစားေပးပါ။ အဲ့ဒီအခ်က္ဟာလည္း အလုပ္တစ္ခုရရွိရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေစတဲ့အရာျဖစ္လုိ႕ပါပဲ။

ေနာက္ထပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရွာေဖြျခင္းျပဳလုပ္ေလ့ရွိတာကေတာ့ အလုပ္အကုိင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆုိင္ရာ ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ LinkedIn မွာပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ၊ သင့္ရဲ႕ အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာေတြ၊ သင့္ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳဆုိင္ရာေတြ၊ သင့္ကုိ ဘယ္သူေတြက recommend ေပးထားတယ္၊ ဘယ္သူေတြက ေထာက္ခံထားတယ္၊ ဘယ္အပုိင္းေတြမွာ ထူးခၽြန္တယ္၊ ဘယ္အပုိင္းေတြမွာ ေတာ္ေၾကာင္းကုိ ဘယ္သူေတြက ေထာက္ခံထားတယ္၊ အစရွိတာမ်ားစြာကုိ LinkedIn မွာ သိရွိႏုိင္တာနဲ႕အညီ အလုပ္ရွင္ေတြဟာလည္း အဲ့ဒီ လူမႈကြန္ရက္မွတဆင့္ သင့္အေၾကာင္းကုိ ရွာေဖြျခင္းမ်ားစြာျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ အဖဲြ႕အစည္းနဲ႕ ကုိက္ညီျခင္းရွိမရွိ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူတုိ႕ လုိအပ္လစ္လပ္ေနတဲ့ ေနရာရာထူးနဲ႕ သင့္ရဲ႕ တတ္ေျမာက္ထားတာေတြဟာ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိကုိ အဓိက အကဲခတ္ေလ့ရွိတဲ့ ေနရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ (သင့္အေနနဲ႕ LinkedIn ေပၚမွာ အေကာင္းဆုံး profile တစ္ခု ဘယ္လုိတည္ေဆာက္မလဲဆုိတဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိလည္း ဒီေဆာင္းပါးအတြင္းမွာ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။)

ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ရွာေဖြေလ့ရွိတဲ့ေနရာကေတာ့ လူသုံးမ်ားတဲ့ လူမႈကြန္ရက္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေတြျဖစ္ႏုိင္မလဲ။ အမ်ားၾကီးပါ။ Facebook, Instagram, Pinterest အစရွိတာေတြဟာ သင့္ရဲ႕အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေနတဲ့ အရာေတြပါပဲ။ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လားလုိ႕ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ထုတ္မိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ အဲ့ဒီလူမႈကြန္ရက္ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ အေၾကာင္း၊ သင့္ရဲ႕ အမူအက်င့္၊ သင္အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာလုပ္ေလ့ရွိတာေတြ၊ သင့္ဘယ္လုိေျပာဆုိဆက္ဆံတတ္လည္း၊ သင့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆ၊ သင့္ရဲ႕လူေတြနဲ႕ဆက္ဆံေရးဘယ္လုိရွိလည္း အစရွိတာေတြ မ်ားစြာမ်ားစြာကုိ အကဲခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲ့လုိ လူမႈကြန္ရက္ေတြကုိ အသုံးျပဳရာမွာလည္း သင့္အေနနဲ႕ လက္လြတ္စပယ္အသုံးျပဳတာမ်ိဳးထက္၊ စနစ္တက်နဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အလုပ္ဆုိင္ရာကုိလည္း ထိခုိက္မႈမရွိေစမယ့္ အရာမ်ိဳးေတြကုိ စဥ္းစားျပီး အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ဟာ ခရီးသြားလာေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္တယ္ဆုိပါစုိ႕။ သင့္ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာလည္း သင္ဟာ ခရီးသြားလာျခင္းနဲ႕ပတ္သတ္တာေတြကို အစဥ္မျပတ္ ေရးသားတာမ်ိဳးျပဳလုပ္ေလ့ရွိမယ္၊ ခရီးသြားအေတြ႕အၾကံဳေတြကုိလည္း စနစ္တက်ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိမယ္။ အဲ့လုိအရာေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ေလွ်ာက္ထားလုိက္တဲ့ အလုပ္ေနရာအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ္ဆုိတာ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ သင့္ကုိ အလုပ္ခန္႕ထားမယ့္သူကသာ သင့္ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္အတြင္းဝင္ၾကည့္လုိက္လုိ႕ အဲ့လုိအရာေတြကုိ ေတြ႕ရွိသြားရင္ သင္ဟာ အလုပ္ခန္႕ထားဖုိ႕အတြက္ သူ႕ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ နံပါတ္ ၁ စဥ္းစားရမယ့္ သူျဖစ္သြားျပီဆုိတာ အေသအခ်ာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္မုိ႕ သင့္အေနနဲ႕ အခုလုိ တစ္ဟုန္ထုိး တုိးတက္လာတဲ့ အင္တာနက္ေခတ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္အားေကာင္းေနတဲ့ ေခတ္ၾကီးတစ္ခုမွာ သင့္အေနနဲ႕ သင့္ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္အသုံးျပဳမႈကုိ စနစ္တက်နဲ႕ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသုံးခ်ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး၊ သင့္ရဲ႕ တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းေတြအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ 

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Fourteen Star Network Co., Ltd.

Fourteen Star Network Co., Ltd.

“To Be The Best Service Leader for Medical Devices” .Fourteen Star Network Company (FSN) has founded in 2004 in Myanmar. FSN distributes medical devices and equipment. FSN has mostly provided ima...
Show the postings (22)
Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (8)
Tharaphu Soe Myint Company Limited

Tharaphu Soe Myint Company Limited

Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.The aim of the ...
Show the postings (5)
Honour Friend Co.ltd

Honour Friend Co.ltd

..Honour Friend Co.ltd....
Show the postings (2)
FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

Sales/Office work, Engineering workFORUM8 exerts its force primarily on the development/marketing of software that support civil engineering design, analysis, architectural design, etc. and lately the...
Show the postings (1)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS