Jobs In Myanmar
Load...

Sales & Marketing Associate

10.9.2020, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic
ကုမၸဏီ: GANDAMAR O.A. & Business Solutions
Job Category
Distribution / Logistic
No of Employees
201-500
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Gandamar is the leader in Business Solution and Office Automation in Myanmar with offices in Yangon, Mandalay, Naypyitaw and over 40 Authorized Dealers all across the country. Established since 1951, Gandamar has a long history with a large base of trusted customers. The company has over 140 employees in management, sales, marketing, finance, accounting and service engineers. Gandamar is currently the sole authorized distributor of the following brands from Japan, USA & Gerany: Konica Minolta, Duplo, KIP, Panasonic Projector, Acco Brands (GBC, IBICO, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parket) , Olympia, Daito and Laurel.GANDAMAR O.A. & Business SolutionsWe are the authorized distributor of Konica Minolta (Japan), Duplo (Japan), KIP(Japan) , Panasonic Projector, Acco Brands of USA (GBC, Ibico, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parker), Olympia (Germany), Daito (Japan), Laurel (Japan). Our Company is the Largest and Market Leading Company in this business line in Myanmar.

We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments:

Background History of the Company

In 1951, the company first started as a sole authorized agent of Olympia in Myanmar representing various office automation products such as Typewriter, Duplicator, etc. In addition, the company also manufactured and marketed stationary, furniture and food products from its own factory.

In 1953 Mr. Khin Maung Lay’s father in collaboration with German engineers invented the first Myanmar manual typewriter. This typewriter is still the most popular typewriter in Myanmar.

In 1964, the company work as Technical Representative of Olympia & Rex-Rotary.

in 1989, “Gandamar Office Machines Ltd” was re-established under the leadership of Mr. Khin Maung Lay and his spouse Mrs. Kyu Kyu, acted as a Managing Director of the company. Since then on Gandamar began its quest to

become the complete office automation and solution provider by obtaining authorized distributorship of various famous brands in the field of office automation.

Authorized distributor

We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments:

KONICA MINOLTA

Digital Multifunciton Copier, Laser Printer & All-in-one, Digital Color Laser Press Production Print System
DUPLO

Digital Copy Printer, Paper Folder, Collator, Booklet Maker, Document Finishing System, Production- Slitter/Cutter/Creaser
KIP

Wide Format Color / Mono Laser Printer
PANASONIC

Projector, Professional Display
ACCO BRANDS

GBC (Paper Shredder, Laminator, Binder, Puncher)
Ibico (Binder & Supplies)
Rexel (Trimmer, Cutter, Stationary)
Quartet (Meeting Room Products)
Nobo (Projection screen)
Powis Parker Binding System
OLYMPIA/EURO

Typewriter, Calculator, Conference System, Check Writer, Time Recorder, Cash Register
DAITO

Duplicator, Stencil Paper
LAUREL

Currency Counting Machine
Number of Staff

The business has over 140 employees in manangement, sales, marketing, finance, accounting, experts in machine & technician.

Location of Outlets

1 Head Office in Yangon and 2 Branch Offices in Mandalay & Naypyitaw
Beside the Head and Branch Offices, the company also uses the following channels to distribute the products 46 IT Dealers, 7 Super Center, 4 Stationary Stores.
Location of Gandamar’s Authorized Dealers: Yangon, Mandalay, Naypyitaw, Moneywar, Magway, Mawlamyain Loikaw, Taunggyi, Lashio.
Installation, After-Sale Service and Warranty
The company has more than 40 trained technicians in Yangon, Naypyitaw and Mandalay to provide after sale service support to all the customers across Myanmar. The company provides on-site installation and outside service call at customer’s request. The company has service hotlines to offer over-the-phone assistant to all the customers. For any products purchased from Gandamar, the company offer 1 year warranty.

Customers of Gandamar
The company has customers in both Governmental and Private sectors. Due to the reliable service support, long-term relationship and trust gained between Gandamar and the various governmental departments, the company usually wins many tenders. Gandamar reputation is well known in the government departments.

The sale in private sector has also been very strong because of the long company reputation, trust, and reliable service support. Recent dramatic change in Myanmar has also boost private sector’s purchasing power and Gandamar will be in the front line to obtain largest market share in the Office Automation field.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• လုပ္ငန္းရွင္မ်ား (သို႔) လုပ္ငန္းမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာဆို၍ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရမည္။
• ၎တို႔ထံမွ သိရွိလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္၍ မိမိတို႔ကုမၸဏီမွ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးနိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ေျပာၾကားနိုင္ရမည္။
• ထိုသို႔သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ လိုအပ္မည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းအဝဝကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္။
• ေဈးကြက္အတြင္းရွိ မိမိတို႔၏ ေဖာက္သည္ျဖစ္လာရန္ အလားအလာရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရွာေဖြကာ ဆက္သြယ္၍ အထက္မွ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။
• ေဖာက္သည္အသစ္မ်ားရွာေဖြ႐ုံသာမက မိမိတို႔ႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္လက္ဆက္သြယ္ကာ ေရရွည္ေဖာက္သည္ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပန္းရမည္။
• လက္ရွိခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးထူေထာင္၍ ေဈးကြက္ကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ခ်ဲ႕ထြင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားရမည္။

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• အသက္ - ၂၀ မွ ၂၇ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
• ပညာအရည္အခ်င္း - ဘြဲ႕ရ (သို႔) တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

• . အေရာင္းအေတြ႕ အၾကဳံ အနည္းဆုံး (၁) ႏွစ္ရွိရမည္။
• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္စြာ စကားေျပာဆိုတတ္ရမည္။
• အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လမ္းညႊန္ျပသမႈမ်ားကို လိုက္နာ၍ အဆင္ေျပေၿပ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္နိုင္ရမည္။
• အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တက္ႂကြျဖတ္လတ္စြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္ေသာသူ ျဖစ္ရမည္

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is Negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ No 18-24, Kun Gyan Road, Aung San Stadium Bldg. (South), Yangon, Myanmar Yangon
For Naypyitaw
ေနရာေဒသ: Naypyitaw City

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Sales & Marketing Jobs
Company Industry: Distribution / Logistic
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 10/9/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Sales & Marketing Associate

Sales & Marketing Jobs

704 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• လုပ္ငန္းရွင္မ်ား (သို႔) လုပ္ငန္းမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာဆို၍ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရမည္။ • ၎တို႔ထံမွ သိရွိလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္၍ ...
Gandamar is the leader in Business Solution and Office Automation in Myanmar with offices in Yangon, Mandalay, Naypyitaw and over 40 Authorized Dealers all across the country. Established since 1951, Gandamar has a long history with a large base of trusted customers. The company has over 140 employees in management, sales, marketing, finance, accounting and service engineers. Gandamar is currently the sole authorized distributor of the following brands from Japan, USA & Gerany: Konica Minolta, Duplo, KIP, Panasonic Projector, Acco Brands (GBC, IBICO, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parket) , Olympia, Daito and Laurel.

GANDAMAR O.A. & Business Solutions

We are the authorized distributor of Konica Minolta (Japan), Duplo (Japan), KIP(Japan) , Panasonic Projector, Acco Brands of USA (GBC, Ibico, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parker), Olympia (Germany), Daito (Japan), Laurel (Japan). Our Company is the Largest and Market Leading Company in this business line in Myanmar. We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments: Background History of the Company In 1951, the company first started as a sole authorized agent of Olympia in Myanmar representing various office automation products such as Typewriter, Duplicator, etc. In addition, the company also manufactured and marketed stationary, furniture and food products from its own factory. In 1953 Mr. Khin Maung Lay’s father in collaboration with German engineers invented the first Myanmar manual typewriter. This typewriter is still the most popular typewriter in Myanmar. In 1964, the company work as Technical Representative of Olympia & Rex-Rotary. in 1989, “Gandamar Office Machines Ltd” was re-established under the leadership of Mr. Khin Maung Lay and his spouse Mrs. Kyu Kyu, acted as a Managing Director of the company. Since then on Gandamar began its quest to become the complete office automation and solution provider by obtaining authorized distributorship of various famous brands in the field of office automation. Authorized distributor We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments: KONICA MINOLTA Digital Multifunciton Copier, Laser Printer & All-in-one, Digital Color Laser Press Production Print System DUPLO Digital Copy Printer, Paper Folder, Collator, Booklet Maker, Document Finishing System, Production- Slitter/Cutter/Creaser KIP Wide Format Color / Mono Laser Printer PANASONIC Projector, Professional Display ACCO BRANDS GBC (Paper Shredder, Laminator, Binder, Puncher) Ibico (Binder & Supplies) Rexel (Trimmer, Cutter, Stationary) Quartet (Meeting Room Products) Nobo (Projection screen) Powis Parker Binding System OLYMPIA/EURO Typewriter, Calculator, Conference System, Check Writer, Time Recorder, Cash Register DAITO Duplicator, Stencil Paper LAUREL Currency Counting Machine Number of Staff The business has over 140 employees in manangement, sales, marketing, finance, accounting, experts in machine & technician. Location of Outlets 1 Head Office in Yangon and 2 Branch Offices in Mandalay & Naypyitaw Beside the Head and Branch Offices, the company also uses the following channels to distribute the products 46 IT Dealers, 7 Super Center, 4 Stationary Stores. Location of Gandamar’s Authorized Dealers: Yangon, Mandalay, Naypyitaw, Moneywar, Magway, Mawlamyain Loikaw, Taunggyi, Lashio. Installation, After-Sale Service and Warranty The company has more than 40 trained technicians in Yangon, Naypyitaw and Mandalay to provide after sale service support to all the customers across Myanmar. The company provides on-site installation and outside service call at customer’s request. The company has service hotlines to offer over-the-phone assistant to all the customers. For any products purchased from Gandamar, the company offer 1 year warranty. Customers of Gandamar The company has customers in both Governmental and Private sectors. Due to the reliable service support, long-term relationship and trust gained between Gandamar and the various governmental departments, the company usually wins many tenders. Gandamar reputation is well known in the government departments. The sale in private sector has also been very strong because of the long company reputation, trust, and reliable service support. Recent dramatic change in Myanmar has also boost private sector’s purchasing power and Gandamar will be in the front line to obtain largest market share in the Office Automation field.

Service Admin ( Nay Pyi Taw )

Admin, Secretarial & PA jobs

704 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Customer မ်ားထံမွ ဆက္သြယ္လာသည့္ Service requirement မ်ားကို လက္ခံ၍ Service Technicianမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမည္။ • Service Technician မ်ားထံမွ ျပဳျပင္ၿပီးစီးသည့္ ပစၥည္မ်ားကို customer မ်ားထံသို႔ အမွားအယြင္းမရွိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ...
Gandamar is the leader in Business Solution and Office Automation in Myanmar with offices in Yangon, Mandalay, Naypyitaw and over 40 Authorized Dealers all across the country. Established since 1951, Gandamar has a long history with a large base of trusted customers. The company has over 140 employees in management, sales, marketing, finance, accounting and service engineers. Gandamar is currently the sole authorized distributor of the following brands from Japan, USA & Gerany: Konica Minolta, Duplo, KIP, Panasonic Projector, Acco Brands (GBC, IBICO, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parket) , Olympia, Daito and Laurel.

GANDAMAR O.A. & Business Solutions

We are the authorized distributor of Konica Minolta (Japan), Duplo (Japan), KIP(Japan) , Panasonic Projector, Acco Brands of USA (GBC, Ibico, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parker), Olympia (Germany), Daito (Japan), Laurel (Japan). Our Company is the Largest and Market Leading Company in this business line in Myanmar. We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments: Background History of the Company In 1951, the company first started as a sole authorized agent of Olympia in Myanmar representing various office automation products such as Typewriter, Duplicator, etc. In addition, the company also manufactured and marketed stationary, furniture and food products from its own factory. In 1953 Mr. Khin Maung Lay’s father in collaboration with German engineers invented the first Myanmar manual typewriter. This typewriter is still the most popular typewriter in Myanmar. In 1964, the company work as Technical Representative of Olympia & Rex-Rotary. in 1989, “Gandamar Office Machines Ltd” was re-established under the leadership of Mr. Khin Maung Lay and his spouse Mrs. Kyu Kyu, acted as a Managing Director of the company. Since then on Gandamar began its quest to become the complete office automation and solution provider by obtaining authorized distributorship of various famous brands in the field of office automation. Authorized distributor We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments: KONICA MINOLTA Digital Multifunciton Copier, Laser Printer & All-in-one, Digital Color Laser Press Production Print System DUPLO Digital Copy Printer, Paper Folder, Collator, Booklet Maker, Document Finishing System, Production- Slitter/Cutter/Creaser KIP Wide Format Color / Mono Laser Printer PANASONIC Projector, Professional Display ACCO BRANDS GBC (Paper Shredder, Laminator, Binder, Puncher) Ibico (Binder & Supplies) Rexel (Trimmer, Cutter, Stationary) Quartet (Meeting Room Products) Nobo (Projection screen) Powis Parker Binding System OLYMPIA/EURO Typewriter, Calculator, Conference System, Check Writer, Time Recorder, Cash Register DAITO Duplicator, Stencil Paper LAUREL Currency Counting Machine Number of Staff The business has over 140 employees in manangement, sales, marketing, finance, accounting, experts in machine & technician. Location of Outlets 1 Head Office in Yangon and 2 Branch Offices in Mandalay & Naypyitaw Beside the Head and Branch Offices, the company also uses the following channels to distribute the products 46 IT Dealers, 7 Super Center, 4 Stationary Stores. Location of Gandamar’s Authorized Dealers: Yangon, Mandalay, Naypyitaw, Moneywar, Magway, Mawlamyain Loikaw, Taunggyi, Lashio. Installation, After-Sale Service and Warranty The company has more than 40 trained technicians in Yangon, Naypyitaw and Mandalay to provide after sale service support to all the customers across Myanmar. The company provides on-site installation and outside service call at customer’s request. The company has service hotlines to offer over-the-phone assistant to all the customers. For any products purchased from Gandamar, the company offer 1 year warranty. Customers of Gandamar The company has customers in both Governmental and Private sectors. Due to the reliable service support, long-term relationship and trust gained between Gandamar and the various governmental departments, the company usually wins many tenders. Gandamar reputation is well known in the government departments. The sale in private sector has also been very strong because of the long company reputation, trust, and reliable service support. Recent dramatic change in Myanmar has also boost private sector’s purchasing power and Gandamar will be in the front line to obtain largest market share in the Office Automation field.

Digital Marketing Executive ( Printing Bee)

Media,Digital & Creative jobs

723 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Must have creative idea for caption position writing & customer service feedback. • Build and implement the overall digital marketing strategy . • Plan digital marketing campaigns including web,email,social media and display advertising. • Measure and report on the performance of all digital marketing campaigns. • Suggest activities for improving the quality of online content. • Report monthly sales results to director.
Gandamar is the leader in Business Solution and Office Automation in Myanmar with offices in Yangon, Mandalay, Naypyitaw and over 40 Authorized Dealers all across the country. Established since 1951, Gandamar has a long history with a large base of trusted customers. The company has over 140 employees in management, sales, marketing, finance, accounting and service engineers. Gandamar is currently the sole authorized distributor of the following brands from Japan, USA & Gerany: Konica Minolta, Duplo, KIP, Panasonic Projector, Acco Brands (GBC, IBICO, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parket) , Olympia, Daito and Laurel.

GANDAMAR O.A. & Business Solutions

We are the authorized distributor of Konica Minolta (Japan), Duplo (Japan), KIP(Japan) , Panasonic Projector, Acco Brands of USA (GBC, Ibico, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parker), Olympia (Germany), Daito (Japan), Laurel (Japan). Our Company is the Largest and Market Leading Company in this business line in Myanmar. We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments: Background History of the Company In 1951, the company first started as a sole authorized agent of Olympia in Myanmar representing various office automation products such as Typewriter, Duplicator, etc. In addition, the company also manufactured and marketed stationary, furniture and food products from its own factory. In 1953 Mr. Khin Maung Lay’s father in collaboration with German engineers invented the first Myanmar manual typewriter. This typewriter is still the most popular typewriter in Myanmar. In 1964, the company work as Technical Representative of Olympia & Rex-Rotary. in 1989, “Gandamar Office Machines Ltd” was re-established under the leadership of Mr. Khin Maung Lay and his spouse Mrs. Kyu Kyu, acted as a Managing Director of the company. Since then on Gandamar began its quest to become the complete office automation and solution provider by obtaining authorized distributorship of various famous brands in the field of office automation. Authorized distributor We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments: KONICA MINOLTA Digital Multifunciton Copier, Laser Printer & All-in-one, Digital Color Laser Press Production Print System DUPLO Digital Copy Printer, Paper Folder, Collator, Booklet Maker, Document Finishing System, Production- Slitter/Cutter/Creaser KIP Wide Format Color / Mono Laser Printer PANASONIC Projector, Professional Display ACCO BRANDS GBC (Paper Shredder, Laminator, Binder, Puncher) Ibico (Binder & Supplies) Rexel (Trimmer, Cutter, Stationary) Quartet (Meeting Room Products) Nobo (Projection screen) Powis Parker Binding System OLYMPIA/EURO Typewriter, Calculator, Conference System, Check Writer, Time Recorder, Cash Register DAITO Duplicator, Stencil Paper LAUREL Currency Counting Machine Number of Staff The business has over 140 employees in manangement, sales, marketing, finance, accounting, experts in machine & technician. Location of Outlets 1 Head Office in Yangon and 2 Branch Offices in Mandalay & Naypyitaw Beside the Head and Branch Offices, the company also uses the following channels to distribute the products 46 IT Dealers, 7 Super Center, 4 Stationary Stores. Location of Gandamar’s Authorized Dealers: Yangon, Mandalay, Naypyitaw, Moneywar, Magway, Mawlamyain Loikaw, Taunggyi, Lashio. Installation, After-Sale Service and Warranty The company has more than 40 trained technicians in Yangon, Naypyitaw and Mandalay to provide after sale service support to all the customers across Myanmar. The company provides on-site installation and outside service call at customer’s request. The company has service hotlines to offer over-the-phone assistant to all the customers. For any products purchased from Gandamar, the company offer 1 year warranty. Customers of Gandamar The company has customers in both Governmental and Private sectors. Due to the reliable service support, long-term relationship and trust gained between Gandamar and the various governmental departments, the company usually wins many tenders. Gandamar reputation is well known in the government departments. The sale in private sector has also been very strong because of the long company reputation, trust, and reliable service support. Recent dramatic change in Myanmar has also boost private sector’s purchasing power and Gandamar will be in the front line to obtain largest market share in the Office Automation field.

Sales Associate (Stationery)

Sales & Marketing Jobs

723 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္စြာ စကားေျပာဆိုတတ္ရမည္။ • အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လမ္းညႊန္ျပသမႈမ်ားကို လိုက္နာ၍ အဆင္ေျပေၿပ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္နိုင္ရမည္။ • အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပ ...
Gandamar is the leader in Business Solution and Office Automation in Myanmar with offices in Yangon, Mandalay, Naypyitaw and over 40 Authorized Dealers all across the country. Established since 1951, Gandamar has a long history with a large base of trusted customers. The company has over 140 employees in management, sales, marketing, finance, accounting and service engineers. Gandamar is currently the sole authorized distributor of the following brands from Japan, USA & Gerany: Konica Minolta, Duplo, KIP, Panasonic Projector, Acco Brands (GBC, IBICO, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parket) , Olympia, Daito and Laurel.

GANDAMAR O.A. & Business Solutions

We are the authorized distributor of Konica Minolta (Japan), Duplo (Japan), KIP(Japan) , Panasonic Projector, Acco Brands of USA (GBC, Ibico, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parker), Olympia (Germany), Daito (Japan), Laurel (Japan). Our Company is the Largest and Market Leading Company in this business line in Myanmar. We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments: Background History of the Company In 1951, the company first started as a sole authorized agent of Olympia in Myanmar representing various office automation products such as Typewriter, Duplicator, etc. In addition, the company also manufactured and marketed stationary, furniture and food products from its own factory. In 1953 Mr. Khin Maung Lay’s father in collaboration with German engineers invented the first Myanmar manual typewriter. This typewriter is still the most popular typewriter in Myanmar. In 1964, the company work as Technical Representative of Olympia & Rex-Rotary. in 1989, “Gandamar Office Machines Ltd” was re-established under the leadership of Mr. Khin Maung Lay and his spouse Mrs. Kyu Kyu, acted as a Managing Director of the company. Since then on Gandamar began its quest to become the complete office automation and solution provider by obtaining authorized distributorship of various famous brands in the field of office automation. Authorized distributor We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments: KONICA MINOLTA Digital Multifunciton Copier, Laser Printer & All-in-one, Digital Color Laser Press Production Print System DUPLO Digital Copy Printer, Paper Folder, Collator, Booklet Maker, Document Finishing System, Production- Slitter/Cutter/Creaser KIP Wide Format Color / Mono Laser Printer PANASONIC Projector, Professional Display ACCO BRANDS GBC (Paper Shredder, Laminator, Binder, Puncher) Ibico (Binder & Supplies) Rexel (Trimmer, Cutter, Stationary) Quartet (Meeting Room Products) Nobo (Projection screen) Powis Parker Binding System OLYMPIA/EURO Typewriter, Calculator, Conference System, Check Writer, Time Recorder, Cash Register DAITO Duplicator, Stencil Paper LAUREL Currency Counting Machine Number of Staff The business has over 140 employees in manangement, sales, marketing, finance, accounting, experts in machine & technician. Location of Outlets 1 Head Office in Yangon and 2 Branch Offices in Mandalay & Naypyitaw Beside the Head and Branch Offices, the company also uses the following channels to distribute the products 46 IT Dealers, 7 Super Center, 4 Stationary Stores. Location of Gandamar’s Authorized Dealers: Yangon, Mandalay, Naypyitaw, Moneywar, Magway, Mawlamyain Loikaw, Taunggyi, Lashio. Installation, After-Sale Service and Warranty The company has more than 40 trained technicians in Yangon, Naypyitaw and Mandalay to provide after sale service support to all the customers across Myanmar. The company provides on-site installation and outside service call at customer’s request. The company has service hotlines to offer over-the-phone assistant to all the customers. For any products purchased from Gandamar, the company offer 1 year warranty. Customers of Gandamar The company has customers in both Governmental and Private sectors. Due to the reliable service support, long-term relationship and trust gained between Gandamar and the various governmental departments, the company usually wins many tenders. Gandamar reputation is well known in the government departments. The sale in private sector has also been very strong because of the long company reputation, trust, and reliable service support. Recent dramatic change in Myanmar has also boost private sector’s purchasing power and Gandamar will be in the front line to obtain largest market share in the Office Automation field.

Senior Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

723 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Control and manage the process of printing • Keep good relationship with customers by giving the excellent customer service • Create designs as when customers requested • Bring your own creativity to be a success in this role • Contribute ideas and design artwork to the team • Ensure the design are clear in quality and matching with customers’ requirements • Handle the printers for printing
Gandamar is the leader in Business Solution and Office Automation in Myanmar with offices in Yangon, Mandalay, Naypyitaw and over 40 Authorized Dealers all across the country. Established since 1951, Gandamar has a long history with a large base of trusted customers. The company has over 140 employees in management, sales, marketing, finance, accounting and service engineers. Gandamar is currently the sole authorized distributor of the following brands from Japan, USA & Gerany: Konica Minolta, Duplo, KIP, Panasonic Projector, Acco Brands (GBC, IBICO, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parket) , Olympia, Daito and Laurel.

GANDAMAR O.A. & Business Solutions

We are the authorized distributor of Konica Minolta (Japan), Duplo (Japan), KIP(Japan) , Panasonic Projector, Acco Brands of USA (GBC, Ibico, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parker), Olympia (Germany), Daito (Japan), Laurel (Japan). Our Company is the Largest and Market Leading Company in this business line in Myanmar. We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments: Background History of the Company In 1951, the company first started as a sole authorized agent of Olympia in Myanmar representing various office automation products such as Typewriter, Duplicator, etc. In addition, the company also manufactured and marketed stationary, furniture and food products from its own factory. In 1953 Mr. Khin Maung Lay’s father in collaboration with German engineers invented the first Myanmar manual typewriter. This typewriter is still the most popular typewriter in Myanmar. In 1964, the company work as Technical Representative of Olympia & Rex-Rotary. in 1989, “Gandamar Office Machines Ltd” was re-established under the leadership of Mr. Khin Maung Lay and his spouse Mrs. Kyu Kyu, acted as a Managing Director of the company. Since then on Gandamar began its quest to become the complete office automation and solution provider by obtaining authorized distributorship of various famous brands in the field of office automation. Authorized distributor We are the authorized distributor & service center for the following wide range of Office Automation Equipments: KONICA MINOLTA Digital Multifunciton Copier, Laser Printer & All-in-one, Digital Color Laser Press Production Print System DUPLO Digital Copy Printer, Paper Folder, Collator, Booklet Maker, Document Finishing System, Production- Slitter/Cutter/Creaser KIP Wide Format Color / Mono Laser Printer PANASONIC Projector, Professional Display ACCO BRANDS GBC (Paper Shredder, Laminator, Binder, Puncher) Ibico (Binder & Supplies) Rexel (Trimmer, Cutter, Stationary) Quartet (Meeting Room Products) Nobo (Projection screen) Powis Parker Binding System OLYMPIA/EURO Typewriter, Calculator, Conference System, Check Writer, Time Recorder, Cash Register DAITO Duplicator, Stencil Paper LAUREL Currency Counting Machine Number of Staff The business has over 140 employees in manangement, sales, marketing, finance, accounting, experts in machine & technician. Location of Outlets 1 Head Office in Yangon and 2 Branch Offices in Mandalay & Naypyitaw Beside the Head and Branch Offices, the company also uses the following channels to distribute the products 46 IT Dealers, 7 Super Center, 4 Stationary Stores. Location of Gandamar’s Authorized Dealers: Yangon, Mandalay, Naypyitaw, Moneywar, Magway, Mawlamyain Loikaw, Taunggyi, Lashio. Installation, After-Sale Service and Warranty The company has more than 40 trained technicians in Yangon, Naypyitaw and Mandalay to provide after sale service support to all the customers across Myanmar. The company provides on-site installation and outside service call at customer’s request. The company has service hotlines to offer over-the-phone assistant to all the customers. For any products purchased from Gandamar, the company offer 1 year warranty. Customers of Gandamar The company has customers in both Governmental and Private sectors. Due to the reliable service support, long-term relationship and trust gained between Gandamar and the various governmental departments, the company usually wins many tenders. Gandamar reputation is well known in the government departments. The sale in private sector has also been very strong because of the long company reputation, trust, and reliable service support. Recent dramatic change in Myanmar has also boost private sector’s purchasing power and Gandamar will be in the front line to obtain largest market share in the Office Automation field.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Sales & Marketing Associate
GANDAMAR O.A. & Business Solutions
Naypyitaw City
704 ေန႔မ်ား
Insurance- Claim Manager / Branch Manager/ Underwriting Manager / Sales & Marketing Manager ( Mandalay ) M/F  ( 5)
Young Investment Group
Mandalay City
1 ေန႔
Sales Manager
Focus Star Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
Marketing Executive (Best Western China Town Hotel)
Best Western Green Hill Hotel
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
AA Electronics Ltd. Sales Manager
AA Electronics Ltd.
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Digital Marketing Staff
GIORDANO MYANMAR
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Sales & Marketing Assistant M/F  (1)
Honour Friend Co.ltd
Yangon Region
3 ေန႔မ်ား
Sales Manager M/F  (1)
Definity Group of Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Sales Supervisor ( Horeca ) M/F  (1 Posts)
Ve Ve Soft Drinks Factory
Yangon Region
3 ေန႔မ်ား
Sales Engineer
Talent and Technology Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS