Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: TWJS Co.,Ltd
Job Category
Trading
No of Employees
101-200
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Manage and coordinate all marketing, advertising and promotional activities
• Direct and oversee the company marketing functions to identify and develop new customers for products
• Analysis of current market conditions and competitor information
• Responsible to manage daily operation sales to achieve target
• Monitor, Review and Report on all marketing activities and results
• Conduct market research to determine market requirements for existing and future products
• Develop and implement sales and marketing plans


လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Any Graduate (prefer Diploma in Marketing Business Administration or Sales and Marketing)
• Minimum 5 years working experience in Managerial Level
• Prefer experience in building material products sales and industry
• Good leadership and management skills
• Professional Working Attitude and Motivation
• Good Communication and Presentation Skills
• Excellent in Business English and Computer Literate

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male Or Female
• Salary is Negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Bayintnaung , Hlaing , Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Sales & Marketing Jobs
Company Industry: Trading
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 5/9/2019

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Sales And Marketing Manager

Sales & Marketing Jobs

42 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Manage and coordinate all marketing, advertising and promotional activities • Direct and oversee the company marketing functions to identify and develop new customers for products • Analysis of current market conditions and competitor information • Responsible to manage daily operation sales to achieve target • Monitor, Review and Report on all marketing activities and results • Conduct market research to determine market requirements for existing and future products • Develop and implement sales and marketing plans
Sales Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

42 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Fulfill the customer requirements and requests by providing sample or by answering technical and engineering information • Prepares cost estimates by studying blueprints, plans, and related customer documents; consulting with engineers, architects, and other professional and technical personnel. • Develops customer's staff by providing technical information and training. • Contributes to team effort to achieve the target • Coordinating with sales team to maximize sales volumes and achieving market positions • Approach the arc ...
Office Secretary

Admin, Secretarial & PA jobs

42 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Monitoring Company E-mail account for correspondences and report to director for important e-mail • Coordinating with the related team and Prompt Action to response for urgent mail • Providing general assistance to Managers and Office Administration • Answer telephones, direct calls and take messages • Distribute accurate messages to related team • Typing, Reports and Correspondence • Organizing the appointments and meetings • Recording the meeting minutes
Tax Accountant

Audit & Taxation Jobs

42 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Assist in tax and financial audits. • Prepare and check monthly commercial tax with the supporting documents. • Prepare work paper for various books to tax differences. • Prepare estimated income tax payments. • Prepare/Review other various tax filings • Preparation of tax report on Monthly basis. • Work as liaison with government tax office • Perform other duties as assigned by Finance and Accounting manager.
Sales And Marketing Executive

Sales & Marketing Jobs

42 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Meet with customers to provide production presentation or technical advice • Responsible to manage daily operation sales to achieve target • Monitor, Review and Report on all marketing activities and results • Analysis of current market conditions and competitor information • Conduct market research to determine market requirements for existing and future products • Coordinating with team to develop and implement marketing plans • Build customer service relationship and keep the long-term relationship with cu ...
CV Maker
Sales Promoter

Sales & Marketing Jobs

42 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• PRO 1 Global Home Center ၏ Toilet, Basin ႏွင့္ Sanitary Ware အေရာင္းေကာင္တာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ • ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းသိနားလည္ျပီး ၀ယ္သူမ်ားကို positive attitude ျဖင့္ ရွင္းျပေပးရမည္။ • customer service အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႔ႏွ ...
Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

42 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Welcome visitors by greeting them in person or on the phone. • Answer the phone and direct calls • Take and relay the message to the related person. • Direct the visitors to the correct destination and appropriate person. • Monitor the visitor access and maintain security awareness and office equipment • Provide the general administrative and clerical support • Keep the reception area tidy and clean. • Receptionist (Telephone Operator)
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Country manager ( Cosmetics) M/F  (1)
Annam Myanmar Co.,Ltd.
Yangon (Rangoon)
Today
Accountant
Amazing One Trading Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Sales Manager (Automobile / Heavy Machinery) (Code-29530)
Dagon Glory Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
7 ေန႔မ်ား
TA FA Trading Co., Ltd. Sales & Marketing
TA FA Trading Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
8 ေန႔မ်ား
Housingkeeping Supervisor
KT Group
Yangon (Rangoon)
17 ေန႔မ်ား
Sales Coordinator
Amigos International Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
19 ေန႔မ်ား
Security
Moon Sun Co.,Ltd ( Construction & Trading )
Yangon (Rangoon)
22 ေန႔မ်ား
Senior Accountant(AR)
Seven Colour Trading Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
26 ေန႔မ်ား
HR Executive
Seezar Soesan Group of Companies
Yangon (Rangoon)
39 ေန႔မ်ား
Receptionist
TWJS Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
42 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS