Jobs In Myanmar
Load...

What to Do After You Don't Get a Promotion

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Job-Promotion-HR-JobsinYangonသင္ရာထူးမတိုးတဲ့အခါမွာ ဘာေတြကိုလုပ္ရမလဲ။ 
 
သင္ဟာ အလုပ္ရာထူးတိုးဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္ ထိုအလုပ္ေနရာကိုမရရွိတဲ့အေျခအေနျဖစ္လာတဲ့ အခါ ထိုအေျခအေနကို ဘယ္လိုမ်ိဳးနည္းလမ္းနဲ႔ အေကာင္းဆုံးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသလဲ? သင္ဟာ ထိုအလုပ္ တာဝန္ကိုရရွိဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းက်က် အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္မန္ေနဂ်ာနဲ႔ စကားစျမည္ေျပာဆို ရင္း႐ိုး႐ိုးတမ္းတမ္း ေမးၾကည့္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ အလုပ္ရာထူးတိုးဖို႔ (ဒါမွမဟုတ္) လစာတိုးေပးဖို႔ေျပာဆိုရတာဟာ လြယ္ကူတဲ့အရာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍ ရရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ဒါဟာအရမ္းေကာင္းတာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ သင့္ကိုလ်စ္လ်ဴရႈထားခံရၿပီး၊ သင့္ရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈကိုျငင္းပယ္ခံရပါက ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ? 
 
ရာထူးတိုးေပးဖို႔အတြက္ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းခံရတဲ့အခါ - အထူးသျဖင့္ သင္ဟာထိုေနရာနဲ႔ထိုက္တန္တယ္လို႔ သင္ခံစားရတဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ ထိုေနရာနဲ႔သင့္ေလာက္မထိုက္တန္ဘူးလို႔ သင္ယုံၾကည္ထားတဲ့သူတစ္ဦးက ထိုေနရာကိုရသြားတဲ့အခါမ်ားတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့က်ေစၿပီး၊ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္မရွိျဖစ္လာ တတ္ပါတယ္။ အလုပ္ရာထူးတိုးေပးဖို႔အတြက္ေတာင္းဆိုျခင္းဟာ ရဲဝင့္စြန႔္စားၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတဲ့ ျပဳမူခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္းေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင့္ရဲ႕သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမွာ ပိုမိုတိုး တက္ေစမယ့္ တန္ဖိုးရွိတဲ့အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြကိုလည္းရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သင္ရာထူးမတိုးတဲ့အခါ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ (၆) ခ်က္
 
ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကေတာ့ သင့္ဖက္မွရာထူးတိုးရန္ေတာင္းဆိုၿပီးေနာက္ ရာထူးမတိုးခဲ့ပါက သင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္တဲ့အခ်က္ (၆) ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
၁။ သင့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကို ခံစားလိုက္ပါ။ 
 
ထိုကိစၥကို သင္ခံစားေနရၿပီး ေစာဒကတက္ဖို႔ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕လိုအပ္ပါက ဒါဟာနားလည္ေပးလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ခံစားရမႈေတြဟာ စစ္မွန္မႈရွိၿပီး လုံးဝမွန္ကန္ပါတယ္။ အလုပ္ရာထူးတိုးဖို႔အတြက္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရတာဟာ စိတ္ ပ်က္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အကယ္၍ ထိုရာထူးအတြက္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုခဲ့ရပါက အခ်ိန္ေတြ လည္း အလဟသတ္ျဖစ္ကုန္မွာပါ။ 
 
သင့္ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ သင့္ကိုယ္သင္အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ေပးလိုက္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးဦးကို ေျပာျပ ပါ၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သူ႔ကိုတစ္ခုခုဝယ္တိုက္ခိုင္းၿပီး သင့္ရဲ႕အေၾကာင္းကိုနားေထာင္ပါေစ။ 
 
၂။ သင့္ရဲ႕ ရာထူးတိုးရန္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈကို စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပါ။
 
ထိုခံစားမႈေတြက ဘာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္ရဲ႕ခံစားမႈေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရွိေနလဲဆိုတာကိုလည္း သင္ ေတြးသင့္ပါတယ္။ ဒီ အလုပ္ရာထူးတိုးမႈဟာ သင့္ရဲ႕အိမ္မက္လား (သို႔) ပိုေကာင္းတဲ့ အမည္တစ္ခုသာသာပဲလား? ဒါမွမဟုတ္ သင့္ကိုစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေစတာက လစာပိုမိုတိုးမလာေစလို႔လား (သို႔) ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဝဖန္ ခ်က္တစ္ခုကိုမရရွိခဲ့လို႔လား? 
 
မိမိကိုယ္ကို အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းက သင့္ရဲ႕ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အဆင့္ေတြကိုေတြးေတာႏိုင္ဖို႔ ကူညီ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 
 
• သင္လုပ္ေနရတဲ့အလုပ္ပုံစံမွာ သင္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရွိေသာ္လည္း ပိုက္ဆံပိုရျခင္တာဆိုပါက သင့္အေနနဲ႔ ကုမၸဏီေျပာင္း လိုက္တာက ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ 
• အကယ္၍ ရာထူးတိုးဖို႔အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ သင္ယူလိုတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို လိုအပ္ေနပါ က ထိုကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားသင့္ထံတြင္ရွိလာဖို႔အတြက္ လုပ္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ရွာေဖြသင့္ပါတယ္။ 
 
ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ထိုအေျခအေနကို အျခားသူတစ္ေယာက္၏ အျမင္မွၾကည့္ရႈေပးပါ။ သင္ဟာ ရာထူးတိုးဖို႔ ထိုက္တန္ပါရဲ႕လား? အကယ္၍ သင္ဟာ လက္ရွိအလုပ္ေဖာ္ျပခ်က္ (Job description) အတိုင္းသာအလုပ္လုပ္ ေနၿပီး ထိုအရာထက္ပိုၿပီးလုပ္ေဆာင္မႈရွိမေနပါက ထိုအခ်က္ဟာ သင္အလုပ္ရာထူးမတိုးရတဲ့အခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး သင္ဟာ ထိုရာထူးကို ဘာေၾကာင့္သင္ရသင့္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း အခ်က္အလက္က်က် ေတာင္းဆိုခဲ့တာမဟုတ္ပဲ၊ သင္ဘယ္လိုပဲေနေနရကိုရသင့္တယ္ဆိုတဲ့ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ရာထူးတိုးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါက ထို အခ်က္ဟာလည္း သင္ရာထူးမတိုးရတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
 
၃။ အလုပ္ခြင္ထဲတြင္ Professional က်က်  (ပညာရွင္ဆန္ဆန္) ေနထိုင္ပါ။
 
သင္ဟာ ေစာဒကတက္လိုပါက၊ ငိုေႂကြးလိုပါက၊ ညည္းညဴလိုပါက ထိုအရာမ်ားကို မိသားစုမ်ားနဲ႔သာ ျပဳလုပ္ပါ။ အလုပ္တြင္ႏွင့္ သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာနဲ႔ စကားေျပာရတဲ့အခါမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို professional ဆန္စြာျဖင့္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ပါ။ သင္ဟာ သင့္မန္ေနဂ်ာနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းေျပာဆိုရၿပီး ထိုသတင္းကိုၾကားသိရသည့္ အခါ၊ တုန႔္ျပန္မႈေပးရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈရွိပါေစ။ “ကြၽန္ေတာ္/ ကြၽန္မကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။” စသည့္ပုံစံႏွင့္ ေျပာဆိုသင့္ပါတယ္။ 
 
၄။ သင့္မန္ေနဂ်ာထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံပါ။ 
 
သတင္းမ်ားၾကားသိၿပီးေနာက္ရက္တြင္ သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာ၊ သို႔မဟုတ္ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္တဲ့ အျခားေသာ အထက္လူႀကီးမ်ားကိုဆက္သြယ္ကာ သင္ဘာေၾကာင့္ ရာထူးမတိုးရသလဲဆိုတဲ့အေပၚ ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္သလားဆိုတာကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ အနာဂါတ္တြင္ ရာထူးတိုးလာေစရန္အတြက္ သင္ ဘာေတြျပဳလုပ္ႏိုင္သလဲဆိုတာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ 
 
ထိုအရာနဲ႔ပက္သက္ၿပီး သင့္ကိုအကူအညီမျပဳႏိုင္တဲ့ ထပ္တလဲလဲၾကားေနရတဲ့ ေဝဖန္မႈမ်ားကိုသာ ရရွိဖို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူတို႔ဟာ ေဝဖန္မႈမ်ားကို သူတို႔အၾကားမွ်ေဝေျပာဆိုဖို႔ကို စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ေဝဖန္မႈမ်ားကို လက္ခံနားေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ သင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မယ့္ အသိအျမင္တစ္ခုကိုရရွိသြားႏိုင္ဖို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း၊ ဒါမွ မဟုတ္ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္အသစ္တစ္ခုတြင္ ကူညီေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အဓိကအေရးပါေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခု သင့္ထံတြင္ရွိမေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  
 
၅။ ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္လိုစိတ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ပါ 
 
အကယ္၍ သင္ရာထူးတိုးမခံရပဲ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးမွ ရာထူးတိုးသြားခဲ့ပါက ထိုအရာကိုလက္ခံႏိုင္ ဖို႔မွာ ေတာ္ေတာ္ခဲယဥ္းပါလိမ့္မယ္။ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈျပဳလိုစိတ္မ်ား ကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ ဒီအရာက သင့္ရာထူးတိုးေစဖို႔အတြက္ အကူအညီေပးမွာမဟုတ္ပဲ ထိုကိစၥကို သင့္ မန္ ေနဂ်ာကို သြားေရာက္ေျပာဆိုမိပါက သင့္အား အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသူဟု ထင္ျမင္သြားေစႏိုင္တဲ့အတြက္ ပါ။ 
 
၆။ သင့္ရဲ႕ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ နည္းဗ်ဴဟာကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါ။ 
 
အနာဂါတ္တြင္ သင့္ကိုရာထူးတိုးျမင့္ေပးမႈျဖစ္လာေစႏိုင္တယ္လို႔ သင္ခံစားရပါသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီ ကုမၸဏီမွာ သင္ဟာ အၿမဲတမ္း ခ်န္လွပ္ခံဘဝပဲျဖစ္ေနႏိုင္သလား။ အကယ္၍ ခ်န္လွပ္ခံဘဝပဲ ဆက္ျဖစ္ ေနဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္ထပ္အလုပ္တစ္ခုကို ရွာ ေဖြလိုက္ပါ။ 
 
အကယ္၍ ရာထူးတိုးဖို႔ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ကိုယ္သင္အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုသတ္မွတ္ ၿပီး အလုပ္ရာထူးတိုးမႈျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားေစႏိုင္မည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚ လာေစရန္အတြက္ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာနဲ႔ေတြ႕ဆုံရန္ရက္တစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုၾကည့္ပါ။ 


ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Cadian Myanmar

Cadian Myanmar

.with enjoy at Team Work. We Cadian Myanmar Co., Ltd have mainly draw the scaffolding Design by Auto CAD 2D and 3D. . To prevent accident and safety management guidance to the customer,we supply all ...
Show the postings (3)
SOE MYINT & SONS Stainless Steel Trading Co., Ltd.

SOE MYINT & SONS Stainless Steel Trading Co., Ltd.

Eastern Group of Companies

Eastern Group of Companies

We are currently seeking dedicated staffs that have a desire to serve others while building a professional career.Over the years, our company has expended and diversified business in poultry farming, ...
Show the postings (8)
Lan Thit Innovation Co., Ltd

Lan Thit Innovation Co., Ltd

..We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We ...
Show the postings (37)
Creative Fox Co.,Ltd

Creative Fox Co.,Ltd


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS