Jobs In Myanmar
Load...

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴး (ျပင္ထိန္း) M/F  (1)

12.1.2019, Full time , Distribution / Logistic
Company: Sweety Home
Industry
Distribution / Logistic
No of Employees
21-50
Company description

Job description
• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ေန႔စဥ္ ဆီ၊ေရ၊ေလ၊အင္ဂ်င္၀ုိင္၊သန္႔ရွင္းေရး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ၾကပ္မတ္ေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျပီး အနီးကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ရမည္။
• ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွတင္ျပလာေသာ ကီလိုမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို တိက်စြာ ၾကည့္ရႈလမ္းညႊန္ေပးရမည္။
• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သက္တမ္းလြန္မႈမရိွေစရန္ ယာဥ္မွတ္တမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သက္တမ္းတုိးေပးရျခင္း။အာမခံကိစၥမ်ား၊ လိုင္စင္ကိစၥမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ အစိုးရရံုးဌာနမ်ားသို႔ သြားလာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
• ယာဥ္ကိုယ္ထည္ စတစ္ကာမ်ားအား လစဥ္၊ နွစ္စဥ္ လဲလွယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရမည္။
• ယာဥ္ေ္မာင္းမ်ားခရီးစဥ္ႏွင့္ သံုးစြဲဆီ မွန္ကန္ေရး ေန႔စဥ္ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရမည္။
• လိုအပ္ပါက ဧည့္သည္ကားမ်ား၊ဒါရိုက္တာကားမ်ားအား ေမာင္းနွင္လုိက္လံပို႔ေဆာင္ေပးရျခင္း မ်ားအား ျပဳလုပ္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
• အေသာက္အစားကင္း၍ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
• အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Desired Skills and Expertise
• အသက္ (35) ႏွစ္ မွ (45) ႏွစ္ အတြင္းရိွသူျဖစ္ရမည္။
• တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရိွျပီးသူ(သို႔) အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ျဖစ္ရမည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (5)ႏွစ္နွင့္အထက္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။
• အိမ္စီးကားမ်ိဳးစံုႏွင့္လုပ္ငန္းသံုးကားမ်ိဳးစံု ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအပိုင္း အားလံုးနားလည္တတ္ကၽြမ္းရမည္။
• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နွင့္ ပတ္သတ္ေသာ(အာမခံကိစၥမ်ား၊လုိင္စင္ကိစၥမ်ား၊အျခားအစိုးရဌာနဆုိင္ရာကိစၥမ်ား)အားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
• က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္၍အလုပ္ကိုစိတ္ပါ၀င္စားစြာလုပ္ကိုင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။
• အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း ရိွသူမျဖစ္ရ။

Language skills

We offer Male/ Famale
Salary is Negotiable

Work location အမွတ္ ၄၅၊ ေခမာသီလမ္း ၊ မိေက်ာင္းကန္အပိုင္း ၃ ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ။ ေတာင္ဥကၠလာ ၁၆ေကြ႔ မွတ္တိုင္အနီး ။

State/District: Yangon Region

Job details Job Category: Maintenance Jobs
Job Function: ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴး (ျပင္ထိန္း)
Employment Type: Other
Full time: YES
Job posted: 12/1/2019

Recommend this posting to your friends
More offers from this company
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Marketing Representative

Sales & Marketing Jobs

35 Days, Full time , Distribution / Logistic

• အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။ • Customer မ်ားနွင့္ ယဥ္ေက်းခ်ိဳသာစြာေျပာဆိုဆက္ဆံႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ရိွပါက နယ္ခရီးသြားလာႏုိင္ရမည္။(မႏၱေလး ႏွင့္ရန္ကုန္တ ...
.

.

.

.

Programmer

IT/Computing Jobs

35 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Competent knowledge in Java, OOP, MySQL, HTML, CSS, Java Script and Query • Strong knowledge in Java SE,Java EE, JSP & Web Services • Analyze user requirements and design document • Communicate effectively and professional • Preparation of customized crystal report for SAP user
.

.

.

.

IT Programmer

IT/Computing Jobs

35 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Good communication skill • Able to work independently • Strong problem solving skill • Competent knowledge in Java, OOP, MySQL, HTML, CSS, Java Script and Query • Strong knowledge in Java EE, JSP & Web Services • Analyze user requirements and design document • Communicate effectively and professional with • Preparation of customized crystal report for SAP user
.

.

.

.

Assistant Marketing

Sales & Marketing Jobs

35 Days, Full time , Distribution / Logistic

• နယ္ခရီးသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ။ • အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။ • Customer မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းခ်ဳိသာစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Marketing သင္တန္း certificate ရွိသူ (သို႕)သင္တန္းတက္ေ ...
.

.

.

.

Chinese Translator

Translator/Interpreter Jobs

38 Days, Full time , Distribution / Logistic

• လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ရိွရမည္။ • အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

CV Maker
HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

40 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Summary/Objective The human resource manager is directly responsible for the overall administration, coordination and evaluation of the human resource function. • Essential Functions • Develops and administers various human resources plan and procedures for all company personnel. • Plans, organizes and controls all activities of the department. Participates in developing department goals, objectives and systems. • Implements and annually updates the compensation program; rewrites job descriptions as necessary; conducts ...
.

.

.

.

Market Research

Marketing & PR jobs

40 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Familiar with Social Media and Online • Use database or willing to learn • Interpersonal skills, communication skills, good analytical skill • Creativity and problem-solving skills • Teamwork and negotiation skills • Can communicate with English Language
.

.

.

.

Marketing Executive

Marketing & PR jobs

40 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ျပည္ပမွတင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ Hotel သံုး Product မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေပးရမည္ ။ • Client မ်ားႏွင့္ Hotel သံုး Product အေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရမည္ ။ • မိမိ၏ Team member မ်ားအားေကာင္းစြာဦးေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ။ • Team member မ်ားအာ ...
.

.

.

.

Accountant

Accountancy Jobs

40 Days, Full time , Distribution / Logistic

• အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Assistant Auditor

Audit & Taxation Jobs

40 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံေရးသားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ။
.

.

.

.

Advertising Manager M  (1)

Advertising/Media Planning Jobs

40 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Plan and manages advertising and promotional events. • Plan to CSR Program as required. • Gather and organize information to plan advertising campaigns. • Creative and managing to the digital and online marketing. • Plan and execute advertising policies and strategies. • Plan advertising, including which media to advertise in, such as radio, television, print, online media, and billboards. • Initiate market research studies and analyze their findings to understand customer and market opportunities for businesses • Meet ...
.

.

.

.

Marketing Assistant

Sales & Marketing Jobs

52 Days, Full time , Distribution / Logistic
Assistant Marketing Manager

Sales & Marketing Jobs

54 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Good at communication skill & negotiation skill • Excellent at problem solving skill, reporting skill • Able to lead and motivate the team • Able to travel whenever required
.

.

.

.

Assistant Accountant

Accountancy Jobs

63 Days, Full time , Distribution / Logistic

• အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ။
.

.

.

.

Vehicle In Charge

Driver, Security & Cleaning jobs

68 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ေန႔စဥ္ ဆီ၊ေရ၊ေလ၊အင္ဂ်င္၀ုိင္၊သန္႔ရွင္းေရး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ၾကပ္မတ္ေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျပီး အနီးကပ္ ...
.

.

.

.

Marketing Executive

Marketing & PR jobs

72 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Marketing ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Diploma or Certificate တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူျဖစ္ပါက ပို၍ ဦးစားေပးမည္ • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားရသူပို၍ဦးစားေပးမည္။ • လိုအပ္ပါက နယ္သို႔ခရီးထြက္နုိင္ရမည္။
.

.

.

.

72 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ေန႔စဥ္ ဆီ၊ေရ၊ေလ၊အင္ဂ်င္၀ုိင္၊သန္႔ရွင္းေရး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ၾကပ္မတ္ေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျပီး အနီးကပ္ ...
.

.

.

.

Office Staff F  (1)

Admin, Secretarial & PA jobs

72 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ရုပ္္ရည္အသင့္အတင့္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။ • သင္ယူလိုစိတ္ရွိ၍ လူအမ်ားႏွင့္အဆင္ေျပစြာေပါင္းသင္း ဆက္ဆံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ ။
.

.

.

.

Assistant Accountant

Accountancy Jobs

91 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Familiar with accounting software • One years' working experience in related field • Must have good personality & communication skill
.

.

.

.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

97 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ေန႔စဥ္ ဆီ၊ေရ၊ေလ၊အင္ဂ်င္၀ုိင္၊သန္႔ရွင္းေရး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ၾကပ္မတ္ေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျပီး အနီးကပ္ ...
.

.

.

.

97 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Focus and implement the company's sale and marketing plan • Responsible for achieving sale result and accordance with set target • Manage and lead the marketing team • Build effective relationship with the customers and keep in touch with after sale service program • Collect sale and marketing information in market
.

.

.

.

HR Assistant

HR,Training & Recruitment jobs

101 Days, Full time , Distribution / Logistic

• To calculate complete set of payroll operation for staff by MS Excel • To submit SSB fees in timely manners • Maintains & filing all documents of HR administrative and personnel files • To manage Employee leave taken list • Preparation quarterly Leave taken report for all assigned Department • To assist the recruitment process including cv collecting, screening, interviewing process • Assist and follow orientation & training program • Other related duty assigned by HR Manager & HR Executive
.

.

.

.

Vehical In Chack

Driver, Security & Cleaning jobs

101 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ေန႔စဥ္ ဆီ၊ေရ၊ေလ၊အင္ဂ်င္၀ုိင္၊သန္႔ရွင္းေရး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ၾကပ္မတ္ေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျပီး အနီးကပ္ ...
.

.

.

.

Junior Accountant

Accountancy Jobs

271 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Must have knowledge in accounting software and Knowledge of taxation laws • Over one year of experience in accounting field • Must be computer literate and familiar with MS word, excel and e-mail
.

.

.

.

Senior Auditor

Audit & Taxation Jobs

284 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းရွိ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားသုိ႕ လွည့္လွည္ကာ စာရင္းစစ္ေဆးႏုိင္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံ ရွိသူဦးစားေပးမည္။
.

.

.

.

Interior Designer

Arts, Crafts, and Design

284 Days, Full time , Distribution / Logistic


WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS