Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ:
ေနထိုင္ခြင့္: , ,
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
The recruitment company is Automotive/Car Company located in Hlaingtharya Township

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
-Must be a bachelor’s degree Holder in any field
- LCCI II (or) LCCI III
-Proficient in Microsoft Office,Excel,Power Point,Internet ,Email
- Minimum 2 years of experience in related field
-Excellent knowledge of Accounting Software
- Good communication and interpersonal skill
- Long terms relationship with company

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ Salary : Negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Hlaingtharya Township
ေနရာေဒသ: Yangon Region

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Admin, Secretarial & PA jobs
Company Industry: Automotive/Car
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: စာခ်ဳပ္
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 1/6/2023

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment is Trading Company located in Hlaing Thar Yar Townships. Job Description • Incorporate policies and procedures of the company in business unit operations • Monitor and review company’s activities and ensure that they are brought to completion within scheduled period of time and budget • Provide effective management to organization’s business activities that have to do with its strategic and financial growth • Build effective relationship with the clients and • Perform review of equipment and system layouts an ...
Logo
Driver (Hlaing Thar Yar) (Code-40138) M/F  (5)

Driver, Security & Cleaning jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is foreign investment mobile distribution company in downtown Job Descriptions Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products. Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors. Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand. Comple ...
Logo
Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is well known construction company in Bahan Tsp . (1) Job Description • Take off the quantity for all MEP system • Request quotations from suppliers • Prepare contract documents and purchasing agreements. • Measure the as-built works progressively for payment • Identify and value variation works. • Verify progress claims submitted by subcontractors/suppliers and prepare payment responses/certificates. • Liaise with consultants QS on progress payments and variation orders.
Logo
Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment is Engineering Company located in Hlaing Townships Responsibilities - Prepare drawings based on building specifications, calculations and design intent. - Prepare working drawings and sketches, manually or using computer-aided programs, to show details including elevation, plans, materials, landscaping and layouts. - Ensure all drawings prepared are adequately and correctly cross-referenced with Structural, Architectural, M&E and relevant Sub-contractors’ information. - Maintain project documentations and dr ...
Logo
CV Maker
Export Executive (Code-40110) M/F  (5)

Logistics & Supply Chain Jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruiting company is real estate/property company Located in Botahtaung townships. Duties and Responsibilities -Prepare debit voucher, check, and match requisition form, with arrangement of signatories from HOD -Update cash and bank book daily -Daily accounting transactions recording in Quick Book software -Monthly accruals and adjustments in Quick Book software -Prepare and maintain accounting schedules: Service Income & Bank Interest, Rental Schedule -Monthly Preparation of Financial Statements, Commercial Tax, WHT, SGT Subm ...
Logo
Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is well known construction company in Bahan Tsp (3) Personality: • Good organizational and interpersonal skills (4) Knowledge/Skills/Abilities: • • Good knowledge in Quantity Surveying and Contracts Administration (FIDIC, SIA). • Good interior decoration field knowledge • Time management skills with exceptional attention to detail and ability to manage particular tasks in charge. • Good verbal and written communication skills
Logo
Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Factory Supervisor (Code-37295) M/F  (5)

Logistics & Supply Chain Jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment is Transportation Company located in Hlaing Townships Job Description - Planning & Host - Event & Promotion - Fleet Development & Support(B to B) - Profit Maximization - Market Analysis & Forecast (Researching) - Brand Dealership Development - Forecast Marketing Budget - Manage Customer Service (External and Internal) - Customer management (Company, individual, ETC)
Logo
Admin ( Yangon ) (Code-39759) M/F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Today , အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruiting company is a foreign construction company located in Bahan. -Positive attitude and good team player Job Description -Installing, configuring, maintaining, monitoring computer hardware, printer, scanners, server, storage, switches, wireless accesspoint, firewal, CCTV, PA, VoIP, SDWAN, biometric system and network cable (Fiber optic and UTP). -Repairing and replacing IT related equipment as necessary. -To be ensure best practice IT procedure and guidelines. -Maintain and update IT documentations and ticketing. -Able to perf ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Job Scope · Plant Assistant Human Resources Managers oversee recruitment and retention, onboarding, employee relations, compliance, training, payroll, compensation, safety, and benefits in the plant. He/She is responsible for the development and administration of HR policies and procedures to be in line with Labour Law. The Plant HR (Assistant Managerial Role) to ensure that his/her plant has the right number and type of talent to execute plant strategy and achieve desired business results; ensures plant establishes and maintains a positive ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Admin & HR Manager (Code-39849) M/F  (5)

HR,Training & Recruitment jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is Freight Forwarding Services company located in Botahtaung Tsp (Now for Hlaing Tharyar) Job Descriptions : -Regular HR Functions(Leave, Attendance, EC Contracts, SSB, Income tax, Overtime Calculation etc) - Maintain and update employee records/Files - Cooperate with others Adm/HR Team under control of Management Team - Manage KPT Process and Report to Management Team - Ensure legal compliance throughout HRM - Daily Factory Management Issues - Handle Office/Factory Vehicle Management including Petrol Issue - ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
General Manager (Code-41713) M  (5)

Motoring & Automotive jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is Automotive/Car Company located in Bahan Township Job Description - Target Achievement & Analysis - Pricing for Labor & Sublet Repair - Technicians Management - Skill Upgrade for engineers & technicians - Management of Tools & Equipment - Fast & exact Repair Cycle - Service Quality Control - Prevention from Car Pollution inside of Workshop - Prevention from Accident inside of Workshop - Follow-up & reasonable price of Sublet Repair - Facility Control - Pa ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Job Description : •Define system requirements and generate Hardware/Softwares/Network specifications and related sizing. •Support Sales and Marketing to prepare Technical Presentations for customer visit. •Coordinate vendors, partners and internal teams to create competitive solution proposals for customers. •Continuously communicate with customer to get feedback on proposed solutions and adjust the solutions according to their needs and concerns. •Communicate with different vendors, partners and internal teams to understand thei ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Job Description: •IT Product sales for market, work with channel partners to achieve sales target. •Complete the customer opportunity analysis, sales presentation , establish IT network area •Establish and develop strong business relationship with new clients and key accounts •Make Quotations Preparation for customers
Logo
HR Officer (Code-41712) F  (5)

HR,Training & Recruitment jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Mechanic (Code-38127) M  (5)

Engineering & Technical jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Responsibilities: -Assist with the design and production of communication materials related to the school. -To translate, following school guidelines, marketing materials, school-in home communications, newsletters, press releases etc. -To implement our content strategy, working with the Marketing Manager to create content across a range of channels and manage the social media accounts. -Work closely with teachers and other staff in the school to communicate school matters to external stakeholders. -Liaise with contractors and suppliers. ...
Logo
Cashier (1) Pax (Nay Pyi Taw) (Code-42007) M/F  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Responsibilities: • Calculate sales and change quickly • Accountability and accuracy in reconciling sales receipts • Oriented toward serving others and helping sales teams • Ability to work in a fast‐paced, stressful environment • Attention to detail • Making payments to operation • Maintain adequate change denominations in the cash drawer • Reconcile cash drawers and sales receipts • Report issues by daily • Other tasks assigned by Manager
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Seeking Cad Drafter & Electrical Senior Engineer - Can make electrical drawing by Auto Cad (2D or more). - Can calculate electrical load. - Can make all kinds of electrical drawing. - CAD operator should have electrical cad drawing experience more than 3years. -Senior Engineer should have experience of the project for electrical field & manage site of construction more than 5years
Logo
Electrical Engineer (Code-42017) M  (5)

Electrical Engineering Jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is foreign investment construction company in Yankin Tsp transformers, and circuit breakers, that regulate flow of electricity through substation of electric power system over distribution lines to load side. ? Record readings of switchboard instruments to compile data concerning quantities of electric power used for substation operation amounts distributed from station. ? Observe switchboard instruments to detect indications of line disturbances, like grounded, shorted, or open circuits. ? Pull circuit breaker swi ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is healthcare and medical equipment trading company is located in Hlaing. Job Descriptions • Manages assigned territory to exceed quota by: • Making sales calls to target accounts • Selling and servicing the target accounts, pre-planning and adapting the sales presentation to the individuals involved • Exceeding the standard level of performance in market segment call activity, target account penetration, evaluations started and evaluations concluded • Demonstration effective full line selling • Suppo ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

This recruitment is Paint & Varnish( Manufacturing & Distribution) Company Located in Hlaing Tsp Job Description - Enhances staff accomplishments and competence by planning delivery of solutions; answering technical and procedural questions for less experienced team members. - Sells products by establishing contact and developing relationships with prospects; recommending solutions. - Maintains relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new opportunities; recommending p ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Operation Engineer (Code-38290) M  (5)

Engineering & Technical jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruiting company is Export/Import company Located in Botahtaung townships. Duties and Responsibilities  Maintain, repair and replace of all M&E materials such as M & E work, Plumbing & Sanitary, Civil works, Phone Line, Air-Con, Fire Protection System, Generator and CCTV system  Maintain and repair the office assets  Dealing with existing tenants for complaints and issues  Manage and check for all renovation works under ICC if any  Time to time site walk building round check and record defec ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is Telecommunication Company located in Mingalar Taung Nyunt Tsp. Job Description: Financial Analysis, Budgeting and Forecasting - Prepare and present monthly financial budgeting reports including monthly profit and loss, forecast vs. budget and weekly cash flow. - Review and analyze monthly financial results and provide recommendations. - Develop and maintain monthly operating budget and annual company operating budget. Accounting, General Ledger, Administration and Operations - Supervise the accounting depar ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruiting company is Export/Import company Located in Botahtaung townships. Duties and Responsibilities  Planning and undertaking scheduled maintenance  Responding to breakdowns  Diagnosing faults & repairing equipment  Monitor and supervise engineering and operation staffs for all major/minor case  Obtaining specialist components, fixtures or fittings  Managing budgets  Maintaining statistical and financial records of the department  Ensuring compliance with health and safety legislation  C ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Requirement Sales & Marketing Manager is required to go around not only Yangon township but also other area to meet client Main Duty of Sales &Marketing Manager - To plan marketing strategy to get the required orders to meet the company business plan - To lead the marketing team to get the required orders to meet the company business plan - To research the market and collect wide range of information to improve the company business plan - To look for potential customers and contact for future projects - To establish good relat ...
Logo
Customer Service (Logistics) (Code-39545) F  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

he recruiting company is logistics company located in Botahtaung townships. - Must be able to do in the following tasks Nomination/Routing Order - After receiving Routing order booking from Overseas Network, check Shipper details, S/C no. and nominated carrier. - Contact shipper and get Booking Order and check cargo ready date. - Then check validity of S/C no. and get sailing schedule from carrier. - Provide Booking Advise and schedule to overseas office. - Also provide sailing schedule to shipper.
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

- Qualification At least 8 years’ experience in System Development and at least 5 years experience of project management is preferable System Development Experience in Java Projects (Spring MVC or Struts, jQuery, JavaScript, HTML/CSS, JSP, SQL, etc.) Project Management Experience of schedule, quality control, progress and issues management Project planning, reporting, problem solving and communication skill. Can manage resource of30-50 members ( Large sized project or multiple medium sized projects) Good command of English, and can comm ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is Information Technology (IT) Company located in Kamaryut Township. Responsibilities - Develop and test mobile applications for the iOS & Android platform. - Participate in full mobile application development life cycle. - Works to keep informed on the latest trends, technologies and best practices in mobile software development. - Write clean, high-quality standard code.
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is Information Technology (IT) Company located in Kamaryut Township. Job Description - Managing odoo development team. - Developing project plans, goals, and budgets; identifying resources needed - Developing schedules and methods for measuring results - Guiding and performing strategic analysis for the project - Organising and managing all phases of the project to ensure on-time completion - Assembling and coordinating project team members; assigning individual responsibilities - Preparing requests for proposa ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is Information Technology (IT) Company located in Kamaryut Township. Job Description - Define project requirements by creating a detailed business analysis, outlining problems, opportunities andsolutions for a business -Monitor project progress by tracking activity; resolving problems; publishing progress reports; recommending actions - Conducting meetings and presentations to share ideas and findings. - Performing requirements analysis. - Documenting and communicating the results of your efforts. - Effective ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment is Transportation Company located in Hlaing Townships Job Description - Provide reporting and analysis of monthly, quarterly and yearly business performance, including preparation of statutory/ management reports, sales reports and financial statements - Manage and prepare full set of accounts (BS, PL, TB, GL, AP, AR, etc …) Process accounting entries and ensuring timely preparation of company’s financial statements - Perform monthly closing of accounts and bank reconciliations Statutory reporting and audit sche ...
Logo
Office Cashier (Code-39853) F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Job Responsibilities 1. Read through or listens to material in Chinese, ascertains understanding of the meaning and context as that material and translates it into the Myanmar; 2. Language must to make sure to preserve the original context and meaning; 3. Need to go out with director when needed; 4. Help director using computer and teach him some simple Chinese; 5. Mostly need to assist the director.
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Location: Pyay Branch (Bago) • Ensure compliance with company policies and procedure in branch office. • Manage daily operation especially Administration and control management. • Manage office general budget, ensure accurate and timely reporting. • Increase overall productivity of the branch by strategically management • Well understanding about Pyay, Bago Division and strong in business networking • Ensure compliance of company policies, best practices and operations SOP
Logo
Purchasing Executive (Code-41589) M/F  (5)

Purchasing/Material Management Jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Job Description 1.Local/ Import Purchase မျာကို လုပ်ကိုင်ရမည်။ 2. Basic English, Chinese (အရေး, အဖတ်) တတ်သူကို ဦးစားပေးမည်။ 3. Stock ကို Monitor လုပ်၍ ပစ္စည်း မပြတ်လတ်မှုမရှိအောင် ညှိနှိုင်း၍မှာယူရမည်။ 4. Supply Chain (ပစ္စည်း ဝယ်ယူသည်မှ ပစ္စည်း များ မိမိ Warehouse အ ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruiting company is a foreign company located in Bahan Tsp. Job Scope The Senior Tenant Executive is the primary contact for all tenants (except marketing and leasing related inquiries). The Senior Tenant Executive is responsible for ensuring all tenants are aligned and comply with internal policies and regulations. 'Main Responsibilities '• Arrears management and generating related reports. • Managing tenancy related issues, compiling occupancy and rental reports and other related lease management functions. • Ensuring all ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment is F & B (manufacturing) Located in Bahan Tsp. Job Description - Planning and implementing CSR Programs. - Managing public relationship and company web portal. - Liaises with internal and external person in charge and involved in assigned projects. - Prepares reports in accurate manner and timely
Logo
Driver (Code-41458) M  (5)

Driver, Security & Cleaning jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Sales Staff (Fashion) (Code-40298) M/F  (5)

Sales & Business Development jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Job Description  Establish sales goals and implements a plan to meet those goals  Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales team  Develop and expand a portfolio of corporate clients by networking and marketing  Prepare sales visits and presentations to pitch product, service, and combination packages to clients  Track progress toward goals and documents sales performance  Answer questions, describes benefits, and discusses pros and cons of various competing products or services  Gain fam ...
Logo
Admin Assistant (Code-40285) F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Job Description  Ensuring for implementation all sales administration and customer service activities run smoothly  Assist to prepare sales visits and presentations to pitch product, service, and combination packages to clients  Meet quarterly/yearly sales targets  Track progress toward goals and documents sales performance  Answer questions, describes benefits, and discusses pros and cons of various competing products or services  Gain familiarity with the IT industry, and stays updated on trends and innovative products ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Safety Supervisor (Code-41601) M/F  (5)

Engineering & Technical jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is foreign investment engineering company in downtown. JD Responsibilities • Reporting directly to the Deputy Director – HR & Admin, and functionally to the Senior Human Resources Manager (Hong Kong), and working closely with his/her local key line peers in functional areas, the incumbent will provide the creative and professional leadership required to structure, organize and develop the Company's entire human resource spectrum, playing a key role for sustained, orderly growth. • He/She will be acc ...
Logo
HR & Admin Executive (Code-41532) M/F  (5)

HR,Training & Recruitment jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Job Descriptions - Responsible for existing account management and clients communications and conflict resolution - Discovering client’s business needs and proposing appropriate solutions - Track and coordinate all activities occurring for each account -Preparing regular client reports and attending client meetings - Developing plans to target new customers - Retaining existing customers - Negotiating and closing contracts, maintain excellent client relationships, and continually build opportunity pipeline
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Drafter (Code-37708) M/F  (5)

Engineering & Technical jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Cashier (Code-37695) F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading company တစ်ခုကနေဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည် Job Description  After Sales Service နှင့် သက်ဆိုင်သည့် Customer Complain များကို ကောင်းစွာကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။  Communication & Co-Operation ကို ကောင်းမွန်စွာ ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading company တစ်ခုကနေဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည် Job Description  Customer Relation ကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ရမည်။  မိမိတာဝန်ယူထားသည့် Area တစ်ခုလုံး အား တာဝန်ယူအုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ...
Logo
Transport Supervisor (Code-37686) M  (5)

Driver, Security & Cleaning jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading company တစ်ခုကနေဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည် Job Description  နေ့စဉ် မော်တော်ယာဉ်လမ်းကြောင်းများကို စီစဉ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။  မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပက်သတ်သော ကိစ္စရပ်များကို ...
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Service Manager ( Automotive ) (Code-36992) M  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment is Transportation Company located in Hlaing Townships Job Description - Target Achievement & Analysis - Pricing for Labor & Sublet Repair - Technicians Management - Skill Upgrade for engineers & technicians - Management of Tools & Equipment - Fast & exact Repair Cycle - Service Quality Control - Prevention from Car Pollution inside of Workshop - Prevention from Accident inside of Workshop - Follow-up & reasonable price of Sublet Repair - Facility Control - Parts ...
Logo
Project Engineer M  (5)

Logistics & Supply Chain Jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ export လုပ်သော Company တစ်ခုမှ ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Logo
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ export လုပ်သော Company တစ်ခုမှ ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Logo

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Logo Operation Manager (Foreign Automobile Service) (Code-41856) M  (5)
Yangon Region
634 ေန႔မ်ား
Office Cashier
Focus Star Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
Today
Chief Finanicial Officer
V Net - Mandalay Internet Service Provider
Mandalay City
1 ေန႔
Executive Office Secretary M/F  (1)
Definity Group of Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Office Staff
Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)
Yangon Region
1 ေန႔
Farm Office Supervisor
Eastern Group of Companies
Bago Region
1 ေန႔
Cashier F  (1)
Polymer Company Limited
Yangon Region
1 ေန႔
PA (Chairman Office)
Myanmar First Asia Group
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
CSV Officer M/F  (2)
Lan Thit Innovation Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
Digital Marketing Officer M/F  (1)
Trust Venture Partners Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS