Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Some heads-up for your convenience

Prior to purchasing a product, be certain to inspect product ratings and critiques from other users to get informed buying decisions.

Trace all your purchases from payment to delivery with Win Stores’ real-time shipping report.We understand online shopping should be accessible, simple, and fun. This is the concept Win Stores strives to produce on the platform. From automotive parts, motorcycle parts to iron & steel, there's bound to be something for the general public at Win Stores. We are regularly growing our product collection which gives you the convenience to experience the best quality products in the market.

Try risk-free purchasing with Win Stores Guarantee - receive the exact products you purchased otherwise we will get your money back!Established in 2018, Win Stores is Myanmar's leading eCommerce platform, Win Stores provides a robust online marketplace platform that enables its buyers to experience a highly secure, reliable, and seamless shopping experience. But that's not all, it allows a convenient experience for the users who are looking to shop anywhere, anytime, and every shopping service attainable at the touch of your fingers. With proximity across Myanmar, we equate this broad and diverse region through our technology, logistics, and payment capabilities.No hidden costs, no transaction charges, Win Stores is open for all! Meet our community and begin shopping online now. see less

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Under the direction of the Managing Director of the company, develops, implements, and update personnel policies, procedures, and forms. Stays current with laws and regulations affecting personnel issues (Equal employment, employee safety, etc.), employment practices or trends, and recommends new or revised policies and procedures as appropriate.
• Assists and supports department managers and all employees regarding personnel issues. Answers employee questions regarding personnel policies, procedures, and benefits; researches and disseminates topical or timely information to managers and/or employees on personnel issues.
• Coordinates and assists with employee recruitment, hiring, orientation, and training; determines employee classifications and ensures completion of all appropriate paperwork for new employees.
• Coordinates and assists the manager with employee reviews and performance appraisals. Coordinates and participates in the completion of terminations and exit interviews.
• Establishes and maintains personnel records and reports; maintains company organization charts and employee directory.
• Prepares and coordinates all accident reports and worker’s compensation reports. Handles follow-up insurance and worker's compensation claims. Handles return-to-work and disability slips.
• Performs other related duties as required or as assigned.

ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS

Reports directly to the Managing Director. Coordinates activities and assists all department managers and employees.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
A bachelor’s degree in human resources or business administration is required. Must have excellent oral and written communication skills and the ability to work well with people at all levels of the organization. Leadership skills are beneficial. Familiarity with personnel standards and regulations at the national level is required; knowledge of state regulations, standards, and guidelines is desired. Project management experience is preferred.
SPHR or comparable HR certification is highly desirable. Membership in a professional organization (e.g., SHRM) is beneficial.

Requirements

• Minimum working experiences of (5) years in the related field
• Excellent command of English (4 skills) – (Relevant Certificate Required)
• Proven working experience as HR Manager or another HR Executive
• People-oriented and results-driven
• Demonstrable experience with Human Resources metrics
• Knowledge of HR systems and databases
• Ability to architect strategy along with leadership skills
• Excellent active listening, negotiation, and presentation skills
• Competence to build and effectively manage interpersonal relationships at all levels of the company
• In-depth knowledge of labor law and HR best practices
• Degree in Human Resources or related field

Technical skills

• Intermediate to advanced experience in using MS Office Software (Word, Excel, PowerPoint)
• Knowledge of Microsoft Outlook, Yammer, SharePoint, Planner, OneDrive
• Knowledge of time-tracking software such as TSheet
• Working knowledge of human resource information system, databases, and tools
• IT and numeracy skills, with strong IT skills required if managing/operating computerized payroll and benefits systems
• Ability to analyze, interpret and explain employment law
• Ability to use the Internet
• Ability to type both English and Myanmar

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ No. (79/81), Room #705~706, Central Tower, Anawrahta Road, 39th & 40th Street, Kyauktada Township Yangon, Myanmar, 11182
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: HR,Training & Recruitment jobs
Company Industry: Automotive
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 16/11/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Human Resources Manager

HR,Training & Recruitment jobs

592 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Under the direction of the Managing Director of the company, develops, implements, and update personnel policies, procedures, and forms. Stays current with laws and regulations affecting personnel issues (Equal employment, employee safety, etc.), employment practices or trends, and recommends new or revised policies and procedures as appropriate. • Assists and supports department managers and all employees regarding personnel issues. Answers employee questions regarding personnel policies, procedures, and benefits; researches and dissemi ...
Some heads-up for your convenience Prior to purchasing a product, be certain to inspect product ratings and critiques from other users to get informed buying decisions. Trace all your purchases from payment to delivery with Win Stores’ real-time shipping report.

We understand online shopping should be accessible, simple, and fun. This is the concept Win Stores strives to produce on the platform. From automotive parts, motorcycle parts to iron & steel, there's bound to be something for the general public at Win Stores. We are regularly growing our product collection which gives you the convenience to experience the best quality products in the market. Try risk-free purchasing with Win Stores Guarantee - receive the exact products you purchased otherwise we will get your money back!

Established in 2018, Win Stores is Myanmar's leading eCommerce platform, Win Stores provides a robust online marketplace platform that enables its buyers to experience a highly secure, reliable, and seamless shopping experience. But that's not all, it allows a convenient experience for the users who are looking to shop anywhere, anytime, and every shopping service attainable at the touch of your fingers. With proximity across Myanmar, we equate this broad and diverse region through our technology, logistics, and payment capabilities.

No hidden costs, no transaction charges, Win Stores is open for all! Meet our community and begin shopping online now. see less

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Trade Audit Manager
Focus Star Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
6 ေန႔မ်ား
Fleet Manager
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
270 ေန႔မ်ား
Human Resources Manager
Win Store
Yangon (Rangoon)
592 ေန႔မ်ား
Chinese Translator
Pyai Sone Win Aung Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
707 ေန႔မ်ား
Warehouse Trainee
Convenience Prosperity Co.,Ltd (YHE)
Yangon (Rangoon)
733 ေန႔မ်ား
Sales Manager (Automotive)
Greater Man Group of Companies
Yangon (Rangoon)
733 ေန႔မ်ား
HR Manager (Organization Development & Training)
SUPER SEVEN STARS CO., LTD
Yangon (Rangoon)
737 ေန႔မ်ား
HP Staff (Thanlyin)
Precision Auto Engineering Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
778 ေန႔မ်ား
Part Sales Admin
Convenience Prosperity Co.,Ltd (YHE)
Yangon (Rangoon)
796 ေန႔မ်ား
NCX Myanmar Co.Ltd Front-End Web Developer
NCX Myanmar Co.Ltd
Yangon (Rangoon)
829 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS