Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: Innopower Co.,Ltd
Job Category
Education / Training
No of Employees
21-50
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Conceptualizing visuals based on requirements
• Creating images and layouts by hand or using design software
• Testing graphics across various media/
• Study design briefs and determine requirements
• Schedule projects and define budget constraints
• Conceptualize visuals based on requirements
• Prepare rough drafts and present ideas
• Develop illustrations, logos and other designs using software or by hand
• Use the appropriate colors and layouts for each graphic
• Work with copywriters and creative director to produce final design
• Test graphics across various media
• Amend designs after feedback
• Ensure final graphics and layouts are visually appealing and on-brand

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Proven graphic designing experience
• A strong portfolio of illustrations or other graphics
• Familiarity with design software and techonlogies (Such as InDesign, Illustrator , Dreamweaver, Photoshop)
• A Keen eye for aesthetics and details.
• Excellent Communication Skills
• Ability to work methodically and meet deadines.
• Degree in Design, Fine Arts or related field is a plus.
• Any Graduated / Must be have 3 years experiences
- Good interpersonal skills
- Proficient in English.

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/ Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ No(249) 7th floor,Bagaya Street,, Yangon,No(681), Pyay Road, 10th Miles , Saw Bwar Gyi Gone, Insein Township, Yangon. Myanmar,Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon Region

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Arts, Crafts, and Design
Company Industry: Education/ Training
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 11/6/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

HR Director

HR,Training & Recruitment jobs

788 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Develop corporate plans for a variety of HR matters such as compensation, benefits, health and safety etc. • Act to support the human factor in the company by devising strategies for performance evaluation, staffing, training and development etc. • Oversee all HR initiatives, systems and tactics • Supervise the work of HR personnel and provide guidance • Serve as the point of contact for employment relations and communicate with labor unions • Monitor adherence to internal policies and legal standards • Deal with grievance ...
.

.

.

.

Assistant Lecturer (Business)

Education, Childcare & Teaching jobs

788 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Teach as a member of a teaching team within an established programme of study. • Teach in a variety of settings from small group tutorials to large lectures, ensuring content, methods of delivery and learning materials meet the defined learning objectives for individual teaching sessions. • Develop own teaching materials, methods and approaches taking into account established or agreed practices where necessary. • Supervise the work of students, provide advice on study skills and help them with learning problems. • Set and mark ...
.

.

.

.

Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

788 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Actively seek out new sales opportunities through cold calling, networking, and Social media, Phone. • To serve and consult our potential customer's about career path and our education path. • Build networks and spheres of influence in order to grow prospect lists • Identify the traits of the ideal customer and seek to find others with the same traits • Performing to achieve monthly sales targets • Prepare and deliver presentations on products/services • Negotiate and close deals; handle complaints or objections • Sugge ...
.

.

.

.

Academic Internship

Education, Childcare & Teaching jobs

788 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Under direct supervision of senior professional staff and/or faculty personnel, provides entry-level professional support services in a specialty field, as appropriate to the day-to-day operating objectives of the unit. • Assists in the planning and implementation of assigned projects; participates in projects and programs designed to develop professional skills and expertise appropriate to the needs of the organization. • Uses acquired knowledge and skill to carry out and complete project activities. •Conducting Academic Process ( ...
.

.

.

.

Sales Admin

Sales & Marketing Jobs

788 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Must be control; maintain sales data analysis with related jobs daily, weekly, monthly & yearly. • communicating and negotiation with Top Management and Sales, Marketing Teams • Organizing for Sales Data Survey and Analysis and Prepare Sales Report • Sale invoices, Payments, Sale schedules process with team members between customers and company business structures. • Handling customers complaint, customers feedback including sales process and controls customers business information’s.
.

.

.

.

CV Maker
788 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Identify the organization’s requirements and expectations for each event. • Manage all event set-up, tear down and follow-up processes. • Maintain event budgets. • Book venues, entertainers, photographers, and schedule speakers. • Conduct final inspections on the day of the event to ensure everything adheres to the client’s standards. • Assess an event’s overall success and submit findings.
.

.

.

.

Senior Account

Accountancy Jobs

789 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Perform month-end accounting activities ( such as reconciliations & Journal entries. ) • Monitor expenditures, analyse revenues & determine budget variance and report the same to CFA. • Assist in budget preparation and expenses management activities for assigned accounts. • Assist in auditing activities by providing necessary information & preparing requested documentations. • Respond to accounting inquires from management on time. • Coordinate with finance team to complete assigned accounting tasks within deadlin ...
.

.

.

.

Social Media Executive

Media,Digital & Creative jobs

789 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Develops engaging, creative, innovative content for regularly scheduled posts, which enlighten audiences and promote brand-focused messages • Coordinates social media messaging with advertising departments, brand managers, and quarterly or seasonal company goals • Manages social media team members, including copywriters and other content creators, by overseeing their work and offering guidance or direction • Works with other departments to develop social media timelines coinciding with new product releases, ad campaigns, or other b ...
.

.

.

.

Digital Marketing Manager

Marketing & PR jobs

789 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Social Media Planning / Content Calendar/Boosting Budget Allocation& Reporting . • Content Calendar Creation / Analysing & Monitoring on all digital works. • Reporting weekly / Leads must be largest • Camping creative idea • Acquire industry Knowledge • Apply basic negotiation skills and techniques • Apply principles of revenue management • Conduct market research • Contribute to marketing Campaigns and solutions • Documenting project processes and outcomes • Establish relationships to build Customer co ...
.

.

.

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

789 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Conceptualizing visuals based on requirements • Creating images and layouts by hand or using design software • Testing graphics across various media/ • Study design briefs and determine requirements • Schedule projects and define budget constraints • Conceptualize visuals based on requirements • Prepare rough drafts and present ideas • Develop illustrations, logos and other designs using software or by hand • Use the appropriate colors and layouts for each graphic • Work with copywriters and creative director to p ...
.

.

.

.

Video Editor

Media,Digital & Creative jobs

789 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Manipulate and edit film pieces in a way that is invisible to the audience • Take a brief to grasp production team’s needs and specifications • Review shooting script and raw material to create a shot decision list based on scenes’ value and contribution to continuity • Trim footage segments and put together the sequence of the film • Input music, dialogues, graphics and effects • Create rough and final cuts • Ensure logical sequencing and smooth running • Consult with stakeholders from production to post-production ...
.

.

.

.

Education Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

790 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• A unique education courses to sell • Dedicated marketing and service team • Professional development and training • A fun and professional working environment • Option to transfer between our training centers and to progress into senior positions Job Description • Sell business and engineering programs • Develop relationships to maximize referrals and renewals • Build trust and develop long term relationships • Provide excellent follow up service to students • Show dedication to ensuring students reach their educ ...
.

.

.

.

Assistant Lecturer

Education, Childcare & Teaching jobs

790 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Teach as a member of a teaching team within an established programme of study. • Teach in a variety of settings from small group tutorials to large lectures, ensuring the detailed lesson plan, the content, methods of delivery and learning materials meet the defined learning objectives for individual teaching sessions. • Develop own teaching materials (Textbooks and PowerPoints), teaching methods and approaches taking into account established or agreed practices where necessary. • Supervise the assignments and work of students ...
.

.

.

.

Network Administrator

IT/Computing Jobs

790 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Assess a company or organization’s network and computer system needs. • Install and integrate new server hardware and applications • Make upgrades and repairs as needed • Support and administer third-party applications • Ensure network security and connectivity • Monitor network performance (availability, utilization, throughput, goodput, and latency) and test for weaknesses • Set up user accounts, permissions and passwords • Resolve problems reported by end user • Define network policies and procedures • Specif ...
.

.

.

.

Senior Academic Coordinator

Education, Childcare & Teaching jobs

790 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Completing students’ registration processes. • Arrange for pre-confirm lecturers for each class. • Management classroom to smooth education process and prepare attendance sheet, attendance report, handouts and students’ sign sheets for handouts. • Conducting Academic Process (eg., collect lecturer feedback from students, Explaining assignment questions, Accept assignment questions from lecturer and prepare with program format, helping students to check plagiarism of assignments). • Preparing grading result slips for each per ...
.

.

.

.

System Administrator

IT/Computing Jobs

790 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Configuring and maintaining the networked computer system, including hardware, system software, and applications. • Ensuring data is stored securely and backed up regularly. • Ensure security through access controls, backups and firewalls • Diagnosing and resolving hardware, software, networking, and system issues when they arise. • Replacing and upgrading defective or outdated components when necessary. • Monitoring system performance to ensure everything runs smoothly and securely. • Researching and recommending new appr ...
.

.

.

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
KINGS International School Vice Principal (Academic) M/F  (1)
KINGS International School
Yangon Region
372 ေန႔မ်ား
HR Director
Innopower Co.,Ltd
Yangon Region
788 ေန႔မ်ား
AA Electronics Ltd. Graphic Designer/ Social Media
AA Electronics Ltd.
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Graphic Designer(Paragon Construction)
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Graphic Designer
Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Web Designer
Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Graphic Designer
Polymer Company Limited
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Logo Graphic Designer (Code-39522) M/F  (5)
Yangon Region
7 ေန႔မ်ား
Graphic Designer
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
306 ေန႔မ်ား
UI/UX Designer
Telecom International Myanmar Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
563 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS