Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: Proven Technology Industry Co.,Ltd
Job Category
Manufacturing
No of Employees
501-1000
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Reporting to General Manager (Sales & Marketing).
• Create materials based on segments, field training, field communications, partnership requirements, and coordination with Markets.
• Support product roadmap; own marketing communications, support sales & marketing field through executive briefings and customer meetings.
• Develop a feedback loop for product performance, gather market research including addressable and selling markets, work with team for timely & adequate entrance into the markets / segments.
• Develop use cases, anticipate potential roadblocks & manage resolutions.
• Critical analysis of overall revenue and sales results as well as business intelligence data at product level to understand trends which provides input into what types of offers to create as well as where to execute.
• Need to understand anomalies in trends with the 'why' behind them and provide recommendations on addressing the revenue gaps.
• Provide recommendations based on business intelligence of product revenue that informs go-to-market initiatives around how we position various product portfolio to drive incremental revenue in the business channels.
• Understand the ISO System, RC, TQM System and follow them to work together for improvement.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• 5+ years marketing experience in a Manager role.
• Excellent understanding of marketing environment.
• Demonstrated ability to manage budgeting process and use of analytical skills
• Proven track record in delivering industry marketing campaigns that drive sales growth
• Excellent communication skills to staff and to represent the brands
• Ability to create and manage marketing strategies across multiple countries.

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ No. F/S-14, Bayintnaung Road, Shwe Sabei Yeikmon, Kamayut Township,Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Marketing & PR jobs
Company Industry: Manufacturing
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 19/7/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Marketing Manager

Marketing & PR jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Reporting to General Manager (Sales & Marketing). • Create materials based on segments, field training, field communications, partnership requirements, and coordination with Markets. • Support product roadmap; own marketing communications, support sales & marketing field through executive briefings and customer meetings. • Develop a feedback loop for product performance, gather market research including addressable and selling markets, work with team for timely & adequate entrance into the markets / segments. • Devel ...
.

.

Content Writer

Media,Digital & Creative jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Comments reply • Ability to handle urgent complaint case • Report and check customer feedback • Direct dial with inquiry customer (Direct phone call) • Learning activities of competitors • Search and update with the latest trends, phrases and concepts. • Write new content based on research and development of interesting content for the target audience • Share promotional ideas with the team. • Identify the needs and gaps of our customers in our content and recommend new things • Assist marketing teams in developin ...
.

.

Sales Executive (Mandalay Region)

Sales & Marketing Jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• မိမိ၏ Sales Performance အားတိုက္ရိုက္တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္။ • အေရာင္းကားမ်ား အခ်ိန္မွီထြက္ခြာျခင္း ႏွင့္ အေရာင္းမ်ားအခ်ိန္မွန္စြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ • ကုန္ပစၥည္းမ်ားခြဲေဝမႈ ႏွင့္ အေႂကြးမ်ားေကာက္ခံရရွိ ...
.

.

Admin Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• ေမာ္တော္ယာဥ္လိုင္စင္ဝင္ျခင္းမ်ား/ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဝင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။ • GPS တပ္ဆင္ျခင္းကိစၥမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ • အာမခံကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။ • ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းခြန္ ႏွင့္ အျခားေသာ အခြ ...
.

.

Board Of Directors Secretary

Senior Management jobs

267 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Prepares minutes for permanent records following meetings. • Collaborates with the MD to assemble meeting agendas; working to include Parking Lot items and To Do List items • Updates and maintains the BOD Contact List and circulates to BOD members • Familiar with Board procedures and ensures the Board is in accordance with By-Laws. • Supervises Board elections. • As Secretary-Elect or Past Secretary, keeps the working documents such as the Policy Register and Board Procedures Manual up to date and current. • Please see Boa ...
.

.

CV Maker
Content Writer

Media,Digital & Creative jobs

267 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Comments reply • Ability to handle urgent complaint case • Report and check customer feedback • Direct dial with inquiry customer (Direct phone call) • Learning activities of competitors • Search and update with the latest trends, phrases and concepts. • Write new content based on research and development of interesting content for the target audience • Share promotional ideas with the team. • Identify the needs and gaps of our customers in our content and recommend new things • Assist marketing teams in developin ...
.

.

Marketing Manager

Marketing & PR jobs

267 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Reporting to General Manager (Sales & Marketing). • Create materials based on segments, field training, field communications, partnership requirements, and coordination with Markets. • Support product roadmap; own marketing communications, support sales & marketing field through executive briefings and customer meetings. • Develop a feedback loop for product performance, gather market research including addressable and selling markets, work with team for timely & adequate entrance into the markets / segments. • Devel ...
.

.

282 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Manage implementation of the brand sales, trade & consumer marketing programs by developing appropriate product demand generating programs that will stimulate higher sales turnover. • Initiate retail audit reports on a monthly basis (i.e, market share, distribution & pricing) • Discuss and develop action plans with marketing team. • Exploit competitive weakness or seek further sales & market share growth. • To get high awareness by creating effective and efficient program to target consumer. • Present and provide ...
.

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Sale
Polymer Company Limited
Yangon (Rangoon)
5 ေန႔မ်ား
Modern Trade Manager
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
16 ေန႔မ်ား
Waiter
First Top Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
146 ေန႔မ်ား
Chinese Translator
Myint Dachan Co.,LTD.
Yangon (Rangoon)
188 ေန႔မ်ား
Sales Controller
De Heus Myanmar
Yangon (Rangoon)
231 ေန႔မ်ား
Mechanical Engineer
Myanmar Chemical & Machinery Co. Ltd
Yangon (Rangoon)
254 ေန႔မ်ား
Admin Supervisor
Proven Technology Industry Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
258 ေန႔မ်ား
Assistant IT Manager
Deco-Land Co.,Ltd.
Yangon (Rangoon)
259 ေန႔မ်ား
Accountant
Asahi Loi Hein Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
268 ေန႔မ်ား
Driver
AIZAWA Myanmar Co.,Ltd.
Yangon (Rangoon)
272 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS