Jobs In Myanmar
Load...

Sales Representative (Modern Trade)

5.5.2022, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading
ကုမၸဏီ: AEAS TRADING
Job Category
Trading
No of Employees
21-50
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
AEAS Trading Company Limited was establish in 2017. We are exclusive distributor of brand from DHAS company Limited in Thailand. We mainly distribute Elephant brand, Quatum brand, Master Art, Rennesian Brand, Elfen brand and Wisor and Newton brand to the whole country of Myanmar.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Manage sales for Modern Trade channel.
• Prepare sales orders,seasonal sales promotion, activation & product Sampling plan in Modern Trade.
• Develop and maintain relationship with regional key accounts.
• Responsible for achieving monthly target of selected customers.
• Assist Sales Manager in approaching new customers.
• Monitor catalog promotions of each Key account, check stock status and allocate products.
• Maximize brand image at outlet level (POSM, display stock, in store merchandising).
• Coordinate with marketing team in terms of products.
• Conduct frequent market intelligent (price mirror, competitor’s listings, activities and promotions).
• Prepare quarterly and yearly rebate to Modern trade accounts.
• Process procedure for opening new accounts (contract, credit).
• Other duties as assigned.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Age is 23 – 35 years old.
• Bachelor in Business/Sales and Marketing/ Any Graduate .
• 2-3 experience in Sales, especially sales related in Supermarket, Retailer Chains/ Modern Trade Channel.
• Fluency in both spoken and written English and Burmese Language.
• Ability to work independently.
• Good communication skill, negotiation skill, MS Office Skill.
• Good understanding of modern trade channel.
• Positive attitude, detail with good multitasking and organizational ability.
• Able to go around Yangon.

ဘာသာစကားမ်ား (Pre-intermediate)

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable
• Office Time is 8:30 AM and 5:30 PM and Lunch Time is 12:00 Noon to 1:00 PM , Ferry is not provide.Target ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ Bonus

အလုပ္တည္ေနရာ No.2742,(63) Quarter,Pyi Htaung Su Road,South Dagon Industrial Zone(2),South Dagon Township,Yangon, Myanmar
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Sales & Marketing Jobs
Company Industry: Trading
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 5/5/2022

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

95 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Manage sales for Modern Trade channel. • Prepare sales orders,seasonal sales promotion, activation & product Sampling plan in Modern Trade. • Develop and maintain relationship with regional key accounts. • Responsible for achieving monthly target of selected customers. • Assist Sales Manager in approaching new customers. • Monitor catalog promotions of each Key account, check stock status and allocate products. • Maximize brand image at outlet level (POSM, display stock, in store merchandising). • Coordinate with m ...
.

AEAS Trading Company Limited was establish in 2017. We are exclusive distributor of brand from DHAS company Limited in Thailand. We mainly distribute Elephant brand, Quatum brand, Master Art, Rennesian Brand, Elfen brand and Wisor and Newton brand to the whole country of Myanmar.

.

.

Marketing Executive Trainee

Marketing & PR jobs

95 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

● Develop, manage and implement all marketing, advertising and promotional activities in the local market all channels. ● Survey and analyze market trends, competitors, and customer behavior to report to company. ● Develop and implement marketing tools both of online channel and offline channel. ● Work closely with the sales team to develop marketing tools and coordinate integrated marketing campaigns to create consumer demand. ● Other job related field.
.

AEAS Trading Company Limited was establish in 2017. We are exclusive distributor of brand from DHAS company Limited in Thailand. We mainly distribute Elephant brand, Quatum brand, Master Art, Rennesian Brand, Elfen brand and Wisor and Newton brand to the whole country of Myanmar.

.

.

Sales Representative(Upcountry)

Sales & Marketing Jobs

95 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Present and sell company products and services to current and potential clients. • Prepare action plans and schedules to identify specific targets and to project the number of contacts to be made. • Execute monthly sales plan and carry out on time according to the plan. • Provide Daily report related to sales activity to Sales Manager. • Prepare presentations, proposals and sales contracts and develop and maintain sales materials and current products knowledge. • Can establish and maintain current client and potential client ...
.

AEAS Trading Company Limited was establish in 2017. We are exclusive distributor of brand from DHAS company Limited in Thailand. We mainly distribute Elephant brand, Quatum brand, Master Art, Rennesian Brand, Elfen brand and Wisor and Newton brand to the whole country of Myanmar.

.

.

Sales Coordinator

Sales & Marketing Jobs

95 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Handling urgent calls, emails, and messages when sales representatives are unavailable, answering customer queries. • Handling orders by phone, email, or mail and checking the orders have the correct prices, discounts, and product numbers. • Inputting orders, ensuring they are processed according to customer requirements, and ensuring all orders are accurate. • Developing and maintaining filing systems so as to maintain sales records, prepare reports. • Developing and implementing ideas that will help the organization to meet ...
.

AEAS Trading Company Limited was establish in 2017. We are exclusive distributor of brand from DHAS company Limited in Thailand. We mainly distribute Elephant brand, Quatum brand, Master Art, Rennesian Brand, Elfen brand and Wisor and Newton brand to the whole country of Myanmar.

.

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS