Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: KT Group
Job Category
Trading
No of Employees
101-200
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Our Group Vision

“To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.Read more about our website www.ktgroup.com

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
◦ Have a moral compass that never wavers.
◦ Take pride in building your personal brand
◦ Do the right thing, consistently, following through with your commitments, and being trustworthy and honest.
◦ Have the ability to make empathetic, responsible and sound decisions
◦ Be accountable and reliable

Intelligence
◦ Work smart – ask questions, plan and share
◦ Prioritize tasks, multi-task and collaborate with colleagues/stakeholders/client
◦ Be result driven with a winning mindset

Work ethic
◦ Positive attitude. Willingly helps others and considered a culture carrier
◦ Willingness to go the extra mile
◦ Taking others along for the ride; focused on developing those around you
◦ Personal growth mindset – focused on personal development through dedication and hard work
◦ Taking the initiative whenever and wherever you can

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
◦ You will have significant experience as a leader managing financial teams either as a CFO, Finance Director or Finance Controller.
◦ You will have the ability to discuss in detail your knowledge of the tax regulatory and legal framework in the jurisdictions that the Group operates.
◦ You will already been responsible for driving the strategy for the overall finance model, people and culture agenda and investment pipeline.
◦ A hands on multi-tasker you will comfortable managing multiple projects with tight deadlines, high standards and within a completive marketplace
◦ You will hold a solid track record in successful deal origination and be able to discuss in detail your involvement and leadership in closing deals
◦ Ideally, you will have gained exposure in one or more of the following sectors: real estate development, port and logistics and energy

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/ Female
• Salary is negotiable.

အလုပ္တည္ေနရာ Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Food & Beverages/Bakery Jobs
Company Industry: Trading
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 20/10/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Accuracy and correctness of data and documents • Well organized with systematic and able to prioritize effectively. • Proficient in Microsoft office and experience in ERP would be advantages.
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Sales & Marketing Manager

Sales & Marketing Jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• To achieve yearly revenue & GP target as mutually agreed • Learning about the organization's products and services and keep up-to-date the changes to S&M, CS & Operation Teams. • Be market intelligence and keep updated market information to the Management, S&M,CS &Ops Teams. • Determine customer's requirements by maintain good relationship with customers through personal contact or meeting or via telephone. • Identify target customers, analyze their business needs and make appropriate proposal • Formulate ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Sales & Marketing Executive

Sales & Marketing Jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• To achieve yearly revenue & GP target as mutually agreed • Explore new business opportunities in the market in order to acquire new customers • Prepare and deliver appropriate presentation on respective services • Identify target customers, analyze their business needs and make appropriate proposal • Prepare quotation, get approval from management and proposed quotation to customer • Follow-up Sales Lead & Shipments, Quotations and obtain customer feedback • Negotiate and Close deals with potential customer • Ma ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Operation Manager

Transport & Logistic jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Lead and manage transportation team to ensure smooth, effective and efficient operations. • Overall manage and implement for Truck and Rail transportation plan including routes and load scheduling for multi-drop deliveries with direct impact on the objectives and on business results. • To develop and implement the strategic direction of company's transport operations. • Make operations decisions and recommendations in order to achieve work. • Control and monitor of best practice of standard operations procedures. • Check the ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Customer Service Executive

Customer Service & Call Centre jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Responsive of day customers' Inquires and coordinate with operation team to solve all challenges via incoming calls and /or e-mail. • Maintain tariff in FMIS system, once customer accepted quotation. • Open job in the system, communicate with operation team members to deliver the shipping instruction from customer within a definite timeline • Receive booking request from the customer and reply to the customer within a short period. • Provide truck information, driver contacts and other necessary information to customers. Respons ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

CV Maker
Customer Service Manager

Customer Service & Call Centre jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Achieves objectives by contributing customer service information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action plans; implementing systems & work flows, assuring productivity, quality and providing service standards to customers; resolving problems; completing audits; identifying customers and market trends; determining system improvements; implementing changes. • Responsive challenges via incoming calls and/or e-mail. • Determines customer service requirements by maintaining contact with cust ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Chief Accountant

Accountancy Jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Fully control of assets with schedules, stock,entering cost and revenue reorganization into system. • Prepares and records asset, liability, revenue,and expenses entries by compiling and analyzing account information. • Ensure that the Accounting associate issues are resolved. • At the end of month to supervise the closing of the books and the subsequent timely preparation of the required financial data. • Responsible for all the bookkeeping function of the property with the main purpose of a timely monthly closing of the books, ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Corporate Finance - Logistics

Logistics & Supply Chain Jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Manage and lead implementation of the logistics business’s corporate finance/development initiatives / including corporate restructuring, capital raising exercises etc. • Manage and lead execution of investment, merger & acquisition, joint venture and disposal transactions including planning, coordination, due diligence, valuation, commercial negotiation and structuring, reviewing draft agreements, liaising with external advisors/consultants, documentation etc. • Undertake strategic, financial and operational revie ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Assistant Finance

Accountancy Jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Receive payment by cash, check, credit cards, vouchers, or automatic debits. • Issue receipts, refunds, credits, or change due to customers. • Assist customers by providing information and resolving their complaints. • Greet customers entering establishments. • Answer customers' questions, and provide information on procedures or policies. • Calculate total payments received during a time period, and reconcile this with total sales. • Monitor checkout stations to ensure that they have adequate cash available and that they ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

General Manager for Terminal

Senior Management jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Responsible for all day to day matters relating to the efficient and safe utilization of terminal facilities, equipment and operations manpower to achieve optimum container throughput as efficiently as possible. • Lead and motivate the terminal management team and all employees to ensure levels of service meet or exceed customers’ expectations and that all departments have a focus on continuous improvement. • Ensure proper & thorough pre-planning of all ship side operations, yard operation, Export/Import and delivery operations. ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Ensure the official and effective registration of the Foundation in Myanmar; • Identify relevant coordinating institutions (Ministries, Agencies etc.); • Participate in official meetings to ensure maximum visibility vis-à-vis national authorities; • Establish and update contact details of potential Donors in-country; • Participate in Donor meetings and communicate relevant information to Management Board; • Ensure maximum visibility of KT Care amongst the NGO community; • Lead the production of reports and ensure the tim ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Project Coordinator

Admin, Secretarial & PA jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• To plan, direct, or coordinate supportive services of an organization such as record keeping, mail distribution, and other office support service • Document control, coordination with other department and assist to contracting process • Business cards, official stationeries and other communication items including sign, stickers for advertising for all projects • Accomplishes staff result by communicating job expectations; planning, monitoring and appraising job results; coaching, counseling and disciplining employees; initiating, c ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Chief Finance Officer

Food & Beverages/Bakery Jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

◦ Have a moral compass that never wavers. ◦ Take pride in building your personal brand ◦ Do the right thing, consistently, following through with your commitments, and being trustworthy and honest. ◦ Have the ability to make empathetic, responsible and sound decisions ◦ Be accountable and reliable Intelligence ◦ Work smart – ask questions, plan and share ◦ Prioritize tasks, multi-task and collaborate with colleagues/stakeholders/clie ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Oversee the execution of M&A transactions from pitch to closing including day-to-day interactions with buyers, sellers, and other deal participants • Work with the group’s analytical team to prepare financial analysis, valuations, and creation of offering deal materials such as memorandum, management and board presentations, pitch books, and other documents relevant to originating and executing M&A transactions • Maintain existing relationships with market participants and development new relationships in a effort to gener ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Compiles and analyzes data with regard to mergers, acquisitions, and divestitures. • Performs integrated revenue/expense analysis. • Develops projections, reports, and presentations of the impact of a merger/acquisition on the organization. • Identifies trends and developments in competitive environments and presents findings to senior management. • Performs financial forecasting and reconciliation of internal accounts.
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Deputy Director

Senior Management jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Good communication skills and interpersonal skills
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Associate

Accountancy Jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Analyze industrial prospects by gathering market information • Review financial statements and analyze • Compiles and analyzes data with regard to mergers, acquisitions, and divestitures. • Performs integrated revenue/expense analysis. • Develops projections, reports, and presentations of the impact of a merger/acquisition onthe organization. • Identifies trends and developments in competitive environments and presents findings tosenior management. • Performs financial forecasting and reconciliation of internal accounts ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Housingkeeping Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• He /She is responsible for supervising housekeeping operation of the pegu Club. • He/She is fully responsible to Maintain all Public areas, Toilets, Winsor lounge, drawing room, Prince of wales, Summer set court and front & Back of the house areas to always keeps clean & tidy according to the standard of the club. • He/She is always assigned to maintain and monitor all toilets are being set with full toiletry accessories such as Towel Tray, hand soap, Lotion, Tissue, candle, Flower Vase, fragrant spray, Dish bin, Hands towel b ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Security Guard

Driver, Security & Cleaning jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• နေ့ဆိုင်း၊ ညဆိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၄၀ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Executive Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Manage planning logistics for all domestic/foreign travel, internal meetings/events and Board meetings • Handle Accounts Payable tasks ensuring timely processing and payment of all invoices • Assist with office hospitality, manage refreshments for meetings and greet guests • Execute projects based on Director’s goals; provide follow-up to ensure consistency and task completion Specific Responsibilities Information Management • Telephone contact; respond to calls, follow up as needed. • Review incoming mail and process a ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Highway အတွေ့အကြုံရှိ၍ အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ • English စကားအနည်းငယ်ပြောနိုင်သူဦးစားပေးမည်။
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Manage and lead implementation of Group’s corporate finance/development initiatives / including corporate restructuring, capital raising exercises etc. • Manage and lead execution of investment, merger & acquisition, joint venture and disposal transactions including planning, coordination, due diligence, valuation, commercial negotiation and structuring, reviewing draft agreements, liaising with external advisors/consultants, documentation etc. • Undertake strategic, financial and operational reviews on Group’s projects, prov ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

DATA ANALYST

Admin, Secretarial & PA jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Data analyst responsibilities include conducting full lifecycle analysis to include requirements, activities and design. Data analysts will develop analysis and reporting capabilities. They will also monitor performance and quality control plans to identify improvements. • DUTIES & RESPONSIBILITIES OF DATA ANALYST: • Interpret data, analyze results using statistical techniques and provide ongoing reports • Develop and implement databases, data collection systems, data analytics and other strategies that optimize statistical ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Senior HR Executive

HR,Training & Recruitment jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Recruiting the required manpower from the concerned department • Understanding the requirement and accordingly drafting a job description • Arranges and organizes the interview with HR manager, department manager and CEO (for higher positions) • CV scanning, reviewing and make an arrangement with interviewers and interviewees • Collecting the CVs of candidates that match the desired skills. • Screening the candidates by conducting telephonic, emailing or personal interview as the case may be. • Communicating the employment ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Cleaner

Driver, Security & Cleaning jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ရုံးခန်းအတွင်း၊ အပြင်လျှောက်လမ်းများ အားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း • ခြံဝန်းအတွင်း အမှိုက် များရှင်းလင်းခြင်း၊ • ကြမ်းပြင်များအား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း • မှန်တံခါးများအား ကြည်လင်တောက်ပစေရန ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Assistant HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Assess current and future business constructs and the corresponding HR service requirements these demand; • Collaborate across the different business units in HR, including labor relations, staffing, training and development, metrics, and compensation and benefits. • Provide HR leadership to significant change initiatives and provide service of current business constructs for the following: compensation, benefit and well knowledge to issue policy/procedures for applicability of evolving business needs. • Parti ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Housekeeping

Hotel & Restaurant Jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• To perform daily assigned tasks • To clean and maintain all equipment daily. • To follow up a special cleaning schedule given by supervisor. • To have good knowledge of all hotel facilities, hours of operation, Restaurants, shops and function rooms. • Prepare/ Maintain housekeeping records • Can work with other staffs in peace and polite.
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Financial Controller

Financial Management Jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Oversee all company accounts and investments • Create monthly and annual reports to identify results, trends, and financial forecasts • Manage cash flow by tracking transactions and regularly reviewing internal reports • Supervise and manage financial department staff, including accountants and financial assistants • Motivate and lead finance team members by clarifying roles and providing helpful feedback • Suggest updates and improvements for accounting systems, including payroll and invoicing • Ensur ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Housekeeping Supervisor

Hotel & Restaurant Jobs

205 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• He /She is responsible for supervising housekeeping operation of the pegu Club. • He/She is fully responsible to Maintain all Public areas, Toilets, Winsor lounge, drawing room, Prince of wales, Summer set court and front & Back of the house areas to always keeps clean & tidy according to the standard of the club. • He/She is always assigned to maintain and monitor all toilets are being set with full toiletry accessories such as Towel Tray, hand soap, Lotion, Tissue, candle, Flower Vase, fragrant spray, Dish bin, Hands towel b ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Accountant Payable

Accountancy Jobs

338 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Review all types of vendor invoices and expense reports for accuracy and completeness, including proper documentation and approval prior to payment. • Perform day to day financial transactions including verifying, coding, classifying, computing, posting and recording accounts payable data in the ERP system. • Ability to handle AP inquiries and follow through to completion. • Assist in monthly and annual sub ledger and account closings and accounts reconciliation. • Assist with tax reporting as needed. • Maintain files and doc ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Fleet Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Coordinate, administer and monitor the maintenance, repair and replacement of parts in Vehicles. • Ensure preventative maintenance programs are carried out as per schedule and monitor post repair performance. • Supervise and if necessary undertake the timely repair and servicing of damaged vehicles in order to minimize downtime. • Planning the trucks in advance according to the Booking Plan/orders sent by CS team. • Use fleet GPS Tracking management (G Track) to track and monitor the various aspects of fleet and driver operation ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

IT Officer

IT/Computing Jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Install and configure computer hardware, software, systems, networks and printers • Plan and undertake scheduled maintenance upgrades • Closely work with computer users to determine the nature of problems • Closely work with the application development team to deliver the quality IT applications to the users • Investigate, diagnose and solve computer software and hardware faults • Repair equipment and replace parts • Maintain records of software licenses • Ensure all logs for equipment and users are maintained • Mana ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Data Entry Staff

Admin, Secretarial & PA jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Conduct the daily dispatch, contacting drivers to provide information regarding their routes • Maintain daily communication with drivers to ensure deliveries are completed in a timely manner • Monitor truck schedules on a daily basis • Manage fleet routing system • Utilize computer programs to complete transaction and to ensure accuracy of delivery logs • File and maintain documents as needed • Perform other duties and functions as assigned
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

System Data Entry (FMIS)

Admin, Secretarial & PA jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Monitor truck schedules on a daily basis • Utilize computer programs to complete transaction and to ensure accuracy of delivery logs • File and maintain documents as needed • Report Daily Operation Report, Driver Allowance, Customer Volume • Receive the job once driver handover DO, receipt Boucher back and update additional advance revenue into FMIS • Perform other duties and functions as assigned • Coordinate with CS for additional customer request • Define the amount for some revenue in FMIS such as Day over, night st ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

General Manager - Logistics

Logistics & Supply Chain Jobs

340 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Lead the logistics management team and drive productivity and profitability whilst fulfilling any commercial obligations in a safe and cost-effective manner. • Support and drive the overall sales & marketing plan to increase revenues and market share. • Responsible for all day to day matters relating to the efficient and safe utilization of terminal facilities, equipment and operations manpower to achieve optimum throughput as efficiently as possible • Lead and motivate the terminal management team and all employees to ensure l ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

HR Manager - Recruitment

HR,Training & Recruitment jobs

340 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• This a full 360-degree recruiting role from role creation through to onboarding • Working with hiring managers to correctly define and post open roles. • Sourcing top candidates using an array of tools including local advertising, social media, employee referrals and headhunting. • Running assessments to help identify technical and personality strengths. • Managing the offer process with all candidates and ensuring all open roles are closed in accordance with recruitment standard operating procedures. • Managing reference che ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Chief of Staff

Senior Management jobs

340 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Serve as liaison between staff, executives, senior leaders, and CEO, regarding company climate, employee well-being, project updates, proposals, and planning • Create strong culture change climate to sustain and meet with business transformation targets • Oversee daily operations through collaboration with senior management and department leaders, performing an array of administrative tasks from managing calendars, generating correspondence, maintaining hard copy and electronic files, planning and coordinating annual corporate meeting ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Corporate Finance - Real Estate

Financial Management Jobs

340 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Manage and lead implementation of the Real Estate business’s corporate finance/development initiatives / including corporate restructuring, capital raising exercises etc. • Manage and lead execution of investment, merger & acquisition, joint venture and disposal transactions including planning, coordination, due diligence, valuation, commercial negotiation and structuring, reviewing draft agreements, liaising with external advisors/consultants, documentation etc. • Undertake strategic, financial and operational rev ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Housingkeeping Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• He /She is responsible for supervising housekeeping operation of the pegu Club. • He/She is fully responsible to Maintain all Public areas, Toilets, Winsor lounge, drawing room, Prince of wales, Summer set court and front & Back of the house areas to always keeps clean & tidy according to the standard of the club. • He/She is always assigned to maintain and monitor all toilets are being set with full toiletry accessories such as Towel Tray, hand soap, Lotion, Tissue, candle, Flower Vase, fragrant spray, Dish bin, Hands towel b ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Visualizer

Architecture & Design jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• High Attention and focus to detailing. • Not only able to work independently and but also good team player. • Good time management skill and effectively meet deadlines. • Knowledge of building codes is an advantage. • An awareness of the specific environmental and social impact of all projects • Good communication skills and preparing and presenting design proposals to clients. • Can apply English language.
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Administration & Finance Officer

Admin, Secretarial & PA jobs

349 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Support development of financial plans/budgets for projects in collaboration with Program Unit and HR and AdministrationUnit • Review requests for payments, reconciliations, invoices and supporting documents to ensure that the expenses are properly incurred, calculation is mathematically correct, the amount and items claimed are in agreement with the document authorizing the claim • Provide advice and guidance to the field staff or local partners on the financial matters and reporting requirements, as applicable • Manag ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Finance Manager

Financial Management Jobs

349 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• The functions of the Finance Manager position is to manage funds and financial activities to maximize return on investment while minimizing risk, and while also ensuring that an adequate control structure is in place over the transfer and investment of funds. • Additionally, responsible for the financial analysis to support the management team in a variety of operational decisions. This job description assumes the latter view of the finance manager position. • The finance manager to engage in financial analysis in such areas as foreca ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Tax Officer

Audit & Taxation Jobs

349 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Organize work and assign responsibilities for company taxation with Finance Department. • Familiar with Financial and taxation and knowledge in Asia will be advantage. • To monitor and calculate taxable income, checking with Auditor and account for due payment for Tax. • Establish internal control and support the roll-out and further improvement in Finance. • Perform other ad-hoc assignments as required. • Report to the finance director in head office.
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS