Jobs In Myanmar
Load...

Regional HR Officer ( Mon)

28.6.2020, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service
ကုမၸဏီ: LOLC Myanmar
Job Category
Banking / Investments /Fin.service
No of Employees
501-1000
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
LOLC Myanmar.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Preparing Vacancy Announcement and sourcing
• Collecting application, arranging for interviewing together with HR Manager.
• Maintain and update candidates information and personal profile
• Call shortlisted candidates.
• Collect requirement documents in personal profile.
• Background checking for candidates who passed interview.
• Able to handle SSB process and employment contract process.
• Perform other responsibilities when required.
• Maintaining Attendance and Leave.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• A Bachelor`s Degree is required
• 2-3 years experienced in HR field.
• Possessing a HR diploma or certificate would be an advantage.
• Able to use Microsoft Word and Excel.
• Excellent interpersonal relationship and communication.
• Knowledge in Labour Law.
• Fluent in English( Speaking and Written).
• Good personality and negotiation

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Mon State
ေနရာေဒသ: Mon State

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: HR,Training & Recruitment jobs
Company Industry: Banking/ Investments/ Fin.Services
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 28/6/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

766 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Reaching clients and center formation according to the execution plans • Conducting Centre Meetings • Identifying the loan requirements of the people in the area. • Assessing the repayment capacity of the Centre members by conducting a credit appraisal • Carry out loan disbursement and repayment collection process in accordance with the company guidelines • Carrying out post disbursement evaluations according to the manner prescribed in manual. • To maintain good communication system within the branch office staff and with ...
.

.

LOLC Myanmar.

.

767 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Check loan files and data entering to the system. • Update the Registers and maintain the records. • Ensure that all office payment (i.e. telephone, internet, building services, office rent, taxes and vendors) are paid in an appropriate and timely manner. • Prepare daily collection summaries. • System updating of Accounting Data (Double entry system) and daily balancing statement. • Assist the FAO to prepare the monthly, quarterly, half yearly and yearly financial statement submit to Head Office. • Handle & Maintain Pe ...
.

.

LOLC Myanmar.

.

Training Executive

HR,Training & Recruitment jobs

768 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Assist the Training Manager to develop an annual training plan. • Assist to develop, effective induction programmes for new staff, apprentices and graduate trainees. • Review and evaluate the training program its effectiveness and report on it to the Training Manager with comments, suggestion, and plan of action. • Arrange training activities • Assist to conduct field level training on new and updated curricula. • Find out the required training needs and updated training programs. • Obtain documents and tools from subject ...
.

.

LOLC Myanmar.

.

Branch Manager

Senior Management jobs

769 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Manage and administrate all the work related to the branch office • Managing all resources efficiently & effectively • Oversee the daily operational requirements of the branch staff and take necessary actions to solve them • Direct Credit Officers (COs) to achieve individual targets while achieving the branch targets set by the Head Office (HO) • Monitoring, supervising and evaluating the work of branch staff • Maintaining a good relationship with clients, local authorities and other relevant parties • Conducting branc ...
.

.

LOLC Myanmar.

.

Regional HR Officer ( Mon)

HR,Training & Recruitment jobs

782 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Preparing Vacancy Announcement and sourcing • Collecting application, arranging for interviewing together with HR Manager. • Maintain and update candidates information and personal profile • Call shortlisted candidates. • Collect requirement documents in personal profile. • Background checking for candidates who passed interview. • Able to handle SSB process and employment contract process. • Perform other responsibilities when required. • Maintaining Attendance and Leave.
.

.

LOLC Myanmar.

.

CV Maker
Regional HR Officer ( Bago)

HR,Training & Recruitment jobs

783 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Preparing Vacancy Announcement and sourcing • Collecting application, arranging for interviewing together with HR Manager. • Maintain and update candidates information and personal profile • Call shortlisted candidates. • Collect requirement documents in personal profile. • Background checking for candidates who passed interview. • Able to handle SSB process and employment contract process. • Perform other responsibilities when required. • Maintaining Attendance and Leave.
.

.

LOLC Myanmar.

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Regional HR Officer ( Mon)
LOLC Myanmar
Mon State
782 ေန႔မ်ား
Admin and HR Executive (2) Posts M/F  (2)
Myanmar First Asia Group
Yangon (Rangoon)
Today
Admin & HR Staff
Polymer Company Limited
Yangon (Rangoon)
Today
Senior Tax Officer
Global Technology Co., Ltd (Global Net)
Yangon (Rangoon)
Today
Junior Enterprise Development Officer M/F  (1)
World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)
Tanintharyi Region
Today
CSV Officer M/F  (2)
Lan Thit Innovation Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
Today
Digital Marketing Officer M/F  (1)
Trust Venture Partners Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
Today
Senior HR Executive F  (2)
Nilar Group Of Companies
Yangon (Rangoon)
Today
Regional Technical Supervisor ( TelCO ) M  (2)
Young Investment Group
Yangon (Rangoon)
Today
HR Manager
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS