Jobs In Myanmar
Load...

Admin Officer (Ywarthar Gyi) M/F  (1)

29.4.2021, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic
ကုမၸဏီ: KM Terminal and Logistics Limited
Job Category
Distribution / Logistic
No of Employees
101-200
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
VISION
To be the leading Asia based logistics service provider.

MISSION
With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful.

CORE VALUES – VOICE
Value Creation
We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth.

Openness
We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation.

Integrity
Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company.

Commitment
As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations.

Excellence
We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance.

Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value.

As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe.

With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region.

Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions.

We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare.

Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers.

We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services.

Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ရွိအလုပ္မ်ား

Information
၀မ္း နည္း ပါ သည္။ သို႔ သာ္ ၄င္း အလုပ္ ကမ္း လွမ္း ခ်က္ မ်ား ကို ယ ခု ထက္ ပို ၿပီး မ ရ ရွိ ႏုိင္ ေတာ့ ပါ
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Sales Executive (Logistics) (Code-36758) M/F  (5)
Dagon Glory Co., Ltd.
Yangon Region
1 ေန႔
Admin & HR Staff
Polymer Company Limited
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Admin Executive
Myanmar First Asia Group
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Procurement Officer
Nilar Group Of Companies
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Admin Supervisor(Paragon Construction)
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Assistant Admin/Assistant Company Secretary
Power Light Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Excel Finance and Admin Staff M/F  (2)
Facilitation Limited
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Admin Executive
Ve Ve Soft Drinks Factory
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
Senior Tax Officer
Global Technology Co., Ltd (Global Net)
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
Chief Operation Officer
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS