Jobs In Myanmar
Load...

Workplace hacks to streamline your day

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Workplace-Hacks-JobsInYangonလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာကို ပိုမိုေခ်ာေမြ႕မႈရွိေစဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ား

 

ေရွးေဟာင္း ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္ Aristotle ရဲ႕အဆိုအမိန႔္တစ္ခုကို ယခုေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့တဲ့ စာေရးသူ Will Durant မွ “ကြၽႏ္ုပ္တို႔ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနက်အရာမ်ားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဘယ္လိုလူမ်ိဳးျဖစ္လာေစမလဲ ဆိုတာကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ထူးခြၽန္မႈဆိုတာဟာ တမင္တကာလုပ္ယူရတဲ့ အရာတစ္ခုမဟုတ္ပဲ အမူအက်င့္ျဖစ္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟူ၍ ျပန္လည္မြမ္းမံ၍ ထုတ္ႏုတ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့အရာမ်ားနဲ႔ အမူအက်င့္မ်ားဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးကို ရရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ မိမိတို႔မွာရွိေနတဲ့ အမူအက်င့္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္၍ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္၊ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပိုမိုေခ်ာေမြ႕မႈရွိလာေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္အတြက္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို တင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 

 

၁။ Email မ်ားေရးသားေပးပို႔ရာတြင္ စနစ္က်က်လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

လက္ခံသူရဲ႕ e-mail လိပ္စာကို ေနာက္ဆုံးမွ ထည့္သြင္းတတ္ေသာအေလ့အက်င့္ကို ေမြးျမဴထားပါ။ ဒီသို႔ျပဳလုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ကိစၥအေရးႀကီးတဲ့ email ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမျပဳလုပ္ရေသးမွီတြင္ မေတာ္တဆ မွားယြင္း၍ email ေပးပို႔မိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ သင့္အေနနဲ႔ Gmail setting အတြင္းတြင္ အခ်ိန္ပမာဏတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္၍ send ခလုပ္ကိုႏွိပ္လိုက္သည့္အခါတြင္ ခ်က္ျခင္းေပးပို႔ျခင္းမရွိပဲ အဆိုပါသတ္မွတ္ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ အခ်ိန္ပမာဏ ေက်ာ္လြန္သြားမွသာ e-mail ကို တစ္ဖက္သို႔ ေပးပို႔ရန္အတြက္ကိုလည္း ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ႐ုတ္တရက္မွားယြင္း၍ send ခလုတ္ကို ႏွိပ္မိပါက ျပန္လည္၍ un-send ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  


၂။ သင့္ရဲ႕မ်က္စိကို အနားေပးပါ။ 

ကြန္ျပဴတာဖန္သားျပင္ကို အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာစိုက္ၾကည့္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တဲ့ မ်က္စိေဝဒနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ မိနစ္ ၂၀ ခန႔္ၾကာျမင့္တိုင္း စကၠန႔္ ၂၀ ခန႔္ ကြန္ျပဴတာမွာခြာ၍ ေပ ၂၀ ခန႔္အကြာရွိ အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကို ၾကည့္ရႈေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မ်က္စိေဝဒနာမ်ားကို အထိုက္အသင့္ဆိုသလို ေလ်ာ့က်လာေစႏိုင္ၿပီး ေခါင္းကိုက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဝဒနာမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သလို မိမိရဲ႕ စိတ္ကိုလည္း အနားေပးရာေရာက္ေစပါတယ္။ 


၃။ အလုပ္လုပ္ရမည့္ေနရာကို ရွင္းလင္းထားပါ။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာ႐ုံေၾကာသိပၸံဂ်ာနယ္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေသသနျပဳလုပ္ခ်က္တစ္ရပ္အရ မ်က္စိေရွ႕တြင္ အရာဝတၳဳမ်ားရႈပ္ပြေနျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ဦးေႏွာက္အေပၚ ဝန္ပိလာေစတတ္ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာေလ့လာမႈမ်ားရဲ႕ အဆိုအရ ရႈပ္ပြေနတဲ့ အလုပ္စားပြဲမ်ားဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို အားေပးႏိုင္တယ္လို ဆိုထားၾကေပမယ့္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အလုပ္စားပြဲမ်ားေပၚတြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္မႈမရွိတဲ့၊ လိုအပ္မႈမရွိတဲ့ အရာမ်ားနဲ႔သာ ျပည့္ႏွက္ေနတတ္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕အလုပ္စားပြဲကိုၾကည့္လိုက္ပါက မ်က္စိထဲတြင္ ရွင္းလင္းေနေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ 

မိမိတို႔သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ဖိုင္မ်ား၊ desktop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားေပၚရွိဖိုင္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ အလုပ္အေပၚအာ႐ုံစူးစိုက္ႏိုင္မႈႏႈန္းကို ပိုမို၍ ျမင့္တက္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၄။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫႊတ္တဲ့ သေရစာမ်ားကိုေဆာင္ထားပါ။ 

အသီးအႏွံမ်ား၊ အေစ့အဆန္မ်ားနဲ႔ energy bar မ်ားဟာ သင္အားအင္ကုန္ခန္းလာတဲ့အခါ (သို႔) စိတ္လက္မၾကည္မသာျဖစ္ေနတဲ့အခါမ်ားတြင္ စားသုံးႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫႊတ္တဲ့ သေရစာမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ပုံမွန္႐ုံးပိတ္ရက္အၿပီး ႐ုံးျပန္တက္ရသည့္ ပထမဆုံးေန႔တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မုန႔္မ်ားကို ဝယ္ယူ၍ သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ စာဖတ္သူဟာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါက သိရွိထားသင့္တဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့စားသုံးႏိုင္မည့္ မုန႔္ပဲသေရစာမ်ားကို စီစဥ္ေပးထားျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အလုပ္ခြင္စိတ္ေက်နပ္မႈႏႈန္းဟာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ပိုမို၍ ျမင့္မားလာတာကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ 


၅။ အလုပ္တာဝန္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ပါ။ 

အလုပ္ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ အလုပ္မ်ားကို အၿမဲတမ္း မိမိတစ္ဦးတည္းသာ ျပဳလုပ္ေနဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို အစီအစဥ္တက် ခြဲေဝေပးႏိုင္ပါက သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားဟာ ပိုမို၍ေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

လုပ္စရာရွိတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို မိမိတစ္ဦးတည္းကသာ မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမလဲဆိုသည္အား သိရွိထားတဲ့အတြက္ဆိုၿပီး ထိုအရာကို မိမိတစ္ဦးတည္းလုပ္ကိုင္ေနျခင္းကို ရပ္တန႔္လိုက္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သင့္အေနနဲ႔ အျခားသူမ်ားကို ျပန္လည္၍ သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္အတြက္လည္း တာဝန္ေပါ့လာေစမွာျဖစ္သလို သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနနဲ႔လည္း အသစ္အသစ္ေသာအရာမ်ားကို သင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရရွည္အတြက္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါက ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ ပိုမို၍ေကာင္းမြန္တာကို သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ သင့္အေနနဲ႔လည္း ပိုမို၍ အားလပ္မႈရွိလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္ေပး၍ ေျဖရွင္းလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၆။ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေအာင္ေနထိုင္ပါ။ 

မိမိတို႔အလုပ္လုပ္ရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ကူရွင္မ်ား၊ ကီးဘုတ္႐ိုက္ရာတြင္ လက္တင္ႏိုင္မည့္ wrist rests မ်ားနဲ႔ အျခားေသာထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္တဲ့ (ထိုင္ခုံမ်ား၊ Keyboard မ်ားႏွင့္ Mouse မ်ား) အစရွိသည္တို႔ကို လိုအပ္သလိုဝယ္ယူ၍ အသုံးျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔လည္း ထိုအရာမ်ားကို လိုအပ္သလိုေထာက္ပံ့ေပးထားသင့္ပါတယ္။ သင္အပါအဝင္ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဘယ္အရာကမွ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရွိေစေရးေလာက္ အေရးမႀကီးဘူးဟု မွတ္ယူထားလိုက္ပါ။ 


၇။ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ 

မွန္ကန္သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းမျပဳပဲနဲ႔ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင္ယုံၾကည္ရတဲ့သူတစ္ဦး (သို႔) နယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦး (သို႔) သင့္ကိုယ္သင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ခြင္သို႔သြားေရာက္ရမည့္ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာကို စတင္ရာတြင္ ဒီကဲ့သို႔ေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ စတင္ၾကည့္လိုက္ပါ - “ဒီေန႔မွာ ငါအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ငါဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလဲ?” “ဒီေန႔ေျဖရွင္းရမယ့္ အခက္အခဲတစ္ခုအတြက္ ဘယ္သူ႔ကို စကားေျပာၾကည့္ရင္ေကာင္းမလဲ?” 

ေကာင္းမြန္သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားဟာ အၿမဲတမ္းတိက်ရွင္းလင္းမႈရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ကို ဗဟုသုတနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 


နိဂုံး

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္ခဲ့ပါက သင့္အေနနဲ႔ ကြာျခားမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ သင္အပါအဝင္ အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ႐ုံးတက္ရသည္ကို ပိုမို၍ေပ်ာ္႐ႊင္လာမွာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အေလ့အထမ်ားကိုျဖစ္ေပၚလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အရာမ်ားအားလုံးကို တစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဟာ ခက္ခဲမွာျဖစ္ေသာ္လည္း  သင့္ရဲ႕အလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္ ေျပာင္းလဲေပးသြားႏိုင္ခဲ့ပါက ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္လာရမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 


ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Anawmar Art Group Co., Ltd.

Anawmar Art Group Co., Ltd.

Blue Ribbon Trading Company Limited

Blue Ribbon Trading Company Limited

Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancin...
Show the postings (4)
Sweety Home

Sweety Home

...Sweety Home Industry Co.Ltd established in Mandalay since 1995 is the professional manufacturing and distributing company of spring mattress, polyurethane foam, bedding accessories and modern pr...
Show the postings (31)
Yangon Academy International School

Yangon Academy International School

Vision Yangon Academy empowers each student to reach their full potential. Mission Yangon Academy is a dynamic international school that provides a challenging K-12, American-based education ...
Show the postings (14)
Polymer Company Limited

Polymer Company Limited

Vision - To be the leader in the market. Mission - We will provide best and services available to make a difference. - We will inspire lifestyle of people. - We will treat all individuals (stak...
Show the postings (9)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS