Jobs In Myanmar
Load...
Logo

Executive Engineer (Code-39591) M  (5)

13.8.2022, Full time ,
Company:
Address: , ,
Company description

Job description
The recruitment company is electrical engineer company located in East Dagon.

လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ
၁။ Executive Engineer သည် မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ လုပ်ငန်းကိစ္စအားလုံးကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက် ရမည်။
၂။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဓာတ်အားရရှိရေး၊ ဖြန့်ဖြူးရေးအား ကြီးကြပ်ကွတ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း။
၃။ Break Down များဖြစ်လျှင် အမြန်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေး ကြတ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၄။ တရားမဝင်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုများအား ဖော်ထုတ်အရေးယူ တင်ပြခြင်း။
၅။ ဓါတ်အားဖြန့်၏ပျောက်ဆုံးယူနစ်များတွက်ချက်ပေးခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ပျောက်ဆုံးယူနစ် လျော့ချ ရေးစီမံချက်များရေးဆွဲပေးခြင်း၊ နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၆။ ဆောင်ရွက်လိုသည့် System Improvement (SI) လုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းတွက်ချက်၍ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ခြင်း။
၇။ ထရန်စဖော်မာ လောင်ကျွမ်းချို့ယွင်းပျက်စီးမှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုက်မှု ကိစ္စရပ်များအား စိစစ် တင်ပြခြင်း။


၈။ အရေးပေါ်ထိန်းပြင်ကိစ္စရပ်များ၊ လိုင်းဆွဲခြင်း၊ လိုင်းပြုပြင်ပေးခြင်း၊ Transformer တည်ဆောက် ပေးခြင်း ဓာတ်တိုင်ယာဉ်တိုက်ခြင်းကိစ္စ၊ တရားမဝင်ဓာတ်အားသုံးဆွဲမှုကိစ္စရပ်များတွင် ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက ပေးရခြင်း။
၉။ လစဉ်စီးပွါးရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု အခြေအနေ စိစစ်တင်ပြခြင်း။
၁၀။ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုစာရင်းအား စိစစ်၍ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြခြင်း။
၁၁။ လစဉ်မြို့နယ်၏ ဓာတ်အားလက်ခံ/ ရောင်းချ/ အဖွဲ့သုံး/ ပျောက်ဆုံးယူနစ်များနှင့် ပျောက်ဆုံး ရာခိုင်နှုန်းများ အား စိစစ်၍ တင်ပြခြင်း။
၁၂။ လစဉ် လဆန်း (၁) ရက်မှ (၅) ရက်အထိ မြို့နယ်၏ မီတာယူနစ်ဖတ်ချက်များ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း။
၁၃။ ဘဏ္ဍာရံပုံငွေ သုံးစွဲမှု၊ YESC ထံမှ ပြန်လည်တောင်းခံမှုအတွက် WA ရေးဆွဲတင်ပြရေးတွင် တာဝန်ခံကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရခြင်း။
၁၄။ Business Planအတွက် စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့တွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပေးရခြင်း။
၁၅။ ဖွဲ့စည်းပုံအရဝန်ထမ်းခန့်ထားရေး၊ နှုတ်ထွက်၊ ရာထူးတိုး၊ ပြောင်းရွှေ့ ကိစ္စရပ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်၍ Operation Manager နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၆။ ရပ်၊ ပျက်၊ မီးလောင်၊ ပျောက်ဆုံးမီတာများအား အစားထိုးတပ်ဆင်ခွင့်ကိစ္စရပ်များအား စစ်ဆေး ပေးခြင်း။
၁၇။ ညွှန်ကြားချက်များအား ဆက်လက်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း။
၁၈။ အထက်ဌာနအကြီးအကဲများ၏ တာဝန်ပေးအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

Desired Skills and Expertise
လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ချက်များ
- BE (EP) or B.Tech (EP)
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၈ နှစ်ရှိရမည်။
- အစိုးရဌာနများနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
- ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ (Word, Excel, Power Point)
- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်တွင် အလုပ်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

Language skills

We offer -

Work location East Dagon.
State/District: Yangon Region

Job details Job Category: Electrical Engineering Jobs
Company Industry: Electrical engineer company
Employment Type: Other
Full time: YES
Job posted: 13/8/2022

Recommend this posting to your friends
More offers from this company
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Today , Full time ,

Requirement -Bachelor degree in Accounting or Finance more prefer CPA -Advanced computer skills on MS Office -4 years working experiences as Internal Auditor accounting software and databases -Knowledge of auditing standards and procedures, laws, rules and regulations -Ability to handle sensitive matters on a confidential basis. -Prepares reports of finding and recommendations for management. -Must be communicate in English -Strong Leadership Skill and Strong Interpersonal Skill
Logo
Today , Full time ,

HTML Must 2 year experience CSS Must 2 year experience Bootstrap Must 2 year experience JavaScript Must 2 year experience JQuery Must 2 year experience Python Must 2 year experience Django Must 2 year experience AWS Must 2 year experience "Git (Git Hub)" Must 2 year experience
Logo
Today , Full time ,

Responsibilities -Present, promote and sell products/services using solid arguments to existing and prospective customers -Perform cost-benefit and needs analysis of existing/potential customers to meet their needs -Establish, develop and maintain positive business and customer relationships -Reach out to customer leads through cold calling -Expedite the resolution of customer problems and complaints to maximize satisfaction -Achieve agreed upon sales targets and outcomes within schedule -Coordinate sales effort with team members and ...
Logo
Today , Full time ,
Today , Full time ,

The recruitment company is healthcare and medical equipment trading company is located in Hlaing. Job Description - Development and implement effective sale strategies - Prepare monthly, quarterly and annual sales forecasts - Perform research and identify new potential customers and new market opportunities - Provide timely and effective solutions aligned with client need - Business to business marketing visits, may cold calls clients and develops plans to gain new customers. They determine the focus of sale efforts and assign sales terr ...
Logo
CV Maker
1 Day, Full time ,

JOB DESCRIPTION: The position is an entry to mid-level position, where the individual must have experience in commercial or industrial Architectural CAD drafting. Immediate responsibilities include: •Perform highly detailed Architectural drawings using specialist computer-aided design (CAD) applications as directed by the Director or Team Leader. •Preparing As-Built drawing, coordinating with team leaders. •Support the team leader in the documentation process. •Support material and product research for projects. •Ensure that all ...
Logo
1 Day, Full time ,
1 Day, Full time ,

BBM, MBA Graduate Language Skill - English must be good Experience years - At least 1-3 years experience in financial background Actively participate in the ongoing projects under the supervision of the department head Assist Seniors in providing a wide range of professional services to the clients Conducting financial, operational & corporate governance due diligence Industry Research & Market research and writing report if necessary Making appointment, attending the meeting and writing meeting minutes if necessar ...
Logo
1 Day, Full time ,
Receptionist (Code-38890) F  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

1 Day, Full time ,

The recruiting company is Service Industry mainly Healthcare service located in Tarmwe townships.
Logo
1 Day, Full time ,

The recruiting company is Food & Beverages Company located in Minglartaungnyunt
Logo
1 Day, Full time ,

Prepare details account information of supplier for T/T or L/C payment to nominated bank after approved by Account/Finance department. Inform remittance status to oversea /local suppliers and send remittance copy for their reference. Afterwards, always check with them for payment receipt in order to do in time delivery for PMU’s schedule especially for DHL order and arrange sea shipment at earliest Ask for confirmation about update account statement (SOA) from suppliers and report to account department for their record Cooperate with ...
Logo
Branch Supervisor(Kyaihto) (Code-40907) M/F  (5)

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time ,
Purchaser (Code-41651) F  (5)

Purchasing/Material Management Jobs

1 Day, Full time ,
1 Day, Full time ,

The recruitment company is manufacturing Industry located in Thilawa. RESPONSIBILITIES -Manage spare parts inventory through JDE - run Reports. -Ensure that all the entries for the month are timely and properly fed into JDE. Ensuring all the files & data are properly and securely maintained. -Create purchase Request as per requirements from Budget owners for ad hoc items. Set up auto Purchase request for spare parts in the JDE system -Manage inward materials Receipts process (Spare parts, Assets, consumables): Checking with Purchase Or ...
Logo
1 Day, Full time ,
1 Day, Full time ,

Qualification At least 7 years’ experience in System Development and at least 3 year experienceof project management System Development Experience in Java Projects (Spring MVC or Struts, jQuery, JavaScript, HTML/CSS, JSP, SQL, etc.) Project Management Experience oftasks scheduling, quality control, progressand issues management. Project planning, reporting, problem solving and communication skill. Can manage resource of 20-30members ( Medium sized or multiple small projects) Good command ofEngli ...
Logo
1 Day, Full time ,

The recruitment company is Freight Forwarding Services company located in Botahtaung Tsp (Now for Mandalay). Job Descriptions Perform the Marketing plan directed by Head of Marketing/Manager Customer Relationship Management (CRM) Telemarketing, B2B Marketing Visit Manage Marketing Activities Payment Follow up with internal finance team and vendors. Filling documents properly as per company’s procedures. Solve Customer Complaints and Operational Conflicts Observe the situation of whole market and report it to Manager Weekly Other ...
Logo
1 Day, Full time ,

The recruiting company is FMCG (Baby/Lady products) trading and distribution company located in Yankin townships.
Logo
1 Day, Full time ,

Adopted frame - Number of position : 1 (M/F) - Title: HTML/CSS Trainer (coder)+Japanese speaker - Salary: Negotiable (by experience and skills)
Logo
1 Day, Full time ,

The recruitment company is healthcare and medical equipment trading company is located in Hlaing. Responsibilities -Research and recommend prospects for new business opportunities -Research and analyze sale options -Build and maintain relationships with clients and prospects -Stay current with trends and competitors to identify improvements or recommend new products -Collects and analyze information and prepare data and sales reports -Attend workshops to learn more technical and professional skills for the job -Build and maintain profes ...
Logo
Sales Executive (Gp-B) (Code-41960) M/F  (5)

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time ,

The recruitment company is healthcare and medical equipment trading company is located in Hlaing. Job Descriptions . Manages assigned territory to exceed quota by: • Making sales calls to target accounts • Selling and servicing the target accounts, pre planning and adapting the sales presentation to the individuals involved • Exceeding the standard level of performance in market segment call activity, target account penetration, evaluations started and evaluations concluded • Demonstration effective full line selling • Support ...
Logo
Sr. Sales Executive (Code-41961) M/F  (5)

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time ,

The recruitment company is healthcare and medical equipment trading company is located in Hlaing. Job Descriptions • Manages assigned territory to exceed quota by: • Making sales calls to target accounts • Selling and servicing the target accounts, pre-planning and adapting the sales presentation to the individuals involved • Exceeding the standard level of performance in market segment call activity, target account penetration, evaluations started and evaluations concluded • Demonstration effective full line selling • Suppo ...
Logo
1 Day, Full time ,

The recruitment company is manufacturing Industry located in Thilawa. RESPONSIBILITIES -Complies with established job safety practices, policies and procedures a specified in plant and corporate directives for the safe performance of the work assignment. -Conducts inspection of in process materials and in process and finished product. -Responsible for supplies, material, and parts required for assigned area. -Performs record keeping duties as required under the direction of management. -Accesses, inputs, and retrieves information from t ...
Logo
1 Day, Full time ,

The recruitment company is healthcare and medical equipment trading company is located in pazundaung.
Logo
1 Day, Full time ,
Sales Representative(medical equipment) M/F  (5)

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time ,

The recruitment company is healthcare and medical equipment trading company is located in pazundaung Responsibilities -Present, promote and sell products/services using solid arguments to existing and prospective customers -Perform cost-benefit and needs analysis of existing/potential customers to meet their needs -Establish, develop and maintain positive business and customer relationships -Reach out to customer leads through cold calling -Expedite the resolution of customer problems and complaints to maximize satisfaction -Achieve ...
Logo
1 Day, Full time ,

The recruiting company is Service Industry mainly Healthcare service located in Tarmwe townships. JOB FUNCTIONS BUSINESS DEVELOPMENT -Plans and implements business development and promotion in line with set targets. -Organizes promotional campaigns and projects with the company’s clinic, corporate and walk-in clients. -Sources for new business. Maximizes profitability for the operation. -Periodic reports to be submitted on branch marketing activities and sales. -Supervision of activities of the marketing/sales personnel at branch and ...
Logo
1 Day, Full time ,

The recruitment company is foreign investment real estate company in Yankin Tsp Report To: Senior Legal Manager • Be on behalf of HOD of Legal Department in case HOD not on duty • Be in charge in all litigation matters: including dispute arrangements, negotiation, proceed the lawsuits at court and competent authorities • Provide legal advice and guidance on all kinds of litigation matters • Provide legal advice and guidance on company’s compliance • Review, draft and prepare legal letters, agreements and contracts to ens ...
Logo
HR Manager (Code-39769) M/F  (5)

HR,Training & Recruitment jobs

1 Day, Full time ,

The recruitment company is Medical Disposable and Devices Distribution Company located in Botahtaung.
Logo
1 Day, Full time ,
1 Day, Full time ,

The recruiting company is a foreign fertilizer company located in down town. JOB Description -Set up Monthly Sales target Plan and Sales Reporting -Must be handle of Upper/ Lower Myanmar with end customers / retailers/ wholesalers -Experience in industrial sales ( NPK blends users) will have added advantage. -Collections on Receivables from market. -Due diligence on buyers before sales closure. -Stay up to date on current market trends. -Find new prospect customers and attract to confirm -Maintain good relationship with customer -Ow ...
Logo
1 Day, Full time ,
1 Day, Full time ,

The Recruitment company is Paint manufacturing and distribution company is located in Hlaing Thar Yar Tsp.
Logo
Sales Assistant (Chinese) (Code-42052) M/F  (5)

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time ,
HR Executive (Code-42053) F  (5)

HR,Training & Recruitment jobs

1 Day, Full time ,
1 Day, Full time ,
1 Day, Full time ,
1 Day, Full time ,
Import Manager (Code-40112) M/F  (5)

Logistics & Supply Chain Jobs

1 Day, Full time ,

The recruitment is Trading Company located in Bahan Townships. Job Requirements • Minimum 3 – 5 year(s) of relevant experience in related field • Any graduated and relevant training will be an advantage • Can use Microsoft Office • Able to work independently, manage and motive team • Must have knowledge and experience in export import and custom clearance process • Should be understand the knowledge of import products (Edible oil and Sugar) • Good negotiation skills for dealing with related government department ...
Logo
Sales Executive (Chinese) (Code-40388) M/F  (5)

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time ,
Korea Translator (Code-40709) M/F  (5)

Translator/Interpreter Jobs

1 Day, Full time ,

The recruitment is Transport Company located in Hlaing Townships JOB DESCRIPTION- Discuss the vehicle problem with the customer - Explain and sell MST service by well understanding the MST pricing and payment Policy -Solving the customer complaints promptly. -Develop communication skill to reinforce customer relationship.
Logo
1 Day, Full time ,
Graphic Designer (Code-39522) M/F  (5)

Advertising/Media Planning Jobs

1 Day, Full time ,

- Responsibilities Must be a team player Need to be creative, thinking out of the box and interested in marketing materials.
Logo
1 Day, Full time ,

Job Description ・Create web application by using PHP. ・Work closely with project manager and collaborate with the team. ・MVC framework experience will be preferred. ・Must lead the team technically. ・Japanese class will be provided by company.
Logo
Cashier(Yangon) (Code-41169) M/F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day, Full time ,

Overall Job Purpose Receive and disburse money in establishments other than financial institutions. Usually involves use of electronic scanners, cash registers, or related equipment. Often involved in processing credit or debit card transactions and validating checks. Key Responsibilities: • Managing all the cash and bank transactions in workplace • Maintaining daily account of the daily transactions • Balancing the daily account at the end of each day • Checking the daily cash and bank balance • Interacting with the customer ...
Logo
1 Day, Full time ,

• Assist all of Marketing activity to deliver sales volume and profitability targets and advertising materials (Billboards, Facebook, press adverts etc) • Demonstrates the Mitsubishi Customer First Behaviours in all interactions with customers and colleagues • Ensures the all marketing activity and all advertising meet within Mitsubishi guidelines. • Assist all Marketing activity and ensure latest models are used in communications • Ensure that a consistent brand image is presented in communications • Support and work with supp ...
Logo
1 Day, Full time ,

The recruitment company is Manufacturing company is located in Hlaing Tahr Yar Tsp;
Logo
1 Day, Full time ,

The recruitment company is Japanese IT Company in Downtown . Job Content - E-commerce website, online shopping support outsourcing service Product image processing , online shopping management website maintenance , etc...
Logo
1 Day, Full time ,

The recruitment company is foreign investment plastics manufacturing company in Kamaryut Tsp - Any graduated - Minimum 5 years experiences as sales & marketing position in FMCG and soft drink industry
Logo
1 Day, Full time , 500 - 500 $,

Any graduate Who have work experience in Singapore (any field) Need accountant knowledge Cheerful person Setting up a business targeting Singapore companies
Logo
Secretary (Code-39564) F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day, Full time ,

The recruitment is Trading Company located in Kyee Myin Daing Townships. -Demonstration of "presence" and excellent communication skills -Experienced in preparing meeting Resolutions and legal contracts - Computer literacy (MS Word, Excel, PowerPoint, Using Internet & E-mail) -Can work with under pressure and detail-oriented
Logo
1 Day, Full time ,

The recruitment is Trading Company located in Kyee Myin Daing Townships. Job Description • Incorporate policies and procedures of the company in business unit operations • Monitor and review company’s activities and ensure that they are brought to completion within scheduled period of time and budget • Provide effective management to organization’s business activities that have to do with its strategic and financial growth • Build effective relationship with the clients and • Perform review of equipment and system layouts an ...
Logo
General Manager (Code-39559) M  (5)

Logistics & Supply Chain Jobs

1 Day, Full time ,

The recruitment is Trading Company located in Kyee Myin Daing Townships. Job Description • Responsible for the overall stability and profitability of the whole trading operation (Export & Import and Custom process) • To manage the overall process of applying import & export license and custom clearance • To manage a prepare the require document for export / import license, custom clearance process and shipping document • To manage and handle a custom and port clearance • To manage Custom clearance administrative duti ...
Logo
Driver (Code-39925) M/F  (5)

Driver, Security & Cleaning jobs

1 Day, Full time ,
Store Staff(Bago) (Code-39911) M  (5)

Logistics & Supply Chain Jobs

1 Day, Full time ,

The recruitment company is animal feed product Manufacturing and Distribution Company in Bago Township.
Logo
1 Day, Full time ,
1 Day, Full time ,

The recruitment company is FMCG Manufacturing company in Bahan Tsp Asst; MKT Manager Job Description • To develop the marketing plan & strategy. • Develop new product and market surveys and extend market area. • To improve brand awareness and market share. • Build relationships and partner with key industry players, agencies and vendors • Be in charge of marketing budget and expense • Measure and report performance of marketing activity/ plan • Evaluate the all marketing standard operation procedure • Revie ...
Logo
2 Days, Full time ,
Office Cashier (Code-36732) F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

2 Days, Full time ,
2 Days, Full time ,
2 Days, Full time ,
2 Days, Full time ,
2 Days, Full time ,

The recruitment is distribution company located in Shwe Pyi Thar Townships;
Logo
Sales Staff (Fashion) (Code-41879) M  (5)

Sales & Business Development jobs

3 Days, Full time ,

The recruitment company is beauty and fashion company is located in Myanmar Plaza -Bachelor Degree major in business administration or any related field -At least 2 years of experience in fashion industry -Must have computer skills ( word /excel) -The whole facebook page and photoshop software must be profiecent -Retail store experiences -English ( Intermediate )
Logo
3 Days, Full time ,

Main Duty of Senior Marketing - Marketing Senior Staff/ Group Leader - To support marketing manager to get the required orders to meet the company business plan - To research the market and collect wide range of information to improve the company business plan - To establish good relationships with customers to promote the marketing - To prepare and submit the proposals and quotations to customers in accordance with the internal decision procedure - To assist company related matters in accordance with the instruction of marketing manager ...
Logo
3 Days, Full time ,
Facebook Page Admin (Code-40703) M/F  (5)

Advertising/Media Planning Jobs

3 Days, Full time ,
3 Days, Full time ,

The recruitment company is foreign investment manufacturing company in Yangon. - Any Graduate - Must have CPA (or)ACCA Part I,II - More Preferred Manufacturing/ Trading /Distribution Companies - Financial advice that will allow them to make the best business decisions for the company. - Collecting, interpreting and reviewing financial information
Logo
3 Days, Full time ,

The recruitment company is animal feed product Manufacturing and Distribution Company in Bago Township.
Logo
Executive Engineer (Code-39197) M  (5)

Engineering & Technical jobs

3 Days, Full time ,
3 Days, Full time ,
3 Days, Full time ,

-Monitoring the inventory of office supplies and purchasing the stationary and materials -Maintain and update office service contracts such as outsourced security, office ferry, renew car licenses and insurance -Maintain an up to date fixed asset list and report when fixed assets are requested -Perform payment such as YCDC bill, water bill, electricity bill & Phone bill etc. -Conduct and manage office cars usage in order to support daily operations -Proper dealing and handling of the documentation process with Government Offices -Chec ...
Logo
3 Days, Full time ,
3 Days, Full time ,

Under the supervision of expert staff, Assistant Project Coordinator is expected to perform the following tasks 1. Assist in the overall implementation of the project 2. Assist in overseeing the activities of the stakeholders 3. Assist in coordinating the implementation of the project with the other partner agencies 4. Assist in preparing necessary documents for procurement of equipment 5. Perform other duties of similar nature assigned by the expert
Logo
3 Days, Full time ,
Purchasing Staff (Code-37288) M  (5)

Purchasing/Material Management Jobs

3 Days, Full time ,

The recruitment company is Automotive/Car Company located in Hlaingtharya Township Now for Mingalardon .
Logo
3 Days, Full time ,

The recruitment is Business Consultant Company located in South Okkalapa Tsp. Job Descriptions • Developing growth strategies and plans • Managing and retaining relationships with clients • Having an in-depth knowledge of business products and value proposition • Writing business proposals • Identifying and mapping business strengths and customer needs • Researching business opportunities and viable income streams • Following industry trends locally and internationally • Reporting on successes and areas needing improv ...
Logo
3 Days, Full time ,

The recruiting company is paper manufacturing manufacturing factory located in East Dagon Tsp
Logo
Sales Drive (Code-37987) M  (5)

Driver, Security & Cleaning jobs

3 Days, Full time ,

The recruiting company is Jewelry & Watches Sales & Distribution company located in Yakin Tsp.
Logo
3 Days, Full time ,

Responsibility • Make the sales order, order form issuing and assisting the invoicing process. • Liaise with counter sales department to ensure timely deliveries • Credit sales monitoring and summarizing data • Prepare region /team wise sales report. • Doing payoff of order process instead of sales staff. • Assist other sales administrator tasks as assigned
Logo
3 Days, Full time ,

Description Interpreter & Translator (Japanese - Myanmar)} If necessary, required to make long trips to Japan. other : Must be able to travel abroad for long periods Experience of studying and working in Japan is more desirable Need to be familiar with insurance and IT field, so should be comfortable with that and eager to learn
Logo
Customer Care Staff (N2 Passed) (Code-39593) M  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

3 Days, Full time , 400 000 - 600 000 Ks,

The recruitment company is research and consulting Company located in Mingalar Taung Nyunt Tsp. Ø Able to use business email in Myanmar/English and Japanese Ø Able to work long working hours and weekend Ø Team work, self-discipline and humble mind set Ø Strong commend Communication skill & positive altitude Ø More prefer who has Driving license General Job Descriptions Ø Guide and Assist for customer from Japan Ø Interpreting at the interview room Ø Discussion and mailing to Japanese customer Ø Pic ...
Logo
3 Days, Full time ,

လှည်းကူးတွင်ရှိသော Manufacturing Company တစ်ခုမှဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်။
Logo
4 Days, Full time ,
Vehicle Mechanic Assistant Manager (Code-38848) M  (5)

Mechanical/Automotive Engineering Jobs

4 Days, Full time ,
4 Days, Full time ,

 Qualification  At least 10 years’ experience in System Development and minimum 7 years’ management experience in Software development is preferable  Project Management Experience of schedule, cost, quality control, progress and issues management  Strong communication and interpersonal skills with aptitude in building relationships with professionals of all organizational levels  Ability in problem-solving and negotiation  Good command of English, and can communicate in Japanese (JLPT N2 and above)
Logo
4 Days, Full time ,

To lead production planning from the unit’s objectives and ensure that production happens on time and as per plan  To ensure that volume production targets during season and non season is as per plans  To plan the resources for production in relation to costs and productivity norms  To benchmark and introduce contemporary manufacturing practices and systems on an ongoing basis  Assist with the implementation of future projects.  Quality Systems & Safety in conjunction with QA Manager  To ensure that the quality o ...
Logo
4 Days, Full time ,

Responsibilities:  Handling products for delivery  Responsible for onloading and offloading  Stock Checking  Reporting the stock list  Other tasks assigned by Supervisor
Logo
5 Days, Full time ,

The recruitment is Trading Company located in Hlaing Thar Yar Townships. Job Description • Incorporate policies and procedures of the company in business unit operations • Monitor and review company’s activities and ensure that they are brought to completion within scheduled period of time and budget • Provide effective management to organization’s business activities that have to do with its strategic and financial growth • Build effective relationship with the clients and • Perform review of equipment and system layouts an ...
Logo
5 Days, Full time ,

The recruitment company is foreign investment mobile distribution company in downtown Job Descriptions Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products. Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors. Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand. Comple ...
Logo
5 Days, Full time ,

The recruitment company is well known construction company in Bahan Tsp . (1) Job Description • Take off the quantity for all MEP system • Request quotations from suppliers • Prepare contract documents and purchasing agreements. • Measure the as-built works progressively for payment • Identify and value variation works. • Verify progress claims submitted by subcontractors/suppliers and prepare payment responses/certificates. • Liaise with consultants QS on progress payments and variation orders.
Logo
5 Days, Full time ,

The recruitment is Engineering Company located in Hlaing Townships Responsibilities - Prepare drawings based on building specifications, calculations and design intent. - Prepare working drawings and sketches, manually or using computer-aided programs, to show details including elevation, plans, materials, landscaping and layouts. - Ensure all drawings prepared are adequately and correctly cross-referenced with Structural, Architectural, M&E and relevant Sub-contractors’ information. - Maintain project documentations and dr ...
Logo
5 Days, Full time ,

The recruiting company is real estate/property company Located in Botahtaung townships. Duties and Responsibilities -Prepare debit voucher, check, and match requisition form, with arrangement of signatories from HOD -Update cash and bank book daily -Daily accounting transactions recording in Quick Book software -Monthly accruals and adjustments in Quick Book software -Prepare and maintain accounting schedules: Service Income & Bank Interest, Rental Schedule -Monthly Preparation of Financial Statements, Commercial Tax, WHT, SGT Subm ...
Logo
5 Days, Full time ,

The recruitment company is well known construction company in Bahan Tsp (3) Personality: • Good organizational and interpersonal skills (4) Knowledge/Skills/Abilities: • • Good knowledge in Quantity Surveying and Contracts Administration (FIDIC, SIA). • Good interior decoration field knowledge • Time management skills with exceptional attention to detail and ability to manage particular tasks in charge. • Good verbal and written communication skills
Logo
5 Days, Full time ,
5 Days, Full time ,
5 Days, Full time ,

The recruitment company in concrete manufacturing company in Dagonseikkan Tsp. Qualification- Any Gratuate (or) B.Sc Chemistry (or) B.E Mechanical Dip of Management English language especially in writing
Logo
Factory Supervisor (Code-37295) M/F  (5)

Logistics & Supply Chain Jobs

5 Days, Full time ,

The recruiting Company is Pharmacy Manufacturing Company located at Hlaing Thar Yar Tsp.
Logo
5 Days, Full time ,

The recruitment is Transportation Company located in Hlaing Townships Job Description - Planning & Host - Event & Promotion - Fleet Development & Support(B to B) - Profit Maximization - Market Analysis & Forecast (Researching) - Brand Dealership Development - Forecast Marketing Budget - Manage Customer Service (External and Internal) - Customer management (Company, individual, ETC)
Logo


WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS