Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: NetSmart
Industry
Computer / IT
No of Employees
11-20
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
We are pioneering Server | Cloud | ERP solutions to A) to nurture our team with exclusive know-how and B) to help our clients automate their business with cutting edge tools.NetSmart

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• The role requires significant interaction with clients, face-to-face or over the telephone, other communication channels and social media.
• The varied tasks carried out by IT sales professional include:
• Understanding customers' diverse, specific business requirements and pain areas of clients and documenting them in order to provide a proper solution to the client to meet or exceeding his expectations.
• Enhance and developing new business through networking and courtesy and follow-up calls;
• cold-calling in order to create interest in products and services, generate new business leads and arrange meetings;
• Preparing and delivering customer presentations and demonstrations of the products, articulately and confidently;
• Developing effective sales plans with guidance from the management to meet the goals of the company.
• Meeting sales targets set by managers and contributing to team targets;
• Networking with existing customers in order to maintain links and promote additional products and upgrades;
• Managing your own diary in order to organize daily priorities and weekly goals;
• We offer the successful candidate a competitive salary and potential to grow with the business into a full sales role if desired.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Bachelor's Degree
• Diploma/Certificate in Marketing preferred
• 1-2 years of Experience in IT solutions sales background in related field
• Understanding and established relations with clients
• A proactive planner, initiates, and have go-getter attitude.
• Should have good communication Skills both written& verbal in English
• Good expertise in negotiation and taking deals to closure
• Extensive Experience in sales of Software solutions
• Proven successful Track Record of continuously achieving sales Target.

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary Negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ No.18, KyaukKone Street, Yankin Township,
Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Sales & Marketing Jobs
သက္ဆုိင္ရာ ရာထူးအမည္: Sales Executive
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 5/4/2018

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

168 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Computer / IT

• The role requires significant interaction with clients, face-to-face or over the telephone, other communication channels and social media. • The varied tasks carried out by IT sales professional include: • Understanding customers' diverse, specific business requirements and pain areas of clients and documenting them in order to provide a proper solution to the client to meet or exceeding his expectations. • Enhance and developing new business through networking and courtesy and follow-up calls; • cold-calling in order to create ...
.

We are pioneering Server | Cloud | ERP solutions to A) to nurture our team with exclusive know-how and B) to help our clients automate their business with cutting edge tools.

NetSmart

.

Software Developer

IT/Computing Jobs

168 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Computer / IT

Software Developer .Net, C#, SQL • Experienced and proficient in .NET, C#, SQL, and have experience developing large-scale, production-grade web applications. • ERP, accounting or business management software development experience is a strong asset. • Customizing the business reports for visualizations as needed through Report Designer (similar tools as Crystal Report). • Have strong motivation to learn new technologies and new techniques to build better quality software. • Knowledge of API integration through web-services or ...
.

We are pioneering Server | Cloud | ERP solutions to A) to nurture our team with exclusive know-how and B) to help our clients automate their business with cutting edge tools.

NetSmart

.

Junior Accountant

Accountancy Jobs

168 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Computer / IT

• Tracking account payable invoices and arranging regular payments as per payment terms and due date. • Daily transaction input under Chief Accountant • Banking Operations (bank cheque withdraw and transfer payments) • Submit monthly receipt and expenses report to Chief Accountant • Finance management (Applies Financial Procedures, Invoicing and Collecting bills, Bookkeeping, Accounts Closing, Cash Accounting, Asset & Inventory Management) • Process payments made with cash, cheque and cash collection • Internal and exter ...
.

We are pioneering Server | Cloud | ERP solutions to A) to nurture our team with exclusive know-how and B) to help our clients automate their business with cutting edge tools.

NetSmart

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Sales Executive
KGL Family Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Sales Executive
Global Comet Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Sales Executive M  (5)
W.H.K Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
5 ေန႔မ်ား
Sales Executive
Barons Industrial Technology Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
5 ေန႔မ်ား
Sales Executive M/F  (1)
E Asia Travel
Yangon (Rangoon)
6 ေန႔မ်ား
Sales Executive
K & H Travels Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
6 ေန႔မ်ား
Sales Executive
Ve Ve Soft Drinks Factory
Yangon (Rangoon)
7 ေန႔မ်ား
Sales Executive
Eastern Foundation Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
21 ေန႔မ်ား
Sales Executive
Global Wave Technology
Yangon (Rangoon)
22 ေန႔မ်ား
Sales Executive
Myanmar Cineplex
Yangon (Rangoon)
26 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS